Feb 23, 2018

Posted by in Giảng Pháp, SONG NGỮ ANH VIỆT | 8 Comments

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NGHĨ CỦA THƯỢNG TỌA RAHULA VỀ YOGA THANH TRÍ

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NGHĨ CỦA THƯỢNG TỌA RAHULA VỀ YOGA THANH TRÍ

“Đêm qua sân trước một cành mai”

 1. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi nghe những cảm nghĩ của thượng tọa Rahula và đôi lời chia sẻ của vị Thầy. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 2. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã nghe những lời chia sẻ của thượng toạ Rahula về Yoga Thanh Trí.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tanh.

  Om mani padme hum

 3. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi nghe lời chia sẽ thượng tọa Rahula Yoga thanh trí

  Cầu nguyện cho tất cả chúng thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 4. Kính bạch Thầy

  Con đã được nghe những lời chia sẻ của thượng tọa  Rahula qua lời dịch ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng  pháp hội năm 2018

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh  phúc Phật tánh

   

  Om mani padme hum

 5. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe cảm niệm của thượng tọa Rahula rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thây, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Chân Tính (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi nghe cảm niệm của thượng tọa Rahuha về Yoga thanh trí ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của thượng toạ Rahula về Yoga Thanh Trí và lời dạy của vị Thầy rồi ạ.

  Hỡi đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.

  Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 8. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã nghe bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status