Nov 8, 2018

Posted by | 87 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 7:...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 7: Tạm biệt Latvia, hẹn ngày gặp lại Các trò thân mến! Còn một ngày nữa thôi Thầy sẽ lên đường về Việt Nam. Hai chữ Việt Nam không chỉ đơn thuần là những chữ cái a,b,c mà nó gợi nhớ về nơi Thầy chịu ơn Đất nước, là một trong Tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy học trò Ngài luôn khắc ghi trong tâm tưởng: đó là ơn Đạo sư, ơn Đất nước, ơn Cha mẹ,...

Read More
Nov 8, 2018

Posted by | 105 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU- Bài 6:...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 6: Lạc bước Lưu Nguyễn nhưng vững bước Bồ đề Các trò thân mến! – Đến rồi chú ơi! Thầy nghe tiếng gọi như qua khỏi cơn ảo mộng, bước xuống xe vẫn còn đó trạng thái lâng lâng. Ngỡ ngàng, man mác là nỗi niềm của Thầy sau 45 km đường dài từ trung tâm thành phố Riga đến một phố nhỏ tên E, tọa lạc trong một khu vực cách biệt bên ngoài....

Read More
Nov 8, 2018

Posted by | 2 Comments

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА...

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ И НЕБЕСНЫЕ ЦВЕТЫ (ДОЖДИ ЦВЕТОВ) В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ (Thiền trên biển và mưa hoa giữa nắng gắt)

Дорогие мои студенты и последователи! В этом году, с темой по феминизму,...

Nov 7, 2018

Posted by | 6 Comments

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ...

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 3: В ЕВРОПЕ ИЛИ АЗИИ, БЫВАЮТ И...

Nov 7, 2018

Posted by | 1 Comment

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ...

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ,...

Nov 7, 2018

Posted by | 112 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 5: “THƯỢNG ĐẾ” &...

Nov 6, 2018

Posted by | 74 Comments

Letter to Disciples No. 269:...

 Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Dear disciples! This year, with the theme on feminism, Song Nguyen Tantra...

Nov 6, 2018

Posted by | 21 Comments

Letter to disciples No. 270:...

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY Part 3: BOTH EUROPEANS AND ASIANS,...

Nov 5, 2018

Posted by | 8 Comments

Letter to Disciples No.270:...

Letter to Disciples No.270: EUROPEAN SKY PART 2: Traveling Abroad to See How...

Nov 5, 2018

Posted by | 92 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 4: Hơi ấm giữa mùa đông Các trò...

Nov 5, 2018

Posted by | 108 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 3: Á Âu đâu cũng tâm thiện, ác Các...

Nov 5, 2018

Posted by | 2 Comments

Письмо студентам №270: ЕВРОПЕЙСКОЕ...

Письмо студентам №270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 1: ЛОЖЬ ОТ БОДХИЧИТТЫ...

Nov 4, 2018

Posted by | 27 Comments

Letter to Disciples No. 270:...

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY PART 1: A LIE DERIVED FROM...

Nov 4, 2018

Posted by | 106 Comments

   Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU BÀI 2: Thấy người rồi lại thương mình...

Nov 4, 2018

Posted by | 128 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: TRỜI ÂU Bài 1: LỜI NÓI DỐI BỒ ĐỀ Chợt tỉnh giấc sau giấc...

Oct 30, 2018

Posted by | 11 Comments

Letter from Sai Gon: “A...

Letter from Sai Gon: “A MOVIE” ON FEMINISM (“Bộ phim” nữ quyền)

  “A MOVIE” ON FEMINISM The sunlight this morning reflects...

Oct 30, 2018

Posted by | 9 Comments

Letter from Hanoi: the rain drops...

Letter from Hanoi: the rain drops of Māndārava flowers were falling and flying. (Mưa vẫn mưa bay)

In the middle of an intense, comfortable and spiritual atmosphere on the...

Oct 30, 2018

Posted by | 49 Comments

Lesson 12: The superiority of...

Right Buddhist teachings, wrong method of Dharma practice. Lesson 12: The...

Oct 28, 2018

Posted by | 71 Comments

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ...

NHÌN THẦY, THẤY PHẬT từ Pháp hội nữ quyền (bài 7)

Pháp hội nữ quyền nhân ngày 20/10 đã khép lại, nhưng hình ảnh vị Thầy từ bi...

Oct 28, 2018

Posted by | 166 Comments

Thư gửi các trò 254: TẠI SAO NHƯ...

Thư gửi các trò 254: TẠI SAO NHƯ VẬY? Các trò thân mến! Nhiều trò đặt câu hỏi...

Oct 26, 2018

Posted by | 77 Comments

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM”...

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM” NỮ QUYỀN

Sáng hôm nay hồ Dấu chân Phật long lanh đến lạ, có lẽ một phần nhờ những tia...

Oct 25, 2018

Posted by | 67 Comments

Thư Hà Nội: CON SỐ 10

Thư Hà Nội: CON SỐ 10

“Các đạo hữu tham dự Pháp hội nhớ mang theo cả đạo phục”. Tin nhắn của đạo...

Oct 24, 2018

Posted by | 55 Comments

Thư Vũng Tàu: MỘT GÓC NHÌN RIÊNG

Thư Vũng Tàu: MỘT GÓC NHÌN RIÊNG

–          Đoàn mình cứ sử dụng phòng họp tự nhiên thoải mái, em đã dặn...

Oct 23, 2018

Posted by | 62 Comments

Thư Hà Nội: “MƯA VẪN MƯA...

Thư Hà Nội: “MƯA VẪN MƯA BAY…”

Không khí pháp hội đang sôi nổi khi Thầy trao giải thưởng, ghi nhận những...

Page 3 of 8012345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status