Nov 6, 2019

Posted by in Giáo điển | 37 Comments

Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho là kiểu giáo dục chữ hiếu cho mọi người!? (Bài mở )

Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho là kiểu giáo dục chữ hiếu cho mọi người!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã xem clip “Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa là kiểu giáo dục chữ hiếu mọi người” và comment bình luận của các đạo hữu, bạn đọc.

  Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm, trí tuệ của Thầy cùng thiện hạnh các đạo hữu noi theo gương Thầy tác pháp chiếu quang. Quả là ngày nay thời Mạt Pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, vì trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm mà họ bất chấp làm điều tà vại, lừa dối chúng sanh. Khi được nhận tác pháp chiếu quang thì im hơi lặng tiếng, kiểu bỏ con giữa chợ không có trách nhiệm với lời mình nói và việc mình làm.

  Con cũng cảm thấy thương hại cho nhân vật đã biến hóa mình thành nhiều người chửi đổng, tự ý lập ngôn, vu khống, thậm chí có thái độ hằn học với vị Thầy và các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn. Dù thế nào thì luật nhân quả sẽ không sai chạy, con cầu nguyện cho bạn ấy sớm thức tỉnh, thành tâm sám hối kịp thời.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 2. Kính bạch Thầy,
  Con đã xem và đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh noi theo gương đả tà xây chánh của vị Thầy mà các đạo huynh, đạo hữu đã comment đả phá những luận điệu tà kiến cổ súy và duy trì ngụy kinh Vu Lan cùng lễ Vu lan của thượng tọa Thích Hạnh Bình. Bằng những luận chứng luận cứ đầy đủ từ thánh giáo lượng, các đạo huynh đao hữu đã bóc trần âm mưu vì bảo vệ “nồi cơm thạch sanh” của các tà sư, mà bất chấp nhân quả gieo rắc những tà kiến kia. Nhưng khi “kính chiếu yêu” chiếu đến thì hiện nguyên hình là “tiến sỹ cõi âm”, là con rùa rụt cổ cùng với những kẻ “chửi thuê, khóc mướn” lu loa với những luận điểm tin vào tâm ý sân si của mình chứ không được một câu đối luận. Con cầu nguyện cho hàng giả ngụy kinh Vu Lan sớm bị tẩy chay và những kẻ tiếp tay sớm tỉnh thức trước khi luật nhân quả đi vào vận hành.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những comment phản luận những luận kiến sai trệch của thượng tọa, tiến sỹ Thích Hạnh Bình. Bài viết cũng được chia sẻ rộng rãi nhằm rộng đường phản luận cho rõ chánh tà. Bởi lẽ những gì thầy Thích Hạnh Bình chia sẻ và khuyến khích đàn na tín thí nên chăm chỉ đi chùa, cúng lễ vì lẽ lấy đạo hiếu làm chủ đã chệch khỏi quỹ đạo của người tu Phật. Mọi chúng sanh trong vô thỷ kiếp từng là cha, là mẹ, vậy cần một phương cách rốt ráo, đúng quỹ đạo chánh kiến đó là thực hành Pháp Phật, nhằm lợi mình, lợi người. Trong đó có tới 10 hoạt động tâm linh chứ không chỉ chăm chăm vào việc cúng lễ, lên chùa để rồi coi đó mới là phương cách tốt nhất, hay nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia đã noi gương vị Thầy không dừng nghỉ trong đạo nghiệp đả tà xây chánh làm lợi lạc cho chúng sanh. Dễ thấy phương tiện trục lợi lớn nhất cho các tà sư là tổ chức lễ Vu lan và cúng cô hồn, bởi vậy họ sẵn sàng “xù lông” để bảo vệ lợi ích nhóm cho mình mà chẳng màng nhân quả. Họ giương cao ngọn cờ “hiếu hạnh” mà lại cổ súy về chùa để cúng dường chư tăng, vậy thì “hiếu tăng” hay là hiếu mẹ cha?

