May 8, 2020

Posted by | 28 Comments

GURU DEVOTION IS FAR DIFFERENT FROM GURUISM (SÙNG...

GURU DEVOTION IS FAR DIFFERENT FROM GURUISM (SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ KHÁC CHỦ NGHĨA BỔN SƯ)

Dear Guru, It’s our blessings to get a treasurable sermon from you through the Letter No. 58: “BE ALERT AT GURUISM”. I’ve read the letter again and again, and understand that it is written on full causes and conditions to prevent us from going astray in Guru devotion and to lift us to a new level of knowingness on the path of cultivation. Relying on Guru’s wisdom, I would like to...

Read More
May 7, 2020

Posted by | 4 Comments

ĐÃ QUA RỒI THỜI VÀNG SON CỦA SÁT THỦ GIẤU MẶT

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc chương 2 Báo cáo tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu khoa học “Hiệu quả tâm lý từ liệu pháp Yoga Thanh Trí (Tâm pháp Thanh Trí) đối với căn bệnh trầm cảm” của Viện ITA.   Trước đây vì tính chất công việc và cũng là “cái nợ cầm thư”, con từng nghiên cứu khá nhiều công trình khoa học trong nước. Đối với con, cơ sở lý luận của các nghiên...

Read More
May 7, 2020

Posted by | 22 Comments

The international dharma conference...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/01/Khai-xuan-tam-thuc.mp3...

May 7, 2020

Posted by | 147 Comments

The story about the cook (Câu...

Dear holy Guru, I am happy to read “Fifty verses of Guru Devotion” by...

May 6, 2020

Posted by | 162 Comments

On Time (Kịp lúc)

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet These days I...

May 6, 2020

Posted by | 39 Comments

The mistake of drinking poison...

I bow my head at the lotus feet of Guruji. ‘Ahimsaka’ was a...

May 5, 2020

Posted by | 146 Comments

The scene of Tantra House –...

Song Nguyen Tantra House at the past The entrance gate of Phuoc Thanh Village...

May 4, 2020

Posted by | 48 Comments

Letter from New Zealand: SOME HEART...

Dear Guru, Thank you for conferring us these precious teachings. Like the...

May 3, 2020

Posted by | 139 Comments

Letter to disciples 314: NEW OR...

  Dear disciples (followers Pure Mind Yoga)! Today, the weather is hot,...

May 2, 2020

Posted by | 18 Comments

ON THE OCCASION OF VESAK 2564...

ON THE OCCASION OF VESAK 2564 (2020): ENLIGHTENING (Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG )

The rays of the morning sunshine enter my room through the small window to...

May 2, 2020

Posted by | 3 Comments

Thư New Zealand: CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI...

Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ với công trình nghiên khoa học biện chứng tâm...

Apr 30, 2020

Posted by | 13 Comments

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION ( Năm...

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION ( Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư)

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION By Ashvagosha 1. Bowing in the proper way to...

Apr 30, 2020

Posted by | 124 Comments

The extraordinary meaning of the...

The extraordinary meaning of the Vesak (Mật nghĩa ngày Phật đản)

The extraordinary meaning of the Vesak During the Vesak season, in any...

Apr 30, 2020

Posted by | 12 Comments

Letter to disciples No.313:...

Letter to disciples No.313: INTRODUCTION ABOUT THE BRIEF REPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION.

Dear disciples, For 5 years of Bodhicitta application, the two Thanh Tri Mind...

Apr 30, 2020

Posted by | 27 Comments

The Story about Death

The story about death. A young man approached Buddha and said, ” Oh !...

Apr 30, 2020

Posted by | 147 Comments

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm...

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG ( Bài mở)

Những tia nắng sớm mai ùa vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ chào đón ngày mới...

Apr 30, 2020

Posted by | 38 Comments

Thinking of a Nigerian boy on the...

Dear holy Guru, I am Tantra Ashihata – Simon Michael. I am from Nigeria where...

Apr 29, 2020

Posted by | 102 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên công trình nghiên...

Apr 29, 2020

Posted by | 25 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

BRIEF RESEARCH REPORT Title: “ RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI...

Apr 27, 2020

Posted by | 6 Comments

चतुर्थ भाग: सम्यक् दृष्टि से लाभ...

चतुर्थ भाग:  सम्यक् दृष्टि से लाभ और मिथ्या दृष्टि से हानि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN)

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 27, 2020

Posted by | 137 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

Chanhtuduy.com: Qua hơn 20 năm khảo sát, nghiên cứu, thực hành, ứng dụng và...

Apr 26, 2020

Posted by | 65 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

Chanhtuduy.com: Through survey, research, practice, and application resulting...

Apr 26, 2020

Posted by | 7 Comments

Letter to Disciples No. 35:...

Recently, there is a comment in Part 11 of the series of “Right Dharma...

Apr 26, 2020

Posted by | 10 Comments

Letter to Disciples No. 64: ASK...

Letter to Disciples No. 64: ASK YOURSELF! (Thư gửi các trò 64: HÃY TỰ HỎI MÌNH)

Dear disciples! On the evening of November 25, 2013, I just finished the...

Page 10 of 105« First...89101112...203040...Last »
DMCA.com Protection Status