Nov 25, 2012

Posted by in Trang chủ, Ứng dụng thực hành | 116 Comments

Niềm kiêu hãnh linh thánh

Niềm kiêu hãnh linh thánh Trong kinh sách Mật giáo có cụm từ đặc biệt, rất lạ về ngữ nghĩa khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên. Đó là “NIỀM KIÊU HÃNH THIÊNG LIÊNG!”. Đại sĩ Liên Hoa Sanh – Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng Thông thường, từ “kiêu hãnh” mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ những ai tự đắc bản thân, tỏ vẻ kiêu ngạo và hãnh tiến trước mọi người. Như vậy, đã “kiêu hãnh” thì chẳng có gì “thiêng liêng” mà chỉ là trần tục, dù ở mức độ biểu hiện nào. Vì vậy, ở thế gian có cụm từ kết hợp như “niềm  kiêu hãnh cố hữu”, “niềm kiêu hãnh giai cấp”, “ niềm kiêu hãnh gia tộc”, “niềm kiêu hãnh truyền thống”, “niềm kiêu hãnh mù quáng”…Vậy thì “niềm kiêu hãnh thiêng liêng” có nghĩa thế nào, phải chăng đây là sự kết hợp từ trái quy tắc,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status