  Dưới những phân tích sắc bén của Mật gia, biểu hiện nhóm tà “làm ác mà không biết xấu hỗ” của họ càng hiện lên rõ nét. Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được lan truyền đến muôn nơi để chúng sanh sớm thoát khỏi gông cùm tà kiến này.

  Om Mani Pad Me Hum.

 5. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy cùng với  thiện hạnh của các huynh đệ kim Cang, đã phản luận chỉ ra sự sai lệch chánh kiến, cổ súy tà kiến làm hại đến chúng sanh hữu tình  của tiến sĩ thượng tọa Thích Hạnh Bình.
  Nhưng dường như những lời chân thành  theo quang kiến nhà Phật, theo thánh giáo lượng Phật đà, của Mật gia song Nguyễn gửi đến cho thượng tọa tiến sĩ này như nước đổ đầu vịt, như cái bình đựng đầy nước dơ không thể rót tinh túy cam lồ vào được nữa.
  Trong bài giảng thầy Thích Hạnh Bình cho rằng dù biết kinh Vu lan bồn là ngụy tạo, nhưng đây là văn hóa hiếu đạo của người Trung Quốc cũng như người Việt Nam nếu bỏ đi thì lấy gì mà thay thế nên phải dùng, thật vô trách nhiệm cho một thượng tọa như thầy.  Trong khi đó Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm 21 rằng:” Quy y là tịnh tín nơi Tam Bảo mới là cơ sở hiếu thuận với mẹ cha, hòa thuận với anh em, đồng thuận với xã hội, đó mới là tâm báo  hiếu chân chính”.
  Với lại, trong bốn tri kiến về hiếu thuận cha mẹ  của Hòa thượng Tuyên Hóa đã chỉ ra: viễn hiếu, cận hiếu, tiểu hiếu, trong đó khuyên cha mẹ tu hành Phật pháp để chuẩn bị tốt cho cuộc sống tái sanh kiếp sau là một đại hiếu. Hơn nữa, Đức Phật đã dạy, bản thân thực hành Phật pháp mỗi ngày, mỗi giờ rồi hồi hướng cho chúng sanh, trong đó có cha mẹ của mình dù còn sống hay đã chết là sự trả hiếu tối ưu.
  Thân là một Phật tử mang trọng trách của sứ mạng Như Lai, thầy  lại không làm theo những gì Phật dạy để làm lợi lạc cho chúng sanh, mà luôn bám chấp vào hình thức truyền thống văn hóa của thế gian, dù biết rằng những truyền thống đó không đem lại sự giải thoát tối thượng cho hữu tình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc những phản luận trong từng comment của các huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn gửi đến Thượng Tọa thích Hạnh Bình .
  Với những luận chứng, luận cứ rõ ràng xác đáng .Nương theo tinh thần của kinh bát nhã Ba La Mật Đa trong phẩm chuyển sanh mà các đạo huynh, đạo hữu của Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của vị Thầy đã giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu quang đến những kẻ mượn đạo tạo đời, khoác trên mình chiếc áo cà sa nhưng không làm tròn chức trách của mình là phụng sự chúng sanh ,dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường giải thoát mà ngược lại còn dùng những lời lẽ dụ dỗ mê hoặc chúng sanh vô minh vào con đường tà đạo ,thuyết giảng cái gọi là truyền thống thế gian ghi nhớ công ơn Cha mẹ nên cần duy trì việc lên Chùa để báo hiếu , không những thế còn ra sức bao biện cho ngụy kinh Vu Lan Bồn và tập tục cúng cô hồn .Thật là một điều đáng trách cho những ai mang danh xứ giả Như Lai ,thọ nhận lễ vật cúng dường của chúng sanh nhưng vì thanh danh lợi dưỡng mà lại báo hại chúng sanh rời chân lý tối thượng ,rời xa con đường giải thoát mà Đức Phật đã chứng ngộ trong suốt cuộc đời mình .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 7. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã noi theo tấm gương của Thầy thẳng thắn tác pháp chiếu quang cho những luận điểm tà kiến của thượng tọa tiến sĩ Thích Hạnh Bình và những người “khóc thuê”.

