Oct 11, 2017

Posted by in Giáo điển | 6 Comments

Những điều cần xét lại về tính học thuật và tiêu chí Phật pháp từ quyển sách mới của thượng tọa Thích Nhật Từ “Đạo Phật Pháp môn, Đạo Phật Nguyên chất”: LỖ HỔNG CỦA TƯ DUY HAY LÀ HẬU QUẢ CỦA KẺ QUA CẦU RÚT VÁN (Bài 3)

Những điều cần xét lại về tính học thuật và tiêu chí Phật pháp từ quyển sách mới của thượng tọa Thích Nhật Từ “Đạo Phật Pháp môn, Đạo Phật Nguyên chất”: LỖ HỔNG CỦA TƯ DUY HAY LÀ HẬU QUẢ CỦA KẺ QUA CẦU RÚT VÁN (Bài 3) Những điều cần xét lại về tính học thuật và tiêu chí Phật pháp từ quyển sách mới của thượng tọa Thích Nhật Từ “Đạo Phật Pháp môn, Đạo Phật Nguyên chất”: Bài 3 LỖ HỔNG CỦA TƯ DUY HAY LÀ HẬU QUẢ CỦA KẺ QUA CẦU RÚT VÁN “ Nếu rời trạch pháp sẽ không có phương tiện nào thù thắng để diệt trừ mê hoặc (kleśa); mê hoặc thường khiến cho chúng sinh trôi nổi trong biển lớn của sinh tử. Vì lẽ này xin truyền lại lời Phật thuyết về Đối Pháp ở trên để giúp chúng sinh có thể đắc được trạch pháp” ( A tỳ đạt ma câu xá luận – Thiên Thân Bồ tát) Tôi tự hỏi rằng con đường mà Đức Phật đã trải nghiệm và chứng thực có phải là con đường chỉ nằm trong kinh điển và trong các bài giảng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status