May 15, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 102 Comments

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Phật học vấn đáp – Phần 1-1: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU
  1. Có mấy hạng người khó gặp?

Có 03:

– Phật, Bồ tát, Thánh tăng

– Người biết giảng kinh và luật

– Người biết ơn và biết trả ơn.

  1. Trong đạo Phật dùng cái gì để phân định cao quý hơn, đáng tôn kính hơn?

 Dùng giới để phân định, và công hạnh tâm linh của họ.

  1. Nền tảng của tinh tấn là gì ?

 Quán niệm vô thường.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status