  Con thấy lạ là trong video thượng tọa tiến sĩ Thích Hạnh Bình không “tìm” chỗ nào đó yên vị cho đúng vị trí của người đang thuyết pháp,  chia sẻ pháp ?  Sự cẩu thả trong đạo phong cũng phần nào chỉ ra sự “dễ dãi” trong quan kiến,  những điều thầy ấy nói không thấy được sự chặt chẽ trong lập luận,  cũng như không nêu rõ lập trường chánh kiến,  trí chưa thông nên thuyết pháp mới lủng củng như vậy.

  Hơn nữa,  quý thầy thuyết pháp mà không có đạo phong của một hành giả đạo Phật. Có câu tâm lộ tướng.  Nội dung sao thì hình thức thể hiện tương ưng. Cách ngồi của quý thầy,  cách quý thầy chỉ một ngón tay vào người đối diện trước máy quay thực sự rất phản cảm.

  Khi con nghĩ những hình ảnh đạo phong của Thầy khi thuyết pháp, con chợt thấy chạnh lòng cho sự cẩu thả và luộm thuộm, phản cảm của quý thấy này. Trong kinh nhân quả ba đời,  đức Phật đã day:

  “Vàng trang nghiêm Phật,  trang nghiêm mình.

  Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân’

  Đạo phong của thượng tọa như vậy đã phần nào thể hiện quá trình thực tu của quý thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những comment đối luận với Thượng toạ Thích Hạnh Bình. Con hiểu rằng cô hồn không phải đối tượng bố thí, cúng cô hồn không phải hoạt động tâm linh, không phải tu pháp, truyền thống này không liên quan gì đến đạo Phật…động cơ của các chùa, tự viện khi tổ chức “đại lễ” này chắc hẳn không vì lợi ích giải thoát của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi để những truyền thống vô minh không đáng theo không còn làm hư hại đến thân căn huệ mạng của chúng sanh nữa. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác Ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã xem và đọc các comment phản luận của các đạo huynh,đạo hữu đã noi theo tấm gương vị Thầy đả tà xây chánh đả phá những luận điệu tà kiến,cổ súy và duy trì ngụy kinh Vu Lan Bồn và ngày lễ Vu Lan nhằm bảo vệ ” nồi cơm thạch sanh” trong những dịp vẽ vời cúng lễ để nhét cho đầy túi tham của thượng tọa Thích Hạnh Bình với đầy đủ luận chứng luận cứ theo thánh giáo lượng, các chư huynh kim cang đã vạch trần bộ mặt thật của kẻ gắn mác tiến sĩ thế gian tầm thường,khoác chiếc y cà sa nương nhờ cửa thiền môn mượn đạo tạo đời bất chấp luật tắc nhân quả gieo rắc tà kiến làm tổn hại thân căn huệ mạng của chúng sanh. Cầu nguyện những kẻ tiếp tay cổ súy cho ngụy kinh Vu Lan Bồn sẽ sớm tỉnh thức dừng lại ác nghiệp để phần nào giảm bớt hậu quả khủng khiếp phải nhận lãnh.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy cùng thiện hạnh của các đạo huynh đạo hữu đã tác pháp chiếu quang cho kẻ tà sư.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tán Lực đã xem và đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn(nay là Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí – Viên ITA Việt Nam) đã noi theo tấm gương dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà, xây chánh” của vị Thầy – bậc tuệ tri thức – Đạo sư Thanh trí – Viện trưởng Viện ITA Việt Nam Thinley Nguyên Thành, qua những comments được phân tích sâu sắc, cùng những luận cứ, luận chứng từ Thánh giáo lượng; Đã phản luận sắc bén và chỉ ra những lời rao giảng tà kiến, tự ý lập ngôn, cổ súy cho ngụy kinh Vu lan, tổ chức lễ Vu lan và cúng cô hồn … trái với quỹ đạo chánh pháp của Thượng tọa, tiến sỹ Thích Hạnh Bình.

