Sep 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 65 Comments

PHATGIAO.ORG.VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA, VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

PHATGIAO.ORG.VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA, VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

PHATGIAO.ORG.VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA, VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN

Kính gửi : Trang điện tử phatgiao.org.vn

Kính gửi : Liên hiệp các hội khoa học công nghệ ứng dụng thông tin UIA

Tôi phản hồi những điều thông tin mang tính chất bịa đặt và quy chụp cá nhân mà trang điện tử trên đã đăng tải qua bài viết ngày 08/09/2017 như sau:

1/  Tôi không phản đối tín ngưỡng mà chỉ phản đối những ai lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để trục lợi bằng những thủ đoạn bất chính, cho nên những địa điểm tín ngưỡng hoặc tôn giáo nào gây ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 158 ban hành vào năm 2013 về việc chống mê tín và hủ tục; là đối tượng tác pháp chiếu của của mật gia Song Nguyễn.

Tôi xin hỏi, là một tờ báo điện tử nếu viết là phải dẫn chứng, trích dẫn chính xác, vậy nói chúng tôi gây ảnh hưởng hay chống đối thì tại sao không thấy đưa thí dụ chứng minh? Trong khi đó tôi viết là có dẫn đường links cụ thể. Từ đây suy ra, trang điện tử vu khống cho Mật gia Song Nguyễn và cá nhân tôi, vi phạm điều 122 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2/Tôi thật buồn cười cho sự thừa “nhiệt tình” mà “ thiếu hiểu biết” của tác giả vì Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Tây Tạng thì đương nhiên chúng tôi phải nghiên cứu Yoga Tây Tạng như tôi đã viết; đó là những khoa học biện chứng về thiền tuệ Phật học gọi là Yoga Thanh trí. Tác giả biết và hiểu như thế nào là từ “Yoga”, nếu không thì đọc bài trong chanhtuduy.com “Thế nào là Yoga Tây Tạng”. Các vị làm sai, làm ảnh hưởng môi trường qua đốt vàng mã, cúng cô hồn khi mình là Phật tử đã tuyên thệ là không thờ cúng thiên thần quỷ vật, nên tôi lên tiếng là đúng vì đã là khoa học thì phải biện chứng minh bạch, đủ luận cứ, sao lại gieo rắc tà kiến?

Do vậy, tôi đã từng khẳng định điều Đức Phật dạy đạo Phật là con đường giải thoát, tôi đi theo, làm theo tinh thần đó, chớ không phải tụng kinh cầu an, cầu siêu , cắt duyên, đỗ hạn, cúng sao như các nơi chùa chiền mê tín. Vậy đó là chức năng của Trung tâm chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Đây là cơ chế và quyền hạn của Trung tâm chúng tôi được quy định bởi quyết định số 6125 / QĐUIA ngày 25/01/2016.

Hơn nữa, Tổ chức Liên hiệp UNESCO thế giới nỗ lực hoạt động dưới 3 tôn chỉ: Khoa học, Giáo dục, Văn hóa thì tại sao tôi không được quyền đăng đàn giảng dạy cho người dân, đang cần sự hiểu biết đâu là mê tín, đâu là chánh tín? Như vậy suy ra, các vị đã vì mục đích cá nhân cản trở hoạt động Văn hóa, Giáo dục, Khoa học mà CLB của chúng tôi đang làm. Đây là hành vi bạo lực trắng trợn và thái độ hiềm khích dèm pha và dìm hàng. Thế nào gọi là giáo dục, các vị hiểu không? Giáo là dạy, Dục là muốn, vậy tôi muốn dạy cho bạn đọc tránh những điều mê tín, những luận điểm tà mỵ như “phủ nhận địa ngục, không có Phật A mi đà”, “cúng cô hồn thế nào cho đúng” …lẽ nào chúng tôi không được quyền, lẽ nào chúng tôi làm sai, viết sai? Nếu chúng tôi sai, tại sao các vị không dám đăng đàn đối luận?

3/ Tác giả viết 80% theo phái Tịnh độ thì tại sao luận điểm của Thượng tọa Thích Nhật Từ lại phản đối, bài bác Tịnh độ tông, như vậy xâm phạm thô bạo đến tinh thần tu tập của 80% đó, thì chúng tôi và học trò, bạn đọc lên tiếng bảo vệ, hà cớ nào điều đó sai? Lý ra các người tu Tịnh độ, Trung ương Giáo hội phải có chỉ thị, nghiêm khắc đóng góp ý kiến với kẻ đã gây ra tà kiến, phá hòa hợp Tăng đoàn là thầy Thích Nhật Từ, thầy Thích Thiện Thuận…thì tại sao các vị lại chỉa mũi nhọn vào chúng tôi? Điều này tố cáo động cơ và mục đích cục bộ, bè phái và thù ghét chúng tôi? Phải không?

Về quan điểm Phật học thì tôi đã nêu rõ, kinh điển xác quyết rằng sau 49 ngày tất cả hương linh đều đi tái sanh, không ở lại cõi nhân gian này. Còn thầy Thích Giác Hạnh và cô Phan Thị Bích Hằng cho rằng còn đó, thì quý vị xem lại thử đại sỹ Liên Hoa Sanh là tác giả của trước tác vĩ đại “Trung ấm giáo văn cứu độ đại pháp” đã viết kỹ về vấn đề này, thử hỏi ai là người phát biểu đáng tin cậy hơn? Tôi viết bài phản đối làm ma chay hoang phí, tốn kém chớ không đụng chạm đến phong tục dân ta, nếu quý vị chỉ trích như vậy tại sao không lấy thí dụ chứng minh những gì tôi viết về điều đó? Từ đây suy ra, tác giả nói không có sách, mách không có chứng thì tác giả là người thế nào nếu như không nói là kẻ “ngậm máu phun người”!

4/ Về những gì thượng tọa Thích Nhật Từ, và đại đức Thích Thiện Thuận viết, giảng tác giả gọi là có “hữu ích” và “thiết thực” thì tại sao khi chúng tôi đối luận và phản biện, lại không dám đăng đàn? Vả lại, tác giả bài viết mà tôi đang phản hồi lấy tư cách gì mà khẳng định “hữu ích” hay “vô ích”. Nên nhớ, một triết gia Đức nói “Muốn thưởng lãm nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”, vậy tôi muốn hỏi Nguyễn Thị Trang Khuyên là ai, chưa có pháp danh tức chưa phải là Phật tử, làm sao đủ tứ cách lên mặt nhận xét? Nếu nói đạo tràng chuyên tu, lẽ nào không có sư thầy hướng dẫn hay mà để cho một người đâu đâu viết thay mình để gỡ gạc những sai lầm chết người trong luận điểm Phật môn?

Nếu nói chúng tôi thóa mạ thì đó là cách quy chụp của kẻ đầu đường xó chợ bởi vì đối luận để dẫn đến sự đồng nhất về luận điểm sau khi  kiến giải. Thóa mạ các vị ở bài nào? Trang dòng nào, Mục đề nào? Tất cả không thấy dẫn chứng. Còn phía chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi viết đều theo luận cứ Phật đà, luận chứng từ kinh điển, sách Phật học, vậy mà tác giả dùng từ “thóa mạ” thì thử hỏi điều này đúng không?

Thật đau lòng cho các vị, chính thầy Thích Thiện Thuận bảo cư sĩ chúng tôi còn đầy rẫy “tham, sân, si”, thế nào tác giả thừa nhận rằng “thầy Thích Thiện Thuận chỉ mang tính cảm xúc” (1). Một đại đức chê người khác không định tâm, nay lại bị phe họ thừa nhận là “mang tính cảm xúc” …bỡn cợt, ỷ ngữ, thô ngữ, thì các vị còn đủ tư cách gì để chỉ trích chúng tôi, những người đã nêu cao tinh thần “thanh văn chơn thật” (kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ)

5/ Tác giả “suy bụng ta ra bụng người”, và sâu xa hơn là “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử” về bài viết chúng tôi ngộ nhận về kinh Vu lan bồn, thì tất cả những gì ma ngụy, hàng giả tôi đã vạch mặt chỉ tên,  tại sao gọi là không thiết thực. Nếu sai thì tại sao Nguyễn Minh Tiến không đối luận lại được, trang thuvienhoasen.org dìm hàng bài này gần 4 năm? Về sau, chúng tôi viết 13 bài “học trò Mật gia Song Nguyễn đối luận với Nguyễn Minh Tiến” mà ông này im hơi lặn tiếng? Qua đây, quý vị biết ai là người viết sai, ai là người cơ hội vì chủ đích cá nhân rồi! Còn nữa, chúng tôi đã có phát nguyện về tính giả ngụy của kinh Vu lan bồn, còn các vị như Nguyễn Minh Tiến, Thích Phước Tiến có dám không? Một người thệ nguyện, một người lặn tăm, ai là người có bảo chứng xác đáng, đáng tin cậy? Đáng lẽ ra quý vị phải tri ân chúng tôi vì đã phát hiện hàng giả và phân tích những điểm giả ngụy gây họa cho người tu như thế nào, nghiêm trọng đến huệ mạng ra sao chứ? Tôi hỏi, thầy Thích Phước Tiến là ai, có dám phát nguyện đọa địa ngục tỷ kiếp để bảo vệ luận đề của mình không?  Chính thầy Phước Tiến mới là kẻ nhận giặc làm cha, nay lại vu khống chúng tôi. Nếu chúng tôi viết sai tại sao không đăng đàn phản biện? Hay sợ bị mất mặt?

Tác giả viết nhiều chuyên gia nghiên cứu sưu tầm và kết luận này kia về những bài viết của chúng tôi, nhưng không trích dẫn là ai thì sao thuyết phục được bạn đọc? Bỡi lẽ chuyên gia nghiên cứu không phải là thánh đức đạo Phật để khả dĩ khiến mọi người nghe theo. Điều này được viết trong bản kinh Kalama, tác giả nên tìm đọc, còn tôi chỉ trích dẫn thánh ngôn của thánh giả Gampopa: “Thông thái giáo lý mà cạn cợt về trải nghiệm tâm linh cũng giống như người giàu đánh mất kho tàng của mình” (14 thất bại trầm trọng)). Tôi nhân tiện cũng phân tích thêm, đạo Hiếu tốt đẹp nhưng ngu hiếu thì không! Bởi vậy, người tu Phật là người tĩnh thức để nhận thức chân thật bản chất sự vật hiện tượng nên không chấp nhận ngụy kinh Vu lan bồn mà tôi đã nêu ra nguyên tắc thẩm định là dựa vào “tứ pháp ấn”, “3 yếu tính giác ngộ” chớ không phải là Thích Phước Tiến, Thích Giác Hạnh hay Thích Thiện Thuận hay Thích Nhật Từ.

Cửa Mật gia trang nghiêm không tùy tiện đón khách, Nơi tịnh cư thanh trí chớ phiếm luận chuyện đời

Tác giả bài viết cho rằng do phản bác kinh Vu lan bồn nên tôi bị cộng đồng Phật giáo cô lập?! Trời ạ! Tôi chưa bao giờ giao tiếp, giao du, giao tình với chùa chiền, tịnh thất và người tu bên ngoài sao lại bảo tôi bị “cô lập”. Tôi bị cô lập mà lượt đọc của trang mạng blog words tăng đều theo mỗi năm cũng như học trò và hội viên. Còn sân hận như tác giả khẳng định ư? Đúng vậy, xin đọc bài “Thế nào là nộ khí, nộ pháp” thì sẽ thấm thía rằng “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”. Tôi chẳng cần đánh bóng vì phải chăng người đã sáng cần gì đèn chiếu? Hữu xạ tự nhiên hương là tất nhiên, chớ không phải hoa giấy mà gắng xịt dầu thơm vào!

Tác giả bài viết cho rằng chúng tôi theo đạo Phật Mật tông Tây Tạng biết gì về ngọn ngành đạo Mẫu mà bình luận? Không, tôi không dài tay như các vị đâu, tựa như chúng tôi đây là Trung tâm hành chánh của Liên hiệp UIA chớ đâu phải thuộc Giáo hội mà các vị đòi hỏi tôi phải xin phép các ông Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Tôi đoan chắc là các vị cũng thừa hiểu rằng nước sông không phạm nước giếng, nhưng chúng tôi đứng trên chánh kiến bởi một quan kiến biện chứng tâm linh mà minh oan, giải luận cho nỗi niềm người nghiên cứu đạo Phật, giá trị giải thoát của đạo Phật; liền cạnh đó là những gì tráo trở, tà kiến, trục lợi của các chùa nơi có tà sư ngáo đá, phá giới, hại đời phụ nữ, nuôi trẻ mồ côi trục lợi, mượn đạo tạo đời…bị phơi bày nên các ngài tức khí mà tìm cách “chọc gậy bánh xe”!

Tôi chỉ trích những ai theo đạo Mẫu mà không lo trao dồi nhân cách mà hù dọa con nhang lấy tiền; tôi chỉ trích những ai theo đạo Phật mà còn lên đồng, nhảy cốt, hầu đồng, giáo du với linh căn bởi những hành vi đó trái với lời dạy Đức Phật, làm ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của họ sau này. Như vậy là tôi quá từ bi mà các ông nên tán thán chớ sao lại nói quàng xiên?

