Feb 3, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 38 Comments

Niềm hoan hỷ khi thực hành phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác hàng ngày

A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, Từ khi con bừng ngộ lợi ích và ý nghĩa của tu pháp thực hành phát Bồ Đề Tâm qua 16 động tác hằng ngày sau khi đọc cuốn sách Tận Dụng Cuộc Đời mà Thầy ban tặng, con đã cố gắng tinh tấn thực hành hàng ngày. Cho đến hôm nay, một lần nữa con lại được trải nghiệm một cảm xúc mới khi thực hành tu pháp này, đó là cảm xúc hoan hỷ tràn ngập trong tâm. Càng hoan hỷ bao nhiêu, con lại càng cảm nhận được sự vi diệu của kênh vận chuyển thông qua vị Thầy. Thiền phòng Liên Hoa Đài Kính bạch Thầy, trong bài 11 của “Giáo pháp đúng, phương pháp sai”, Thầy đã chỉ rõ cho con thấy lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hành phát Bồ Đề Tâm. Lúc này,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status