Sep 3, 2020

Posted by | 52 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA, EIGHT DHARMA...

The prince is the person who was born into samsara as sharing collective retribution; however, he has a higher honorable position. Therefore, all high officials at all ages must bow their heads as paying the highest respect to the young prince, even if he is only 10 years old. It is not by accident that the Buddha taught in the Long Discourses of the Buddha (Dīghanikāya) about...

Read More
Sep 3, 2020

Posted by | 3 Comments

Bài 3 : Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí là Bát pháp...

DANH PHẬN MỘT THÁI TỬ Thái tử mang thân phận làm người cộng nghiệp trong cõi Ta bà này nhưng danh vị lại là một thái tử quyền quý. Cho nên dù ít tuổi, thậm chí mới lên 10 nhưng quan đại thần gặp phải, cũng cúi đầu đảnh lễ. Không ngẫu nhiên Đức Phật xác quyết trong kinh Trường Bộ rằng có 4 điều không được coi thường: 1/Con rắn độc tuy nhỏ nhưng có thể cắn chết người 2/ Con rồng tuy...

Read More
Sep 2, 2020

Posted by | 138 Comments

Thư gửi các trò 315: TÌM HIỂU VỀ...

Thư gửi các trò 316: TÌM HIỂU VỀ THẦN CHÚ QUA LUẬN GIẢNG CỦA CỐ HÒA THƯỢNG...

Sep 1, 2020

Posted by | 64 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA,...

I have recently presented a brief on the true meaning of taking refuge in...

Sep 1, 2020

Posted by | 4 Comments

Bài 2 về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Vừa rồi tôi đã luận giải tổng quan về thực nghĩa Quy y trong đạo Phật và giới...

Sep 1, 2020

Posted by | 11 Comments

Letter to disciples No. 152: When...

Dear disciples, Within one day (23 April 2016), I was put under two...

Aug 31, 2020

Posted by | 114 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

It is well-known by all Buddhist practitioners that taking refuge in the...

Aug 30, 2020

Posted by | 9 Comments

Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm...

Đã từ lâu người tu Phật được biết là cần quy y Tam bảo như là một bảo chứng...

Aug 29, 2020

Posted by | 16 Comments

WHEN DEVOTION BECOMES...

Dear Guru, I am happy to be granted a precious teaching by Guru which is very...

Aug 25, 2020

Posted by | 3 Comments

음식에 대한 이야기

오늘 아침에도 맛있는 밥상이 준비되어 있었다.  하지만 내 베트남 친구들은 그 아침 밥상에 더 이상 먹을 수 없을 정도로 질렸다. 그들이...

Aug 24, 2020

Posted by | 32 Comments

Letter from Sweden: A PROMISE OF A...

In the summer, I always wake up to the beautiful sunlight. I love the fresh...

Aug 23, 2020

Posted by | 12 Comments

FOUND THE BUDDHA IN GURU (No.2) (...

On the occasion of Vietnamese teachers’ day, I think about my Guru, Guru...

Aug 22, 2020

Posted by | 1 Comment

꿈인 것 같다 (Dường như đang mơ!)

오늘 아침 밥상은 떡갈비, 두부조림, 사과와 계란샐라드, 그리고 김치국이 있다. 정말 맛있다.  먹기 전에 마음속으로 모든 중생들이...

Aug 19, 2020

Posted by | 19 Comments

Letter to disciples No.92: WHO WILL...

Dear disciples, Recently Mat Tu wrote an article telling a story in her...

Aug 19, 2020

Posted by | 10 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

All mantras’ functions are based on the mechanism of “utilizing end...

Aug 19, 2020

Posted by | 54 Comments

IN SPITE OF BUILDING NINE BUDDHIST...

While visiting a one Buddhist friend in Ho Chi Minh city, I unexpectedly...

Aug 18, 2020

Posted by | 16 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

As it is hard to confide the feelings of the third noble person, I would like...

Aug 17, 2020

Posted by | 17 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Milarepa had gotten tired from working at the Guru’s house. He was abandoned...

Aug 17, 2020

Posted by | 16 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

According to my examination, within the six spiritual inventions of Song...

Aug 15, 2020

Posted by | 10 Comments

Some thoughts of Tantra Sutradaka...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow my head on your lotus feet I was...

Aug 15, 2020

Posted by | 105 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp “Liên hoa...

Milarepa đang làm việc trong nhà Thầy (Đạo sư Marpa L.), đang buồn chán vì đã...

Aug 15, 2020

Posted by | 66 Comments

Thư Hàn Quốc: “CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM”

Lời dẫn: Mật Hồng Tuyến vừa nhận bằng tốt nghiệp, Thầy giới thiệu bài viết về...

Aug 15, 2020

Posted by | 53 Comments

Thư Thụy Điển: LÀ SỰ THẬT Ư?

Lời dẫn: Mật từ vừa nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ở Thụy Điển, Thầy giới thiệu...

Aug 14, 2020

Posted by | 39 Comments

Thư Thụy Điển: Tảng kim cương, giọt...

Con hoan hỷ được đọc bài luận giải thứ năm trong loạt bài đệ tứ tâm pháp...

Page 10 of 111« First...89101112...203040...Last »
DMCA.com Protection Status