6/ Tác giả viết không ai tấn phong sao gọi là Đạo sư? Tôi muốn hỏi tác giả thế nào là Đạo sư? Tôi giải thích đây: đạo là đường, sư là Thầy, vậy tôi trải nghiệm am tường sâu sắc biện chứng khoa học tâm linh thiền tuệ Phật pháp, thì tôi không Đạo sư thì là gì? Cũng vậy, tỉ phú được người ta biết đến có phải cần ai phong tặng không? Chỉ cần kiểm tra tài khoản của họ là biết, cũng vậy đừng ganh tỵ với tôi! Còn các ông là tiến sĩ Phật học, thượng tọa hòa thượng đó, không ít người trong đó đã viết được gì, dạy được gì, đóng góp gì cho nền tri kiến Phật học? Sẵn đây cho các vị biết, trang chanhtuduy.com hơn 1600 bài viết về Phật học với tôn chỉ pháp là cuộc sống, tương tác hơn 200.000 comments, học trò đến học tăng đều. Vậy thử hỏi các ông điều đó đủ chứng minh chưa? Bây giờ quý vị tự xét lại bản thân mình ra sao? Nếu quý vị đầu có tóc như tôi chắc 100 năm nữa cũng không ai biết đến, may nhờ nương vào cửa Phật mà hanh thông, nay không trả ơn thì thôi, sao lại thuyết giảng những điều gây hoang mang cho người tu Tịnh độ; chê bai, dìm hàng, cản trở tầng lớp cư sĩ tu tập giải thoát? Mà những người đó cúng dường cho mấy ông chứ ai nữa?

7/ Tôi khẳng định rằng chiếu theo những gì mà tác giả viết và có những nhân vật liên quan như thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến..đã vị phạm điều 65 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi đề nghị cơ quan chức năng điều tra những hành vi mà họ đã vi phạm như trên, tức là “phá hòa hợp tăng”….bằng những thủ đoạn “ngậm máu phun người” vì vu oan, vu khống mà không đưa ra được bất kỳ luận chứng nào, thí dụ nào, trích dẫn nào. Đây không phải lần đầu mà lần trước chính Giáo hội Phật giáo huyện Tân Thành, nơi có sự chuyên tu của thầy Thích Thiện Thuận, là vu oan giá họa để rồi không làm gì được Mật gia Song Nguyễn mà ôm hận đến hôm nay. Hồ sơ của nội bộ này còn dày lắm, có lẽ bạn đọc chưa biết nhưng nếu đọc xong sẽ thấy những gì sau chúng, tệ hại hơn những gì người tu tưởng tượng. Đây mới chính là đối tượng, là mục tiêu cho các cơ quan chức năng vào cuộc về việc thầy tu mà hành xử như ngoài đời.

8/ Tôi viết đến đây là đủ rồi! Sau hết tôi khuyên ai đó đừng sửa chữ Viện Chuyên tu thành Đạo tràng Chuyên tu sau khi bị chỉ trích ngạo mạn, bất kính và xem thường các a lan nhã khác. Còn tác giả là Nguyễn Thị Trang Khuyên hay ai đó là trụ trì hoặc giám tự, viết mà không dám để tên chính của mình, pháp danh của mình, lẽ nào họ sợ Mật gia Song Nguyễn thế sao? Đã tu là có tinh thần vô úy sao lại “sống đổi tên, chết đổi họ”?

Cuối cùng tôi muốn định nghĩa đạo tràng theo quan kiến Phật học chứ không phải suy diễn chụp mũ như tác giả Trang Khuyên:

Hãy nghe thánh giả Duy ma cật định nghĩa : Trực tâm là đạo tràng, vì không có hư giả. Phát hạnh là đạo tràng vì hay biện sự (biện sự tức là hay làm mọi việc phát hạnh, là khi khởi làm công tác là đạo tràng, vì khéo làm tất cả việc). Thâm tâm là đạo tràng vì hay tăng trưởng hay tăng ích các công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không có lầm lẫn. Bố thí là đạo tràng vì không mong quả báo. Trì giới là đạo tràng vì được các nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng vì đối với tâm chúng sanh không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng vì không có lười biếng. Thiền định là đạo tràng vì tâm nó điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng vì hiện thấy các pháp. Từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sanh. Bi là đạo tràng vì nhẫn chịu những sự đau khổ. Hỷ là đạo tràng vì ưa thích các pháp. Xả là đạo tràng vì bỏ được, dứt được cái tắng ái (cái yêu ghét). Thần thông là đạo tràng vì thành tựu được lục thông. Giải thoát là đạo tràng vì hay bội xã (bội là trói, xả là bỏ)…..”

 Phẩm Như Lai thần lực trong kinh Pháp Hoa cũng nói rằng “Nơi đất nước đang ở. nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép, như lời dạy tu hành, nơi trong vườn, trong rừng, dưới gốc cây, nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, trong núi hang, đồng trống v.v… nếu có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì sao? Vì chỗ ấy tức là Đạo tràng.”

Từ điểm tham chiếu trên tác giả tịnh tiến cách hiểu là Lạt ma tức là trí tuệ uyên thâm, chẳng phải ai phong! Tôi thà như vậy còn hơn thầy Thích Thiện Thuận chưa được phong làm Thượng tọa mà tự giới thiệu rồi, trong khi mới đang ở giáo phẩm đại đức!

Còn hiện nay, theo tinh thần phổ quát chúng tôi đã gọi là “tịnh trú” Mật gia Song Nguyễn từ đầu năm nay, thì liên quan gì đến cơ cấu hành chánh thuộc Giáo hội. Nhưng nếu quý vị nói Trung tâm không có quyền nghiên cứu và chỉ dạy Phật pháp vì không thuộc Giáo hội thì các ông đừng nên mở bệnh viện bởi đó thuộc Bộ Y tế, đừng sản xuất nước đóng chai vì thuộc Bộ thương mại, đừng nuôi trẻ mồ côi vì thuộc Bộ thương binh và xã hội đấy nhé!

Các ông thường than thở ít thầy giảng, thầy tu dạy học thì đáng lý ra phải mang ơn chúng tôi vì chúng tôi một phần gánh vác trách nhiệm Như Lai, đằng này vì hiềm khích cá nhân, gì bao che những sai lầm trầm trọng là thuyết giảng trái chánh kiến Phật đà, bị chúng tôi lên tiếng vì bảo vệ quyền lợi cho 80% người tu trong Phật giáo nước ta là những hành giả Tịnh độ tông, thì tại sao các ông tìm cách thọc gậy bánh xe, ngậm máu phun người? Giờ đây tôi càng hiểu sâu sắc hơn là người biết nhớ ơn và biết trả ơn hiếm như sao buổi sớm. Nhưng tôi không trách phiền bởi nội bộ các ông còn đấu nhau như kẻ thù huống gì là đối với chúng tôi!

Đôi lời gửi đến Nguyễn Thị Trang Khuyên, người viết bài này chưa phải là Phật tử vì không có Pháp danh, cộng với CLB Đạo tràng Chuyên tu. Trời ạ! Trên thế giới chưa có cụm từ này, lẽ nào thầy Thích Thiện Thuận lại nghĩ ra từ mới ư? Cuối cùng tôi gửi đến bạn đọc chanhtuduy.com và những học trò gần xa một đối chiếu sau đây:

1/ Một bên người viết không luận cứ, luận chứng thì luận đề của họ sao đáng tin cậy, phương chi họ là người nào đó của một CLB ?

2/ Một bên là ngược lại là tôi, một giáo thọ tuệ tri thức trình bày và minh định bằng luận chứng luận cứ để có luận đề chính xác.

3/ Vậy cơ quan chức năng nên vào cuộc hoặc phê bình ai? Tôi nghĩ rằng tác giả nên xét lại gia tài tàm quý của mình kẻo rơi vào nghiệp khẩu là lưỡng thiệt và ác ngữ, hai là giả danh người khác như tội phổ biến hàng giả, e rằng có ngày bị sờ gáy!

Làng Phước Thành ngày 08/09/2017

Thinley- Nguyên Thành


Bài viết đăng trên phatgiao.org.vn: 

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201709/Lat-ma-dao-su-Thinley-Nguyen-Thanh-cong-kich-thang-co-hon-28289/

 1. Phạm Đức says:
  Mô Phật!
  Tôi là một Phật Tử ở Sài Gòn tình cờ đọc được bài viết này và tôi không khỏi bức xúc khi tác giả dành những lập luận chủ quan ác ý đến Lạt ma Đạo Sư Thinley Nguyên Thành.
  Trước đây tôi vẫn lầm tưởng về tục Vu Lan Báo Hiếu, nhưng đến khi đọc được những bài viết trên chanhtuduy.com của Thầy Thinley Nguyên Thành, tôi mới vỡ lẽ đây là hình tượng Ngu Hiếu, xuyên tạc một bậc A la hán như Ngài Mục Kiền Liên là đầy luyến ái thế gian.
  Vậy Trang Khuyên là ai mà đả kích một vị Thầy như vậy? Không hề có pháp danh, tông phái mà đi chỉ trích một vị Thầy, phải chăng Thầy của Trang Khuyên không biết dạy học trò?
  Hơn nữa thượng toạ Thích Nhật Từ, đại đức Thích Thiện Thuận xuyên tạc về Tịnh Độ Tông, tức 80% lượng Phật Tử sao Trang Khuyên không nói đi mà Thầy Nguyên Thành bảo vệ thì ông lại chỉ trích?
  Cuối cùng tôi chưa nói đến Đúng Sai mà nhìn ảnh Thầy Nguyên Thành oai nghiêm, đạo phong rạng ngời thì tôi đã cảm tình hơn mấy người “mày râu nhẵn nhụi” mà giọng nói thì eo éo, cử chỉ thì yểu điệu.
  Tôi tin rằng những Phật tử chân chánh sẽ sớm nhận ra sự thiếu luận cứ, luận chứng và sự chủ quan rõ ràng trong lấp luận của tác giả bài viết này.
  Nam mô A di đà Phật!
  • Phạm Đức says:
   Thưa Thầy,

   Con đọc thấy bài viết nhắm vào Thầy trên phatgiao.org và con đã gửi comment trên để bày tỏ bức xúc của mình.

   Nhưng Thầy ơi, đến giờ phatgiao.org vẫn không thấy đăng comment của con. Tại sao họ không muốn rộng đường dư luận, bác bỏ đóng góp của Phật tử, dám làm mà lại không dám nhận? Thật thất vọng thay cho tinh thần quang minh chính đại của họ.

   Chỉ riêng thái độ lấp liếm này đã đủ biết ai mới là đang có vấn đề về luận điểm.

   Nam mô A mi đà Phật!

 2. Bích Phượng says:
  Mô Phật!

  Tôi đọc bài này tôi thắc mắc là tại sao thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận và Thích Phước Tiến không quang minh chính đại đăng đàn đối luận để bảo vệ quan điểm của mình? Nếu các thầy cho rằng những gì các thầy giảng là đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì nên đăng đàn đối luận.

  Tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên viết bài này với tư cách gì? Tôi không thấy pháp danh của tác giả, vậy tác giả có đủ tư cách để đàm luận Phật pháp?

  Đọc toàn bộ bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên tôi chỉ thấy sự tự ý lập ngôn, vu khống chỉ trích lạt ma Đạo sư Thinley Nguyên Thành mà không chỉ ra được bất kỳ luận cứ, luận chứng cụ thể nào. Càng đọc tôi càng thấy sự hiềm khích cá nhân chứ không phải là bài viết mang tính khoa học biện chứng với đầy đủ luận chứng Phật môn.

  Nói thật, là một Phật tử đất Bắc, tôi ngao ngán với cảnh hầu đồng mở phủ gieo rắc mê tín dị đoan của tín ngưỡng dân gian trong các chùa. Đừng lấy tấm bình phong là tín ngưỡng dân gian, được Unesco công nhận là loại hình văn hóa phi vật thể mà đạo mẫu muốn làm gì thì làm. Giá trị văn hóa của tín ngưỡng dân gian khác hẳn với việc mê tín dị đoan gây tổn hại cho nước nhà.

  Còn kinh Vu Lan Bồn cũng vậy, nếu không có các bài viết về ngộ nhận kinh Vu Lan Bồn và thực hành đúng nghĩa là người con có hiếu của Thầy Thinley Nguyên Thành mà tôi ý thức được việc Phật tử nên chăm sóc cha mẹ khi còn sống, trả hiếu khi song thân còn hiện tiền chứ không phải chờ đến khi cha chết mẹ mất rồi lên chùa nhờ tăng ni làm lễ Vu Lan để báo hiếu. Thật vô lý.

