May 22, 2017

Posted by in Giáo điển, Ứng dụng thực hành | 93 Comments

Phật học vấn đáp – Phần 1-2: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU

Phật học vấn đáp – Phần 1-2: NHỮNG CÂU HỎI-ĐÁP YẾU LƯỢC TRONG NHỮNG BÌNH DIỆN ĐẠO PHÁP KHÁC NHAU Sự khác nhau giữa Mật tông và các tông phái khác là gì? – Quán đảnh – Quán tưởng Bổn Tôn – Lấy sùng kính Đạo sư làm pháp tu chính. Thực hành pháp bắt đầu từ đâu?  Quy y Tam bảo Sự khác nhau giữa hộ pháp và hộ thần? – Hộ pháp là hoá thân của chư Phật, chỉ giúp cho người tu nghiêm túc những việc liên quan đến đạo pháp, và những ai có trình độ tâm linh cao thì mới có hộ pháp theo. – Hộ thần là khi người tu được quy y truyền giới thì có hộ thần theo hộ vệ, mà hộ thần là 1 trong bát bộ. Tuỳ theo trình độ tâm linh của mỗi người mà có một bộ theo hay nhiều bộ. Những luận chứng nào cho thấy ta nên tu Mật thừa? – Đức Đạt lai lạt ma


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status