Sep 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 65 Comments

PHATGIAO.ORG.VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA, VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

PHATGIAO.ORG.VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA, VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

Kính gửi : Trang điện tử phatgiao.org.vn

Kính gửi : Liên hiệp các hội khoa học công nghệ ứng dụng thông tin UIA

Tôi phản hồi những điều thông tin mang tính chất bịa đặt và quy chụp cá nhân mà trang điện tử trên đã đăng tải qua bài viết ngày 08/09/2017 như sau:

1/  Tôi không phản đối tín ngưỡng mà chỉ phản đối những ai lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để trục lợi bằng những thủ đoạn bất chính, cho nên những địa điểm tín ngưỡng hoặc tôn giáo nào gây ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 158 ban hành vào năm 2013 về việc chống mê tín và hủ tục; là đối tượng tác pháp chiếu của của mật gia Song Nguyễn.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status