Sep 5, 2014

Posted by in Giáo điển | 24 Comments

NHỮNG SẮC MÀU THỜI GIAN CỦA HIỆN THỰC

Con vô cùng cảm tạ ơn phước của Thầy, Bổn Tôn đã luôn gia hộ cho chúng đệ tử trong thời gian qua, những lúc thuận lợi hanh thông cũng như những lúc khó khăn. Sự gia hộ ấy chúng con khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chắc chắn không lúc nào Thầy và Bổn Tôn ngừng để tâm đến chúng con, một khi chúng con còn nương tựa vào các ngài với niềm tin và lòng sùng mộ, dẫu niềm tin và lòng sùng mộ ấy khi sụt khi trồi, khi cháy bừng và cũng lắm khi như ngọn đèn leo lét trước gió. Nhờ sự gia hộ của Thầy và Bổn Tôn mà vừa qua chúng con được dịp tham dự các pháp hội, pháp sự lớn trong năm: Pháp hội Đại nhật thánh lễ Quán Âm Tứ Thủ và Liên Hoa Sanh Đại Sĩ,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status