Oct 15, 2017

Posted by in Giáo điển | 7 Comments

Những “hạt sạn” trong cuốn “Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Nguyên chất” : TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ PHỦ NHẬN 48 ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT A MI ĐÀ, TIẾN SĨ ĐANG PHÁT NGUYỆN VÀO CÕI NÀO?

Bài 4: Những “hạt sạn” trong cuốn “Đạo Phật Pháp Môn và Đạo Phật Ngày Nay” : TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ PHỦ NHẬN 48 ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT A MI ĐÀ, TIẾN SĨ ĐANG PHÁT NGUYỆN VÀO CÕI NÀO? Kính gửi: Bạn đọc chanhtuduy.com Tôi là Mật Hạnh Giác, thế danh Phạm Đức Dũng. Sau đây là bài viết thứ 4 trong loạt bài của tôi phản hồi về những vấn đề bất cập trong tác phẩm “Đạo Phật Pháp Môn & Đạo Phật Nguyên Chất” của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Trong bài trước, tôi đã phản biện về những lập luận không đúng bản chất về Mật Tông trong tác phẩm này. Song song với Mật Tông, pháp môn Tịnh Độ cũng được đề cập khá nhiều mà tôi đã luận giải một phần trong các bài trước. Nay tôi sẽ đi vào sâu hơn


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status