  Con tin luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!, những tà sư như Thích Hạnh Bình đã gieo Nhân xấu ác “làm ác mà không biết xấu hổ”, nhất định phải lãnh nhận Quả báo thảm khốc!.

  Con cầu nguyện cho ánh sáng chánh kiến Phật đà và ánh sáng trí tuệ của vị Thầy tâm linh tôn quý ngày càng tỏa sáng muôn nơi để giúp chúng sanh “lìa mê về giác”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã chia sẻ. con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 11. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum

 12. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những comment đối luận, tác pháp chiếu quang để chỉ ra những luận kiến sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của thượng tọa tiến sĩ Thích Hạnh Bình. Những bài viết, comment phản luận với đầy đủ luận cứ, luận chứng từ Thánh giáo lượng để nhằm minh định chánh – tà về chủ đề liên quan tới Phật Pháp, thế nhưng lại có những kẻ thấy được người khác chỉ ra lỗi lầm của mình thì lại im lặng, ngậm “bồ hòn làm ngọt”. Lại có những kẻ như được “thuê mướn” ra sức comment để bảo vệ những luận điểm sai lệch của vị thượng tọa kia nhưng lại viết với những lời lẽ của thế gian, chứ không dùng Thánh giáo lượng để đối luận lại. Qua đó, con nhận thấy rõ được bài học thiết thực về sự khác biệt giữa sân hận thế gian với nộ pháp (sân vì pháp), thấy rõ được sự khác biệt của người có trí (dùng Thánh giáo lượng làm luận cứ, luận chứng vững chắc cho luận điểm của mình) với những kẻ tà kiến, nói theo tâm ý chủ quan của mình, tự đốt cháy tâm mình vì sân hận thế gian. Con cầu nguyện chúng sanh hữu duyên cảnh tỉnh để không bị rơi vào mê lầm tà kiến, không rơi vào trường hợp của những kẻ sân hận đời thường kia nhắm tránh gieo nhân rơi vào địa ngục.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với những comment tác pháp chiếu quang của các đạo huynh, đạo hữu cho thượng tọa Thích Hạnh Bình.
  Có lẽ việc kinh Vu lan bồn là kinh thật hay kinh giả, việc vận mệnh tâm linh của chúng sanh bị đầy đọa đến thế nào khi xài phải đồ giả không phải là điều mà thượng tọa Thích Hạnh Bình quan tâm. Đưa ra lý do “chính đáng” cho “văn hóa tốt đẹp” Vu lan bồn có vẻ phù hợp tâm lý thế gian xong dưới con mắt người được trang bị trạch pháp nhãn thì điều đó chỉ càng lộ rõ chân tướng kẻ Ma tử đang lo toan bảo vệ cho sự vơi đầy của món “tài” không nhỏ mà các ngài ấy thu được vào mỗi mùa Vu lan. Và đến khi ngài ấy cổ súy việc đến chùa cúng tế cô hồn, một sinh thể vốn không có thật thì con càng ngao ngán đến cạn lời. Phật sự của các ngài ấy là đây ư? Đâu có kinh nào, đâu có giới nguyện giải thoát, đâu có giới nguyện Bồ đề tâm nào nói vậy. Con rùng mình khi nghĩ đến thời gian vừa qua, có kẻ vì lợi ích bản thân mà bất chấp sức khỏe của hàng ngàn con người, đã khiến hàng ngàn con người điêu đứng khi đổ dầu thải vào đầu nguồn nước sinh hoạt. Còn các ngài ấy, thì bất chấp vận mệnh tâm linh mỏng manh của chúng sanh mà tưới tẩm những thứ kịch độc vào huệ mạng của họ. Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ kim cang. Bài viết đã chỉ rõ sự sai lệch chánh kiến, tà kiến đến chúng sanh của TTTS Thích Hạnh Bình. Ông ta khuyến khích chúng sanh đi chùa, cúng lễ  nhưng không được gì cả, hoạ vẫn là hoạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện công cuộc đả tà xây chánh của vị Thầy sớm được thành tựu viên mãn.

