Nov 4, 2019

Posted by in Giáo điển | 42 Comments

Phản luận miệng lưỡi ngậm máu phun người của cư sĩ đọc mướn cho Buddhism Today trên Youtube

Dẫn lộ: vừa qua, cư sĩ đọc mướn cho buddhism today đọc bài khảo luận của tác giả chúc phú trên youtube, chúng tôi đã phản biện trong đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=M1YC7sY-GDQ sáng sớm nay, cư sĩ đọc mướn cho buddhism today đặt điều, nói xấu và xóa những phản luận, hoặc ẩn đi, không cho đăng ý kiến của mật gia song nguyễn. biết trước được thủ đoạn của họ, nên chúng tôi đã chụp lại để đưa cho bạn đọc xem miệng lưỡi của họ như thế nào. https://www.youtube.com/watch?v=qrlQMbTq45E                      Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status