 3. Đinh Vương Cường says:
  Mô Phật!
  Là Phật tử cư sĩ tại gia tại Hà Nội. Tôi bất ngờ trước những luận điểm của Nguyễn Thị Trang Khuyên – cùng tập thể câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu trước các bài viết tôi đã đọc trên trang chanhtuduy.com gần đây. Khi một cá nhân là ai mà đứng tên thay một câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu bàn luận về vấn đề Phật pháp mà chẳng có pháp danh, chẳng nêu được một luận chứng, luận cứ rõ ràng. Qua bài viết giữa một kẻ nặc danh, chẳng giám xướng danh để đối luận với những bài viết ngút ngàn chánh kiến, đầy đủ luận chứng, luận cứ. Không rõ Nguyễn Thị Trang Khuyên trình độ tới đâu mà phải vươn dài tay bảo vệ các tỳ kheo đang thuyết giảng đầy “cảm xúc” tự ý lập ngôn, tiền hậu bất nhất. Không rõ các vị này nói không lên lời phải nhờ Nguyễn Thị Trang Khuyên viết hộ hay sợ ngậm máu phun người. Là thượng tọa, là đại đức mà khi thuyết giảng không điều phục được cảm xúc để lời trước đè lời sau. Tự tung tự tác phỉ báng giáo pháp Phật đà, chia rẽ tăng đoàn, chỉ trích các pháp môn khác như tịnh độ mà theo bài viết đang giữ 80% người đang tu tập. Vậy những gì mà các vị tỳ kheo thuyết giảng như thế có đáng tin cậy hay không. Gần đây, liên tiếp tôi được đọc những bài viết hữu ích từ trang mạng chanhtuduy.com của đạo sư Thinley Nguyên Thành và các học trò của ngài. Mỗi bài viết như ánh trời quang trước những bóng đen phủ bóng bởi các vị tì kheo thường đăng đàn thuyết pháp mà lại tự ý bất nhất trong nội dung. Những bài viết đã không chỉ cho tôi thấy được giá trị thực sự của một con người, dẫu còn vướng bận thế sự song cơ hội tu tập đạt giải thoát vẫn nguyên cơ hội nếu có được phương pháp đúng, giáo pháp đúng. Bản thân cũng từng chứng kiến nỗi sợ hãi bởi các hủ tục nhân gian, những mê tín dị đoan như nhảy đồng, xem bói, thờ cúng tùm lum, đã không biết bao gia đình nợ nần chồng chất, sợ hãi chỉ vì những kẻ mang danh là tỳ kheo mà làm trái với giáo lý Phật đà, từng chứng kiến các thầy lên đồng hầu bóng giữa hàng phật tử tại gia. Hay đây chính là cuộc dẫy chết của tà kiến trước chánh kiến Phật đà.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
 4. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !
  Con vô cùng ngưỡng phục trước bút lực của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh bậc Đạo Sư Mật giáo đã luôn vì chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang để chúng sanh được lìa mê về giác.
  Con thấy thật lạ rằng : những người trong cuộc như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến thì im lặng không dám đăng đàn đối luận thì ở dâu lại mọc ra một Trang Khuyên không biết đã là Phật Tử chưa? nếu là Phật Tử rồi thì pháp danh là gì ? đang tu tập theo tông phái nào? đạo tràng ở đâu ? Tại sao viết bài trên trang mạng Phật giáo mà không tuyên xưng pháp danh lại lấy danh xưng thế tục. Riêng điều này đã lại một lần nữa khiến cho Trang Khuyên rơi vào tình trạng không có trình độ nghệ thuật mà lại thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật.
  Qua đây con không khỏi nghi ngờ Trang Khuyên chỉ là một cái tên để cho những kẻ ném đá dấu tay không dám để tên chính mình, pháp danh của mình, đúng như lời Thầy đã viết trong bài : ” Lẽ nào họ sợ Mật Gia Song Nguyễn thế sao ? Đã tu là có tinh thần vô uý, sao lại sống đổi tên, chết đổi họ? ” Có thể họ sống trong bóng đêm vô minh lâu rồi nên không thể chịu được ánh sáng chánh kiến ngút ngàn toả ra từ Mật Gia Song Nguyễn, nơi có vị giáo thọ Tuệ tri thức luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh.
  Thời kì mạt pháp, chúng sanh thường bị hình tướng bề ngoài của những kẻ đầu tròn, áo vuông, học hàm tiến sĩ , chức danh thượng toạ khiến cho mê lầm. Do không có chánh kiến soi đường nên chúng sanh không có được trạch pháp nhãn để nhìn ra đâu là bậc Đạo Sư chân chính, chiếc áo không làm nên thầy tu mà phải nhìn vào đạo hạnh, trí tuệ và giới đức của Ngài .
  Chúng con vô cùng may mắn khi trong thời kì mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng nhưng lại được hạnh ngộ bậc chân Sư, được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Càng cảm niệm ơn phước bao nhiêu con lại cảm thấy đáng thương cho những kẻ như Trang Khuyên bấy nhiêu, đã may mắn sinh ra làm người mà không biết đến tu tập chánh pháp, tiếp tay cho những kẻ tà sư đội lốt tu hành mà phỉ báng chánh pháp. Đặc biệt là phạm phải tội chỉ trích, bất kính vị Đạo Sư Mật Giáo. Trang Khuyên hay những kẻ ném đá giấu tay sẽ không thoát khỏi luật tắc nhân quả .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .
  Om Mani Padme Hum !

 5. Trần Bảo Anh says:

  Mô Phật,

  Hôm nay tôi đọc được bài của tác giả Trang Khuyên trên website Phatgiao.org.vn mà không khỏi ái ngại cho CLB đạo tràng chuyên tu. Bởi lẽ, Trang Khuyên công khai công kích cá nhân Thầy Thinley Nguyên Thành cùng đạo tràng Mật gia Song Nguyễn mà chẳng chỉ ra được bằng chứng để đối chiếu trước công luận. Nói thẳng ra Trang Khuyên đang vu khống các đồng tu ở đây dựa trên cảm xúc cực đoan của cá nhân mà thôi. Xét về tư cách đăng đàn Trang Khuyên là cái tên phàm tục, xét về luận kiến Trang Khuyên viết bài không dựa trên thánh ngôn hay kinh điển Phật gia, tệ hại hơn nữa tác giả này còn bao biện cho hành vi tà vạy của thầy Thích Thiện Thuận khi vị này giảng sai chánh pháp, giọng điệu cà chớn, õng ẹo trước Phật tử. Vậy thì tôi chẳng có cách nào ủng hộ cho bài viết của Trang Khuyên được.

  Ngược lại, đọc các bài viết trên chanhtuduy.com tôi học hỏi được nhiều thứ mà các vị đại đức trên không đủ trí tuệ cũng như trạch pháp nhãn để kiến giải, minh định chánh – tà cho chúng sanh.

  Tôi không biết Trang Khuyên còn đóng vai Thị Mầu đến bao giờ, bởi thời nay tin bài đăng lên để bao biện thì dễ nhưng ra trước pháp luật với tội danh vu khống, bôi nhọ người khác thì thoát án chẳng có dễ. Hơn nữa, luật nhân quả cũng không bỏ xót cho hành vi “ăn vạ” của Trang Khuyên, dù bài viết có được đăng trên ban truyền thông của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

  Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát.

  • Nguyên Thành says:

   Cảm ơn trò đã hiểu được như vậy vì ” đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”!

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết của Thầy phơi bày bộ mặt thật của trang tin phatgiao.org.vn. Một điều kỳ lạ là con thấy bài viết dưới dẫn đề của trang tin phatgiao.org.vn thì tác giả “Nguyễn Thị Trang Khuyên” cùng với cả một “tập thể câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu” chống lưng đằng sau. Chợt con thấy buồn cười thay cho những kẻ mang danh Thích tử mà nhận được bài viết với đối luận với những luận chứng, luận cứ gửi đến mà đáp lại là “sự im lặng của bầy cừu”. Để rồi cho một người không có pháp danh, không đủ tư cách là Phật tử đăng đàn lên viết bài rồi kêu gọi “chúng ta cùng nhau đăng đàn”! Không lẽ, trong “tập thể” ấy không có bó đũa chọn cột cờ, để một kẻ không có tư cách bước lên luận trường, bị loại ngay từ vòng ngoài bởi mang danh thế tục, với những luận điệu vô căn cứ như thế?

  Nhân đây, con cũng muốn vạch trần bộ mặt của những kẻ đằng sau BBT trang tin phatgiao.org.vn. Ngày 28.8.2017, trang này có dùng số điện thoại đường dây nóng là 0934666360 gọi đến số di động của con nói về bài viết tác pháp chiếu quang của con cho báo 2sao.vn và nội dung thư gửi chính Ban thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN. Trong đó, vào lúc 10h36 cùng ngày, trang tin này có đăng tải bài đối luận này, với địa chỉ http://phatgiao.org.vn/y-kien/201708/Phan-anh-ve-noi-dung-bai-bao-tuyen-truyen-me-tin-di-doan-28143/ Hiện nay, bài báo đã được gỡ xuống mà không có bất kỳ lý do phản hồi nào. Nếu thuộc về lỗi của người Biên tập trong kiểm duyệt đăng bài, lẽ nào thái độ coi thường bạn đọc mà không có bất kỳ thông cáo báo chí nào? Nếu những kẻ đứng đằng sau là những Phật tử phải chăng là những tên vô tàm, bất quý mà lén lút đăng rồi gỡ bài, thể hiện sự yếu kém trong trình độ, cũng như không xứng đáng với tinh thần vô úy của người Phật tử. Tuy nhiên, những kẻ ấy không biết rằng nội dung đăng tải đã được chụp lại, nội dung cuộc gọi điện thoại tới số di động của con bởi người tên Giới Minh từ Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN cũng đã được ghi âm. Đồng thời, thực tế cũng phơi bày hành vi vi phạm Luật Báo chí khi nhận được email ấy của con cách đây hơn 10 ngày mà chưa một lần hồi âm, lại cố tình chia sẻ thông tin với người khác để làm tư liệu hô hào “chúng ta cùng nhau đăng đàn”. Thật đáng xấu hổ thay!

  Đáng thương thay cho những trò rối với những con tốt thí bị đẩy ra luận trường thí mạng mà những kẻ đằng sau không có đủ trình độ tâm linh để đăng đàn phản biện. Đáng buồn thay những hành giả Tịnh độ tông chiếm đến 80% như thông tin trong bài viết ấy vẫn im tiếng mặc sức cho vị thượng tọa phủ nhận cõi Tây Phương Cực lạc, Đức Phật A Mi Đà mà cam chịu. Ban thông tin truyền thông cũng không có đủ trí tuệ mà minh định chánh tà, cùng với hành vi khuất tất trong bài viết này thì làm sao Phật tử, bạn đọc có thể tin vào “thông tin và truyền thông” của TƯ GHPGVN?

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Nguyễn Minh Trí says:
  Mô Phật!

  Tôi là Nguyễn Minh Trí, một bạn đọc thường xuyên của trang chanhtuduy.com. Qua bài viết này của Thầy Thinley Nguyên Thành cùng mở đường dẫn trên trang tin của phatgiao.org.vn thì tôi có đôi dòng ý kiến như sau:

  1. Những bài viết của học trò Mật gia Song Nguyễn như các đạo hữu Mật Quốc Sanh, Mật Diệu Hằng, Mật Huệ Pháp,…vì đâu các bậc thượng tọa, đại đức với giáo phẩm đầy mình còn chưa đăng đàn đối luận mà một người với thế danh Nguyễn Thị Trang Khuyên làm sao đủ tư cách để đứng ra luận đàm? Thật là hồ đồ, nếu không phải được thúc giục đằng sau thì lẽ nào cả một tập thể một đạo tràng chuyên tu lại hành xử vô phép và thiếu quang minh chính đại như vậy?

  2. Một bên có trụ xứ đàng hoàng, viết có luận chứng, luận cứ để tra cứu, một bên vô căn cứ thì tôi là một bạn đọc, dù kiến thức Phật môn hạn chế, tôi không thể tin bên lén lút, vô danh không có tinh thần vô úy được.

  3. Việc đăng đàn đối luận mà còn phải hô hào “chúng ta cùng nhau đăng đàn” thì là lối của những kẻ tiểu nhân, những kẻ chưa bước ra luận trường đã sợ đơn thương, độc mã. Những kẻ ấy về bản thân còn chưa đủ trí tuệ, trình độ tâm linh nên phải làm trò vậy chăng?

  4. Thật bất ngờ với thông tin 80% Phật tử tu tập pháp môn Tịnh độ lại để những vị thượng tọa, đại đức phỉ báng pháp môn, phủ nhận đức Phật A Mi Đà, cõi Tây Phương Cực lạc mà lại im lặng cam chịu tà kiến như vậy.

  Thật đáng buồn thay!

