Dec 27, 2020

Posted by in Ứng dụng thực hành | 41 Comments

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đường link:

http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/phat-bieu-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lien-hiep-hoi-viet-nam-lan-thu-viii-nhiem-ky-2020-2025

Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí,

Thưa quý vị đại biểu,

Đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2020 – 2025) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tôi có nhiều kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học-công nghệ Việt Nam

Như quý vị đều biết chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau. Điều này càng có ý nghĩa khi Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang cận kề.

Và những nước công nghiệp hóa thành công đều là những cường quốc về khoa học, công nghệ. Ngược lại, những nước đang dậm châm ở nhóm thu nhập trung bình hầu hết là những nước chưa có nhiều đột phá trong việc tận dụng tri thức khoa học và công nghệ để phát triển.

Đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Tôi xin nêu ví dụ trong cơn đại dịch covid19 toàn cầu, năng lực nghiên cứu-phát triển vắc xin của ngành y tế Việt Nam đã cho thấy khả năng không thu kém nhiều nước có tiềm lực kinh tế lớn hơn Việt Nam.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam, con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu cả nước về dự Đại hội, và qua các đồng chí, cho tôi gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam – tổ chức đại diện, ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Thưa toàn thể Đại hội,

Hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng những người tài – đức, Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Chúng ta đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn. Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã quan tâm tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh các tập thể, các trí thức tiêu biểu trong cả nước; đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh và uy tín của nước ta, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn cho đất nước của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, Đại hội lần này, chúng ta cần nhận thấy rằng, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tôi xin nêu một số điểm:

 • Nhiều nhà sản xuất đứng trước các vấn đề liên quan đến công nghệ, cải tiến thiết bị thường tìm đến các nhà sản xuất và đơn vị tư vấn nước ngoài. Đó là thực tế buồn, là thách thức và yêu cầu mà chúng ta cần khắc phục, vượt lên
 • Nhiều nơi, nhiều đề tài nghiên cứu nặng lý thuyết chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ trong thư viện. Nghiên cứu là cần thiết nhưng không gắn với thực tế, đáp ứng yêu cầu của thực tế thì mình tự thua trên sân nhà.
 • Chúng ta cứ mải mê nghiên cứu những vấn đề cao siêu mà không để ý những nhu cầu ứng dụng đơn giản của thực tế để rồi đứng nhìn các doanh nghiệp Việt Nam phải chi trả khoản tiền lớn cho nước ngoài để giải đáp những vấn đề mà ta không phải không giải quyết được
 • Tại sao trong lĩnh vực y học, chúng ta có nhiều bác sỹ giỏi, được quốc tế công nhận? Đó là nhờ có sự gắn kết tốt, hiệu quả giữa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật với đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng. Ở các lĩnh vực khác, mối liên kết này cần phải rõ nét và hiệu quả hơn nữa.
 • Các nhà khoa học Việt Nam có thể là các nhà khoa học tốt nhưng chưa chắc là các nhà tư vấn tốt. Đây là vấn đề cần thay đổi tư duy, kỹ năng và cả văn hóa làm việc để bắt kịp thực tế cũng như thích ứng với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Thưa toàn thể Đại hội,

Để thực hiện được định hướng đó, vai trò và sự tham gia của Liên hiệp Hội là rất quan trọng. Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) đã nêu ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

Một là, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh.

Hai là, Liên hiệp Hội là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân, trí thức.

Ba là, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội phải là địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với tri thức khoa học, và cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức.

Bốn là, phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống. Tiếp tục hoàn thành bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam từ trung ương tới địa phương.

Năm là, cấp uỷ và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Với tinh thần: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ truyền đi một tinh thần mới, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng trong mỗi hội viên, trí thức cả nước, tương xứng với truyền thống vẻ vang gần 40 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt, thay lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những đóng góp của Giáo sư Đặng Vũ Minh đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm qua.

Xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, bước sang năm mới, nhiệm kỳ mới với nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học-công nghệ cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.  

Xin trân trọng cảm ơn!

 1. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài phát biểu này của Thủ Tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã ghi nhận sự đóng góp của các nhà khoa học, của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam – VUSTA (nơi mà Viện ITA là thành viên) trong công cuộc đóng góp xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước.

  Con cũng tìm thấy bài viết trên trang của Cổng thông tin Chính phủ (Zalo) tựa đề: 
  “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia” với ghi nhận rằng: 

  – “Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những viên gạch nhỏ hoặc những công trình đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc.” 

   – “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước.”

