Apr 13, 2015

Posted by in Giáo điển | 35 Comments

NỖI NIỀM TANG LỄ

Dẫn đề: Vừa qua, Mật Tịnh Giác trải qua một sự cố tâm linh: tang lễ cho người cha quá cố. Trò ấy bày tỏ nỗi niềm của mình trước sự tà kiến đậm màu sắc mê tín dị đoan mang tính chất trục lợi bất nhân. Thầy đăng bài viết này, các trò nên làm bài tập để đả tà xây chánh… NỖI NIỀM TANG LỄ Kính bạch Thầy Con và gia đình xin thành kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi cầu nguyện cho hương linh Ba con sớm được thác sanh vào cõi lành! Ngoài lễ cầu nguyện tại Mật gia Trung tâm, Thầy còn từ bi khuyên bảo các đạo huynh Kim cang mỗi khi hành trì giáo pháp hãy cầu nguyện cho cụ ông Võ Đình Thụy (Ba con). Con và gia đình thật không biết dùng lời nào để diễn tả, cảm


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status