Feb 3, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 38 Comments

Niềm hoan hỷ khi thực hành phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác hàng ngày

A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, Từ khi con bừng ngộ lợi ích và ý nghĩa của tu pháp thực hành phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác hằng ngày sau khi đọc cuốn sách Tận Dụng Cuộc Đời mà Thầy ban tặng, con đã cố gắng tinh tấn thực hành hàng ngày. Cho đến hôm nay, một lần nữa con lại được trải nghiệm một cảm xúc mới khi thực hành tu pháp này, đó là cảm xúc hoan hỷ tràn ngập trong tâm. Càng hoan hỷ bao nhiêu, con lại càng cảm nhận được sự vi diệu của kênh vận chuyển thông qua vị Thầy. Thiền phòng Liên Hoa Đài Kính bạch Thầy, trong bài 11 của “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, Thầy đã chỉ rõ cho con thấy lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hành phát Bồ Đề Tâm. Lúc này,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status