  – “xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành một tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước”
  ..v.v…
  (Đường link: https://rd.zapps.vn/detail/1804841377504511303?id=9e33a1adc2e82bb672f9&pageId=1804841377504511303&broadcastId=db48f96ed32b3a75633a&audienceId=2223957628104885199&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=33).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và sự đóng góp của vị Thầy, của Viện ITA cũng như các nhà khoa học, trí thức trong công cuộc bảo vệ, báo ơn Tổ quốc trước các thế lực thù địch ẩn nấp dưới vỏ bọc, chiêu bài tôn giáo. Đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng, trang bị chánh kiến từ nền tảng trí tuệ nhà Phật của người con Việt thông qua bộ môn Khoa học biện chứng tâm linh của Yoga Thanh Trí để giúp người dân nâng cao dân trí, thoát mê tín, tà kiến, chửa khỏi bệnh trầm cảm, cải thiện đời sống, sức khỏe thể chất, tinh thần lẫn tâm linh…

  Con cầu mong cho những kẻ có mưu mô, ý đồ bất chính muốn cấu kết với các tổ chức hải ngoại lưu vong (như Châu Tâm trong Phatgiao.org.vn câu thông với Thuvienhoasen.org tại Mỹ) sớm nhận ra những tư tưởng chính trị sai lệnh, những ý định, việc làm sai lầm của họ (muốn ám hại bậc Trí, phá hoại tài sản, nguyên khí Quốc gia) mà sớm ngừng dứt hành động phỉ báng, phá hoại, biết quay đầu là bờ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường của vị Thầy, các bậc Trí thức chân chánh vì đạo nghiệp, sự nghiệp mang đến lợi ích thiết thực cho người dân, cho Đất nước. Con cũng hoan hỷ với những thiện hạnh, đóng góp của Giáo sư Đặng Vũ Minh trong sự nghiệp khoa học, công nghệ, cùng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã quy tụ nhiều tầng lớp trí thức, góp phần nâng tầm trí tuệ dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh quốc gia.

  Con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, mọi khó khăn sớm vượt qua.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ, khổ đau chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Quảng Lượng says:

  Bạch Thầy, con đã đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội đại hiểu Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 ạ!
  Con cầu nguyện cho các Hội khoa học và kỹ thuật ngày một phát triển vì nhu cầu và đòi hỏi của xã hội, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân ạ!
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Chúng ta được đánh giá như vậy thì các trò nên tự hào!

 4. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tự hào khi chính phủ đã có sự ghi nhận, “biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn cho đất nước của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.
  Là một tổ chức hành chánh, học thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, viện ITA đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước qua việc nghiên cứu khoa học về tâm lý học và yoga để khai thác tài nguyên trí tuệ của con người, cải thiện và nâng cao sức khoẻ thể chất, tinh thần, tâm linh hội viên, bạn đọc trong và ngoài nước. Một trong những hoạt động của viện ITA là tư vấn, phản biện khoa học bằng các bài viết học thuật đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, chẳng hạn như tập tục đốt vàng mã, cúng cô hồn. Sau nhiều năm tác pháp chiếu quang, đến nay giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã công nhận không có cái gọi là tháng cô hồn trong Phật giáo. (https://laodong.vn/xa-hoi/khong-co-cai-goi-la-thang-co-hon-trong-phat-giao-624793.ldo), (https://phatgiao.org.vn/thang-co-hon-va-nhung-quan-niem-sai-lam-d43109.html).
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy. Con hoan hỷ và tự hào là hội viên viện ITA, được diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Trong khi viện ITA là một tổ chức hợp pháp, hoạt động theo quy định pháp luật, được chính phủ khuyến khích phát triển thì Thư viện Hoa Sen lại ra sức chống phá. Điều đó cho thấy họ đang đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc, chống phá nhà nước. Từ đây suy ra bất cứ cá nhân, tổ chức nào tiếp tay Thư viện Hoa Sen đã tự tố cáo bản thân họ là ai.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 5. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại ( Đại Hội ,Đại Biểu Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Lần Thứ Vlll Nhiệm Kỳ 2020 – 2025 )
  Bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là sự tán dương những đóng góp và cống hiến to lớn cho Đất Nước của đội ngũ trí thức và đồng thời cũng là sự động viên khích lệ tinh thần phát huy hết khả năng trí tuệ của những cá nhân ,tập thể đang đóng góp sức mình cho sự phồn vinh của dân tộc .
  Con cũng thật hoan hỷ và tự hào khi mà công trình nghiên cứu ” Hiệu quả tâm lý từ liệu pháp yoga thanh trí – Tâm pháp thanh trí ” đối với căn bệnh trầm cảm mà vị Thầy đã từ bi phát kiến bằng tất cả sự nỗ lực và sự quyết tâm không ngừng nghỉ trong suốt hơn 25 qua nay đã chính thức trở thành , thành viên trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Việt Nam ,Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam công nhận .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum!

