Feb 6, 2013

Posted by in Giáo điển | 47 Comments

Thực hành Pháp được hết bệnh

Kính bạch THẦY, Đọc bài “Cận”, con càng được mở mang thêm những điều đã được nghe, được đọc từ Thầy, để rồi từ đó càng củng cố thêm một lần nữa sự trân quý niềm phúc lạc vô biên khi “Thân người khó được, Phật Pháp khó tìm” mà vị Thầy là bậc Thiện tri thức vô cùng quan trọng đã dẫn dắt chúng con trên lộ trình tầm cầu và thực hành Phật Pháp này. Trên lộ trình đó, do nhiều cơ duyên khác nhau, có người sớm nhận được Hồng ân Tam Bảo trổ quả hiện đời, có người còn vấp váp những phiền não thế gian, nhưng chung quy, tất cả đều có Hồng ân Tam Bảo lớn nhất là hạt giống Bồ đề đã được gieo vào tâm thức, để chờ một ngày nẩy mầm giác ngộ! Viết đến đây, con lại nhớ đến bài


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status