Apr 29, 2020

Posted by | 102 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA THANH TRÍ (TÂM...

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên công trình nghiên cứu: “HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA THANH TRÍ (TÂM PHÁP THANH TRÍ) ĐỐI VỚI CĂN BỆNH TRẦM CẢM” Chủ nhiệm công trình: Viện trưởng Thinley Nguyên Thành Chương 2. TỔNG QUAN NHỮNG TÀI LIỆU VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRẦM CẢM VÀ TÂM LÝ HỌC TÍCH CỰC 1.1. Lý  luận về...

Read More
Apr 29, 2020

Posted by | 26 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI...

BRIEF RESEARCH REPORT Title: “ RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA (THANH TRI MIND DHARMA) ON STRESS AND DEPRESSION” Chief Resercher: Director Thinley Nguyen Thanh Chapter 2. OVERVIEW OF FACTS AND EVIDENCES ON STRESS AND DEPRESSION TREATMENT RESULTS IN VIETNAM AND OTHER COUNTRIES I. THEORETICAL BACKGROUND OF STRESS AND DEPRESSION AND POSITIVE PSYCHOLOGY 1.1....

Read More
Apr 27, 2020

Posted by | 6 Comments

चतुर्थ भाग: सम्यक् दृष्टि से लाभ...

चतुर्थ भाग:  सम्यक् दृष्टि से लाभ और मिथ्या दृष्टि से हानि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN)

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 27, 2020

Posted by | 138 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

Chanhtuduy.com: Qua hơn 20 năm khảo sát, nghiên cứu, thực hành, ứng dụng và...

Apr 26, 2020

Posted by | 67 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

Chanhtuduy.com: Through survey, research, practice, and application resulting...

Apr 26, 2020

Posted by | 11 Comments

Letter to Disciples No. 35:...

Recently, there is a comment in Part 11 of the series of “Right Dharma...

Apr 26, 2020

Posted by | 15 Comments

Letter to Disciples No. 64: ASK...

Letter to Disciples No. 64: ASK YOURSELF! (Thư gửi các trò 64: HÃY TỰ HỎI MÌNH)

Dear disciples! On the evening of November 25, 2013, I just finished the...

Apr 22, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC...

...

Apr 22, 2020

Posted by | 53 Comments

Letter to disciples No.241:...

Letter to disciples No.241: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 3) Dear disciples,...

Apr 22, 2020

Posted by | 60 Comments

Letter from India: Similarity and...

Reverend Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet. These days I...

Apr 19, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG (Bài mở)

Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI...

...

Apr 16, 2020

Posted by | 122 Comments

Thư gửi các trò 313: GIỚI THIỆU ĐỀ...

Các trò thân mến! Sau hơn 5 năm hoạt dụng Bồ đề tâm, hai tâm pháp Thanh Trí...

Apr 16, 2020

Posted by | 4 Comments

तृतीय भाग: विभिन्न पक्षों में...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 11, 2020

Posted by | 6 Comments

Thư New Zealand: ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT...

Kính bạch Thầy, Con cảm tạ vị Thầy đã điểm hóa cho con những lời dạy quý...

Apr 9, 2020

Posted by | 38 Comments

THE STORY ABOUT THE HORSE CARRIAGE...

A story goes that a talented and mighty general had a horse carriage rider...

Apr 9, 2020

Posted by | 42 Comments

Lesson 7: LITTLE BOM AND THE...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 8, 2020

Posted by | 36 Comments

Letter from India : WHAT IS THE...

I bow down my head at the lotus feet of Guruji. First of all, I would like to...

Apr 6, 2020

Posted by | 7 Comments

प्रथम भाग:  परिचय (Đệ nhị Tâm pháp...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 5, 2020

Posted by | Comments Off on Câu chuyện về tên xà ích của một vị tướng quốc

Câu chuyện về tên xà ích của một vị...

...

Apr 5, 2020

Posted by | 71 Comments

Letter to Disciples No. 287: NORMAL...

Letter to Disciples No. 287: NORMAL LAMP, DHARMA LAMP ( Thư gửi các trò 287: ĐÈN THẾ GIAN, ĐÈN ĐẠO PHÁP)

Dear disciples! I often look up at the crown-shaped crystal ceiling lamp in...

Apr 5, 2020

Posted by | 39 Comments

Thanh Tri – The 2nd Mind...

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Apr 4, 2020

Posted by | 8 Comments

In the mindfulness day & night...

First of all I bow my head on the lotus feet of the Hon’ble Guru and giving...

Apr 4, 2020

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 312: ẤN TƯỢNG THÁNG BA

Thư gửi các trò 312: ẤN TƯỢNG THÁNG...

...

Apr 3, 2020

Posted by | 8 Comments

Letter from India: Pure mind yoga...

Revered Gurujee Om mani Padme Hum I bow before your lotus feet For very many...

Page 22 of 116« First...10...2021222324...304050...Last »
DMCA.com Protection Status