Jan 30, 2019

Posted by | Comments Off on NẮNG XUÂN VỀ NƠI ĐÂY (Bài mở)

NẮNG XUÂN VỀ NƠI ĐÂY (Bài mở)

(more…)

Read More
Jan 27, 2019

Posted by | 18 Comments

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA...

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? (public article) (Ai là người được truyền trao giáo pháp?)

Letter to Disciples No. 278: TO WHOM IS DHARMA TRANSMITTED? Dear disciples! There’s a saying that goes “Sword will not be presented to those who are not swordsman. Why talk about poem if you are not a poet?” It would be useless and insipid to read or recite poem to those who do not know about poetry. Legend tells that Chinese poet of Tang Dynasty, Li Po, rarely read his poems to...

Read More
Jan 25, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 278: AI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC TRUYỀN TRAO GIÁO PHÁP? (bài mở)

Thư gửi các trò 278: AI LÀ NGƯỜI...

...

Jan 24, 2019

Posted by | 18 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI- PRABHA SAMADHI – Part 5: How to be equipped with the full right view (Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?)

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI- PRABHA SAMADHI –...

Jan 24, 2019

Posted by | 50 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Jan 24, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 277:   GIÁO PHÁP KHÔNG TINH TÚY LÀ PHIẾN DIỆN

Thư gửi các trò 277:   GIÁO PHÁP...

...

Jan 22, 2019

Posted by | Comments Off on Thư New Zealand: PHẢI TRÁI TRÁI PHẢI

Thư New Zealand: PHẢI TRÁI TRÁI PHẢI

...

Jan 22, 2019

Posted by | Comments Off on ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ: CHÁNH...

...

Jan 18, 2019

Posted by | Comments Off on ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” (Bài 2)

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH...

...

Jan 18, 2019

Posted by | Comments Off on ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” (Bài 1)

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ “CHÁNH...

...

Jan 17, 2019

Posted by | 32 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH...

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 10: TÂM SỰ CỦA...

Jan 17, 2019

Posted by | 36 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH...

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 9: CƠ CẤU VẬN...

Jan 17, 2019

Posted by | 51 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH...

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý...

Jan 16, 2019

Posted by | 47 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH...

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 7:  LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?   

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 7:  LÀM SAO ĐỂ...

Jan 15, 2019

Posted by | Comments Off on Thư New Zealand: GIẤC MƠ CÓ THẬT

Thư New Zealand: GIẤC MƠ CÓ THẬT

...

Jan 15, 2019

Posted by | 80 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH...

Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 6: LÀM SAO ĐỂ...

Jan 14, 2019

Posted by | 49 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind...

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Jan 14, 2019

Posted by | 86 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH...

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ...

Jan 12, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 132: CHỚ BẢO VÔ TÂM LÀ CỨU CÁNH

Thư gửi các trò 132: CHỚ BẢO VÔ TÂM...

...

Jan 10, 2019

Posted by | 130 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH...

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN                 

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ...

Jan 10, 2019

Posted by | 155 Comments

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH...

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 2: THẾ NÀO GỌI...

Jan 5, 2019

Posted by | Comments Off on ĐẠO SƯ MẬT GIÁO HAY ĐẠO SƯ THANH TRÍ?

ĐẠO SƯ MẬT GIÁO HAY ĐẠO SƯ THANH...

...

Jan 4, 2019

Posted by | Comments Off on Thư Sài Gòn: MƯA NGOÀI TRỜI, MƯA TRONG LÒNG

Thư Sài Gòn: MƯA NGOÀI TRỜI, MƯA...

...

Jan 2, 2019

Posted by | 24 Comments

玫瑰和鎖頭 – (Hoa hồng và ổ khóa)

玫瑰和鎖頭 – (Hoa hồng và ổ khóa)

在橋上叫為“愛情橋”有寫英文字:...

Page 40 of 116« First...102030...3839404142...506070...Last »
DMCA.com Protection Status