 6. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ghi nhận những đóng góp tích cực của Liên hiệp các Hôi Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, những kỳ vọng sâu sắc, niềm tin lớn lao vào đội ngũ trí thức, nhà khoa học- công nghệ Việt Nam. Trước tình hình công nghệ 4.0 hiện nay cần nâng cao ý thức học hỏi bắc kịp thời thời đại, để không bị bỏ rơi lại phía sau. Trên tinh thần thực hiện đúng theo đường lối của đảng và nhà nước. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng và là động lực cho các nhà khoa học- kỹ thuật Việt Nam không ngừng cống hiến, phát triển bắc kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài báo này rồi ạ .
  Con rất hoan hỉ với thiện hạnh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , nói về bộ môn khoa học điều này cho chúng con rất tự hào về khoa học dúp phần đất nước phát triển và bản thân con cũng rất tự hào về bộ môn yoga thanh trí mà mình đang theo học dúp con và chúng sanh hữu tình với vị Thầy trị khỏi căn bệnh trầm cảm một cách tuyệt đối .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 8. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài báo này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với thiện hạnh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , nói về bộ môn khoa học và công nghệ dúp phần đất nước phát triển điều này cho con lấy được sự tự hào về bộ môn yoga thanh trí mà con đang theo học dúp con và chúng sanh hữu tình với ngày trị khỏi căn bệnh trầm cảm một cách tuyệt đối . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 9. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ với sự đánh giá cao vị trí và vai trò của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
  Qua một số điểm về những hạn chế cần khắc phục mà Thủ tướng đã nêu ra, trong đó có nói răng :”Nghiên cứu là thực tế nhưng không gắng với thực tế, đáp ứng nhu cầu của thực tế thì mình tự thừa trên sân nhà” mà con cảm thấy rất tự hào khi được là hội viên của Viện ITA, nơi có “6 phát kiến tâm linh” đáp ứng cho nhu cầu thực tế làm lợi cho mình lợi người và dễ dàng ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, giúp người thực hành đạt được sức khoẻ tâm linh “Tâm thanh, Trí tịnh” mà đời này được an lạc, đời sau được cực lạc.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi sách tấn.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò của các nhà khoa học trong thời hiện đại. Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam đã và đang thực hiện vai trò kết nối các nhà khoa học, trí thức cùng chung một mục đích vì lợi ích cộng đồng, lợi ích cho đất nước.
  Điều thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về tính thực tế, thực tiễn mà các công trình nghiên cứu cần phải có là điểm nóng và cũng là nhược điểm cần phải khắc phục. Trong đạo pháp, việc tách rời lời dạy của đức Thế Tôn ra khỏi đời sống thực tại hiện cũng đang là vấn đề gây khó khăn cho người thực hành.
  Chính lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến thực sự đã giải quyết được vấn đề “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” mà rất nhiều người mong muốn nhưng không làm được.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn, chữa căn bệnh trầm kha của khổ đau sinh tử, giúp chúng sanh lìa mê về giác thông qua yoga Thanh Trí.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 12. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được viết về bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại ( Đại Hội ,Đại Biểu Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Lần Thứ Vlll Nhiệm Kỳ 2020 – 2025 ).
  Con hoan hỷ với sự ghi nhận của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về những đóng góp của lĩnh vực Khoa Học Kỹ Thuật đối với đời sống xã hội.
  Qua đó con xin tán thán Công Hạnh Trí Tuệ Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi bỏ ra hơn 25 nghiên cứu ,thực hành, ứng dụng và đã cho ra đời “Tâm Pháp Thanh Tri ́” với sáu mô thức thực hành tâm linh mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn. Ngoài ra Yoga Thanh Tri ́ còn là liều thuốc vi diệu giúp chữa trị căn bệnh trầm cảm mà hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa trị đặc trị .
  Con hoan hỷ và tự hào khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này và có được cơ hội quý báu diễn tập ,thực hành Tâm Yoga Thanh Tri ́ mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.
  Con cầu nguyện cho ánh sáng của chánh pháp ngày càng lan tỏa để chúng sanh được lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ khi được đọc những đánh giá cao về vai trò và vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đặc biệt là vấn đề “Liên quan đến công nghệ, cải tiến thiết bị thường tìm đến các nhà sản xuất và đơn vị tư vấn nước ngoài” thì tại Viện ITA, với sự dẫn dắt cùng nhiều phương tiện thiện xảo trong đó có Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi tạo ra không chỉ được hoan hỷ đón nhận trong nước mà các học viên từ nước ngoài cũng đã xin tiếp cận vì lợi lạc từ Yoga Thanh Trí mang lại. Qua đó con hoan hỷ thán thán công hạnh vị Thầy, đồng thời con tự hào khi được là hội viên Viện ITA.Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam mới đây nhất – lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua bài phát biểu này, con phần nào cảm nhận sự vinh dự và tự hào khi Thủ tướng đã dành một bài phát biểu trang trọng để ghi nhận sự phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trân trọng những đóng góp của Giáo sư Đặng Vũ Minh trong việc hỗ trợ, đồng hành và phát triển cùng các hội thuộc Liên hiệp Hội; trong đó có Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Thanh Trí. Điều này một lần nữa khẳng định kết quả ghi nhận này không chỉ là nhờ riêng một hội nhóm nào mà là sự phát triển tổng thể của các hội thuộc Liên hiệp Hội. Hơn nữa, theo một số điểm kỳ vọng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh cho thấy Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Thanh trí đã đáp ứng được, bao gồm:
  – Các đề tài nghiên cứu mang tính thiết thực, song hành lý thuyết với thực hành, ứng dụng (chứ không phải là để “làm dày thêm các tủ lưu trữ trong thư viện”). Ví dụ, trong năm qua Thầy đã hoàn thành công trình nghiên cứu hiệu quả của Yoga Thanh Trí với việc đối trị lo lắng và trầm cảm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, phục hồi sức khoẻ thể chất, tinh thần dựa trên nền tảng khoa học biện chứng tâm linh.
  – Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Thanh trí đáp ứng yêu cầu vừa là “nhà khoa học tốt” mà còn là “nhà tư vấn” tốt bởi sự linh hoạt trong việc thích ứng mọi quốc độ, dân tộc, thời đại. Bằng chứng là có rất nhiều các học viên đến từ 164 nước khác nhau khắp 5 lục địa đang tìm hiểu và học Yoga Thanh Trí, cảm nhận sự thay đổi tích cực về thể chất và tinh thần.
  – Qua đó, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Thanh trí đã đáp ứng nhu cầu ứng dụng của cả trong nước và nước ngoài.
  Qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, con hoan hỷ một lần nữa được cảm nhận rõ thêm tính khoa học biện chứng của lục diệu pháp môn mà Thầy đã phát kiến. Vậy mới thấy rằng những ai đem phát kiến tâm linh của Thầy ra mổ xẻ mà không nhìn nhận trên lăng kính thánh giáo lượng nhà Phật, trên tinh thần biện chứng khoa học tâm linh thì chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, rằng ta đây là “chí ngu”. Con tin rằng những bậc trí, những thành phần trí thức sẽ có sự nhận định đúng đắn, càng khiến họ cảm thấy ngưỡng phục công hạnh và trí huệ, những đóng góp thiết thực của Thầy trên nhiều lĩnh vực. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 15. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương sự đóng góp, cống hiến của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trong đó Viện Nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí là một thành viên.

