Nov 4, 2013

Posted by | 71 Comments

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng...

Read More
Nov 1, 2013

Posted by | 65 Comments

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ...

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai? Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng...

Read More
Oct 31, 2013

Posted by | 21 Comments

THÊM MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ NGOẠI CẢM

THÊM MỘT CÁCH NHÌN KHÁC VỀ NGOẠI CẢM

Kính bạch THẦY, Bài viết này làm con nhớ lại loạt bài Quỷ sự Thầy đã viết...

Oct 31, 2013

Posted by | 28 Comments

Thư gửi các trò 53: NHÀ NGOẠI CẢM...

Thư gửi các trò 53: NHÀ NGOẠI CẢM THẬT BIẾN THÀNH DỎM, VÌ SAO?

Thư gửi các trò 53: NHÀ NGOẠI CẢM THẬT BIẾN THÀNH DỎM, VÌ SAO? Các trò thân...

Oct 29, 2013

Posted by | 42 Comments

Thư gửi các trò 52: THỰC CHẤT CỦA...

Thư gửi các trò 52: THỰC CHẤT CỦA NGOẠI CẢM LÀ GÌ?

Thư gửi các trò 52: THỰC CHẤT CỦA NGOẠI CẢM LÀ GÌ? Thời gian gần đây công...

Oct 26, 2013

Posted by | 9 Comments

Bài giảng: TẦM ĐẠO CẦU PHÁP

Bài giảng: TẦM ĐẠO CẦU PHÁP

Bấm vào link sau để nghe: Tầm đạo cầu pháp – phần 1 Bấm vào link sau để...

Oct 25, 2013

Posted by | 9 Comments

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ...

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT

Bài giảng: TÍNH NHÂN QUẢ TRONG ĐỆ NHẤT BA LA MẬT Bấm vào link sau để nghe:...

Oct 25, 2013

Posted by | 57 Comments

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 24, 2013

Posted by | 108 Comments

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ QUỶ NHẬP QUỶ SỰ BÀI 1: ma quỷ là ai? QUỶ SỰ BÀI 2: đầu thai hay quỷ...

Oct 24, 2013

Posted by | 11 Comments

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA...

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA DREAMLAND (Những bước chập chững đầu tiên vào thế giới Mật giáo diệu kỳ)

MY VERY FIRST STEPS TO THE TANTRA DREAMLAND. It has been a week now since I...

Oct 22, 2013

Posted by | 54 Comments

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP...

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm, kinh nhật tụng)

Bài 17: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (suy tư về những nghi thức tụng niệm,...

Oct 22, 2013

Posted by | 78 Comments

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ...

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 21, 2013

Posted by | 25 Comments

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ...

Thư gửi các trò số 50: TỪ DUYÊN SỰ ĐẾN CÔNG TRÌNH TÂM LINH MỚI

Thư gửi các trò 50: TỪ MỘT DUYÊN SỰ ĐẾN MỘT CÔNG TRÌNH Các trò thân mến! Như...

Oct 20, 2013

Posted by | 35 Comments

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA...

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN Thực ra đã từ lâu Thầy đã dạy...

Oct 20, 2013

Posted by | 50 Comments

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU NGHI...

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU NGHI NGỜ VỀ HÀO QUANG “VỊ PHẬT”

Thư gửi các trò 48: ĐÔI ĐIỀU VỀ HÀO QUANG “VỊ PHẬT”!? Các trò...

Oct 20, 2013

Posted by | 80 Comments

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và...

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 18, 2013

Posted by | 9 Comments

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH...

Bài giảng: THẾ NÀO LÀ CHÁNH TINH TẤN?

Bấm vào link sau để nghe: Thế nào là Chánh tinh tấn? – phần 1 Bấm vào...

Oct 17, 2013

Posted by | 139 Comments

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của...

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 16, 2013

Posted by | 10 Comments

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH

Bài giảng: BẢO HIỂM TÂM LINH Bấm vào link sau để nghe: Bảo Hiểm Tâm Linh 1...

Oct 16, 2013

Posted by | 145 Comments

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến...

CẦU NGUYỆN: từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1) Kỳ 2: CẦU...

Oct 15, 2013

Posted by | 4 Comments

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN

DÀN HỢP XƯỚNG THIÊN NHIÊN Bấm vào link sau để nghe: Dàn Hợp Xướng Thiên Nhiên...

Oct 15, 2013

Posted by | 31 Comments

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

Bài giảng: TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI

TẬN DỤNG CUỘC ĐỜI Bài giảng mới nhất ngày 13/10/2013: Tận dụng cuộc đời...

Oct 14, 2013

Posted by | 88 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT...

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO Các trò thân mến!...

Oct 10, 2013

Posted by | 6 Comments

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN –...

KINH VU LAN BỒN: NGỘ NHẬN – KỲ 4: BẢN GỐC MÀ KHÔNG GỐC

Kỳ 1:  http://chanhtuduy.com/ky-1-ngo-nhan-tu-doi-den-dao/ Kỳ...

Page 75 of 83« First...102030...7374757677...80...Last »
DMCA.com Protection Status