   

 8. Mật Hồng Vân says:
  Mô Phật!
  Là một Phật tử, một cư sĩ tại gia tôi hoàn toàn không đồng ý và bức xúc khi đọc bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên. Một bài viết sặc mùi ” công kích, trả thù riêng” bởi t: Nguyễn Thị Trang Khuyên không phải là Phật tử, không xưng pháp danh, một người không phải Phật tử thì lấy tư cách gì ra để bàn luận về đạo Phật! Vì bản thân không hiểu gì nên toàn bài viết mang tính tự ý lập ngôn, không có luận chứng, luận cứ rõ ràng chứng minh lời nói của mình. Những vị thầy mà Trang Khuyên cho rằng có những bài giảng rất hữu ích như Thích Nhật Từ, Thích phức Tiến, Thích Thiện Thuận, nhưng thực ra lại vô ích thậm chí là gây hoang mang cho 80% Phật tử đang tu tập Tịnh độ. Như vậy chẳng phải chia rẽ tăng đoàn sao? Thích Nhật Từ phủ nhận cõi Tây Phương Cực Lạc, Phật A Mi Đà ( tôi không hiểu ông Thích Nhật Từ tu tập bao nhiêu  làm gì khi phủ nhận cõi Thây Phương và Phật A Mi Đà như thế chẳng phải phỉ báng đoạ Phật thì là gì?) Còn Thích Phước Tiến, Thích Phước Tiến lại cổ suý cho việc dâng sao, giải hạn, cầu siêu trong khi đức Phật dạy ” Duy Tuệ Thị Nghiệp” và Phật tử khi Quy Y Phật đã phát nguyện ” không thờ thiên, thần, quỷ, vật” nhưng các vị này lại đi ngược với lời Đức Phật dạy. Vậy thì ” hữu ích” này chỉ có lợi cho các thầy ấy mà thôi, bởi sau mỗi vụ cầu siêu, dâng sao, giải hạn các thầy ấy nhận được không ít ” lợi nhuận” mà không biết rằng mình đã gieo rắc tà kiến cho bao nhiêu con người. Ngược lại Thầy Thinley Nguyên Thành, cùng những học trò của Thầy với 1600 bài viết đều dựa trên Thánh giáo lượng, những lời dạy của Đức Phật và những bậc thành tựu giả, chứ không hề tự ý lập ngôn hay viết theo cảm xúc cá nhân! Hơn nữa tại sao Thầy Thinley Nguyên Thành lại đả phá hầu đồng, mở phủ, dâng sao, giải hạn, cúng cô hồn bởi Ngài thực hiện theo đúng lời Đức Phật dạy là ” Duy Tuệ Thị Nghiệp” và vì Bồ Đề Tâm và lòng từ bi với chúng sanh còn bị chìm sâu dưới lớp bùn tà kiến, huyền hoặc của loài quỷ, mất không ít tiền bạc mỗi năm và điều quan trọng nhất là họ dần biến thành nô lệ tâm linh mà ngay chính bản thân họ không hề hay biết.
  Vậy mong bạn Nguyễn Thị Trang Khuyên xem lại mình khi đưa ra bài viết này không lại giống như tung bụi ngược chiều gió!
  Om mani padme hum

   

 9. Mật Khuê Minh says:
  kính bạch Thầy
  Con vô cùng xúc động khi đọc bài viết mới của Thầy, bài viết như một bản hùng ca hào sảng khiến cho những kẻ tà ma, ngoại đạo không tránh khỏi run sợ. Đọc từng dòng chữ trong bài của vị Thầy mà trong con khởi lên một niềm tự hào kiêu hãnh linh thánh khi được là một hành giả Mật tông, là đệ tử của vị giáo thọ Tuệ tri thức, bậc Đạo Sư tôn quý từ bi, đạo hạnh và trí tuệ. Ngài đã luôn vì chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang trên tinh thần: ” Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy tà sư bút chẳng toà.”
  Kính bạch Thầy
  Con thật không khỏi bức xúc và bải hoải khi một kẻ như Trang Khuyên, cô ta lấy tư cách gì khi viết bài đăng trên trang mạng Phật giáo mà không tuyên xưng pháp danh, tông phái và đạo tràng tu tập. Nếu như cô ta chưa phải một Phật tử thì làm sao có đủ trình độ tâm linh mà viết bài đối luận về Phật pháp, càng ngán ngẩm hơn khi trang phatgiao.org lại cho đăng bài của một người thế tục trên diễn đàn của mình, tại sao họ lại làm như vậy? Liệu có điều gì khuất tất ở đây không? Con không thể không đặt ra những câu hỏi cho bản thân khi đọc bài viết của Trang Khuyên.
  Mật gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang cho những tri kiến sai lầm, gieo nhân phỉ báng chánh pháp bởi những bài giảng của những tà sư như Thích Nhật Từ không phải mới đây mà đã từ nhiều năm trước nhưng không ai trong họ dám đăng đàn đối luận, chỉ im lặng như những bầy cừu. Có thể Trang Khuyên là một trong những người bị lừa bởi vẻ bề ngoài đầu tròn áo vuông, chức danh thượng toạ, đại đức hay học hàm tiến sĩ trong khi không biết rằng những kẻ tà tà sư này đạo hạnh thì suy đồi, trí tuệ thì tà kiến và giới đức thì vi phạm. Chỉ vì thanh danh, lợi dưỡng và cúng dường mà bất chấp nhân quả phỉ báng chánh pháp. Trang Khuyên còn ghi rằng những vị trên nổi tiếng, vậy sự nổi tiếng có liên quan gì đến chánh kiến Phật Môn? Nếu như Trang Khuyên thực sự là người bị lừa thì con mong rằng sau khi đọc được bài viết của Thầy sẽ được tỉnh ngộ mà quay đầu sám hối trở thành người tối thượng thứ 2 và coi đây là cơ duyên để tu tập chánh pháp. Còn nếu Trang Khuyên là một hình nộm để những kẻ ném đá dấu tay không dám để tên chính mình, pháp danh của mình, thì điều này càng khiến cho bản chất xảo trá, đê tiện của chúng càng được hiển bày và những kẻ như vậy sẽ không thoát khỏi lưới nhân quả thưa nhưng khó lọt.
  Chúng con vô cùng may mắn khi trong thời kì mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng nhưng lại được hạnh ngộ bậc chân Sư, được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Càng cảm niệm ơn phước bao nhiêu con lại cảm thấy đáng thương cho những kẻ như Trang Khuyên bấy nhiêu, đã may mắn sinh ra làm người mà không biết đến tu tập chánh pháp, tiếp tay cho những kẻ tà sư đội lốt tu hành mà phỉ báng chánh pháp. Đặc biệt là phạm phải tội chỉ trích, bất kính vị Đạo Sư Mật Giáo. Trang Khuyên hay những kẻ ném đá giấu tay sẽ không thoát khỏi luật tắc nhân quả .
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .
  Om Mani Padme Hum !
 10. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này và bài viết trên đường link mà Thầy trích dẫn.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luôn vì chúng sanh hữu duyên mà tác pháp chiếu quang , đưa ra những luận điểm , luận cứ mà những tiến sĩ, đại đức không dám đăng đàn đối luận nếu cho rằng Mật Gia Song Nguyễn chia rẻ , và bị giáo hội cô lập mà lại lòi đâu ra cô Nguyễn Thị Trang Nguyên có phải là một phật tử hay không mà lại như một con nhím sù lông khi đụng tới chén cơm mang áo của họ, bậc chân sư chỉ ra những lỗi sai, đi trái với chánh kiến nhà Phật, không biết ơn mà còn quay lại tư thù cá nhân đăng đàn chỉ trích .

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 11. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến “Đạo tràng chuyên tu” mà Nguyễn Thị Trang Khuyên không biết có phải là Phật tử hay không lại đứng lên hô hào , dùng những từ ngữ đầy sự hiềm khích để phản bác những bài viết đầy đủ luân chứng luận cứ Phật môn của Mật Gia Song Nguyễn.

  Con thật sự xúc động trước những bài viết tác pháp chiếu quang đầy tâm lực không chỉ của vị Thầy mà còn của các đạo huynh đã cho chúng con và các bạn đọc khắp nơi không chỉ trong và ngoài nước được biết đến chánh kiến mà còn ngăn chặn sự reo rắc tà kiến không chỉ ngoài đạo mà ngay chính những vị mang danh sứ giả Như Lai mà thật chất chỉ là quyến thuộc của ma vương phá hoại Phật pháp vẫn cứ rêu rao bao lâu nay. Qua đó con càng cảm niêm sự ơn phước khi trong thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng mà chúng con được tu học dưới sự dẫn dắt của vị Thầy.

  Con  giận thay cho một người đứng lên đại diện cho “đạo tràng chuyên tu” mà pháp danh không nêu, không biết thuộc tông phái nào lại trình bày phiến diện, quy chup. Nếu là một Phật tử cư sĩ thì lại còn buồn thay khi đứng lên bênh vực dùm cho các vị tỳ kheo “đầy đạo lực” trong đó có vị đã thẳng thừng dìm hàng cư sĩ, nói là không có đủ đạo lực để “khai thị” thì nay vì cớ gì khi không dám đăng đàn phản luận, lại để người không phải là tỳ kheo lên tiếng. Nếu là Tỳ kheo thì sao phải “ném đá dấu tay” không tuyên xưng mình thật sự là ai?

  Con cảm tạ bài viết của vị Thầy đã nêu rõ cho chúng con và các bạn đọc gần xa thấy được chánh kiến để có thể dẽ dàng trả lời trước những câu hỏi đối chiếu:

  “1/ Một bên người viết không luận cứ, luận chứng thì luận đề của họ sao đáng tin cậy, phương chi họ là người của một CLB?

  2/ Một bên ngược lại là tôi, một giáo thọ tuệ tri thức trình bày và minh định bằng luận chứng luận cứ để có luận đề chính xác.

  3/ Vậy cơ quan chức năng nên vào cuộc hoặc phê bình ai? Tôi nghĩ tác giả nên xem xét lại gia tài tàm quý của mình  kẻo rơi vào nghiệp khẩu là lưỡng thiệt và ác ngữ, hai là giả danh người khác như tội phổ biến hàng giả, e rằng có ngày bị sờ gáy.”

  Con thành tâm nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đên Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại lợi lạc cho chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 12. HUỆ NGHIÊM says:
  Mô Phật!

  Kính bạch Đạo sư Thinley Nguyên Thành.

  Tình cờ đọc được bài viết của Thầy, con xúc động và hoan hỷ vì Thầy đã lên tiếng đối luận, minh định chánh kiến cho người tu Tịnh độ tông, vốn chiếm số lượng khá lớn (80%) trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Bản thân con không lạ gì tiến sỹ Thích Nhật Từ (Ts.TNT), vì trên youtube đầy bài giảng của ngài tiến sỹ. Ngài ấy thường mâu thuẫn với chính mình vì trong khi “tận lực” đả phá cõi Tây Phương và Đức Phật A Di Đà nhưng lại soạn không ít sách liên quan đến Tịnh Độ tông (!). Thật đáng e ngại cho thân phận người tu tại gia như con vì thêm thầy Thích Thiện Thuận với giọng điệu đe nẹt, hù doạ sẽ trở thành tà ma ngoại đạo.

  Cứ ngỡ mọi việc cứ tiếp diễn trong sự im lặng đáng sợ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam thì bài viết của Thầy như tiếng sư tử hống giữa khu rừng tà kiến. Khi so sánh, đối chiếu bài viết của Mật gia Song Nguyễn và Nguyễn Thị Trang Khuyên, con thấy rõ sự khác biệt giữa hai bên. Nếu như Mật gia Song Nguyễn trích dẫn đầy đủ chứng cứ, kinh điển thì đạo hữu Trang Khuyên chỉ biết quy chụp vu vơ. Sự công khai minh bạch pháp danh và địa chỉ trú xứ là điểm khác biệt thứ hai.

  Con không rõ vì sao thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận không ra mặt đối luận để chúng con biết được thực chất đâu là niềm tin, quan điểm của các thầy. Trong khi đó, trang mạng của giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tuỳ tiện đăng bài của Trang Khuyên, một người không có pháp danh đăng đàn “nói thay” người khác? Trách nhiệm, vai trò của giáo hội ở đâu? Phải chăng họ cứ “mũ ni che tai”, để mặc chúng sanh đoạ lạc? Bây giờ con đã hiểu ra vì sao Đức Thế Tôn đã huyền ký “Thời mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng”.

  Con cám ơn bài viết của Thầy.

  Con mong hành giả Tịnh độ tông đọc được các bài viết trên chanhtuduy.com để giữ vững Tín-nguyện-hành trên con đường về Tây Phương Cực Lạc.

  Nam mô A Di Đà Phật.

 13. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của tác giả Trang Khuyên trên website phatgiao.org.vn và bài đối luận của Thầy.

  Một lần nữa, mặt nạ của kẻ mưu đồ thâm hiểm đã rơi rụng như lá mùa thu. Bài viết của Trang Khuyên rất dài, nhưng đọc xong con chỉ có thể “cười khểnh” bởi những lập luận tiền hậu bất nhât, công kích cá nhân đầy ác ý tới vị Thầy trong khi chính Trang Khuyên còn không dám công khai, minh bạch thông tin của bản thân. Trên chanhtuduy.com khi đối luận chỉ đích danh của tỳ kheo Thích Nhật Từ, Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, nhưng chính các vị này còn chưa ra mặt đăng đàn thì Trang Khuyên (người không ai biết là ai đấy) đã lên tiếng, vậy có dài tay quá không. Mà toàn bộ bài viết dài gần 2400 từ, Trang Khuyên chẳng trích dẫn được những luận chứng, luận cứ nào có sức thuyết phục mà tất cả đều là tự ý lập ngôn.

  Con đã đọc comment của huynh Mật Quốc Sanh, xem ra đứng đằng sau bài viết được ký tên Trang Khuyên này là một tập thể cùng giuộc với Ban thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội, đang uất ức cùng cực với những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn nhưng chẳng đủ trình độ tâm linh để đăng đàn phản biện.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Một lần nữa con cảm thấy mình may mắn và tự hào khi được theo chân một vị Thầy tâm linh chân chính, người chẳng sợ hãi trước bất kỳ thế lực tà sư, tà quyền, tà linh nào, luôn không ngừng nghỉ trong công cuộc hoằng pháp độ sinh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om ah hum.

