Jan 3, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 70 Comments

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT PHÁP CHUẨN BỊ Mời quý đạo hữu nghe bài giảng “Pháp chuẩn bị cho người tu đạo Phật” của Thầy Thinley – Nguyên Thành theo đường link sau: 1. Pháp chuẩn bị (phần 1): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-1.mp3   2. Pháp chuẩn bị (phần 2): http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2015/01/Phap-chuan-bi-phan-2.mp3   PHÁP TU CHUẨN BỊ CỦA NGƯỜI TU PHẬT (Dàn bài chi tiết)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status