Nov 25, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 104 Comments

Niềm kiêu hãnh linh thánh

Niềm kiêu hãnh linh thánh Trong kinh sách Mật giáo có cụm từ đặc biệt, rất lạ về ngữ nghĩa khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên. Đó là “NIỀM KIÊU HÃNH THIÊNG LIÊNG!”. Đại sĩ Liên Hoa Sanh – Sơ Tổ Mật Tông Tây Tạng Thông thường, từ “kiêu hãnh” mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ những ai tự đắc bản thân, tỏ vẻ kiêu ngạo và hãnh tiến trước mọi người. Như vậy, đã “kiêu hãnh” thì chẳng có gì “thiêng liêng” mà chỉ là trần tục, dù ở mức độ biểu hiện nào. Vì vậy, ở thế gian có cụm từ kết hợp như “niềm  kiêu hãnh cố hữu”, “niềm kiêu hãnh giai cấp”, “ niềm kiêu hãnh gia tộc”, “niềm kiêu hãnh truyền thống”, “niềm kiêu hãnh mù quáng”…Vậy thì “niềm kiêu hãnh thiêng liêng” có nghĩa thế nào, phải chăng đây là sự kết hợp từ trái quy tắc,


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status