 14. Dương Thuỳ Dung says:
  Kính thưa Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành
  Con là một Phật tử hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Nhờ có duyên lành được một người bạn giới thiệu mà con đã biết đến trang mạng và trở thành bạn đọc của Chanhtuduy.com được gần một năm.
  Thời gian vừa qua, được tiếp cận với những bài giảng, bài viết ngút ngàn chánh kiến Phật đà của Thầy mà con cảm nhận được không ít lợi lạc, con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con đã từ bỏ thói quen nghe những video mang hình thức giảng Pháp mà nội dung lại phỷ báng Pháp của các sư Thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận… để dành thời gian quý báu kiếp người cho việc tu tập đúng theo chánh Pháp, ngõ hầu đạt đến mục đích an lạc trong hiện kiếp và giải thoát khi mạng chung.
  Những ngày nay, con hoan hỷ được đọc những bài viết tác Pháp chiếu quang của Thầy và các học trò cho những hủ tục mê tín, tà kiến, cho những “đại đức” “Thượng tọa” đi ngược lại lời dạy của chư Phật, các bậc Thánh đức. Nhờ vào sự minh định bằng luận chứng Phật môn, trích dẫn kinh điển sâu sắc qua các bài viết này mà con và đông đảo bạn đọc khắp nơi đã nhìn thấy từng bức màn vô mình được gỡ xuống, hiển lộ ra ánh sáng rực rỡ của chánh Pháp. Chắc hẳn rằng, cũng sẽ có nhiều Phật tử bị “sốc” vì những gì, những ai mà họ đang đặt hết niềm tin, đặt cả thân căn huệ mạng, cả tiền tài sức lực vào đó lại là những quyến thuộc của ma quân giả danh đệ tử Như Lai, đang ngày đêm phá hủy chánh Pháp. Nhưng con cũng mong họ hiểu rằng, quay đầu là bờ, dẫu cho muộn thì vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu, còn nếu không, tựa như một người biết rừng sâu, vực thẳm vẫn dấn thân vào, khó tránh khỏi bỏ phí kiếp người khi sứ giả vô thường tới.
  Hôm nay đọc được bài viết của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên trên trang mạng Phatgiao.org.vn mà con thật bàng hoàng. Con tin chắc rằng người này không phải là một Phật tử vì họ “y nhân bất y Pháp”, trong khi những bài đối luận của Mật Gia công khai, minh bạch, rõ ràng luận chứng, luận cứ thì họ lại không hiểu, đưa ra tri kiến một cách chủ quan, mang tính quy chụp, vu khống. Con tự hỏi, những bài tác Pháp chiếu quang của Mật Gia Song Nguyễn không tự ý lập ngôn mà nương theo thánh giáo lượng họ lại cho rằng là ngoại đạo, có khác nào họ đang gián tiếp phỷ báng, phủ nhận lời dạy của chư Phật, Thánh đức. Thêm nữa, khi họ đưa ra luận điểm rằng vì sao UIA đang quản lý cô Phan Thị Bích Hằng và Đạo sư Nguyên Thành mà lại có quan điểm trái chiều về sự thác sanh của con người sau 49 ngày, vậy thì con cũng muốn đặt câu hỏi với tác giả Trang Khuyên rằng vì sao cùng trực thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà đại đức Thích Thiện Thuận giảng dạy cho Phật tử nên niệm Phật cầu vãng sanh, còn thượng tọa Thích Nhật Từ lại phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà và cõi giới Tây Phương Cực Lạc?
  Con chợt nhớ đến một câu danh ngôn của nhà văn nổi tiếng Mark Twain rằng: “Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa”.
  Con tin rằng luật tắc nhân quả sẽ đến nhanh với những hạng người “ngậm máu phun người” này, cầu nguyện cho họ còn chút gia tài tàm quý mà kịp thời quán xét bản thân, sám hối trước Tam Bảo, để không đọa lạc vào cõi thấp như lời xác quyết của Bồ Tát Tịch Thiên: “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với bậc hiền giả Bồ Tát thì phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”
  Con cầu mong cơ quan chức năng hãy sớm vào cuộc để những kẻ tà sư ưa chuộng thanh danh lợi dưỡng không còn cơ hội hại mình hại người.
  Con thành kính đảnh lễ Thầy.
  A Di Đà Phật.
 15. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang của Thầy.Có thể so sánh đối chiếu những bài viết bài giảng của Thầy trên chanhtuduy.com và những bài giảng của thầy Thích Phước Tiến, Thích Thiện Thuận, Thích Nhật Từ có sự đối ngược nhau. Những bài viết bài giảng của Thầy luôn dựa trên thánh giáo lượng có luận chứng luận cứ rõ ràng không tự ý lặp ngôn giúp người nghe trang bị cho mình chánh kiến nhà Phật (nền tảng của trí tuệ) khởi phát niềm tin, niềm kiêu hãnh thiêng liêng… của người con Phật mà tiến tu giải thoát. Còn những bài giảng của các thầy ấy thì không có trích dẫn kinh điển mà chỉ tự ý lập ngôn tự cho lời của mình là thánh ngôn, gieo rắc tà kiến mê tín, sợ hãi, mặc cảm làm thoái thất niềm tin của người tu ví như Thích Thiện Thuận phủ nhận không có Phật A Mi Đà, Tây Phương Cực Lạc, cư sĩ không có năng lực tu tập như tăng sĩ….. Qua sự đối chiếu so sánh đó thì có lẽ bạn đọc sẽ nhận thấy rõ được ai mới là người đi ngược lại lời dạy của đức Phật, giáo pháp của Ngài, ai là người nên quán xét lại bản thân, ai là người nên “khu khiển, cử tội”.Con nghĩ rằng trước khi Trang Khuyên muốn kêu gọi mọi người chung tay góp sức giữ gìn bảo vệ và phát triển Phật pháp thì hãy kêu gọi các thầy ấy đừng gieo rắc tà kiến, phá hoại Phật pháp.Còn Trang Khuyên là ai mà có thể nhận xét, đánh giá, chỉ trích một Đạo sư Mật giáo có tịnh trú, sản phẩm tâm linh, có công hạnh, có 6 phát kiến tâm linh rõ ràng đem lại lợi lạc cho nhiều chúng sanh? Mà kinh pháp cú dạy rằng: Người ngu mà cho mình trí ấy là kẻ chí ngu”.Cầu nguyện chúng sanh dừng lại các những ý niệm bất thiện. Om Ah Hum!
 16. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và tâm bồ đề của Thầy đã tác pháp chiếu quang đã tà xây chánh, giúp cho chúng sanh lìa mê về giác. Qua những luận cứ, luân chứng, luân điểm của Thầy đã phân tích, đã vạch trần bộ mặt của  thầy Thích Thiện Thuận, Thích Nhật Từ.

  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên, và đặt biệt là những phật tử sẽ đọc được những bài viết này để sớm nhận ra được mà quay đầu là bờ, để tu tập lợi mình lợi người.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. OM AH HUM !

 17. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng kinh ngạc, khi sau tất cả những gì mà Thầy và các đạo huynh noi theo gương Thầy đã làm, đó là tác pháp chiếu quang, minh định chánh tà dựa trên thánh giáo lượng nhà Phật, giúp cho chúng sanh hiểu và hành đúng những lời Phật dạy, thì đáp lại là sự “nổi dậy” phản pháo của phatgiao.org.vn (Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt  Nam), mà đại diện là một người không có pháp danh – Nguyễn Thị Trang Khuyên cùng  tập thể câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu (!) Điều này làm con không thể không nghĩ đến sự việc gần đây mà Mật gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang đến tỳ kheo Thích Thiện Thuận, chủ trì Viện chuyên tu là động cơ khiến cho Trang Khuyên cùng tập thể CLB đạo tràng chuyên tu đăng đàn. Quả thật, nếu Trang Khuyên đúng là học trò ở Viện chuyên tu của thầy Thích Thiện Thuận thì không khó nhận thấy cô ấy đã khá là ảnh hưởng bởi thầy mình trong việc bất nhất trong lời nói, ý sau phủ nhận ý trước khi cho rằng 80% người tu theo Tịnh độ tông mà lại tuyên dương một người bác bỏ địa ngục, bác bỏ sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà như hòa thượng Thích Nhật Từ?! Rồi cũng bởi sự nông cạn đó, Trang Khuyên tiếp tục đẩy các “nhà sư nổi tiếng” mà cô ấy tự phong vào thế mất mặt hơn là các thầy “mang tính cảm xúc” trong khi đã là những hòa thượng, đại đức (!) Con thắc mắc không hiểu vì sao các thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến,…là các “nhà sư nổi tiếng”  hay “dịch  giả ưu việt về Phật học” Nguyễn Minh Tiến đến giờ vẫn còn im hơi lặng tiếng, lại để một người như Trang Khuyên đây lên tiếng trên văn đàn phatgiao.org.vn? Thêm vào đó, tất cả những luận điểm mà Trang Khuyên đưa ra nhằm “dìm hàng” vị Đạo sư Mật giáo và tịnh trú Mật gia Song Nguyễn thật “hùng hồn” với một trời cảm tính cá nhân mà chẳng với luận chứng, luận cứ nào, làm cho cả bài viết không có giá trị nào về mặt đối luận, cộng thêm không có tư cách đối luận bởi không phải Phật tử, thế mà không hiểu sao ban biên tập phatgiao.org.vn lại cho đăng tải? Qua đây, một mặt, con cảm thấy đáng thương cho những Phật tử đã và đang bị nhận chìm ngày một sâu hơn trong biển cả vô minh vì những sự thuyết giảng sai với lời Phật dạy của các nhà sư, đáng thương cho các vị “Thích tử” nhưng không có được trí tuệ, tinh thần vô úy, sự quang minh chính đại, mặt khác, con nhận ra bản thân mình may mắn bởi trong thời đại vàng thau lẫn lộn, người thực hành chánh pháp hiếm như sao buổi sớm, con gặp được vị Thầy, người đem lại ánh sáng trí tuệ, tinh thần vô úy và niềm kiêu hãnh thiêng liêng, giúp cho chúng con ngày một vững tin trên con đường trở về quê hương Cực Lạc quốc trong tương lai. Con vô cùng cảm tạ ân đức của Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 18. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !
  Sau khi đọc bài viết trên trang http://m.phatgiao.org.vn/y-kien/201709/Lat-ma-dao-su-Thinley-Nguyen-Thanh-cong-kich-thang-co-hon-28289/ con có đôi dòng suy nghĩ .
  Thứ nhất : Cái tên Nguyễn Thị Trang Khuyên chỉ là một cái tên giả mạo cho những lập luận phi căn cứ , thiếu tính khoa học biện chứng tâm linh trong bài viết . Có lẽ nào họ sợ đến nỗi chỉ dám để lại một cái tên cùng với chữ đạo tràng chuyên tu thay cho từ ” viện chuyên tu ” trước đây . Hơn nửa nếu bài viết có bị truy cứu trách nhiệm gì đó thì cái tên Trang Khuyên sẽ lãnh nhận hết mọi trách nhiệm mà không liên quan đến ai kia viết .
  Thứ hai : Nếu cái tên Trang Khuyên là người thật việc thật thì con củng hơi khó hiểu vì sao những người trong cuộc là tỳ kheo Thích Nhật Từ , Thích Thiện Thuận , Thích Phước Tiến tại sao mấy hôm nay im thin thít với những bài tác pháp chiếu quang đầy đủ luận chứng luận cứ của chư đạo huynh Mật Gia Song Nguyễn , tự dưng lại mọc lên cái tên Trang Khuyên đứng ra bênh vực và kêu gọi mọi người nghe theo thì con nghĩ những vị tiến sĩ ấy thật là có ” tầm ” , ” tầm bậy” trong lời nói ( tin vào tâm ý mình ) , ‘” tầm thường ” trong hành vi ứng xử ( sau một loạt các bài viết tràn ngập chánh kiến của Phật tử cư sĩ mà không có lời phản biện nào trên quan kiến nhà Phật mà chỉ biết im thin thít . Tại sao lúc ông ấy bác bỏ cõi giới Tây phương Cực lạc thì khẳng khái thế ? Tại sao lúc cho rằng Phật tử cư sĩ không thể hộ niệm hùng hồn đến thế ? Chẳng nhẽ trí tuệ của các vị tiến sĩ ấy chỉ dừng lại ở mức cổ súy cho đồ chúng đốt giấy tiền vàng mả, gợi ý đồ chúng dâng sao giải hạn thờ cúng cô hồn với mục đích làm cho mọi người sợ hãi mà ” cúng ” . Hơn nửa việc đốt vàng mã là hũ tục mê tín dị đoan làm hao tốn tài sản nhân dân, đất nước đã được đạo huynh Mật Quốc Sanh cùng chư đạo huynh tác pháp chiếu quang trong bài : http://chanhtuduy.com/cung-co-hon-thang-7-lich-tin-di-doan-can-phai-bai-tru/ .
  Con hiểu rằng để viết được một bài tác pháp chiếu quang đầy đủ luận chứng luận cứ dựa trên thánh giáo lượng không phải ai củng làm được , có nói rằng không phải ai viết hay củng viết đúng nhưng viết đúng tự nhiên hay . Đúng ở đây la dựa trên thánh giáo lượng ( lời dạy của các bậc Cao Tăng , Thánh Giả , Đại Thành Tựu Giả ,…
  Bài viết của Trang Khuyên không luận chứng , chẳng luận cứ củng không dựa vào thánh giáo lượng nhà Phật . Con xin có đôi lời với bạn Trang Khuyên , con nói viết sai lệch quỹ đạo chánh pháp con cầu nguyện Thầy từ bi nghiêm giáo .
  Gửi bạn Trang Khuyên !
  Bạn buông lời vu khống vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành rằng đã phá mùa vu lan , công kích tháng cô hồn và các học trò Mật Gia Song Nguyễn sân hận thì tôi hỏi bạn : ” nếu bạn thấy một đứa trẻ thiếu hiểu biết tựa ( vô minh ) chơi gần đống lửa bạn có quát nó và kéo nó ra khỏi nơi nguy hiểm không . Tương tự việc cúng cô hồn vì thiếu hiểu biết đã đành , đằng này chính miệng những người mang sứ mệnh Như Lai lại đi cổ súy cho việc cúng kiếng, đốt giấy tiền vàng mã gây tốn kém đói nghèo trong dân bạn nghĩ sao . Huống chi đó là truyền thống vô minh xuất phát từ Trung Quốc bỡi những năm tháng bị đô hộ , nay nước nhà đã độc lập tại sao bạn còn muốn làm nô lệ cho cái hũ tục ấy . Vậy Mật Gia Song Nguyễn muốn cho mọi người biết được những điều vô minh ấy là sai gây lãng phí tốn kém cho bản thân và gia đình thì bạn nghĩ sự đã kích tháng cô hồn vì lợi lạc cho chúng sanh có tốt không ?. Tôi củng chia sẻ cho bạn biết Mật Gia Song Nguyễn kiên quyết đấu tranh đến cùng không để cho các thế lực tà sư , tà linh , tà lực , tà quyền lộng hành , gây hoang mang sợ hãi cho chúng sanh bằng các hình thức hù dọa , cúng kính , dâng sao giải hạn, xem bói toán mà những hành động đó trái với lời Phật dạy ( tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy ) .
  Đối với bạn trang khuyên vì thiếu hiểu biết không nhận định rõ chánh tà mà buông lời phỉ báng vị Thầy – Đạo sư Mật Giáo thì tôi mong bạn cảnh tỉnh kịp thời mà sám hối làm người tối thượng thứ hai theo lời Phật dạy chứ luật tắc Nhân – Quả chưa bỏ sót ai bao giờ .
  Bạn đừng nghĩ tôi đang hù dọa bạn , tôi không hù dọa bạn hay bất cứ ai cả vì Bồ tát Tịch thiên khai thị :” Kẻ nào cản trở thiện hạnh của một vị Bồ tát thì vì tổn hại tất cả hữu tình , sẻ bị đọa ác đạo không cùng tận “.
  Trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư Thánh Tăng Mã Minh củng dạy rằng :
  Quấy nhiễu tâm tư của vị Thầy
  Bằng cách này hoặc cách khác
  Địa ngục dầu sôi đợi bạn sẵn sàng .
  Thôi thực sự thấy tiếc cho bạn khi :” đã được làm người mà không tu tập chánh pháp củng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không .( Đạo sư Gampopa )” .
  Theo lời khuyến cáo của Đạo sư Khetsun Sangpo Rinpoche:” Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc . Nếu thuốc độc giết đi thân mạng này thì vị thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp ” .
  Lời khuyên cho bạn nên tự mình trãi nghiệm , quán xét nhận ra chân ngụy chánh tà tránh để mình bị mê lầm như lời Liên Hoa Sanh Đại Sĩ khẳng định :” Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định , kể hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành , các ông đừng nhầm lẫn đồng là vàng “.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cánh cửa vào các cõi giới thấp .
  Om Mani Padme Hum !