  Viện ITA với 6 phát kiến – lục diệu pháp môn là sự sáng tạo trên nền tảng khoa học biện chứng tâm linh, đã mang đến kết quả thiết thực, hữu ích cho sức khỏe cộng đồng, cả về thể chất, tinh thần và tâm linh; đặc biệt là công trình nghiên cứu sống động tính thực tiễn, tính bức thiết, tính thời đại và có hiệu quả rõ rệt về Hiệu quả tâm lý từ liệu pháp Yoga Thanh Trí đối với căn bệnh trầm cảm, một “sát thủ vô hình” cho sức khỏe, tính mạng của con người hiện nay. Những nỗ lực, thành tựu của Viện ITA trên tinh thần vị nhân sinh, đền đáp tứ trọng ân theo tuệ tri Phật đà chính là sự chung tay, đồng lòng trong sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ vì lợi ích nhân dân, đất nước, là sự đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thật hoan hỷ tự hào! Sự thật này, cùng bài phát biểu này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, con thấy giống như một chiếc búa gõ ngàn cân giáng xuống những chiêu trò đê hèn, thủ đoạn côn đồ của bè lũ những kẻ “dài tay, miệng rộng” từ hải ngoại cấu kết “phản đồ” trong nước đang vu vạ, xuyên tạc, chống phá Viện ITA – cũng là đang chống phá đường lối chủ trương đúng đắn của Nhà nước! Thiết nghĩ họ nên tỉnh táo nhìn lại mà ngừng dứt trước khi quá muộn.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua mọi thiên tai địch họa, vượt qua mọi khó khăn.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ khi đọc bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thức VIII nhiệm kì 2020-2025 vừa qua. Con hoan hỉ vợ sự công nhận những đóng góp tích cực, thay đổi mạnh mẽ của Khoa học và Kỹ thuật góp phần thúc đầy sự phát triển toàn xã hội của thủ tướng và con càng tự hào hơn khi Viện nghiên cứu Tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí do vị Thầy sáng lập đã được bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận. Tất cả những thành quả của vị Thầy đều là khoa học biện chứng tâm linh được vị Thầy dùng hơn 25 năm nghiêm cứu thực hành và có kết quả để giờ đây chúng con và chúng sanh hữu duyên được thay đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ngăm ngừa căn bệnh trầm cảm nguy hiểm và chuyển hoá thân, ngữ , tâm đúng quỹ đạo chánh pháp hơn thế nữa là được đào sâu tư duy, khai mở trí tuệ làm lợi lạc cho chính mình và chúng sanh. Với sự phát triển mạnh mẽ của Mật Gia Song Nguyễn với y báo tương ưng vậy nên có những kẻ chuyên ẩn nấp nhòm ngó mà nổi tâm ghen ghét, đố kị dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ vị Thầy nhưng không thể bởi ánh sáng chánh pháp sẽ luôn soi thấu tất cả mọi thứ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 17. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ bài viết này. Qua bài phát biểu này càng khẳng định rõ hơn tầm quan trọng của các nhà khoa học trong thời đại hiện nay, đóng góp cho sự phát triển và lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho đất nước.
  Trong đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh về tính thực tế, thực tiễn của các công trình nghiên cứu vào trong cuộc sống để đem lại hiệu quả rõ ràng, hữu ích cho xã hội. Khi đối chiếu với lời chia sẻ đó, con cảm thấy tự hào khi được là hội viên của Viện ITA, nơi có “6 phát kiến tâm linh” mà vị Thầy đã nghiên tầm, nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng và có kết quả rõ rệt. Những kết quả từ tâm pháp Yoga Thanh Trí giúp cho người thực hành thoát dần khỏi những đau khổ gây ra bởi căn bệnh trầm cảm, giúp chúng sanh lìa mê về giác để đạt được sức khỏe tâm linh “Tâm thanh, Trí tịnh”. Từ tiền đề đó, người thực hành dần đạt được 3 mục tiêu là (1) Hạnh phúc tự tâm; (2) Thế sự hanh thông và (3) Thành đạt xã hội.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trường thọ và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy thành tựu viên mãn vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Giu Se says:

