Jun 4, 2019

Posted by | Comments Off on Thư Newzeland: GIÁ TRỊ KIM TIỀN & GIÁ TRỊ TÂM LINH cần sự thẩm định thực chất ( bài mở)

Thư Newzeland: GIÁ TRỊ KIM TIỀN & GIÁ TRỊ...

(more…)

Read More
Jun 3, 2019

Posted by | 39 Comments

Letter from India: SHADOW OF LIFE ( Thư từ Ấn Độ:...

Letter from India: SHADOW OF LIFE ( Thư từ Ấn Độ: BÓNG MÁT CUỘC ĐỜI)

I am writing this letter to you on occasion of Guru day. I bow before you on your lotus feet. Please read my letter. In the Heat of Samsara, the Wind and Shadow is the True Refugee from the Guru for practisoners to rely on and live happily this life and be born in the PURE LAND. Dear Reverend Guru! It is so hot in India this summer. It comes from 40 to 46 degree Celsius. There are...

Read More
May 31, 2019

Posted by | Comments Off on LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN

LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP LẬP LỜ ĐÁNH...

...

May 30, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 286: MẬT GIA KHÁC VỚI GIA ĐÌNH THẾ TỤC

Thư gửi các trò 286: MẬT GIA KHÁC...

...

May 22, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 265: LÀM GÌ & LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG?(Bài mở)

Thư gửi các trò 265: LÀM GÌ &...

...

May 22, 2019

Posted by | 136 Comments

Thư Ấn Độ: ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ ÁNH...

Thư Ấn Độ: ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ ÁNH SÁNG (Bài mở)

  “Kính bạch Thầy! Sau khi đọc các bài viết của Thầy con nghĩ đến ánh...

May 19, 2019

Posted by | Comments Off on NHỮNG ĐIỀU “KỲ LẠ” Ở ĐẠI LỄ VESAK 2563 (2019) TẠI MẬT GIA SONG NGUYỄN

NHỮNG ĐIỀU “KỲ LẠ” Ở ĐẠI LỄ VESAK...

...

May 19, 2019

Posted by | 36 Comments

“STRANGE” THINGS IN VESAK 2563...

I am sitting here with Dhamar Brothers around. We are very rejoiced and so...

May 18, 2019

Posted by | Comments Off on Thư Newzealand: CẢM NIỆM VỀ NIỀM TIN QUA BÀI GIẢNG CỦA THẦY NHÂN PHẬT ĐẢN 2563 TẠI MẬT GIA SONG NGUYỄN

Thư Newzealand: CẢM NIỆM VỀ NIỀM...

...

May 16, 2019

Posted by | 7 Comments

On the occasion of Vesak 2563: FROM...

This month, every Buddhists turn their attention to the United Nations Day of...

May 15, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân mùa Phật đản 2563 (2019) tại Mật Gia Song Nguyễn: LỜI ĐÙA PHÁ CHẤP

Nhân mùa Phật đản 2563 (2019) tại...

(more…)

May 14, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản 2563 tại Mật Gia Song Nguyễn : KHÔNG QUÊN

Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản...

...

May 14, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản 2563 (2019) tại Mật Gia Song Nguyễn: NHỔ CỎ DẠI

Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản...

...

May 14, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân mùa Phật Đản Vesak 2019 tại Mật Gia Song Nguyễn, Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: ĐỆ NHẤT THÁNH TÀI.

Nhân mùa Phật Đản Vesak 2019 tại...

...

May 13, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản 2563 tại Mật Gia Song Nguyễn: MẬT HẠNH GIÁC TỰ THÚ RẰNG ĐÃ “VÔ NGẠI XẢO BIỆN”

Nhân đại nhật thánh lễ Phật đản...

...

May 12, 2019

Posted by | 3 Comments

Mat Kien: MORE ABOUT APPELLATIONS...

  Reverend Guru, I take delight in reading your “Letter to disciples...

May 10, 2019

Posted by | Comments Off on MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO SƯ & SƯ PHỤ

MẬT KIÊN VIẾT THÊM VỀ DANH XƯNG ĐẠO...

...

May 10, 2019

Posted by | Comments Off on Nhân mùa Phật đản 2563:TỪ MỘT BÀI VIẾT TRÊN BÁO GIÁC NGỘ, NGHĨ VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BẬC TUỆ TRI THỨC

Nhân mùa Phật đản 2563:TỪ MỘT BÀI...

...

May 7, 2019

Posted by | 20 Comments

Letter to Disciples No. 284: IS...

Long time ago when I was a reporter of Ho Chi Minh City’s Police Newspaper,...

May 5, 2019

Posted by | 8 Comments

Memories of Vietnam, Part lll By,...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet. Tantra...

May 5, 2019

Posted by | 62 Comments

Tantra Sutradaka: HOÀI NIỆM VỀ...

Kính bạch Thầy tôn quý! Om Mani Padme Hum. Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân...

May 2, 2019

Posted by | Comments Off on Thư Bình Định: Danh xưng nào cho xứng, phẩm hạnh nào tương xứng bậc Tuệ tri thức?

Thư Bình Định: Danh xưng nào cho...

...

May 2, 2019

Posted by | Comments Off on CAFE M.G: NO ORDER HERE!

CAFE M.G: NO ORDER HERE!

...

Apr 29, 2019

Posted by | Comments Off on Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: HÀNH TRẠNG TÂM LINH: SỰ QUAY LƯNG BỞI NGỘ NHẬN

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên...

...

Page 20 of 103« First...10...1819202122...304050...Last »
DMCA.com Protection Status