 19. Kính bạch Thầy !

  Thông qua việc Ban thông tin tuyên truyền Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đăng tải một bài viết  không mang tính phản biện cũng như nội dung không có  bất kỳ cơ sở nào để cáo buộc hoạt động tác pháp chiếu quang của Mật Gia của Nguyễn thị Trang Khuyên. Trong khi đó thư kiến nghị đầy tinh thần trách nhiệm với xã hội, có sức thuyết phục dựa trên những sự việc cụ thể đang xảy ra cùng đầy đủ luận chứng , luận cứ Phật môn của huynh Mật Quốc Sanh ( tác giả bài viết đã trích dẫn trong bài viết) gửi , họ lại không cho đăng tải ( và thông tin này lại được Ban thông tin tuyên truyền Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiết lộ cho Nguyễn thị Trang Khuyên ?) đã chứng tỏ đằng sau sự việc này có một mối quan hệ không lành mạnh. Nói rõ hơn là Ban thông tin tuyên truyền Giáo hội Phật giáo Việt Nam không đồng tình với việc làm tích cực cho an sinh xã hội của Mật Gia, mà gián tiếp tiếp tay cho những cá nhân, những quan điểm tiêu cực, phi Phật giáo, đi ngược tinh thần của Đức Phật , mong muốn và nỗ lực xây dựng một đất nước văn minh, tiến bộ và đậm đà bản sắc dân tộc của nhà nước.

  8 đề mục Thầy phản biện trong bài viết  không những  soi sáng tất cả những ngóc ngách khuất tất , lệch lạc và thái độ vu lợi trong hoạt động (thân – ngữ – tâm) của những đối tượng liên quan mà còn chỉ ra sự xuống dốc của hoạt động đạo pháp của giáo hội và tăng nhân hiện nay. Họ đã quá chú trọng đến hình thức, sự thụ hưởng … dần dần tha hóa tinh thần giác ngộ của Đức Phật.

  Bài viết thấm đẫm tinh thần “ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa” , là tiếng nói đanh thép và vang dội làm cho những ai còn chút tàm quý của người con Phật thức tỉnh và nhận diện tâm thức ô nhiễm của mình.

  Bậc tôn quý luôn “ xuống thấp với quan điểm, lên cao với hành vi” . Sự khác nhau về động cơ khiến người trở nên cao quý kẻ lại trở thành hạ tiện. Cứ nhìn cách “ im lặng” của những đối tượng bị tác pháp có thể thấy được bản chất của họ. Vì sao qua bao nhiêu bài tác pháp không ai xuất hiện phản biện, lại chỉ có một danh tự nữ là Nguyễn Thị Trang Khuyên đứng ra kêu gọi “ lên tiếng” và nhờ các ban ngành vào cuộc? “Kính đề nghị các cơ quan ban ngành (liên ngành) vào cuộc điều tra xem Đạo tràng này hoạt động như thế nào, có đúng với quy chế về hoạt động tôn giáo hay không?”

  Cũng lạ thật, bậc Thầy chân chính, những Thích tử luôn vì an nguy của chúng sinh mà tiên phong, noi gương Đức Phật  vì lợi ích của chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc riêng để tìm ra chân lý giải thoát. Sao ở đây các vị ấy lại để cho một người đàn bà ( chưa giác ngộ) lên tiếng thay cho mình thì có phải là một việc làm tréo ngoe không? Theo như sự thuyết giảng của các vị ấy, thì các vị ấy là người đã chứng ngộ giải thoát cả rồi mới có năng lực để phủ nhận những gì Đức Phật và các bậc thánh đã chứng ngộ như những gì ông thích nhật từ, thích phước tiến, thịch thiện thuận đã làm.

  Việc làm bán đứng lời nói, những kẻ “ ăn mày cửa Phật”  làm sao có gia tài thất thánh để  mà tự lợi cũng như lợi tha , chỉ tội cho một người phụ nữ đứng ra chịu báng. Hẳn không ít kẻ khi đọc bài viết này của Thầy sẽ  cần hoàn tục để mong thấy lại chút lương tri và khí độ của kẻ trượng phu.

  Con cầu nguyện đau khổ của chúng sinh được lắng dịu !

  Con tán thán công hạnh độ sinh và hộ pháp của Thầy cùng chư kim cang Mật Gia. ầu nguyện thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi ích hữu tình !

  OM MANI PADE HÙM !

 20. DohoangChinh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến “Đạo tràng chuyên tu” và  cá nhân Nguyễn Thị Trang Khuyên, không biết Trang Khuyên có phải là phật tử hay không mà đứng ra hô hào và dùng những từ ngữ đầy  kiêu khích để phản bác những bài viết đầy luận cứ luận chứng của Mật Gia Song Nguyễn.

  Con thật sự cảm thấy bức súc , bải hoải cho một kẻ như Trang Khuyên cô ta lấy tư cách gì mà đăng bài trên trang mạng phật giáo .Nếu cô ta không phải là phật tử thì cô ta làm sao đủ trình mà đối luận phật pháp.

  Càng bức súc hơn là trang mạng Phât giáo lại cho đăng bài của một người thế tục trên trang của mình khi những lời nói không có luận chứng luận cứ,liệu có điều gì mờ ám , khuất tất trong đây hay không.

  Còn nếu Trang Khuyên là một phật tử thì tại sao lại không xưng pháp danh .với lại Thích Thiện Thuận ,Thích Nhật Từ ,Thích Phức Tiến họ là những người Trang Khuyên xem như thế nào mà còn im lặng không dám đăng đàn đối luận thì Trang khuyên cho dù là một phật tử cũng không đủ trình độ để đăng đàn đối luận ở đây.

  Chúng con vô cùng may mắn trong thời kỳ mạt pháp tà sư nhiều như cát trên sông Hằng ,được hạnh ngộ bậc chân sư ,được tu tập theo đúng chánh pháp.

  Càng cảm niêm bao nhiêu con lại càng thương xót cho Trang Khuyên bấy nhiêu được may mắn sinh ra trong kiếp người mà không biết tu tập chánh pháp lại còn tiếp tay cho bọn tà sư đội lốt tu hành phỉ bán chánh pháp. Đặt biệt lại phạm trọng tội khi bất kính với Đạo Sư Mật Giáo vì vậy cũng sẽ không thoát khỏi luật tắc nhân quả.

  Con cám ơn  Thầy đã viết bài .

  Con nguyên cầu sức khỏe của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 21. Mật Quang Pháp says:
  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Quang Pháp đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã luôn vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang.

  Con thật hoan hỷ với huynh Mật Quốc Sanh – Lương Đức Hiếu, với vị trí một sĩ quan quân đội, một đảng viên yêu nước nên luôn nêu cao tinh thần biết ơn và biết trả ơn đối với TỔ QUỐC, điều này thể hiện rất rõ qua những bài tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh, chống phá mê tín dị đoan. Là người tu tập  Phập pháp chúng con nguyện noi theo gương vị Thầy để trở thành hạng người thứ 3 khó gặp mà Đức Phật đã dạy đó là “Biết ơn và biết trả ơn”.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy làm rõ những thông tin mang tính chất bịa đặt và quy chụp cá nhân mà trang điện tử phatgiao.org.vn đã đăng tải qua nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên. Thoạt nhìn, một bài báo đăng trên một trang điện tử Phật học với bốn đề mục rõ ràng được in chữ đậm thật dễ đánh lừa thị giác người đọc và khiến họ lầm tưởng đây là một bài viết phản biệt nghiêm túc, song qua luận giảng của Thầy, con hiểu rằng từ người viết với thế danh là Nguyễn Thị Trang Khuyên đến nội dung bài viết của tác giả này đều không đủ tư cách để lạm bàn về những vấn đề liên quan đến Phật học. Con tự hỏi nếu tác giả này là một Phật tử thì tại sao lại không xưng pháp danh, hay bởi Trang Khuyên không nhận thức được ý nghĩa cao quý và niềm tự hào của một người con Phật chân chính trong tư cách một hành giả cư sĩ. Tác giả này lập luận rằng Tịnh trú Mật gia Song Nguyễn không hoạt động tôn giáo nhưng thu hút hàng trăm tín đồ theo, con thật sự muốn hỏi tác giả Trang Khuyên rằng, có bao giờ Trang Khuyên tự hỏi tại sao MGSN lại có sức hút lớn đến như thế, chỉ riêng trang mạng chanhtuduy.com với hơn 1600 bài viết về Phật học với tôn chỉ pháp là cuộc sống, tương tác đến hơn 200.000 comments, học trò xin được tầm cầu học đạo nơi vị Thầy không chỉ có trong mà ngoài nước, nhiều người trong họ là Thạc sĩ, Bác sĩ, Giáo sư…, và cũng không ít người trong họ trước khi đến với MGSN đã từng tu Phật nhiều năm trời nhưng chỉ khi đọc được bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com họ mới vỡ oà trong niềm hạnh phúc vì được đắm mình trong ánh sáng của chánh kiến Phật đà bởi nhận thức được con đường Duy tuệ thị nghiệp mà Đức Phật chỉ dạy qua công cuộc hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi của vị Thầy. Tuyệt nhiên không phải như ai đó, nơi nào đó vì bị hù doạ hay được gợi ý mà cúng đương để dâng sao, giải hạn, để làm lễ cầu siêu, cầu an rồi tự biến mình thành nồi cơm Thạch Sanh cho tà linh, tà sư. Trong bài viết của mình, tác giả Trang Khuyên khẳng định 80% người tu Phật theo Tịnh Độ tông, con cũng muốn hỏi Trang Khuyên rằng Mật gia Song Nguyễn noi theo tấm gương của vị Thầy để phản biện, đối luận dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của 80% đó trước luận điệu của vị Thượng toạ – Tiến sĩ triết học nọ phủ nhận Đức Phật A mi đà và cõi giới của Ngài rồi tự mình nghĩ ra khái niệm đạo Phật nguyên chất, đạo Phật gốc ( vốn không được xác quyết bởi bất kì một kinh điển nào), vậy ai mới đang là người có mưu đồ công kích, dìm hàng người khác để đánh bóng bản ngã, chia rẽ tăng đoàn, con thiết nghĩ hẳn không cần Trang Khuyên lên tiếng thì bạn đọc cũng đã rõ. Lẽ nào có điều kiện tu học ở CLB Đạo tràng chuyên tu (!) mà Nguyễn Thị Trang Khuyên không được vị thầy của mình chỉ dạy rằng khi đối luận hay phản biện phải dựa trên Thánh giáo lượng, vậy nên hệ quả là đọc bài viết của tác giả này, dù căng mắt ra tìm con cũng không thấy có bất kì một dòng nào đưa ra luận cứ, luận chứng Phật môn, có chăng chỉ là những cách trích nguồn hết sức mù mờ như “ nhiều chuyên gia nghiên cứu sưu tầm và đi đến kết luận”, hay những luận điểm tự ý lập ngôn như của Đại đức Thích Phước Tiến. Con tự hỏi lẽ nào Trang Khuyên cho rằng những chuyên gia kia, vị đại đức nọ nói đúng dù chưa đắc Thánh quả, còn lời dạy của chư Phật, các bậc Thánh giả là sai nên không cần viện dẫn để bảo chứng cho lập luận của mình?! Nói mà không bằng không chứng, ngậm máu phun người thì có khác nào anh Chí Phèo làng Vũ Đại chuyên đập vỏ chai rạch mặt rồi ăn vạ người.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con và bạn đọc hữu duyên được tỏ tường chân tướng sự việc và hành trạng thực sự của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên mà con trộm nghĩ là người mà ai – cũng – biết – là – ai – đấy với chiêu trò ném đá giấu tay.
  Cầu nguyện chúng sanh dừng lại các nghiệp bất thiện. Om mani padme hum.