   Kính Bạch Thầy!
   Con đã đọc bài này rồi ạ.
   Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
   Om mani padme hum !

 18. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại “Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025″ khẳng định vai trò, những đóng góp của lĩnh vực khoa học kỹ thuật đối với đời sống xã hội. Qua đó con xin bày tỏ lòng biết ơn, trí ân sâu sắc đến vị Thầy, Ngài đã ban cho chúng cơ hội quý báu, giúp chúng con thấy được giá trị cao quý, lợi lạc không thể nghĩ bàn, nhờ công hạnh Trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra “Lục diệu Pháp môn”với tâm nguyện, tâm huyết, tâm lực, trí lực, sức lực cùng với phát nguyện của của vị Thầy đều dựa trên nền tảng thánh huấn đạo Phật, luận cứ nhà phật, tính khoa học, thực tế của kinh điển nhà Phật qua lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức mang giá trị thực tiễn dựa trên nền tảng chánh kiến nhà Phật nhận thức như thật, đúng bản chất sự vật hiện tượng phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại đều được lợi ích thiết thực. Giúp chúng con ứng dụng giáo lý nhà Phật vào cuộc sống ” pháp là cuộc sống” không tách rời, Khi thực hành bộ môn Yoga thanh trí một cách hoàn chỉnh vì đã hợp nhất được thân, ngữ, tâm thanh tịnh, chuyển vọng tâm thành chân tâm một cách tự động hoá, đều có được lợi ích để giáo hóa, giúp chúng con có cơ hội rèn luyện tạo điều kiện kĩ năng, tính độc lập trong tư duy, tư duy biện chứng, tư duy phát triển và tư duy giải thoát ngày càng sắc bén với lưỡi gươm trí tuệ luôn ở tư thế sẵn sàng chặt đứt xích xiềng vô minh, từ đó có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Pame Hum!

