Oct 25, 2013

Posted by | 9 Comments

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT Bấm vào link sau để nghe: Tính nhân quả trong đệ nhất ba la mật – phần 1 Bấm vào link sau để nghe: Tính nhân quả trong đệ nhất ba la mật – phần 2 Bấm vào link sau để nghe: Tính nhân quả trong đệ nhất ba la mật – phần 3 Bấm vào link sau để nghe: Tính nhân quả trong đệ nhất ba la mật – phần 4 Bấm vào link sau...

Read More
Oct 25, 2013

Posted by | 57 Comments

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng...

Read More
Oct 24, 2013

Posted by | 106 Comments

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ QUỶ NHẬP QUỶ SỰ BÀI 1: ma quỷ là ai? QUỶ SỰ BÀI 2: đầu thai hay quỷ...

Oct 24, 2013

Posted by | 11 Comments

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA...

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA DREAMLAND (Những bước chập chững đầu tiên vào thế giới Mật giáo diệu kỳ)

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA DREAMLAND. It has been a week now since I...

Oct 22, 2013

Posted by | 54 Comments

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm,...

Oct 22, 2013

Posted by | 78 Comments

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ...

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 21, 2013

Posted by | 25 Comments

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ...

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ ĐẾN CÔNG TRÌNH TÂM LINH MỚI

Thư gửi các trò 50: TỪ MỘT DUYÊN SỰ ĐẾN MỘT CÔNG TRÌNH Các trò thân mến! Như...

Oct 20, 2013

Posted by | 35 Comments

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA...

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN Thực ra đã từ lâu Thầy đã dạy...

Oct 20, 2013

Posted by | 50 Comments

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU NGHI...

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU NGHI NGỜ VỀ HÀO QUANG “VỊ PHẬT”

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU VỀ HÀO QUANG “VỊ PHẬT”!? Các trò...

Oct 20, 2013

Posted by | 80 Comments

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và...

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 18, 2013

Posted by | 9 Comments

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH...

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 1 Bấm vào...

Oct 17, 2013

Posted by | 135 Comments

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của...

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 16, 2013

Posted by | 10 Comments

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH Bấm vào link sau để nghe: Bảo Hiểm Tâm Linh 1...

Oct 16, 2013

Posted by | 143 Comments

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến...

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 15, 2013

Posted by | 4 Comments

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN Bấm vào link sau để nghe: Dàn Hợp Xướng Thiên Nhiên...

Oct 15, 2013

Posted by | 31 Comments

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI Bài giảng mới nhất ngày 13/10/2013: Tận dụng cuộc đời...

Oct 14, 2013

Posted by | 88 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT...

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Các trò thân mến!...

Oct 10, 2013

Posted by | 6 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN –...

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 4: BẢN GỐC MÀ KHÔNG GỐC

Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ...

Oct 9, 2013

Posted by | 38 Comments

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ

Thư gửi các trò 46: HƯỚNG GIÓ Các trò thân mến! Có khi nào các trò nhận định...

Oct 8, 2013

Posted by | 29 Comments

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI...

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ…

Thư gửi các trò 45: CHỚ MƯỢN HƠI HÙM RUNG NHÁT KHỈ LÒNG TA SẮT ĐÁ HÁ LUNG...

Oct 7, 2013

Posted by | 43 Comments

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN...

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN, THẬT KHÔNG?

Thư gửi các trò 44: CHẾT, ĐIÊN LOẠN, PHẾ NHÂN? THẬT KHÔNG? Người ngộ đạo thân...

Oct 7, 2013

Posted by | 17 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG

Bài giảng: DUYÊN SỰ VỢ CHỒNG Bài giảng mới nhất ngày 06/10/2013 tại Mật gia...

Oct 5, 2013

Posted by | 47 Comments

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY

Thư gửi các trò 43: BẮT CÁ HAI TAY Các trò thân mến! Thường thường khi một...

Oct 4, 2013

Posted by | 196 Comments

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ...

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ CHÁNH MẠNG

Thư gửi các trò 42:  CHÁNH TU  và CHÁNH MẠNG Các trò thân mến! Đã là thầy tu...

Page 74 of 82« First...102030...7273747576...80...Last »
DMCA.com Protection Status