May 22, 2016

Posted by in Giáo điển | 74 Comments

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT…

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT…           NHÌN THẦY, THẤY PHẬT… Người xưa có câu: “Đệ tử tầm sư dị           Sư tầm đệ tử nan“ Có nghĩa: Học trò tìm Thầy (giỏi) thì dễ;           Thầy tìm đệ tử (đức và tài hạp với các yêu cầu của môn mình dạy) thì khó Có tài liệu giải thích: Câu này có nghĩa học trò có thể dễ dàng tìm được thầy giỏi để học (vì thầy giỏi đã có danh tiếng, chịu khó lặn lội là tìm được dễ dàng), nhưng người thầy (giỏi) để tìm được một học trò ưng ý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của thầy thì cực kỳ khó khăn. Đó là nói về quan hệ thầy-trò thế gian. Trong việc tầm đạo cầu pháp với quan hệ Thầy-trò hướng về xuất thế gian, câu trên chỉ đúng một phần, bởi người trò tìm được vị Thầy


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status