Oct 3, 2017

Posted by in Giáo điển | 71 Comments

NƯƠNG TỰA CHÂN THẬT

NƯƠNG TỰA CHÂN THẬT   Lời Thầy bên kia “đầu dây”: – Ông Mật Kiên hả, ông định nghỉ phép đạo pháp đến bao giờ đây? “Tình hình có vẻ căng, thời gian qua trên chanhtuduy.com Thầy và các huynh đệ Kim cang tả xung hữu đột với tà kiến, thì tôi lại lặn một hơi mất tăm!”, tôi thoáng nghĩ, vậy chỉ còn cách thưa thật những “việc riêng” trong mấy tuần qua mà tôi định ôm lấy một mình để Thầy rõ: – Dạ, con hiểu ý Thầy rồi. Tuy nhiên con bị 2 việc Thầy ạ: Sau chuyến Pháp hội, khi về mấy hôm sau con bị cảm sốt nặng kéo dài, hỏi ra mới biết thêm Mật Cường, Mật Huyền cũng bị tương tự. Riêng phần con, lại truyền bệnh thêm sang cả nhà, về đêm nhiệt độ trong người tăng nóng như hòn than. Khi bớt bệnh, dù vẫn còn mỏi

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status