  Om Mani Padme Hum

 16. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc comment tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Hạnh Bình đi sai lệch quỹ đạo chánh kiến làm trái lời Đức Phật dạy có hành động tráo trở ngụy biện hù dọa nguy hại chúng sanh

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đau khổ lắng dịu

  Om mani padme hum

 17. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ kim cang, đã phản luận chỉ ra sự sai lệch Chánh pháp; cổ súy tà kiến của thượng tọa Thích Hạnh Bình, giúp chúng sanh thấy rõ đâu là tướng trạng của thiện, ác.
  Con thật bãi oãi với ông THB này, người được “mệnh danh” là đệ tử Như Lai ( nhưng chỉ được nhận biết qua hình thức thô : bởi cáo đầu trọc, khoác áo cà sa, chức danh thượng tọa…) còn hành trạng thì chỉ chăm chăm vào hoạt động tà kiến cúng cô hồn; bám chấp vào cái văn hóa “hiếu đạo” của tập tục thế gian. Chẳng khác chi kẻ “mạo danh” là đi theo con đường giải thoát của Đức Phật ( quán chiếu Tứ Diệu Đế : (1)Đâu là khổ (2) Đâu là nguyên nhân khổ (3) Đâu là pháp diệt khổ (Đâu là cảnh giới thoát khổ) nhưng hành vi thì hoàn toàn trái ngược lời dạy của Ngài, như ngài Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã chỉ ra “Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc comment gửi đến thượng tọa Thích Hạnh Bình, cổ súy kinh Vu Lan, vì lợi ích nhóm đã không từ thủ đoạn để đạt mục đích đó, ngậm máu phun người, tát nước theo mưa, dẫn chúng sanh vào con đường luân hồi, qua đó mới thấy vỏ bọc tiến sĩ, thượng tọa mà những gì họ nói ra như kẻ chợ đời.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 19. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của các đạo huynh, đạo hữu cho thượng tọa Thích Hạnh Bình.

  Thượng tọa Thích Hạnh Bình cổ súy cúng cô hồn ở chùa nhưng lại núp bóng giáo dục chữ hiếu trong khi cô hồn là một sinh thể không có thực. Không biết do trình độ Phật học của thượng tọa Thích Hạnh Bình chưa tới đâu hay do lợi ích nhóm thu được từ hoạt động này mà thượng tọa cố tình vọng ngữ? Cầu nguyện cho thượng tọa sẽ sớm hồi quang phản tỉnh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum.

 20. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : PHẢN LUẬN BÀI VIẾT CỦA THÍCH HẠNH BÌNH , KẺ CỔ SÚY CÚNG CÔ HỒN Ở CHÙA MÀ CHO LÀ KIỂU GIÁO DỤC CHỮ HIẾU CHO MỌI NGƯỜI ?.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh các đạo hữu Kim cang đã chung tay cùng Thầy, kiên định vững chãi quyết tâm đả tà xây chánh ,bằng những luận chứng xác thực trong kinh điển nhà Phật, những lý giải sâu sắc dựa theo giáo pháp ,tiêu chí của ĐỨC PHẬT chỉ dạy ,để vạch trần bộ mặt giả tạo của thượng tọa Thích Hạnh Bình ,một kẻ tu Phật ( một tiến sĩ Phật học ) nhưng lại nhẫn tâm làm trái với đạo pháp Phật đà, tự ý lông ngôn ,gieo rắc những tư tưởng tà kiến ,lệch lạc trái quỹ đạo chánh kiến ,nhằm mục đích trục lợi cho bản thân mình ,nhất là lợi dụng vào những ngày lễ .Cho dù ” cúng cô hồn ” không phải là ngày lễ ,mà đúng hơn là không có liên quan gì đến chúng sanh , đến dân tộc Việt Nam, vì người chết qua 49 ngày ,đã thoát ra khỏi thân trung ấm ,mà tái sanh vào cõi khác ,tùy theo nghiệp duyên của mình .Tôi tin rằng ,ông là tiến sĩ Phật học, tất phải hiểu nguyên lý này hơn tôi ,thế nhưng ông vẫn làm ngơ và dã tâm hơn là ông đã cố gắng thuyết phục chúng sanh phải về chùa để cúng cô hồn ,đó là kiểu ” giáo dục chữ hiếu cho mọi người ” .Thời đại nhiễu nhương ,con người luôn cận kề bao hiểm nguy trong cuộc sống ,lợi dụng sự lo sợ hoảng loạn về tinh thần ,và ông đã ” thừa nước đục thả câu ” ,mượn cớ đạo Phật là đạo từ bi ,cứu khổ nên ông đã nhồi nhét vào sâu trong tiềm thức của họ sự mê tín cúng kiến vô tội vạ ,mà lại tập trung về chùa ? Vậy là ông có mục đích gì ?,không ngoài phần cúng dường tịnh tài của quý phật tử.