 19. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tai Đai Hội đai biểu toàn Quốc liên hiệp Việt nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Thủ tướng đã khẳng định tầm quan trọng và những cống hiến to lớn của các nhà khoa học đóng góp vào những thành tựu đã đạt được trên nhiều lĩnh vực của đất nước Việt Nam; Đồng thời Thủ tưỡng cũng chỉ rõ 5 điểm con hạn chế. Qua đó, con vô cùng tự hào được là hội viên của Viện ITA(thuộc Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam), nơi có nhiều công trình tâm linh tầm Quốc tế do vị Thầy phát kiến; Trong đó có “Lục diệu pháp môn – YOGA Thanh Trí”, phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, phù hợp và đi trước Thời đại, phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh(không phân biệt giới tính, sang hèn, tuổi tác … không bị ngăn ngại bởi thời gian và không gian), dễ học, dễ hành mang lại lợi lạc vô song. Đặc biệt, tuy mới thành lập nhựng Viện ITA đã ra đời “Công trình nghiên cứu khoa học Hiệu quả tâm lý từ liệu pháp YOGA Thanh Trí đối với căn bệnh trầm cảm”. Công trình khoa học lớn này đã được Hội đồng khoa hoc cấp Nhà Nước đánh giá về khả năng ứng dụng vào thực tiễn rất cao, nhất là trong bối cảnh mà căn bệnh trầm cảm ở trong nước và thế giới đang có xu hướng gia tăng mà các nhà khoa học vẫn con đang “Loay hoay” chưa tìm được phương pháp chữa trị hiệu quả.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy. Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đao nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 sơm tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 20. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  Qua đó con hoan hỷ, tự hào mình là thành viên của viện ITA, có 6 phát kiến của Thầy đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đã có kết quả giúp cho người học có được cuộc sống an lạc, tiêu trừ bệnh trầm cảm.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kì 2020 – 2025.
  Bài phát biểu của Thủ Tướng cho thấy vị thế, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, những nhà khoa học-công nghệ Việt Nam trong sự phát triển của đất nước và hội nhập với thế giới. Con hoan hỷ và tự hào khi Viện ITA là một trong những thành viên của VUSTA, đã góp phần vào sự phát triển của đời sống xã hội nước nhà qua công trình nghiên cứu “Hiệu quả từ liệu pháp Yoga Thanh Trí đối với căn bệnh trầm cảm”. Công trình nghiên cứu của vị Thầy mang tính ứng dụng thực tiễn giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho con người, giúp đẩy lùi căn bệnh trầm cảm từ tận gốc rễ.
  Con cầu nguyện Liên hiệp Hội Việt Nam VUSTA sẽ ngày càng phát triển và có nhiều công trình nghiên cứu – ứng dụng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cải thiện và nâng cao đời sống xã hội.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã trích dẫn bài viết ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội lần 8 (2020-2025).Qua những đánh giá và ghi nhận những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của đất nước của Thủ tướng ,con cảm thấy rất tự hào về Viện ITA ,đặc biệt là 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy đã phát kiến ra ,đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và dân tộc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 23. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc qua bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ được đọc bài phát biểu đánh giá cao về vai trò của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật, Nghiên Cứu và ứng dụng là thực tại là trên hết, qua đó con cảm nhận được bộ môn Yoga Thanh Trí,và 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy đã phát kiến, vị Thầy đã dùng hết 25 năm tâm huyết để khảo sát,Nghiên cứu, ứng dụng thành công căn bệnh trầm cảm,và cho tất chúng sanh đạt được hạnh phúc, hanh thông thế sự, thành đạt trên xã hội. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi dạy bảo chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 24. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về những khuyết điểm, thiếu xót của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỷ thuật Việt Nam trong đó có một ý là:” chúng ta cứ mãi mê nghiên cứu những vấn đề cao siêu mà không để ý đến những nhu cầu ứng dụng đơn giản của thực tế,…”
  Qua đó con tự hào liên tưởng đến những công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và thực hành theo biện chứng tâm linh ở Mật gia song Nguyễn do Thầy phát kiến, không những mang đến hạnh phúc, lợi lạc cho con người, gia đình và xã hội mà còn đáp ứng đủ yêu cầu của Thủ tướng đề ra, là phải đáp ứng được những nhu cầu ứng dụng đơn giản của thực tế.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra những công trình nghiên cứu khoa học ứng dựng theo biện chứng tâm linh giúp cho tất cả chúng sanh được lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 25. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua bài phát biểu của Thủ tướng đã cho thấy được vị trí, vai trò quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và có những đóng góp to lớn cho Đất nước. Con hoan hỷ và tự hào khi viện Nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí là thành viên của VUSTA. Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã cho ra đời những phát kiến trong đó có ” Công trình nghiên cứu về hiệu quả tâm lý từ liệu pháp Yoga Thanh Trí đối với căn bệnh trầm cảm ” góp phần cho Đất nước vì lợi ích của người dân.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tự hào khi Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cáo,ghi nhận, biểu dương những đóng góp cống hiến to lớn cho đất nước của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam , trong đó có viện ITA đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước qua việc nghiên cứu khoa học, con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy với công trình nghiên cứu liệu pháp Yoga Thanh Trí để khai thác tài nguyên trí tuệ con người, cải thiện và nâng cao sức khỏe thể chất,tinh thần,tâm linh đồng thời ngăn chặn và chữa trị căn bệnh trầm cảm giúp cho rất nhiều bạn đọc trong nước và nước ngoài có được niềm hạnh phúc chân thật khi tiếp cận và khai thác bộ môn khoa học này. Qua bài phát biểu của Thủ tướng đã nêu với những vấn đề còn hạn chế cần được chú ý khắc phục như “Nghiên cứu là thực tế nhưng không gắn với thực tế,đáp ứng yêu cầu thực tế” hay”là các nhà khoa học tốt nhưng chưa chắc là nhà tư vấn tốt v.v..” Nhưng con thật hoan hỷ tự hào khi bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí của Viện ITA đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí cần bổ sung, liệu pháp Yoga của Viện ITA lý sự viên dung từ lý thuyết đến thực tế đã đưa lại kết quả rõ rệt lại phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và thời đại,minh chứng thể hiện qua những chia sẻ trải nghiệm có hiệu quả của liệu pháp Yoga Thanh Trí mang lại từ các bạn đọc trong nước và nước ngoài trên chanhtuduy.com. Qua đây con thêm hoan hỷ tự hào và khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi con được hạnh ngộ và học Yoga Thanh Trí nơi vị Thầy, được là hội viên của Viện ITA sau khi được tiếp cận học và thực hành dưới sự chỉ dạy của vị Thầy nhờ có Yoga Thanh Trí đã giúp cho con tâm tịnh, trí sáng đạt được mục tiêu hạnh phúc tự tâm,hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Con cảm tạ ơn Thầy với những cống hiến vì lợi ích chúng sanh hữu tình,con sẽ soay vào trong tâm để biết tâm đang ở trạng thái nào mà thêm biết ơn hiện hữu cũng như noi theo tấm gương vị Thầy là hạng người khó gặp thứ 3 mà Đức Phật đã chỉ ra, trong đó người con Phật chân chính là người biết trả ơn đất nước, chứ đừng để bản thân như ai kia biến mình thành kẻ vong ân đất nước chỉ vì danh lợi, sân hận,đố kỵ ghanh ghét mà gia sức tìm cách phản động,hãm hại đất nước, dìm hàng người có công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại được Nhà Nước ghi nhận đánh giá cao còn cảm ơn nữa,qua đó con mới thấy hạng người thứ 3 thật khó gặp, và một số người mang danh Phật tử, người con Phật nhưng gia tài “Thất thánh tài” của người con Phật thật nghèo nàn và keo kiệt lòng hoan hỷ với thiện hạnh của người khác.
  Con cầu nguyện sự phát triển khoa học, trí tuệ của đất nước và Viện ITA ngày một lớn mạnh vì lợi ích cộng đồng.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự đóng góp của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam mà trong đó Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí là một thành viên. Qua đây con được tự hào khi Mật gia Song Nguyễn với sự hướng dẫn của vị Thầy đã có công trình nghiên cứu khoa học “Hiệu quả tâm lý từ liệu pháp Yoga Thanh Trí đối với căn bệnh trầm cảm” mang tính ứng dụng thực tiễn cao thể hiện qua nhiều trường hợp thực tế giúp người bệnh đối trị và chữa khỏi căn bệnh trầm cảm. Vị Thầy – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí chính là một nhà khoa học đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước như một sự đền ơn tổ quốc. Chúng con cũng trên tinh thần đó thật tự hào khi được là một học viên của Viện.
  Con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn, vượt qua mọi khó khăn về thiên tai, địch họa.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum

