Apr 13, 2022

Posted by | 4 Comments

Letter from India: CAUSALITY

Reverend Guru jee Om Mani Padme Hum I bow before your lotus Feet Time is threefold present. Past is the present memory, Present is the present experience and future is the present expectation. We, ignorant people, do not understand it. Separating time into three dimensions either we live in the tortures past or pleasant future but never in the present. That’s why the fragile...

Read More
Apr 4, 2022

Posted by | 35 Comments

Letter to disciples No.372: TAKE LEAVE OF THE...

–                  Guru, where do you prefer to have breakfast? Tinh Niem Phong (Awakening Mind room) or Lac Canh Dai (Joyful Sight roundhouse)? –                 No, I would prefer to have breakfast at Tịnh Truc Dai (Pure Bamboo roundhouse) in Ky Ngo Tinh Uyen (Magically Appearing pure garden) –                 Yes, Guru         This morning,...

Read More
Mar 31, 2022

Posted by | 122 Comments

Thư gửi các trò 372: GIÃ TỪ NỖI...

 – Bạch Thầy! Điểm tâm mang đến đâu? Tĩnh niệm phòng hay Lạc cảnh đài?...

Mar 30, 2022

Posted by | 69 Comments

GÓC NHÌN VỀ BIỂU TRẠNG & HẬU...

Kính bạch Thầy, Qua những giảng luận của Thầy liên quan đến trích dẫn từ Đại...

Mar 17, 2022

Posted by | 194 Comments

Luận giải đệ tứ tâm pháp “Liên hoa...

  Milarepa đang làm việc trong nhà Thầy (Đạo sư Marpa L.), đang buồn...

Mar 17, 2022

Posted by | 144 Comments

Thư gửi các trò 346: KHÔNG MIỄN...

Các trò thân mến! Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi mà đại dịch Covid 19...

Mar 14, 2022

Posted by | 47 Comments

Buddhist Catechism: Part 1 (cont...

Buddhist Catechism: Part 1 (cont QUESTION and ANWSERS of Buddhism (Phật học vấn đáp:  tiếp theo – Những câu hỏi đáp yếu lược trong những bình diện đạo pháp khác nhau)

chanhtuduy.com: After more than 30 years of practicing Buddhism and guiding...

Mar 13, 2022

Posted by | 70 Comments

Thư Phú Quốc: HOA TUYẾT GIỮA KHÔNG...

–          “Chúc mừng pháp hữu có công việc mới nhờ vào sự để tâm của...

Mar 13, 2022

Posted by | 85 Comments

Thư Phú Quốc : 19 NGÀY ĐƯỢC NHẬN...

Tôi không  thể  tin được  trong khoảng thời gian khá ngắn,  chính  bản  thân...

Mar 8, 2022

Posted by | Comments Off on Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành thuyết giảng online ngày 08/03/2022: BỐN ỨNG DỤNG CHIẾT XUẤT TỪ ĐỆ TỨ TÂM PHÁP THANH TRÍ

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên...

...

Mar 7, 2022

Posted by | 59 Comments

CAO DIỆU DIỆU HẰNG ĐỌC THAM LUẬN...

“Cảm ơn Violet đã chia sẻ bài tham luận ý nghĩa. Chúng tôi mong gặp lại chị...

Mar 3, 2022

Posted by | 75 Comments

“ĐỤNG CHUYỆN” MỚI BIẾT...

Con hoan hỷ với cảm niệm sâu sắc  rằng nếu có đọc tụng hàng trăm lần, hàng...

Mar 2, 2022

Posted by | 30 Comments

From Tantra House : CONGRATULATION...

Dear my learners!...

Feb 28, 2022

Posted by | 53 Comments

LỜI KHUYẾN CÁO BỒ ĐỀ

Những lời khuyến cáo, cảnh báo bi mẫn của Đức Quán Âm Tứ Thủ Phủ nhận luật...

Feb 28, 2022

Posted by | 41 Comments

TÂM XUÂN HIỂN LỘ

Khi cây xuân đức hạnh đã được vun trồng, chăm bón bằng lòng sùng mộ, mỗi cây...

Feb 28, 2022

Posted by | 35 Comments

HỌA TIẾT CỦA CÂY XUÂN CHÁNH PHÁP

“Thầy cảm ơn các trò đã lắng nghe! Thầy hồi hướng công đức này cho tất cả...

Feb 24, 2022

Posted by | 57 Comments

NẮNG XUÂN XUYÊN KẼ LÁ, NGƯỜI LẠ TRỞ...

Sau khoảng thời gian cắp sách đến trường, cuối  cùng  tôi cũng  đã hoàn thành...

Feb 24, 2022

Posted by | 60 Comments

Thư Phú Quốc: 8 THÁNG TRƯỚC &...

Nhìn những giọt cà phê rơi tí tách, tôi thả hồn mình tận hưởng sự thư thái,...

Feb 18, 2022

Posted by | 31 Comments

Lesson 2: Focusing on the factors...

Lesson 2: Focusing on the factors of Age, Country and Ethnicity (Tính thời đại, quốc độ, dân tộc)

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice Lesson 2: Focusing...

Feb 18, 2022

Posted by | 82 Comments

ONE LIFE, ONE MANTRA – 5. THE...

Many Tantric practitioners keep reciting six syllables mantra for their whole...

Feb 18, 2022

Posted by | 72 Comments

ONE LIFE ONE MANTRA – 4. ONLY MANI...

ONE LIFE ONE MANTRA – 4. ONLY MANI MANTRA IS ENOUGH (Chỉ một thần chú MANI là đủ)

 Nowadays, most of Buddhists hear the terminology of “mantra”. Each Buddha...

Feb 18, 2022

Posted by | 22 Comments

THANH TRI – THE 4TH MIND DHARMA:...

Milarepa had gotten tired from working at the Guru’s house. He was abandoned...

Feb 17, 2022

Posted by | 21 Comments

How did Doctor of Oriental...

PREAMBLE: It was at about 2:00pm (Nigeria time) on January 6th 2022 that the...

Feb 17, 2022

Posted by | 47 Comments

CHUKWUGOZIE MADUKA – TIẾN SĨ...

LỜI NÓI ĐẦU Vào khoảng 2 giờ chiều (giờ Nigeria) ngày 6 tháng 1 năm 2022, tôi...

DMCA.com Protection Status