  Con hoan hỷ với các bài comment của huynh đệ Kim cang Mật gia, với đầy đủ luận chứng trong kinh điển Phật giáo đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa ,tiến sĩ Phật học Thích Hạnh Bình, về sự cổ súy lộng ngôn của ông ta .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp để cứu độ chúng sanh lìa mê về giác .

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 21. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã noi gương vị Thầy mà giương cao ngọn cờ đã tà xây chánh. Qua những comment, đối luận của các đạo huynh, đạo hữu dành cho Thượng tọa Thích Hạnh Bình và những kẻ ” khóc mướn “, con thấy bộ mặt thật của kẻ mang danh sứ giả Như Lai. Thật là xảo biện khi cho rằng duy trì lễ Vu lan, cúng cô hồn là thể hiện truyền thống tốt đẹp, giáo dục thế hệ trẻ, để con cháu báo hiếu cha mẹ. Thiếu gì cách để báo hiếu cha, mẹ đâu cần gì phải lên chùa cúng mới được, vả lại chỉ có tháng 7 mới báo hiếu, mới là người con có hiếu còn mấy tháng khác thì bất hiếu sao? Chẳng qua là các ” quý thầy ” muốn củng cố đặc quyền tâm linh, nâng cao vị thế lẫn tài chính của mình nên cổ súy cho ngụy kinh Vu lan bồn dù việc làm đó Phật chẳng dạy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với tinh thần “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa” của Mật gia Song Nguyễn biết bao nhiêu năm nay không chút lung lay thoái chuyển mà ngày càng kiên định, vững vàng. Biết bao nhiêu “trận chiến” đả tà xây chánh đã diễn ra với mục đích duy nhất nhằm giúp chúng sanh quay về nẻo chánh, thoát khỏi bóng tối tà kiến khổ đau gieo rắc bởi những con trùng ăn thân sư tử, khoác áo cà sa mà làm ngược với chánh kiến Phật đà, với lời Phật dạy. Nhưng phàm bóng tối luôn sợ ánh sáng, nên có những kẻ không chịu được ánh sáng chánh kiến sáng lóa của Mật gia mà phải rời khỏi nơi đây. Đớn hèn thay kẻ đó đã từng hết lời ca ngợi, tán tụng vị Thầy nhưng giờ quay lưng tráo trở, chịu sự sai bảo của tà sư núp trong bóng tối chơi trò bẩn ném đã giấu tay nhưng giấy làm sao gói được lửa, nhất là ngọn lửa của trí huệ! Từ trước đến nay, qua gương của những kẻ phản đồ, không ai mà không phải tự gánh chịu hậu quả nặng nề của luật nhân quả. Hậu quả trước tiên là kẻ đó bị nhục nhã bởi mặt nạ đã bị bóc trần, còn những ai đằng sau đó cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Dù sao cũng cảm ơn nghịch duyên này bởi nhờ đó mà Mật gia được thêm công đức bảo vệ chánh kiến và tăng trưởng niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, pháp, tăng, vào sự bảo hộ không dụng công của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini và chư Hộ pháp.

