Dec 15, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Giảng Pháp | 121 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU? Nương tựa vào đâu? (File audio): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2014/12/NUONG-TUA-VAO-DAU.mp3      Bài viết tóm tắt:    – THẦY ƠI, CON ĐÃ HIỂU RỒI! – Mật Giác Đăng – YẾU NGHĨA THỰC HÀNH QUY Y TAM BẢO  (dàn bài chi tiết) – Mật Tịnh Giác Bài liên quan: TƯỜNG THÀNH TÂM LINH (GIỚI LUẬT)


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status