   

 23. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy! Con xin tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của Thầy đã giương cao ngọn cờ đã tà xây chánh đem lại sự an vui cho chúng sanh. Con đã đọc bài của Trang Khuyên đăng trên Phatgiao.org.vn. Con thật bức xúc trước những gì mà cô ta viết mang một tâm lý hết sức chủ quan và có mục đích, động cơ đằng sau . Những ngày qua, Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang cho những hủ tục cúng kiếng tà kiến, những sư thầy giảng pháp lệch quỹ đạo chánh pháp, chia rẽ tăng đoàn. Trong đó có thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến. Đến hôm nay thì sao, tự nhiên có một Trang Khuyên ” ra mặt” bênh vực các thầy đó còn bảo” chúng ta cùng nhau đăng đàn”. Trang Khuyên là ai?Một cái tên thế gian mà lạm bàn chuyện Phật pháp lại còn được trang Phatgiao.org.vn đăng bài. Tư cách không có mà có sức ảnh hưởng đến vậy hay có kẻ nào đó đứng đằng sau chăng?Nếu cô ta là một fan hâm mộ, đệ tử của các thầy đó thì con nghĩ cô ta làm xấu mặt thầy mình khi” nói không có sách, mách không có chứng” còn vu oan cho người khác. Còn Trang Khuyên là một trong số thầy ở trên thì thật xấu hỗ thay khi tinh thần vô úy của họ không có, che đậy bởi cái tên ảo. Qua bài này, Thầy đã cho chúng con thấy được sự công khai, minh bạch của Mật Gia Song Nguyễn khi đối luận với các thế lực tà nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Một bên là bảo vệ chánh pháp, đã phá tệ nạn mê tín, hủ tục cúng kiếng sai lệch chánh kiến. Một bên là gieo rắc tà kiến, cho rằng không tồn tại cõi Tây phương, hạ thấp vai trò cư sĩ, chia rẽ tăng đoàn. Con tin rằng luật nhân quả không bỏ sót một ai dù cho người đó có mang học hàm, học vị, những người làm những việc tà kiến.

  Con cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi giới thấp.

  Om Ah Hum.

 24. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài đối luận của Thầy cho PHATGIAO.ORG.VN Lấy Râu Ông Nọ Cắm Càm Bà Kia, Vi Phạm Tự Do Ngôn Luận. Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, với tiêu chí ” Chỡ bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”.
  Trong thời điểm tháng 7 này là mùa làm ăn của bọn tà sư, tà linh. Họ ra sức đầu tư những mánh khóe, chiêu trò lường gạt, đe nẹt, hù dọa, gợi ý để moi tiền thí chủ, Phật tử bằng các dịch vụ tâm linh. Họ sẵn sàn vì lợi nhuận cá nhân, nên bày những trò cúng kiến, xin xăm, giải hạn, cầu siêu cầu an, tổ chức lễ Vu Lan.v.v.. và còn kinh hãy hơn họ lại dập tắt niềm tin tu tập giải thoát của hơn 80% Phật tử Tịnh Độ Tông là Phật A Mi Đà là ngụy tạo, không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Những vị thầy tu này khoát trên mình chiếc áo thầy tu, đầu trọc, ở chùa thường tuyên xưng Từ Bi Hỷ Xả thế nhưng hành động của họ lại thiếu từ bi. Chính họ lên mặt đặc quyền tâm linh của tăng sĩ, và chê bai, dìm hàng cư sĩ. Nay được Thầy Thinley Nguyên Thành và các Phật tử chân chánh tác pháp chiếu quang chỉ trúng tim đen của họ giống như “đĩa phải vôi” tức tối nhưng bất lực trước những luận điểm, luận chứng, luận cứ sắc bén này mà đành ngậm đắng nuốc cay.
  Còn Nguyễn Thị Trang Khuyên là ai? tu sĩ hay cư sĩ, hay là fan cuồn của các vị đầu tròn áo vuông, hay chỉ là một cái tên ảo của các vị đã được nhận những bài học quý giá. Nếu là một người thường chưa tu Phật thì biết gì về Đạo Phật mà lên tiếng, đăng đàn. Còn nếu là tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thì sao không dám xưng Pháp danh và ở tự viện, tịnh xá nào tu tập ở đâu, không dám ra mặt mà chỉ lúp ló nói chuyện xuyên tạc, khích bác, không luận cứ, luận chứng rõ ràng. Chắc sợ xấu mặt với MGSN. Còn nếu Trang Khuyên là một Phật tử, một fan cuồng của vị Thầy nào đó thì cũng hết nói nổi vì sự ngu muội nô lệ tâm linh. Trong khi các vị sư thầy đó đã đẩy ta xuống vực sâu hố thẳm nay được ánh sáng chiếu soi chỉ cho lối thoát mà không biết tận dụng để thoát ra mà còn ra sức vùng vẫy bảo vệ cái hố sâu đó.
  Kính bạch Thầy!
  Khi đọc đến đoạn Trang Khuyên hóng hách hỏi ai tấn phong Thầy làm Đạo sư? Con cũng dễ hiểu rằng khi họ không có trí tuệ thì họ đem cái hình thức, bằng cấp hay những cái giá trị ảo ra mà lên mặt. Họ lại quên rằng Đức Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp” ai am tường tri kiến giải thoát, trải nghiệm am tường sâu sắc biện chứng khoa học tâm linh thiền tuệ Phật pháp, có sản phẩm trí tuệ được nhiều người hưởng úng tu học thực hành đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh. Còn có những chức sắc mà không có những tác dụng làm lợi lạc chúng sanh thì giống như đeo vòng hoa trang hoàng bảng ngã mà thôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 25. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Sau khi đọc bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên trên trang phatgiao.org con thực sự rất bức xúc với những lời nói không có căn cứ, không có thực đó. Những bài viết của Thầy đều có cơ sở , trích dẫn rõ ràng chứ không phải như tác giả của bài viết trên phatgiao.org viết là: ” chẳng hạn như Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn (Đạo sư Thinley Nguyên Thành) cho rằng tất cả chúng sinh sau khi mất 49 ngày là hoàn toàn đầu thai sang các cõi khác cho nên việc cúng giỗ là vô ích,…”. Và hơn nữa việc cúng cô hồn tháng 7 không chỉ không đúng chánh kiến Phật pháp mà nó còn gây ra nhiều việc xấu cho chúng sanh. Thầy và các đạo huynh tác pháp chiếu quang nhằm giúp cho chúng sanh có nhận thức đúng hơn về việc cúng cô hồn để không rơi vào tà kiến vậy tại sao họ lại không đồng tình, ủng hộ. Con cảm ơn Thầy đã luôn vì chúng sanh nêu cao tinh thần đả tà xây chánh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc ủa chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum!

 26. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã chỉ những bằng chứng cụ thể để chỉ ra rằng Phatgiao.org.vn đã đứng trên quan điểm cá nhân, không dựa trên quan điểm đả tà xây chánh của Đạo Phật mà cho đăng một bài viết mà tác giả không rõ là ai để công kích, ngậm máu phun người đối với Mật Gia Song Nguyễn. Bài viết với tựa đề “Lạt ma Đạo sư Thinley Nguyên Thành công kích tháng ‘cô hồn’.” trên trang mạng phatgiao.org không những không chỉ ra nhưng chứng cứ cụ thế hay ví dụ rõ ràng mà ngay đến cái tựa đề   bài viết đã có vấn đề. Thật hết lời để nói với những kẻ không am hiểu về chánh kiến Phật pháp.

  Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế  lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 27. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài ” PHATGIAO.ORG. VN LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA,VI PHẠM TỰ DO NGÔN LUẬN ” rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã không ngăn ngại mà dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, xây dựng bờ tường vững chắc kiên cố để cho chúng sanh không bị bao vây trước trận địa của tà sư vì trục lợi bản thân mà đưa chúng sanh vào các phong tục mê tín, dị đoan , cúng cô hồn , xem sao ,giải hạn, …

  Vậy thử hỏi mụch đích các tờ báo điện tử chuyên viết về chủ đề ” Cô Hồn” mùa vu lan báo hiếu vào tháng 7 âm lịch để làm gì? có phải để tạo niềm tin vào chúng sanh , muốn chúng sanh tin phải cúng cô hồn là như thế này là như thế kia, trục lợi trước sự sợ hải, mê muội .

  Còn đối với Nguyễn Thị Trang Khuyên là ai? có phải Phật tử không hay chỉ là một cái tên giả mạo của những kẻ ném đá dấu tay,tại sao không dám xưng pháp danh , công khai minh bạch đăng đàn đối luận .

  Còn những thượng tọa Thích Nhật Từ, đại đức Thích Thiện Thuận viết , giảng mà sao không dám đăng đàn đối luận,… ” dìm hàng”, không thể hiện tinh thần ” tứ chúng đồng tu”.

  Con thật tự hào được làm đệ tử của Thầy trong thời mạt pháp , được Quy Y được nương tựa vào tuệ trí thức, từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện với Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho con và chúng sanh có được chánh kiến , chánh niệm, thoát khỏi truyền thống vô minh, lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho những kẻ ném đá dấu tay phải lộ nguyên hình phải chịu luật tác nhân quả thích đáng tránh được ” con sâu làm rầu nồi canh”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy , Cô thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Hồng Tuyến says:
  Mô Phật,

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã có bài tác pháp chiếu quang, vạch rõ sự vi phạm tự do ngôn luận, những thông tin mang tính chất bịa đặt, quy chụp cá nhân của báo phatgiao.org.vn .

  Xuyên suốt bài viết của Nguyễn Thị Khuyên Trang đăng trên báo phatgiao.org.vn là những ý kiến chủ quan của bản thân, và các trích dẫn chung chung từ những nhà nghiên cứu, hoặc từ ông Thích Phước Tiến… chứ không hề dựa vào lời dạy của các bậc Thánh đức mà đối luận. Trong khi Đức Phật có dạy: “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả”. Khuyên Trang là ai? Ban biên tập báo là ai? Không lẽ vì cả hai đều không phải là Phật tử nên không cần tuân theo lời dạy của đức Phật nên tự tin vào tâm ý mình mà đăng một bài viết mang đậm tính chất chủ quan, bịa đặt và quy chụp cá nhân như vậy? Hoặc họ dù là Phật tử nhưng vì muốn mượn đạo tạo đời nên đan tâm phỉ báng Như Lai (Đức Phật đã dạy: “Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta vậy”) để mà ra sức bảo vệ tà pháp?

  Không biết chừng kẻ viết bài này cũng thuộc vào hàng đại đức hoặc thượng toạ nhưng vì sợ bị chỉ điểm những lỗi sai trong bài viết bởi những hành giả cư sĩ sẽ bị mất mặt nên mới chơi trò ném đá giấu tay, không dám ghi pháp danh và dùng một cái tên giả để đăng đàn. Phải làm như vậy để nhỡ có bại trận trên văn đàn đối luận thì vẫn không bị mất mặt trước “người hâm hộ” chăng?