 28. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thư VIII, nhiệm kì 2020- 2025. Con hoan hỷ bởi sự ghi nhận của Thủ tướng với sự đóng góp của Liên hiệp hội Việt Nam, mà cụ thể là đội ngũ trí thức Việt Nam với những đóng góp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó Viện ITA là một thành viên tiêu biểu, với sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, con cầu nguyện Thầy có nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu cho dích covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi ạ.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 31. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài phát biểu của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ạ.
  Con hoan hỷ khi biết Chính phủ nhà nước công nhận sự đóng góp của các nhà khoa học hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đóng góp xây dựng và phát triển đất nước trong đó có Viện ITA với công trình nghiên cứu khoa học Yoga Thanh Trí của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến và phổ truyền bộ môn khoa học Yoga Thanh Trí nhiều lợi lạc.
  Con hoan hỷ khi được là học trò và được học Yoga Thanh Trí nơi vị Thầy ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi ạ.
  Khoa học và Công nghệ phát triển thì Đất nước mới có thể phát triển sánh vai với các cường quốc năm Châu. Con tự hào rằng khi mình là một hội viên của viện ITA với Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến được bộ Khoa học và Công nghệ công nhận. Từ đó góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đổi mới, xây dựng Đất nước.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 33. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ và tự hào khi Thủ Tướng Chính Phủ đánh giá cao sự đóng góp của các Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
  Con tự hào được là hội viên Viện ITA, là thành viên của Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam. Thủ tướng có nhắc: “Chúng ta cứ mãi mê nghiên cứu các vấn đề cao siêu mà không để ý các vấn đề ứng dụng đơn giản của thực tế để rồi đứng nhìn các doanh nghiệp Việt Nam phải chi trả khoản tiền lớn cho nước ngoài để giải đáp những vấn đề mà ta không phải không giải quyết được”. Vấn đề này đã từ lâu vị Thầy đã phát kiến và ứng dụng. Lục diệu Tâm pháp Thanh trí vị Thầy phát kiến giúp cho mọi người có thể thực hành trong mọi lúc mọi nơi sinh hoạt đời thường. Đã nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và đặc biệt là vấn đề nan giải về bệnh trầm cảm, căn bệnh thế kỉ mà các nhà nghiên cứu nước ngoài cũng chịu thua.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum.