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy và công đức của các huynh đệ Kim cang!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

   

 23. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của các đạo huynh, đạo hữu cho tiến sĩ thượng tọa Thích Hạnh Bình. Kẻ cổ súy cho truyền thống vô minh,  tập tục cúng cô hồn,  mê tín dị đoan ,truyền bá tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán những bài đối luận của đạo hữu đạo huynh cho tiến sĩ thượng tọa Thích hạnh Bình

  Kinh vu lan Bồn là thật thật giả giả gì đi nữa cũng là ngụy tạo bởi những người tàu người khựa tin theo những tín đồ tà kiến tu không đúng chánh pháp,họ còn mướn kẻ đọc thuê để phô trương để bọn họ kiếm thêm tiền cúng dường rằm tháng 7.người như vậy không xứng đáng người tu Phật. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi và các đạo hữu đạo huynh đã tác pháp chiếu quang cho kẻ không biết hổ thẹn và khiêm tốn.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 25. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức đả tà xây chánh mạnh mẽ, quyết không khoan nhượng của các huynh đệ Kim Cang noi theo gương vị Thầy. Những chiếc mặt nạ đạo đức giả của tà sư, những kẻ ném đá giấu tay đã bị rơi rụng lả tả như lá mùa thu trước những nhát gươm chánh kiến đầy uy lực.  Hoan hỷ thay với tinh thần vô úy của người con Phật chân chánh và con cảm tạ ơn vị Thầy đã hun đúc cho chúng con có được tinh thần ấy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ tán thán Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của các đạo huynh, đạo hữu cho những luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Hạnh Bình.

  Ông Thích Hạnh Bình kêu gọi mọi người duy trì Vu lan bồn cho dù đó là đồ giả, để mọi người lên chùa báo hiếu cho nhà chùa. Ông này còn tuyên truyền việc cúng cô hồn ở chùa thường xuyên trong khi đó là tệ nạn mê tín dị đoan, không những đi trái lại lời Phật dạy mà còn trái lại với cả xã hội đang bài trừ mê tín dị đoan. Vậy ông thượng tọa này đang vì chúng sanh hay vì sợ mất các con mồi béo bở nên đành đoạn tiêm vào chúng sanh liều thuốc độc. Con thật sự tội nghiệp cho những kẻ khóc thuê, chửi mướn, chỉ vì vài lợi ích nhỏ nhoi mà đi lệch quỹ đạo chánh pháp, bất chấp luật nhân quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của các huynh đệ với thượng toạ Thích Hạnh Bình . Lại thêm một tên tiểu nhân bỉ ổi muốn ăn trên xương máu người khác nữa rồi, thể loại này rất nhiều nhưng dưới sự dẫn dắt của Thầy thì các huynh đệ vẫn luôn đả phá tà kiến, lan toả chánh kiến quang minh tam muội tới những chúng sanh u mê lạc lối để làm lợi lạc bản thân và chúng sanh .

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum

 28. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã xem clip “Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho là kiểu giáo dục chữ hiếu cho mọi người” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán tán thán công hạnh vị Thầy và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh đệ Kim Cang với luận điểm tà kiến, cổ súy mê tín dị đoan của TT.TS Thích Hạnh Bình. Mang danh sứ giả Như Lai nhưng ông ấy không hoằng dương Phật pháp mà toàn nói theo ý của mình vì lợi ích nhóm. Qua đó mới thấy rằng ” Bậc giác ngộ hiện thân với hình dạng bất định, kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng nhầm lẫn đồng là vàng” ( Liên Hoa Sanh đại sỹ).

