Mar 5, 2014

Posted by in Giáo điển | 13 Comments

KHI TRANG MẠNG DỰA HƠI ĐỨC KIM CƯƠNG TRÌ III…

NÓI VỚI TUYENPHAP.COM

Trước đây 4 năm tức là vào năm 2010, tuyenphap.com đăng “128 quan kiến xấu ác và sai lầm”, “Thế nào là tu tập”, “Tập thiền”…, và nhiều pháp liệu khác. Bấy giờ có dòng chữ như sau: “Bản dịch này chưa được xem lại và chưa được xác nhận bởi  Văn phòng của đức Kim Cương Trì III.

Và nay, hiện giờ khi tôi đọc những pháp liệu ấy vẫn dòng chữ sau:

“Bài giảng dưới đây được dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, sau đó dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bản dịch này chưa được xem lại và xác nhận bởi Văn phòng của đức Wanko Yeshe Norbu. TuyênphápViệt Nam http://www.tuyenphap.com/#ixzz2v56tfcty

          Như vậy chiếu theo khẳng định trên chúng ta suy ra rằng những pháp liệu được đăng trên tuyenphap.com không được sự xác thực của đức Kim cương trì III, có nghĩa là vô giá trị về mặt tham chiếu. Vì sao? Bởi vì đức Kim cương trì khẳng định:


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status