Jun 2, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 67 Comments

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU (phần 2 – 1)

Phật học vấn đáp: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU (phần 2 – 1)  1. Làm thế nào để nhận biết được chánh tinh tấn và tà tinh tấn ? – Giữa Đạo Phật và ngoại đạo thì người tu ngoại đạo dù tinh tấn như thế nào thì cũng là tà tinh tấn vì họ không thể đạt được giải thoát như Đạo Phật. – Trong Đạo Phật người tu dù tinh tấn thực hành nhưng vẫn là tà tinh tấn nếu tà kiến, mê tín.. – Người tu có đầy đủ chánh kiến, có pháp tu rõ ràng nhưng vẫn là tà tinh tấn, nếu không có lòng sùng mộ (Mật tông lấy sùng kính Đạo sư làm nền tảng giác ngộ). 2. Chúng ta nên hiểu như thế nào về hiện tượng mộng du? Mộng du là một hiện tượng của quỷ nhập. Vì sao? – Vì chúng không có được sự cảm thọ như loài người về: sắc, thanh, hương,Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status