May 6, 2020

Posted by | 41 Comments

The mistake of drinking poison (Nhầm thuốc độc)

I bow my head at the lotus feet of Guruji. ‘Ahimsaka’ was a devoted close disciple of a Guru in ‘thakshashila’ university of India and first in studies being a meritorious student and Guru use to like him very much and love him more for his noble qualities than other disciples coming within his circle for studies. The other disciples became jealous because...

Read More
May 4, 2020

Posted by | 49 Comments

Letter from New Zealand: SOME HEART WORDS OF MAT...

Dear Guru, Thank you for conferring us these precious teachings. Like the light, though small, at the end of the tunnel, I want to shout it out loud from my heart to wake up the devotion to Guru and Dharma in me and vajra brothers. Thanks to the light from Guru, we, standing in the darkness of tunnel, will realize that some of us are embracing “wish-fulfilling jewel” in right hand...

Read More
May 3, 2020

Posted by | 143 Comments

Letter to disciples 314: NEW OR...

  Dear disciples (followers Pure Mind Yoga)! Today, the weather is hot,...

May 2, 2020

Posted by | 23 Comments

ON THE OCCASION OF VESAK 2564...

ON THE OCCASION OF VESAK 2564 (2020): ENLIGHTENING (Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG )

The rays of the morning sunshine enter my room through the small window to...

May 2, 2020

Posted by | 3 Comments

Thư New Zealand: CÂU CHUYỆN VỀ LOÀI...

Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ với công trình nghiên khoa học biện chứng tâm...

Apr 30, 2020

Posted by | 14 Comments

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION ( Năm...

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION ( Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư)

FIFTY VERSES OF GURU DEVOTION By Ashvagosha 1. Bowing in the proper way to...

Apr 30, 2020

Posted by | 15 Comments

Letter to disciples No.313:...

Letter to disciples No.313: INTRODUCTION ABOUT THE BRIEF REPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI YOGA ON STRESS AND DEPRESSION.

Dear disciples, For 5 years of Bodhicitta application, the two Thanh Tri Mind...

Apr 30, 2020

Posted by | 27 Comments

The Story about Death

The story about death. A young man approached Buddha and said, ” Oh !...

Apr 30, 2020

Posted by | 147 Comments

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm...

Bài viết nhân ngày Phật Đản năm 2020 ( Phật lịch 2564): SOI SÁNG ( Bài mở)

Những tia nắng sớm mai ùa vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ chào đón ngày mới...

Apr 30, 2020

Posted by | 39 Comments

Thinking of a Nigerian boy on the...

Dear holy Guru, I am Tantra Ashihata – Simon Michael. I am from Nigeria where...

Apr 29, 2020

Posted by | 102 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên công trình nghiên...

Apr 29, 2020

Posted by | 26 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

BRIEF RESEARCH REPORT Title: “ RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF THANH TRI...

Apr 27, 2020

Posted by | 6 Comments

चतुर्थ भाग: सम्यक् दृष्टि से लाभ...

चतुर्थ भाग:  सम्यक् दृष्टि से लाभ और मिथ्या दृष्टि से हानि (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 4: LỢI ÍCH TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN)

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 27, 2020

Posted by | 138 Comments

HIỆU QUẢ TÂM LÝ TỪ LIỆU PHÁP YOGA...

Chanhtuduy.com: Qua hơn 20 năm khảo sát, nghiên cứu, thực hành, ứng dụng và...

Apr 26, 2020

Posted by | 68 Comments

RESEARCH ON PSYCHOLOGICAL EFFECT OF...

Chanhtuduy.com: Through survey, research, practice, and application resulting...

Apr 26, 2020

Posted by | 12 Comments

Letter to Disciples No. 35:...

Recently, there is a comment in Part 11 of the series of “Right Dharma...

Apr 26, 2020

Posted by | 16 Comments

Letter to Disciples No. 64: ASK...

Letter to Disciples No. 64: ASK YOURSELF! (Thư gửi các trò 64: HÃY TỰ HỎI MÌNH)

Dear disciples! On the evening of November 25, 2013, I just finished the...

Apr 22, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

Thư Ấn Độ : SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC...

...

Apr 22, 2020

Posted by | 53 Comments

Letter to disciples No.241:...

Letter to disciples No.241: SURPRISES ON LONG ROAD (PART 3) Dear disciples,...

Apr 22, 2020

Posted by | 60 Comments

Letter from India: Similarity and...

Reverend Gurujee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus feet. These days I...

Apr 19, 2020

Posted by | Comments Off on Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG (Bài mở)

Thư Thái Nguyên: NIỀM VUI ĐƯỢC GIẢI...

...

Apr 16, 2020

Posted by | 122 Comments

Thư gửi các trò 313: GIỚI THIỆU ĐỀ...

Các trò thân mến! Sau hơn 5 năm hoạt dụng Bồ đề tâm, hai tâm pháp Thanh Trí...

Apr 16, 2020

Posted by | 4 Comments

तृतीय भाग: विभिन्न पक्षों में...

वियतनाम के गुरु थिनले गुयेन थान द्वारा ‘द्वितीय मानसिक धर्म श्रृंखला’ का...

Apr 11, 2020

Posted by | 8 Comments

Thư New Zealand: ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT...

Kính bạch Thầy, Con cảm tạ vị Thầy đã điểm hóa cho con những lời dạy quý...

Page 30 of 124« First...1020...2829303132...405060...Last »
DMCA.com Protection Status