Mar 5, 2014

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 21 Comments

NÓI VỚI KẺ NGỘ NHẬN

NÓI VỚI KẺ NGỘ NHẬN NÓI VỚI KẺ NGỘ NHẬN Có một hành giả tâm sự rằng mình đã “khai mở tự tánh” là nhờ vị thầy của họ khuyên niệm thần chú để làm được điều kỳ diệu này. Trạng thái tâm linh của người khai mở tự tánh này như thế nào? Họ cho biết mình được an trú trong hỷ lạc vô song, cảm thấy không gì trên đời hạnh phúc bằng! Sau đó họ trở lại bình thường với trạng thái tâm bình thường. Họ cho biết khi đạt ở trình độ cao hơn liền nói ra những tiếng nói thời cổ, những thứ tiếng nghe lạ tai mà người thường không hiểu được. Họ còn quả quyết rằng, khi từ bi trào dâng trước một hiện tượng nào đó khổ đau của chúng sanh, họ niệm thần chú mở tự tánh, tác ý muốn cứu độ thì tự nhiên được


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status