Oct 20, 2013

Posted by | 87 Comments

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh...

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng...

Read More
Oct 18, 2013

Posted by | 10 Comments

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 2 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 3 Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 4 – hết...

Read More
Oct 17, 2013

Posted by | 147 Comments

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của...

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 16, 2013

Posted by | 12 Comments

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH Bấm vào link sau để nghe: Bảo Hiểm Tâm Linh 1...

Oct 16, 2013

Posted by | 152 Comments

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến...

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 15, 2013

Posted by | 4 Comments

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN Bấm vào link sau để nghe: Dàn Hợp Xướng Thiên Nhiên...

Oct 15, 2013

Posted by | 32 Comments

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI Bài giảng mới nhất ngày 13/10/2013: Tận dụng cuộc đời...

Oct 14, 2013

Posted by | 88 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT...

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Các trò thân mến!...

Oct 10, 2013

Posted by | 6 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN –...

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 4: BẢN GỐC MÀ KHÔNG GỐC

Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ...

Oct 9, 2013

Posted by | 38 Comments

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ Các trò thân mến! Có khi nào các trò nhận định...

Oct 8, 2013

Posted by | 30 Comments

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI...

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ…

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ LÒNG TA SẮT ĐÁ HÁ LUNG...

Oct 7, 2013

Posted by | 43 Comments

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN...

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN, THẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN? THẬT KHÔNG? Người ngộ đạo thân...

Oct 7, 2013

Posted by | 17 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG Bài giảng mới nhất ngày 06/10/2013 tại Mật gia...

Oct 5, 2013

Posted by | 47 Comments

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY Các trò thân mến! Thường thường khi một...

Oct 4, 2013

Posted by | 198 Comments

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ...

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ CHÁNH MẠNG

Thư gửi các trò 42:  CHÁNH TU  và CHÁNH MẠNG Các trò thân mến! Đã là thầy tu...

Oct 2, 2013

Posted by | 35 Comments

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE,...

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (kỳ 2)

Thư gửi các trò 41: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (Kỳ 2) Các trò thân...

Oct 2, 2013

Posted by | 24 Comments

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE,...

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY

Thư gửi các trò 40: KHÔNG NGHE, KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY (kỳ 1) Các trò thân...

Oct 1, 2013

Posted by | 23 Comments

Thư gửi các trò 39: XỨ DỪA...

Thư gửi các trò 39: XỨ DỪA “DỪA” LÒNG KHÁCH

Thư gửi các trò 39:      XỨ DỪA “DỪA” LÒNG KHÁCH Cảm giác vừa lòng đã...

Oct 1, 2013

Posted by | 21 Comments

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ NGÔN...

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ NGÔN TỪ BÊN NGOẠI

Thư gửi các trò 38: BẾN TRE VÀ  NGÔN TỪ  BÊN NGOẠI Các trò thân mến! Thầy...

Sep 30, 2013

Posted by | 33 Comments

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO...

Thư gửi các trò 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI

Thư gửi các trò số 37: NGƯỜI CAO THƯỢNG THỨ HAI Các trò thân mến! Thầy đi...

Sep 30, 2013

Posted by | 4 Comments

DUYÊN CHỒNG VỢ

DUYÊN CHỒNG VỢ

Bấm vào link sau để nghe: Duyên Chồng Vợ – phần 1 Bấm vào link sau để...

Sep 25, 2013

Posted by | 6 Comments

Bài giảng: GIẢI TRÍ, ẨM THỰC, QUAN...

Bài giảng: GIẢI  TRÍ, ẨM THỰC, QUAN ĐIỂM, TRẠNG THÁI NGUYÊN TỐ, LẠM DỤNG HAY HÂN THƯỞNG?

Bài giảng: GIẢI TRÍ, ẨM THỰC, QUAN ĐIỂM, TRẠNG THÁI NGUYÊN TỐ, LẠM DỤNG HAY...

Sep 24, 2013

Posted by | 12 Comments

Bài giảng: TRỞ VỀ NGÔI NHÀ TÂM LINH

Bài giảng: TRỞ VỀ NGÔI NHÀ TÂM LINH

Bài giảng: TRỞ VỀ NGÔI NHÀ TÂM LINH Bấm vào link sau để nghe: Trở về ngôi nhà...

Sep 24, 2013

Posted by | 6 Comments

MY FIRST MEETING GURU (Lần đầu gặp...

MY FIRST MEETING GURU (Lần đầu gặp Thầy)

I’ve known my guru through the co-religionist, Mat Kinh, as friend that I’ve...

Page 74 of 81« First...102030...7273747576...80...Last »
DMCA.com Protection Status