Dec 30, 2018

Posted by | 1 Comment

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 2....

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 2. ЧТО ТАКОЕ МАНТРА? (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 2. Thần chú là gì?)

На плато Ладакх в Непале температура была минус 18 градусов Цельсии  3-ого Апреля 2009г. Каждый признал кусающий холод. Местные жители заявили, что это было минус 28 градусов Цельсия в то же время в прошлом году. Таким образом, зима в этом году немного теплее. Тем не менее, тысячи людей собрались в Сарае на плато Ладакх, независимо от кусающей холодной погоды. Они участвовали в...

Read More
Dec 30, 2018

Posted by | 3 Comments

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 1....

ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА – Глава 1. ПРЕДИСЛОВИЕ (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu)

Тхинлей Нгуен -Тхань ОДНА ЖИЗНЬ – ОДНА МАНТРА Дхармический материал Тантрического Дома Шонг-Нгуен, Института Психологического Исследования и Применения Йоги Мудрости. ® НЕКОТОРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ Иногда писание для меня может быть утомительным. Можно сказать, что писания для меня – это как борьба со словами. Поскольку мне посчастливилось быть первым человеком, который...

Read More
Dec 30, 2018

Posted by | 104 Comments

Viết tiếp về loạt bài “nguyên...

Viết tiếp về loạt bài “nguyên tố sự”: THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN THANH TỊNH?

Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ được đọc bài 5: giữ tâm quân bình, thái độ hân...

Dec 30, 2018

Posted by | 6 Comments

Letter to Disciples No.166: TEA...

TEA PREPARATION Dear disciples! Make some tea for me! I requested but at no...

Dec 28, 2018

Posted by | 194 Comments

Thư gửi các trò 166: PHA TRÀ, RÓT...

PHA TRÀ VÀ RÓT NƯỚC Các trò thân mến! Pha cho Thầy ấm trà! Khi Thầy vừa nói...

Dec 23, 2018

Posted by | 69 Comments

Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2018/12/Bai-giang-Noel-2018.mp3...

Dec 22, 2018

Posted by | 19 Comments

Letter to Disciples No.275: NEW...

Letter to Disciples No.275: NEW FLOWERS, SAME OLD FRAGRANCE (Thư gửi các trò 275: Hoa mới, hương cũ)

Letter to Disciples No.275: NEW FLOWERS, SAME OLD FRAGRANCE Dear disciples!...

Dec 22, 2018

Posted by | 100 Comments

Thư gửi các trò 275: HOA MỚI, HƯƠNG...

Thư gửi các trò 275: HOA MỚI, HƯƠNG CŨ

Thư gửi các trò 275: HOA MỚI, HƯƠNG CŨ Các trò thân mến! Năm 2018 chỉ còn vài...

Dec 21, 2018

Posted by | 10 Comments

Letter to Disciples No. 274: I...

Letter to Disciples No. 274: I REJOICE IN YOUR MERITS! (Thư gửi các trò 274: Xin được tùy hỷ công đức với các trò)

Letter to Disciples No. 274: I REJOICE IN YOUR MERITS! Dear disciples! As...

Dec 21, 2018

Posted by | 102 Comments

Thư gửi các trò 274: XIN ĐƯỢC TÙY...

Thư gửi các trò 274: XIN ĐƯỢC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC VỚI CÁC TRÒ!

Thư gửi các trò 274: Xin được tùy hỷ công đức với các trò! Các trò thân mến!...

Dec 19, 2018

Posted by | 24 Comments

Letter to Disciples No. 273: SWEET...

Letter to Disciples No. 273: SWEET SCENT AND COLOR OF DHARMA FLOWERS THEY MAY...

Dec 17, 2018

Posted by | 118 Comments

ĐẾ CHÂU PHẠM VÕNG ĐANG ẨN HIỆN ĐÂU...

ĐẾ CHÂU PHẠM VÕNG ĐANG ẨN HIỆN ĐÂU ĐÂY?