 34. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, qua đó đã khẳng định sự cống hiến và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, những nhà khoa học – công nghệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
  Với vai trò là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng Dụng Yoga Thanh Trí đã tiên phong trong lĩnh vực Tâm lý học ở cả trong và ngoài nước. Được đúc kết từ quá trình nghiên cứu khoa học biện chứng tâm linh hơn 25 năm của vị Thầy, Lục Diệu Pháp Môn Thanh Trí hướng con người sống vì lợi ích cao cả nhất: Tận dụng thân người quý báu để đào luyện sự Tỉnh thức, phát triển lòng từ bi, trưởng dưỡng Bồ đề tâm vì mục đích tối thượng giải thoát cho bản thân và tha nhân khỏi khổ đau, phiền não. Đây là một bước tiến vượt bậc so với Tâm lý học tích cực, một nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Tâm lý học trên thế giới. Nhờ vậy mà chúng con, chúng sanh không những thoát khỏi “kẻ sát nhân thầm lặng” mang tên Trầm Cảm mà còn đạt được ba mục tiêu: Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 35. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài phát biểu của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại ( Đại Hội ,Đại Biểu Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Lần Thứ Vlll Nhiệm Kỳ 2020 – 2025 ). Con hoan hỷ với sự  ghi nhận của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về những đóng góp tích cực của Liên hiệp các nhà khoa học và Kỹ thuật , đội ngũ trí thức đối với đời sống xã hội hiện đại 4.0. Con xin tán thán công hạnh bồ đề của vị Thầy trãi qua 25 nghiên cứu ,thực hành, ứng dụng và đã cho ra đời “Tâm Pháp Thanh Tri ́” với sáu mô thức thực hành tâm linh giúp chữa trị căn bệnh trầm cảm đồng thời giúp cho chúng con ,chúng sanh dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống để đạt được ba mục tiêu ; Hạnh phúc tự tâm, hanh ,thông thế sự,thành đạt xã hội ,An lạc đời này cực lạc đời sau. Qua đó con cảm tạ ơn phước khi có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và có được cơ hội thực hành diễn tập bộ môn yoga Thanh Trí làm lợi mình lợi người.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh. 
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM.

 36. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  Con hoan hỷ và tự hào khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vị trí và vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài “Phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội đại biểu toàn quốc Liên Hiệp Hội Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  Qua bài viết, con tự hào khi thủ tướng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ tri thức, những nhà khoa học-công nghệ Việt Nam. Con xin được trích dẫn lại 1 câu trong bài viết: “Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn cho đất nước của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng thành công để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của nhân dân.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết ạ.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status