Sep 24, 2013

Posted by | 49 Comments

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3...

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI   (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn )

Bài 15: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (3 phương tiện tối thượng , 7 sức trang hoàng, 9 đặc điểm liên quan đến Bổn tôn ) Quán tưởng thánh tướng Bổn tôn là tu pháp tinh túy của Phật giáo Mật tông bao gồm chỉ quán song hành, tích lũy cùng lúc 2 tư lương công đức và trí tuệ. Đây là Giáo pháp đúng được các bậc thánh giả, tổ sư Đại thủ ấn, Đại toàn thiện thuộc Mật tông Ấn Độ và Tây...

Read More
Sep 19, 2013

Posted by | 53 Comments

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Tiếp...

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn)

Bài 14: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Tiếp cận trí huệ Bát nhã trong thiền quán Bổn tôn) Trong loạt bài “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” từ 1- 10, trội lên tính “Xả ly” về những tu pháp đã nêu nhằm tránh tình trạng “giáo pháp đúng, phương pháp sai”. Những quan kiến trình bày từ bài 11-13 nổi bật yếu tính “Bồ đề tâm” (“Chub sem” là Tạng ngữ, “Bodhicitta” là Phạn ngữ) với những...

Read More
Sep 18, 2013

Posted by | 65 Comments

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH

Thư gửi các trò 36: TIN LÀNH

Thư gửi các trò số 36:  TIN LÀNH. Các trò thân mến! Các trò đừng nghĩ tin...

Sep 17, 2013

Posted by | 30 Comments

Thư Sài Gòn số 1: CHỖ TRỌ

Thư Sài Gòn số 1:  CHỖ TRỌ

Bài liên quan: NIỀM VUI ĐẠI HỌC  Thư Sài Gòn số 1: CHỖ TRỌ Kính bạch Thầy!...

Sep 12, 2013

Posted by | 70 Comments

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành)

Bài 13: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Bồ đề tâm: chỉ quán song hành) Về tu...

Sep 12, 2013

Posted by | 73 Comments

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Ưu việt tâm Bồ đề )

Bài 12: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Ưu việt tâm Bồ đề ) Trò Mật Quá ở...

Sep 11, 2013

Posted by | 9 Comments

TỰ LỰC HÀNH PHÁP THA LỰC HỘ TRÌ

TỰ LỰC HÀNH PHÁP THA LỰC HỘ TRÌ

            Bấm vào link sau để nghe: Tự lực...

Sep 11, 2013

Posted by | 10 Comments

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN...

GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG

            Bấm vào link sau để nghe: Giữ tâm...

Sep 10, 2013

Posted by | 13 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN –...

Đây là bài viết của đạo hữu Đáo Bỉ Ngạn phản biện bài viết của ông Nguyễn...

Sep 10, 2013

Posted by | 30 Comments

CÁI LƯỠI QUÝ NHẤT VÀ XẤU XA NHẤT

CÁI LƯỠI QUÝ NHẤT VÀ XẤU XA NHẤT

Ngày xưa thiên hạ khi rượu vào thì nhả ngọc phun châu thành những vần thơ bất...

Sep 10, 2013

Posted by | 79 Comments

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN

BA TRẠNG THÁI CHÁNH KIẾN Chánh kiến là tri kiến giải thoát, trái ngược hoàn...

Sep 10, 2013

Posted by | 9 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN –...

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 2: TỪ Ý KIẾN BẠN ĐỌC (COMMENT) THÀNH BÀI VIẾT?!

Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ...

Sep 7, 2013

Posted by | 13 Comments

Cà phê KIM CANG

Cà phê KIM CANG

Cà Phê Kim Cang Có lẽ khi ta nhắc đến danh từ “Cà phê”,thì ai...

Sep 5, 2013

Posted by | 6 Comments

THƯ GỬI TỪ MALAYSIA: THÀNH PHỐ...

THƯ GỬI TỪ MALAYSIA: THÀNH PHỐ TRONG RỪNG

THƯ GỬI TỪ MALAYSIA: THÀNH PHỐ TRONG RỪNG Vậy là đã 3 tháng tôi ở và công tác...

Sep 5, 2013

Posted by | 44 Comments

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU...

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ, HOẶC SONG HÀNH?

Thư gửi các trò 35: TU PHƯỚC HAY TU HUỆ HOẶC SONG HÀNH? Vừa rồi có một...

Sep 4, 2013

Posted by | 36 Comments

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU

Thư gửi các trò 34: PHÁP SỰ ĐỒNG TU (cùng tu) Các trò thân mến! Sau khi cùng...

Sep 3, 2013

Posted by | 34 Comments

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG...

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG KHÁNH)

Thư gửi các trò 33: CÙNG VUI (ĐỒNG KHÁNH) Các trò thân mến! Hôm qua ngày...

Aug 31, 2013

Posted by | 44 Comments

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

MỘT GÓC NHÌN VỀ HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

Kính bạch THẦY, Chúng con rất vui mừng đọc được bài viết “Thư gửi các trò số...

Aug 31, 2013

Posted by | 62 Comments

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước chân)

Bài 11: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Phát Bồ đề tâm, trì chú theo bước...

Aug 29, 2013

Posted by | 0 Comments

THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA

THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA

              THẦY CẦU NGUYỆN CHO HELENA...

Aug 28, 2013

Posted by | 92 Comments

Thư gửi các trò 31: HÓA GIẢI KHÓ...

Thư gửi các trò 31: HÓA GIẢI KHÓ KHĂN

Thư gửi các trò 31: HÓA GIẢI KHÓ KHĂN Các trò thân mến! Thầy mừng quá khi...

Aug 27, 2013

Posted by | 17 Comments

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN...

Bài giảng: BỒ ĐỀ TÂM ĐỊNH (CHỈ QUÁN SONG HÀNH)

  Thầy hướng dẫn 2 đạo hữu Campuchia thiền tập Bồ đề tâm định (chỉ quán...

Aug 24, 2013

Posted by | 71 Comments

Thư gửi các trò 30: TẠI SAO TRÌ CHÚ...

Thư gửi các trò 30: TẠI SAO TRÌ CHÚ MÀ VẪN BỊ QUỶ NHẬP?

TẠI SAO TRÌ CHÚ ĐẠI BI VẪN BỊ QUỶ NHẬP? Thân gửi [email protected] Trò...

Aug 23, 2013

Posted by | 68 Comments

Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH...

Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ...

Page 75 of 81« First...102030...7374757677...80...Last »
DMCA.com Protection Status