Aug 31, 2020

Posted by | 106 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA: LESSON 1: A...

It is well-known by all Buddhist practitioners that taking refuge in the Three Jewels is one decisive proof of being a true Buddhist. Taking refuge in the Three Jewels is one characteristic of the liberation path. In Buddhism, the core meaning of taking refuge is “to shelter” (from Dakini teachings, page 49 by Thien Tri Thuc Publishing house in 1999), which means taking shelter in...

Read More
Aug 30, 2020

Posted by | 9 Comments

Bài 1: Tổng quan về đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đã từ lâu người tu Phật được biết là cần quy y Tam bảo như là một bảo chứng cho một người con Phật chính thống. Quy y Tam bảo là một đặc trưng của con đường Giác ngộ. Theo thuật ngữ Phật học, yếu nghĩa của quy y là “an trú” (trích giáo huấn Dakini trang 49 NXB Thiện tri thức năm 1999), hàm nghĩa là được bảo hộ trong mái nhà Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng). Theo thuật ngữ Hán Nôm, quy y...

Read More
Aug 29, 2020

Posted by | 16 Comments

WHEN DEVOTION BECOMES...

Dear Guru, I am happy to be granted a precious teaching by Guru which is very...

Aug 25, 2020

Posted by | 3 Comments

음식에 대한 이야기

오늘 아침에도 맛있는 밥상이 준비되어 있었다.  하지만 내 베트남 친구들은 그 아침 밥상에 더 이상 먹을 수 없을 정도로 질렸다. 그들이...

Aug 24, 2020

Posted by | 32 Comments

Letter from Sweden: A PROMISE OF A...

In the summer, I always wake up to the beautiful sunlight. I love the fresh...

Aug 23, 2020

Posted by | 12 Comments

FOUND THE BUDDHA IN GURU (No.2) (...

On the occasion of Vietnamese teachers’ day, I think about my Guru, Guru...

Aug 22, 2020

Posted by | 1 Comment

꿈인 것 같다 (Dường như đang mơ!)

오늘 아침 밥상은 떡갈비, 두부조림, 사과와 계란샐라드, 그리고 김치국이 있다. 정말 맛있다.  먹기 전에 마음속으로 모든 중생들이...

Aug 19, 2020

Posted by | 17 Comments

Letter to disciples No.92: WHO WILL...

Dear disciples, Recently Mat Tu wrote an article telling a story in her...

Aug 19, 2020

Posted by | 10 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

All mantras’ functions are based on the mechanism of “utilizing end...

Aug 19, 2020

Posted by | 52 Comments

IN SPITE OF BUILDING NINE BUDDHIST...

While visiting a one Buddhist friend in Ho Chi Minh city, I unexpectedly...

Aug 18, 2020

Posted by | 16 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

As it is hard to confide the feelings of the third noble person, I would like...

Aug 17, 2020

Posted by | 17 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Milarepa had gotten tired from working at the Guru’s house. He was abandoned...

Aug 17, 2020

Posted by | 14 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

According to my examination, within the six spiritual inventions of Song...

Aug 15, 2020

Posted by | 8 Comments

Some thoughts of Tantra Sutradaka...

Revered Gurujee Om Mani Padme Hum I bow my head on your lotus feet I was...

Aug 15, 2020

Posted by | 105 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp “Liên hoa...

Milarepa đang làm việc trong nhà Thầy (Đạo sư Marpa L.), đang buồn chán vì đã...

Aug 15, 2020

Posted by | 66 Comments

Thư Hàn Quốc: “CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM”

Lời dẫn: Mật Hồng Tuyến vừa nhận bằng tốt nghiệp, Thầy giới thiệu bài viết về...

Aug 15, 2020

Posted by | 53 Comments

Thư Thụy Điển: LÀ SỰ THẬT Ư?

Lời dẫn: Mật từ vừa nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ở Thụy Điển, Thầy giới thiệu...

Aug 14, 2020

Posted by | 39 Comments

Thư Thụy Điển: Tảng kim cương, giọt...

Con hoan hỷ được đọc bài luận giải thứ năm trong loạt bài đệ tứ tâm pháp...

Aug 13, 2020

Posted by | 99 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí...

  Điều kỳ đặc của bất kỳ thần chú nào được sử dụng đều có cơ chế vận...

Aug 13, 2020

Posted by | 123 Comments

Luận giải về đệ tứ tâm pháp Thanh...

Theo khảo sát của tôi, đệ tứ tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni được...

Aug 12, 2020

Posted by | 9 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

We have understood that the 4th mind Dharma “ Lotus Walking Dharani” has an...

Aug 12, 2020

Posted by | 25 Comments

Những cảm niệm sâu sắc về đệ tứ tâm...

Kính bạch Thầy, Con hoan hỷ được theo bước chân vị Thầy, được vị Thầy cho...

Aug 12, 2020

Posted by | 126 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp Thanh Trí:...

Chúng ta đã hiểu tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần  chú đà la ni” dễ...

Aug 11, 2020

Posted by | 20 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Before going into the main point, I would like to emphasize the typical...

Page 4 of 105« First...23456...102030...Last »
DMCA.com Protection Status