            Những hạt châu đủ kích cỡ, màu sắc khẽ xoay mình đong đưa giữa...

Dec 17, 2018

Posted by | 247 Comments

Thư gửi các trò 205: DÙNG CƠM...

Thư gửi các trò 205:   DÙNG CƠM KHÔNG CÓ THỨC ĂN KHỎE NỖI KHÔNG? (Bài mở đặc biệt)

Thư gửi các trò 205:   DÙNG CƠM KHÔNG CÓ THỨC ĂN KHỎE NỖI KHÔNG? Các trò thân...

Dec 17, 2018

Posted by | 38 Comments

Letter No. 205 to disciples: No...

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice? (Dùng cơm không có thức ăn khỏe nổi không?) (Special article)

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with...

Dec 15, 2018

Posted by | 107 Comments

Thư gửi các trò 273: HOA ĐẠO TỎA...

Thư gửi các trò 273: Các trò thân mến! Mỗi độ xuân về, Mật gia Song Nguyễn...

Dec 12, 2018

Posted by | 21 Comments

Letter to disciples No. 272: On the...

Letter to disciples No. 272: On the occasion of Christmas 2018: REJOICE IN...

Dec 11, 2018

Posted by | 32 Comments

DON’T PUT “SORROWFUL” SHIRTS ON...

DON’T PUT “SORROWFUL” SHIRTS ON BUDDHISM! (ĐỪNG KHOÁC ÁO “SẦU BI” CHO NGƯỜI TU!)

DON’T PUT “SORROWFUL” SHIRTS ON BUDDHISM! Recently, Mat Dieu Hang has...

Dec 11, 2018

Posted by | 132 Comments

Thư gửi các trò 272: Nhân mùa Noel...

Thư gửi các trò 272: Nhân mùa Noel 2018 HOAN HỶ VỚI THIỆN HẠNH CHÚNG SANH Các...

Dec 10, 2018

Posted by | 4 Comments

FROM THREE YEARS DOWN TO SIX MONTHS...

FROM THREE YEARS DOWN TO SIX MONTHS “Application number 1788… for a Student...

Dec 8, 2018

Posted by | 56 Comments

THỈNH VẤN SAI LÀM SAO THỈNH NGUYỆN...

THỈNH VẤN SAI LÀM SAO THỈNH NGUYỆN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG? Dẫn lộ: Có một bạn đọc nước...

Dec 8, 2018

Posted by | 49 Comments

Bên kia bờ Thái Bình Dương: ĐÓN GIÓ...

Tự tin “sải bước” trong tà áo dài nền trắng điểm xuyết những bông hoa nhỏ,...

Dec 8, 2018

Posted by | 76 Comments

TỪ BA NĂM CÒN SÁU THÁNG

“Visa du học New Zealand theo hồ sơ số 1788… của cô Nguyễn Bạch Kim đã được...

Dec 6, 2018

Posted by | 137 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: LỖI SAI THÀNH ĐÚNG VÌ BỊ NÔ LỆ TÂM LINH THIẾU TRẠCH PHÁP NHÃN (BIỆN CHỨNG KHOA HỌC)

Mỗi khi đọc tụng kinh “Bát đại nhân giác” tôi không muốn đọc qua nghĩa tiếng...

Dec 6, 2018

Posted by | 31 Comments

WRONGNESS MISCONCEIVED AS RIGHTNESS...

WRONGNESS MISCONCEIVED AS RIGHTNESS –  A KIND OF SPIRITUAL SLAVERY AND LACK OF BODHIYANGA OF DISCRIMINATION (IN PERSPECTIVE OF DIALECTICAL SCIENCE) (Lỗi sai thành đúng vì nô lệ tâm linh thiếu trạch pháp nhãn (biện chứng khoa học))

WRONGNESS MISCONCEIVED AS RIGHTNESS –  A KIND OF SPIRITUAL SLAVERY AND...

Page 3 of 8212345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status