Apr 17, 2017

Posted by | 67 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 1.PREFACE (MỘT ĐỜI...

ONE LIFE ONE MANTRA – 1.PREFACE (MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – 1. Lời nói đầu)

ONE LIFE ONE MANTRA – PREFACE Four – Armed Bodhisattva Guan Yin, Yidam of many Tantric practitioners. TEACHINGS OF AVALOKITESVARA BODHISATTVA Reciting Mani mantra is enough… I will help you to experience contentment in the actualization of your lawful wishes, if not, I vow not to become enlightened. Great Master Padmasambhava, teacher of many generations of...

Read More
Apr 17, 2017

Posted by | 58 Comments

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM CỦA BẠN ĐỌC MINH TRIẾT

Gửi đến Minh Triết! Tôi chứng minh rằng Minh Triết mà chẳng “minh triết” như sau để cho thấy ông đã tự phơi bày bản chất như chúng tôi đã nhận định: 1/ Sau khi nhận được phản hồi mang tính lạc đề (có nghĩa là không dám biện luận nội dung chính) thì 10 comments của Mật gia Song Nguyễn đã phản biện, ông không đối luận được một cách quang minh chính đại và từng cá nhân một. Theo...

Read More
Apr 15, 2017

Posted by | 59 Comments

Thư Hà Nội: KHÔNG CÓ DUYÊN LÀNH...

Thư Hà Nội: KHÔNG CÓ DUYÊN LÀNH KHÔNG ĐỘ ĐƯỢC

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết: “Những bước chân đến gần cổng pháp và...

Apr 15, 2017

Posted by | 63 Comments

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG...

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG KHÔNG CÓ TÓC

Thư Kiên Giang: TÔI LÀ ANH CHÀNG KHÔNG CÓ TÓC   Chuông báo thức làm tôi...

Apr 15, 2017

Posted by | 107 Comments

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP...

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP & NHỮNG NỖI NIỀM CỦA HAI BÊN

Thư gửi các trò 199: NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN GẦN CỔNG PHÁP & NHỮNG NỖI NIỀM...

Apr 13, 2017

Posted by | 24 Comments

Letter No.22 to disciples: How to...

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism? (Thế nào là sự truyền pháp đích thực?)

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan...

Apr 13, 2017

Posted by | 220 Comments

Thư gửi các trò số 22: THẾ NÀO LÀ...

Thư gửi các trò số 22: THẾ NÀO LÀ SỰ TRUYỀN PHÁP ĐÍCH THỰC?

Mật Hải ở Mật gia Vũng Tàu tác bạch: Dạ mô Phật! Kính bạch Thầy, Thầy dạy...

Apr 13, 2017

Posted by | 19 Comments

HOW TO AVOID 14 GRIEVOUS FAILURES?...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 13, 2017

Posted by | 16 Comments

Letter from India: The tiny ray...

Letter from India: The tiny ray becomes a huge light source

Respected Holy Guru, I have been going through all your articles with never...

Apr 13, 2017

Posted by | 61 Comments

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH...

Thư từ Ấn Độ: TIA SÁNG SẼ TRỞ THÀNH NGUỒN SÁNG

Chanhtuduy.com: Trò Vivek. S là một Phật tử Ấn Độ đã đọc những bài viết của...

Apr 12, 2017

Posted by | 16 Comments

弟子達へのレター198号:ここで座っている… (Thầy ngồi...

弟子達へのレター198号 偶然的な奇遇のこと 弟子達へ...

Apr 12, 2017

Posted by | 16 Comments

Đáp án đố vui “XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH...

Vừa qua, trên tinh thần “vui tu”, vị Thầy đã đưa ra loại hình đố vui bằng...

Apr 12, 2017

Posted by | 15 Comments

信寄各弟子198: 為師坐這裡… (Thầy ngồi...

信寄各弟子198: 各重合偶爾 親愛的弟子!...

Apr 12, 2017

Posted by | 15 Comments

제자에게 보내는 198편지: 내가 여기에 앉아 있다… (Thầy...

제자에게 보내는 198편지: 우연히 같이 일어난 사건 친애하는 제자들에게! 오늘 아침에 Mat Hai하고 커피를 마셨는데 분위기가 보통보다...

Apr 11, 2017

Posted by | 17 Comments

ROSES and LOVELOCKS (Hoa hồng và ổ...

ROSE and LOCK There are many locks hanging around the bridge called “Lovelock...

Apr 10, 2017

Posted by | 72 Comments

TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG NHẬN LỖI...

TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG NHẬN LỖI SAI VÀ PHÁT LỒ SÁM HỐI SAU KHI ĐƯỢC MẬT...

Apr 10, 2017

Posted by | 100 Comments

14 điều thất bại trầm trong: bài...

14 ĐIỀU THẤT BẠI TRẦM TRỌNG Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn...

Apr 10, 2017

Posted by | 36 Comments

MẬT QUỐC SANH CHỈ THÊM LỖI SAI CỦA...

Kính bạch Thầy! Con đã đọc nội dung phần dẫn đề của Admin và bài viết của TS...

Apr 10, 2017

Posted by | 76 Comments

MẬT DIỆU HẰNG ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ...

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết của tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng với tiêu đề:...

Apr 9, 2017

Posted by | 10 Comments

Đố vui: XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG...

Mời bạn đọc xem đáp án Đố vui XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG phần 3...

Apr 9, 2017

Posted by | 16 Comments

Lesson 14: Approach Prajna Paramita...

Lesson 14: Approach Prajna Paramita (acorrect view of emptiness) by Yidam visualization (Tiếp cận trí huệ bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Right Dharma teaching, wrong method of practicing Lesson 14: Approach Prajna...

Apr 8, 2017

Posted by | 23 Comments

Lesson 17. FAILURE TEACHES SUCCESS...

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner”...

Apr 8, 2017

Posted by | 39 Comments

Letter to Disciples No.198:...

Letter to Disciples No.198: Coincidences Dear Disciples, It is my routine to...

Apr 7, 2017

Posted by | 162 Comments

Thư gửi các trò 198: THẦY NGỒI...

Thư gửi các trò 198: NHỮNG TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN Các trò thân mến! Sáng nay...

Page 30 of 83« First...1020...2829303132...405060...Last »
DMCA.com Protection Status