Apr 18, 2017

Posted by | 172 Comments

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch

“DÙNG TAM TỊNH NHỤC”: đôi điều tự bạch

Kính bạch THẦY, Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi ban pháp nhũ “Bữa tiệc thế gian mang tình đạo vị”. Nhờ duyên lành nhân chuyến pháp sự vừa qua, Thầy đã một lần nữa luận giải sâu hơn về vấn đề ăn chay – ăn mặn đối với hành giả Phật giáo. Nương theo trí huệ Đạo sư, con cũng xin được bày tỏ đôi điều về vấn đề này. Trước đây, con cũng từng có những thắc mắc việc ăn chay...

Read More
Apr 17, 2017

Posted by | 39 Comments

Bài giảng: Giới thiệu diện mạo mới của Mật gia...

Bài giảng: Giới thiệu diện mạo mới của Mật gia Trung tâm

Mật gia Song Nguyễn thay màu áo Tấm lòng sùng mộ chẳng khác xưa Mới cũ phân đôi bờ đẹp – xấu Nên giữ trong tâm một chữ “vừa”. _Thinley Nguyên Thành_ Bài giảng: Giới thiệu diện mạo mới của Mật gia Trung tâm http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2017/04/Cong-trình-tâm-linh-mgsn.mp3...

Read More
Apr 17, 2017

Posted by | 64 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA –...

ONE LIFE ONE MANTRA – 1.PREFACE (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu)

ONE LIFE ONE MANTRA – PREFACE Four – Armed Bodhisattva Guan Yin,...

Apr 17, 2017

Posted by | 58 Comments

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM CỦA BẠN ĐỌC MINH...

Gửi đến Minh Triết! Tôi chứng minh rằng Minh Triết mà chẳng “minh triết” như...

Apr 15, 2017

Posted by | 59 Comments

Thư Hà Nội: KHÔNG CÓ DUYÊN LÀNH...

Thư Hà Nội: KHÔNG CÓ DUYÊN LÀNH KHÔNG ĐỘ ĐƯỢC

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết: “Những bước chân đến gần cổng pháp và...

Apr 15, 2017

Posted by | 63 Comments

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG...

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG KHÔNG CÓ TÓC

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG KHÔNG CÓ TÓC   Chuông báo thức làm tôi...

Apr 15, 2017

Posted by | 107 Comments

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP...

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP & NHỮNG NỖI NIỀM CỦA HAI BÊN

Thư gửi các trò 199: NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP & NHỮNG NỖI NIỀM...

Apr 13, 2017

Posted by | 15 Comments

Letter No.22 to disciples: How to...

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism?

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan...

Apr 13, 2017

Posted by | 197 Comments

Thư gửi các trò số 22: THẾ NÀO LÀ...

Thư gửi các trò số 22: THẾ NÀO LÀ SỰ TRUYỀN PHÁP ĐÍCH THỰC?

Mật Hải ở Mật gia Vũng Tàu tác bạch: Dạ mô Phật! Kính bạch Thầy, Thầy dạy...

Apr 13, 2017

Posted by | 11 Comments

HOW TO AVOID 14 GRIEVOUS FAILURES?...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 13, 2017

Posted by | 10 Comments

Letter from India: The tiny ray...

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source

Respected Holy Guru, I have been going through all your articles with never...

Apr 13, 2017

Posted by | 61 Comments

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH...

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH NGUỒN SÁNG

Chanhtuduy.com: Trò Vivek. S là một Phật tử Ấn Độ đã đọc những bài viết của...

Apr 12, 2017

Posted by | 15 Comments

弟子達へのレター198号:ここで座っている… (Thầy ngồi...

弟子達へのレター198号 偶然的な奇遇のこと 弟子達へ...

Apr 12, 2017

Posted by | 15 Comments

Đáp án đố vui “XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH...

Vừa qua, trên tinh thần “vui tu”, vị Thầy đã đưa ra loại hình đố vui bằng...

Apr 12, 2017

Posted by | 12 Comments

信寄各弟子198: 為師坐這裡… (Thầy ngồi...

信寄各弟子198: 各重合偶爾 親愛的弟子!...

Apr 12, 2017

Posted by | 15 Comments

제자에게 보내는 198편지: 내가 여기에 앉아 있다… (Thầy...

제자에게 보내는 198편지: 우연히 같이 일어난 사건 친애하는 제자들에게! 오늘 아침에 Mat Hai하고 커피를 마셨는데 분위기가 보통보다...

Apr 11, 2017

Posted by | 40 Comments

Loạn mở phủ, hầu đồng

1/ Dẫn lộ: Sau khi “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu” được UNESCO...

Apr 11, 2017

Posted by | 14 Comments

ROSES and LOVELOCKS

ROSE and LOCK There are many locks hanging around the bridge called “Lovelock...

Apr 10, 2017

Posted by | 72 Comments

TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG NHẬN LỖI...

TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG NHẬN LỖI SAI VÀ PHÁT LỒ SÁM HỐI SAU KHI ĐƯỢC MẬT...

Apr 10, 2017

Posted by | 87 Comments

14 điều thất bại trầm trong: bài...

14 ĐIỀU THẤT BẠI TRẦM TRỌNG Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn...

Apr 10, 2017

Posted by | 36 Comments

MẬT QUỐC SANH CHỈ THÊM LỖI SAI CỦA...

Kính bạch Thầy! Con đã đọc nội dung phần dẫn đề của Admin và bài viết của TS...

Apr 10, 2017

Posted by | 76 Comments

MẬT DIỆU HẰNG ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ...

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng với tiêu đề:...

Apr 9, 2017

Posted by | 10 Comments

Đố vui: XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG...

Mời bạn đọc xem đáp án Đố vui XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG phần 3...

Apr 9, 2017

Posted by | 15 Comments

Lesson 14: Approach Prajna Paramita...

Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Right Dharma teaching, wrong method of practicing Lesson 14: Approach Prajna...

Page 20 of 78« First...10...1819202122...304050...Last »
DMCA.com Protection Status