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 29. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán tinh thần phản biện, chỉ ra những luận kiến sai quỹ đạo Chánh pháp, lời dạy của Đức Phật của các huynh đệ Kim cang giành cho thượng tọa TS Thích Hạnh Bình. Những comment phản biện đầy đủ luận chứng, luận cứ từ Thánh giáo lượng, thể hiện sự quang minh chính đại của MGSN phân định rõ chân – ngụy, chánh-tà thì đối tượng tiếp nhận “im hơi lặng tiếng”, không hoan hỷ tiếp nhận lại đẩy những kẻ “khóc thuê, chửi mướn” hay những kẻ phản đồ dùng những lời lẽ thế gian, chợ búa, côn đồ đáp lại. Còn nội dung bài giảng của thượng tọa Thích Hạnh Bình một mực bảo vệ ngụy kinh Vu Lan Bồn để mọi người lên chùa cúng dường tăng ni, cúng cô hồn (?!) nhằm báo hiếu cho cha mẹ thể hiện rõ hành vi trục lợi của những kẻ như ông ấy, chứ không phải vì chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và công đức, thiện hạnh của các huynh đệ Kim cang MGSN.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vị sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình. Om Mani Padme Hum.

 30. Kính  bạch Thầy.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh noi gương Thầy đả tà xây chánh của các đạo huynh, đạo đã comment  những phản luận những luận kiến sai lệch cổ súy tà kiến, tổ chức lễ Vu Lan cúng cô hồn duy trì ngụy kinh Vu Lan Bồn, của thượng tọaThích Hạnh Bình . Bằng những luận chứng, luận cứ nhà phật các đạo huynh, đạo hữu đã giúp cho bạn đọc thấy được  bộ mặt đạo đức giả, tự ý lập ngôn khi giảng luận cho những hoạt động mang màu sắc tà kiến vì lợi ích các nhân lợi ích nhóm sẵn sàng làm trái lời phật dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM AH HUM.

   

 31. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công đức của các huynh đệ Kim cang Mật gia Song Nguyễn đã noi theo tấm gương vị Thầy tác pháp  chiếu quang cho bài viết của TT Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho là kiểu giáo dục chữ hiếu cho mọi người. Là sứ giả Như Lai nhưng TT THB không hướng các Phật tử làm theo lời Phật dạy mà thực chất là  “ mượn đạo tạo đời “. Ông ta bất chấp việc kinh Vu Lan Bồn là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn ra sức bảo vệ vì đây chính là nguồn thu dồi dào từ các Phật tử dâng cúng lên cho chùa mỗi mùa Vu Lan. Chưa kể nếu như các Phật tử thực hiện đúng theo lời khuyên của TT THB rằng“ làm việc gì cũng phải lên chùa cúng cô hồn” thì các chùa sẽ rất bận rộn để đáp ứng cho dịch vụ tâm linh này không chỉ mùa Vu Lan mà là quanh năm. Tất cả những hành vi của TT THB và những kẻ “ đọc thuê, khóc mướn” dù là bằng thủ đoạn nào đi nữa cũng sẽ bị thất bại bởi TÀ không bao giờ thắng CHÁNH.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 32. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của các đạo huynh, đạo hữu với TTTS Thích Hạnh Bình ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 33. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công đức của huynh đệ kim cang đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến những kẻ tà sư, tà kiến chuyên ăn bánh gato . Qua những comments đã được chụp lại đã cho chúng sanh thấy được bộ mặt tráo trở, ăn nói kiểu vỉa hè chợ búa của những kẻ tự xưng là Thiện Thông, chánh tinh tấn, chánh tư duy…Bộ mặt thật đã bị lộ ra khi họ vừa ăn cướp vừa la làng cố gắng xóa comments mà vẫn bị chụp lại, sự thật đã phơi bày rõ ràng, rốt cuộc tà vẫn không thể nào thắng chánh.

  Con cảm ơn Thầy đã đăng bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Phản luận bài viết của Thích Hạnh Bình, kẻ cổ súy cúng cô hồn ở chùa mà cho là kiểu giáo dục chữ hiếu cho mọi người!?

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm, trí tuệ của Thầy, thiện hạnh của các huynh đệ kim cang đã noi theo tấm gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của hữu tình. Vì tiền mà các tà sư bất chấp cả luật nhân quả. Cầu nguyện cho vị thượng tọa sớm hồi quang phản tỉnh không gieo rắc tà kiến gây ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của chúng sanh nữa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status