Nov 16, 2018

Posted by | 114 Comments

Thư gửi các trò 225: THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO...

Thư gửi các trò 225:  THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO GIỐNG NHƯ THÁNH TƯỚNG QUÁN ÂM TỨ THỦ KHÔNG? VÀ TU PHÁP QUÁN TƯỞNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN CÓ PHẢI LÀ TRÁI VỚI ĐẶC TRƯNG CỦA TÁNH KHÔNG TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 225: THẦN BỐN TAY CỦA ẤN ĐỘ GIÁO GIỐNG NHƯ THÁNH TƯỚNG QUÁN ÂM TỨ THỦ KHÔNG? VÀ TU PHÁP QUÁN TƯỞNG THÁNH TƯỚNG BỔN TÔN CÓ PHẢI LÀ TRÁI VỚI ĐẶC TRƯNG CỦA TÁNH KHÔNG TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG? Các trò thân mến! Sau khi đọc bài 14 Giáo pháp đúng phương pháp sai: tiếp cận trí tuệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn, trò Tantra Nirvadeva (C H Laksminarayan) thỉnh vấn như sau:...

Read More
Nov 15, 2018

Posted by | 50 Comments

Letter No.254 to disciples: WHY IS IT SO? (Tại...

Letter No.254 to disciples : Why is it so? Dear disciples, I have not answered many questions made by readers, learners and disciples because what they’ve been asking belongs to the basic Buddhist knowledge. The answers are easy to find out on the articles on chanhtuduy.com, which rely on the perspectives of Pure Mind Yoga. The reader Rishi Ranajan (from India) commented on the...

Read More
Nov 15, 2018

Posted by | 58 Comments

DÕI BƯỚC CHÂN THẦY TRÊN ĐẤT KHÁCH...

Kính bạch Thầy!        Chuyến pháp sự khảo sát Latvia với loạt bài ký sự “ĐẤT...

Nov 14, 2018

Posted by | 25 Comments

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS –...

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Those are factors that brightens the wisdom of Song Nguyen Tantra House. The...

Nov 14, 2018

Posted by | 23 Comments

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS –...

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART 1 (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 1)

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART 1 FROM THE COMMENT OF ONE READER… It’s...

Nov 14, 2018

Posted by | 34 Comments

Letter to Disciples No. 250: HOW TO...

Letter to Disciples No. 250: HOW TO DISTINGUISH BETWEEN THE READER, FOLLOWER...

Nov 14, 2018

Posted by | 52 Comments

A FEW WORDS ON CHANHTUDUY.COM (Đôi...

My Kia Morning 2007 coasted smoothly down the slope on the Southern highway,...

Nov 14, 2018

Posted by | 34 Comments

Letter No.244 to disciples: THE...

Letter No.244 to disciples: THE NEED TO OVERCOME THE PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN COMMENTS (Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments)

Letter No.244 to disciples: The need to overcome the psychological barriers...

Nov 14, 2018

Posted by | 71 Comments

A FEW THOUGHTS OF READERS OF...

A FEW THOUGHTS OF READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

A FEW THOUGHTS OF READERS OF CHANHTUDUY.COM   Dear readers of chanhtuduy.com!...

Nov 14, 2018

Posted by | 20 Comments

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND...

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM (Tỏa sáng bút lực của các học trò và bạn đọc Chanhtuduy.com)

SHINING ARTICLES BY DICIPLES AND READERS IN 2017 ON CHANHTUDUY.COM...

Nov 12, 2018

Posted by | 10 Comments

Letter to disciples No. 270:...

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY – Part 7: Goodbye Latvia, see...

Nov 10, 2018

Posted by | 9 Comments

Letter to Disciples No. 270:...

Letter to Disciples No. 270: EUROPEAN SKY Part 6: Getting Lost in the Way...

Nov 9, 2018

Posted by | 12 Comments

Letter to disciples No.270:...

Letter to disciples No.270: EUROPEAN SKY Part 4: The warmth in the winter...

Nov 9, 2018

Posted by | 15 Comments

Letter to disciples No. 270:...

Letter to disciples No. 270: European sky – Part 5: “Gods” &...

Nov 8, 2018

Posted by | 87 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 7: Tạm biệt Latvia, hẹn ngày gặp...

Nov 8, 2018

Posted by | 106 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 6: Lạc bước Lưu Nguyễn nhưng vững...

Nov 8, 2018

Posted by | 2 Comments

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА...

Письмо студентам №269: МЕДИТАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ И НЕБЕСНЫЕ ЦВЕТЫ (ДОЖДИ ЦВЕТОВ) В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ (Thiền trên biển và mưa hoa giữa nắng gắt)

Дорогие мои студенты и последователи! В этом году, с темой по феминизму,...

Nov 7, 2018

Posted by | 6 Comments

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ...

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 3: В ЕВРОПЕ ИЛИ АЗИИ, БЫВАЮТ И...

Nov 7, 2018

Posted by | 1 Comment

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ...

Письмо студентам № 270: ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО ЧАСТЬ 2: ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ,...

Nov 7, 2018

Posted by | 112 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 5: “THƯỢNG ĐẾ” &...

Nov 6, 2018

Posted by | 76 Comments

Letter to Disciples No. 269:...

 Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Dear disciples! This year, with the theme on feminism, Song Nguyen Tantra...

Nov 6, 2018

Posted by | 21 Comments

Letter to disciples No. 270:...

Letter to disciples No. 270: EUROPEAN SKY Part 3: BOTH EUROPEANS AND ASIANS,...

Nov 5, 2018

Posted by | 8 Comments

Letter to Disciples No.270:...

Letter to Disciples No.270: EUROPEAN SKY PART 2: Traveling Abroad to See How...

Nov 5, 2018

Posted by | 92 Comments

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI...

Thư gửi các trò 270: ĐẤT KHÁCH TRỜI ÂU Bài 4: Hơi ấm giữa mùa đông Các trò...

Page 5 of 82« First...34567...102030...Last »
DMCA.com Protection Status