Oct 3, 2017

Posted by in Giáo điển | 15 Comments

Phật pháp vấn đáp 25 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng: HÀNG CƯ SĨ BỒ TÁT GIỚI CÓ TỘI GÌ MÀ ÔNG GỌI HỌ LÀ TÀ DÂM & LOẠN LUÂN? PHẢI CHĂNG CHỈ CÓ ÔNG LÀ THANH KHIẾT, TRONG SẠCH NHƯ GIÁ BĂNG?

II. Ông Thích Phước Tiến vu khống cho hàng cư sỹ thọ Bồ Tát Giới là “Tà Dâm” và “loạn luân”. 1/ Đây là một sự xúc phạm nặng nề mà đđ. Thích Phước Tiến dành cho hàng cư sĩ. Cụ thể, ở phút thứ 18:08, ông cho rằng: “Người cư sĩ thọ Bồ tát Giới vẫn sống Tà Dâm như một người cư sĩ thọ 5 giới mà thôi!” Đây là luận điệu vu khống, rủa xả nặng nề mà ông dành cho hàng Phật Tử Cư Sĩ. Nói như ông thì chẳng lẽ tất cả người cư sĩ đều phạm giới “Tà Dâm” hết? Từ đây có thể thấy đại đức Thích Phước Tiến áp dụng “cực đoan tâm linh” với người cư sĩ. Từ dùng đúng ở đây cho hàng cư sĩ là “Không Tà Hạnh trong quan hệ giới tính”. Phật nói không Tà Hạnh chứ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status