Jan 10, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 86 Comments

ĐỪNG LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA (về Nguyễn Thị Trang Khuyên)

Kính gửi : Trang điện tử phatgiao.org.vn Kính gửi : Liên hiệp các hội khoa học công nghệ ứng dụng thông tin UIA Tôi phản hồi những điều thông tin mang tính chất bịa đặt và quy chụp cá nhân mà trang điện tử trên đã đăng tải qua bài viết ngày 08/09/2017 như sau: 1/  Tôi không phản đối tín ngưỡng mà chỉ phản đối những ai lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để trục lợi bằng những thủ đoạn bất chính, cho nên những địa điểm tín ngưỡng hoặc tôn giáo nào gây ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 158 ban hành vào năm 2013 về việc chống mê tín và hủ tục; là đối tượng tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn. Tôi xin hỏi, là một tờ báo điện tử nếu viết là phải


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status