  Con tin rằng cuốn sổ nhân quả sẽ sớm điểm nhanh những kẻ vô tàm bất uý này.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh nhanh chóng tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài của Thầy. Con ngạc nhiên sao các tỳ kheo bị tác pháp chiếu quang không đủ khả năng để đăng đàn đối luận mà lại để cho một phụ nữ viết bài bao che cho lỗi của họ và vu khống cho Mật gia Song Nguyễn và Thầy. Con có vào trang điện tử phatgiao.org.vn đọc bài của Nguyễn Thị Trang Khuyên, khi đọc đến đoạn: “họ bới lông tìm vết những lỗi “không thuộc về lỗi” mà chỉ mang tính cảm xúc khi giảng”, con phải bật cười vì con nghĩ dường như tỳ kheo Thích Thiện Thuận đang biện minh cho sai phạm của mình, con nghĩ trình độ của họ cũng chỉ như vậy thôi, với lại họ có phải là trượng phu đâu. Con có comment nhưng không gửi được. Nhìn hình Thầy trên trang báo điện tử phatgiao.org.vn rất đẹp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

  C

 30. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công đức và bồ đề tâm cũng như tinh thần vô úy của Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi lạc của tất cả hữu tình. Là người Phật tử, con xin phép Thầy cho con viết đôi điều với tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên. Nếu con viết có điều gì sai lệch với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy.
  Gửi bạn Nguyễn Thị Trang Khuyên,
  Tôi là Mật Diệu Hằng, là Phật tử, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành, thuộc tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn. Sau khi đọc bài viết của bạn tôi có đôi dòng chia sẻ theo tinh thần mà bạn đang kêu gọi: “chúng ta cùng nhau đăng đàn làm rõ để các Phật tử nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung có một góc nhìn đúng nghĩa hơn”.
  1/ Trước hết tôi muốn nói đến quan điểm pháp lý. Bạn ghi rõ: “Pháp Luật Việt Nam không cấm về quyền công dân được tín ngưỡng tự do đa tôn giáo, có người tin theo đạo Phật, đạo Giáo, đạo Lão, đạo Mẫu, đạo Tin lành, đạo Hồi v.v…, mỗi đạo đều có nét đẹp và sắc màu riêng được Nhà nước và luật pháp cho phép hoạt động.” vậy tại sao bạn khăng khăng cho rằng: “Vậy Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn có trực thuộc cơ quan Giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý hay không?”. Vậy đâu là tự do tín ngưỡng mà bạn đã lập luận?
  Hơn nữa, bạn tìm hiểu và biết rõ: “Theo tìm hiểu chúng tôi được biết Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn trực thuộc 2 cơ quan quản lý đó là: Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) ký thành lập đạo tràng này mang tên Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng và một cơ quan nữa là Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam ký thành lập Câu lạc bộ Unesco khảo cứu và ứng dụng yoga Tây Tạng. Cả hai cơ quan này đều không hoạt động tôn giáo mà chỉ hoạt động lĩnh vực nghiên cứu cũng như lĩnh vực thể thao thanh trí Yoga. Vậy mà Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn lại ngang nhiên hoạt động Phật giáo, phái là Mật Tông, dòng truyền thừa Ninh Mã, thuộc Mật giáo Tây Tạng do ông Nguyễn Hữu Lợt xưng danh là Đạo sư Thinley Nguyên Thành làm giáo chủ có trụ xứ và đạo tràng tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút hàng trăm tín đồ theo.”
  Nguyễn Thị Trang Khuyên quy chụp Mật gia Song Nguyễn hoạt động tôn giáo là không đúng, là vu khống vì Mật gia Song Nguyễn không thực hành dâng sao giải hạn, cúng bái, thờ cúng thần linh. Theo định nghĩa của Wikipedia: “Tôn giáo hay đạo (tiếng Anh: religion – xuất phát từ tiếng Latinh religio mang nghĩa “tôn trọng điều linh thiêng, tôn kính thần linh” hay “bổn phận, sự gắn kết giữa con người với thần linh”) – xét trên một cách thức nào đó, đó là một phương cách để giúp con người sống và tồn tại với sức mạnh siêu nhiên từ đó làm lợi ích cho vạn vật và con người), đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêng và trần tục. Trần tục là những gì bình thường trong cuộc sống con người, còn thiêng liêng là cái siêu nhiên, thần thánh. Đứng trước sự thiêng liêng, con người sử dụng lễ nghi để bày tỏ sự tôn kính, sùng bái và đó chính là cơ sở của tôn giáo.”
  Mật gia Song Nguyễn hoạt động trên tinh thần tư duy biện chứng khoa học của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thực hành yoga Tây tạng nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ của con người; đồng thời theo chủ trương giáo dục, văn hóa của Unesco vì lợi lạc của cộng đồng. Những bài viết trên chanhtuduy.com đều khai thác tiềm năng trí tuệ của con người dưới góc độ Phật giáo “duy tuệ thị nghiệp” và dưới cái nhìn đúng đắn của nhà khoa học, nhìn nhận đúng bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Và Thầy Nguyên Thành đã khai thác trí tuệ hay yoga thanh trí để giúp cộng đồng từ bỏ mê tín dị đoan mà có góc nhìn đúng đắn trong đời sống.
  Như vậy, về mặt pháp lý, Mật gia Song Nguyễn hoạt động hoàn toàn đúng với quy định của nhà nước. Unesco công nhận giá trị văn hóa phi vật thể cho tín ngưỡng hầu đồng, lẽ nào Unesco không nhìn thấy giá trị giáo dục, văn hóa trong giáo lý Phật đà, giúp cuộc sống của con người lành mạnh, an vui dưới sự nghiên cứu và thực hành ở Mật gia Song Nguyễn, để khai thác tiềm năng trí tuệ của con người?
  2/ Về quan điểm Phật pháp trên tinh thần “duy tuệ thị nghiệp”, tôi sẽ trình bày 2 vấn đề :
  Để có được trí tuệ Phật đà, hành giả cần phải có chánh kiến, bao gồm chánh kiến trong thờ tự, chánh kiến trong tôn kính, chánh kiến trong luận điểm và chánh kiến trong giải thoát. Những gì mà thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến thuyết giảng trái với tinh thần của giáo lý Phật đà, là những thành viên tuân theo tinh thần tư duy khoa học biện chứng, Thầy Nguyên Thành hoàn toàn có quyền phản biện, đối luận để minh định chánh tà. Và với tôn chỉ vì sự lợi lạc của cộng đồng, Thầy Nguyên Thành và học trò lên tiếng bài trừ mê tín dị đoan, đả tà xây chánh là hoàn toàn đúng. Nếu không có những bài viết phản biện của Thầy trò Mật gia Song Nguyễn thì làm sao biết được 80% Phật tử hành trì Tịnh độ tông đang hoang mang lo sợ, chán nản mà không dám làm gì trước những kẻ kích bác, chê bai, chỉ trích pháp tu của họ. Vì lợi lạc của 80% Phật tử Tịnh độ mà lên tiếng đả tà xây chánh theo tinh thần khu khiển cử tội mà đức Phật đã thuyết trong kinh Đại Bác Niết Bàn thì mới đúng là tinh thần bi trí dũng của một Phật tử chân chính.
  Trong khi đó, để bao biện cho những luận điểm sai lệch quỹ đạo chánh pháp của các thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, thì tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên ngụy biện rằng do các thầy mang tính cảm xúc khi giảng: “ông Nguyên Thành cùng các học trò tấn công mạt hạ, thóa mạ tới những nhà sư nổi tiếng như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến, họ bới lông tìm vết những lỗi “không thuộc về lỗi” mà chỉ mang tính cảm xúc khi giảng, họ còn gọi tên riêng của Thích Nhật Từ là Trần Văn Thảo ra và còn yêu sách tới các cơ quan chức năng vào cuộc để làm gì? Tiến sĩ Thích Nhật Từ có giảng về lịch sử các Phật như A Mi Đà, Đại Thế Chí, Bồ Tát là không có thật trong lịch sử như đức Phật Thích Ca, ngoài ra bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận cũng rất hữu ích và thiết thực, những câu từ và thầy Thích Thiện Thuận vấp phải chỉ mang tính cảm xúc không đáng trách.” Một thượng tọa và đại đức mang trên người sứ mạng Như Lai mà thuyết pháp “chỉ mang tính cảm xúc” không luận chứng, luận cứ thì lên thuyết giảng làm gì? Làm sao có được chánh kiến Phật đà để giúp chúng sanh có được trí tuệ để thoát khỏi khổ đau sinh tử?
  Tôi hỏi Trang Khuyên, thầy thuyết giảng mang tính cảm xúc tự ý lập ngôn thì có xứng đáng với vai trò hoằng dương chánh pháp? Đồ chúng có nên nghe những bài giảng chỉ mang tính cảm xúc, hạ thấp vai trò của cư sĩ cũng như hạ thấp tiềm năng trí tuệ của người khác không? Đức Phật, ngài là bậc toàn giác nhưng ngài bình đẳng với mọi chúng sanh với câu tuyên ngôn: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Vậy thầy Thích Thiện Thuận là ai mà lại cho rằng tăng sĩ có năng lực tâm linh hơn cư sĩ?
  Chiêu trò Trang Khuyên làm vật thế thân, đang đàn bao biện cho thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến đã thấy sự mờ ám, không quang minh chính đại của các thầy ấy. Một thầy là thượng tọa, thầy là đại đức lại phải nhờ đến Trang Khuyên đăng đàn đối luận giúp mình vô căn cứ, luận chứng thì tôi đã thấy sự “uyên thâm” và tinh thần vô úy của các thầy ấy. Hơn nữa, các thầy ấy khi giảng thì thao thao bất tuyệt còn lúc đối luận, phản biện, Trang Khuyên chỉ dùng được vài từ “mang tính cảm súc” thôi sao? Có câu nói rằng minh sư xuất cao đồ và ngược lại; trường hợp này tôi càng thấy rõ.
  Vấn đề thứ hai, tôi muốn nhắc đến là kinh Vu Lan Bồn mà Thầy Nguyên Thành đã chỉ ra sự tà kiến và ngụy kinh để giúp hữu tình hiểu và từ bỏ những hủ tục mê tín dị đoan. Bài phản biện của Thầy Nguyên Thành minh bạch rõ ràng, đầy đủ luận cứ, luận chứng Phật đà. Còn đọc những dòng phản biện ngắn ngủi không có luận cứ minh bạch rõ ràng của Trang Khuyên, sao tôi thấy nó cách xa nhau muôn trùng. Thầy Nguyên Thành dùng thành giáo lượng, luận chứng Phật môn để bảo vệ luận điểm của mình. Còn Trang Khuyên lại đem Phan Thị Bích Hằng, Thích Giác Hạnh ra để bày tỏ quan điểm của mình; trong khi Phan Thị Bích Hằng và Thích Giác Hạnh không phải là thánh giả, thật nực cười.
  Rõ ràng, với những điều Trang Khuyên đưa ra không luận cứ, luận chứng đã minh chứng rằng người “phỉ báng Kinh và giáo điển Phật Đà gây hoang mang và chia rẽ trong quần chúng.” Là các thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến; chứ không phải Thầy Nguyên Thành đang vì hữu tình mà giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, truyền cảm hứng cho học viên thực hành yoga thanh trí để khai thác tiềm năng trí tuệ của con người nhằm có được an vui, tự tại.
  3/ Thầy Nguyên Thành không động chạm gì đến tín ngưỡng văn hóa tâm linh người Việt mà chỉ bài trừ mê tín dị đoan, để giúp cộng đồng thoát khỏi sự mê tín của hầu đồng mở phủ. Unesco công nhận giá trị văn hóa phi vật thể của tín ngưỡng văn hóa dân gian chứ không hề cổ súy cho tệ nạn mê tín dị đoan, trái với Pháp luật Việt Nam. Trang Khuyên đừng dùng chiêu bài tín ngưỡng tâm linh người Việt hay văn hóa phi vật thể mà cổ súy cho tệ nạn mê tín dị đoan mà nhà nước đang bài trừ. Vì vậy, nên khi các trang báo thông tin điện tử nhận được những bài viết chỉ rõ tệ nạn mê tín di đoan trong hủ tục cúng cô hồn; họ nhận thấy tính khoa học biện chứng; quang minh chính đại, đầy đủ luận cứ, luận chứng, họ đã gỡ bài xuống thì Trang Khuyên cho là do Mật gia Song Nguyễn dọa nạt. Đây là sự vu khống trắng trợn, ngậm máu phun người.
  Còn nữa, khi Trang Khuyên đưa ra ví dụ một học trò của Thầy Nguyên Thành là đạo hữu Mật Quốc Sanh nhưng lại có ý cạnh khóe “là một sĩ quan quân đội, một đảng viên đang ăn lương nhà nước đã phản bác tới trang phatgiao.org.vn. Nhưng Trang Khuyên không hiểu rằng việc Mật Quốc Sanh phản bác, bài trừ mê tín dị đoan đó là làm tròn trách nhiệm của một sỹ quan quân đội, một đảng viên luôn vì sự phát triển vững mạnh của tổ quốc.
  Với trường hợp đạo hữu Mật Quốc Sanh là sỹ quan quân đội, tri thức trẻ đã tìm đến học Thầy Thinley Nguyên Thành đã là minh chứng cho thấy những học thuật của Mật gia Song Nguyễn hoàn toàn dựa trên tư duy logic biện chứng của khoa học. Và học trò của Thầy Nguyên Thành đa số là tầng lớp trí thức trẻ và có tư duy của một nhà khoa học, khai thác tiềm năng trí tuệ của con người vì lợi mình và tha nhân, giúp cho xã hội phát triển và bình an. Không giống như các nơi chùa cao cổng lớn, tu viện này, tịnh xá kia toàn những ông già bà cả, học Phật theo hình thức , không duy tuệ thị nghiệp nên nghe thượng tọa, đại đức thuyết giảng sai chánh kiến, phủ nhận vai trò của cư sĩ, phủ nhận khả năng giác ngộ của cư sĩ, chia rẽ tăng đoàn nhưng im thin thít không dám lên tiếng phản biện, dù đó là pháp môn họ đang hành trì.
  Trang Khuyên cho rằng Thầy Thinley Nguyên Thành bị cộng đồng Phật giáo cô lập nhưng lại thu hút hàng trăm tín đồ. Thầy Nguyên Thành theo tư duy khoa học biện chứng nên Thầy không dung nạp những dạng mê tín, dị đoan, tà kiến. Do vậy, để được là học trò của Thầy, người học phải tu duy khoa học, để nhìn nhận bản chất chân thật của sự vật hiện tượng mà thoát khỏi khổ đau, phiền não. Noi theo gương Thầy dùng trí tuệ và bồ đề tâm vì lợi lạc của hữu tình.
  Đọc đoạn trích: “Gần đây ông Mật Quốc Sanh (Lương Đức Hiếu) là một sĩ quan quân đội, một đảng viên đang ăn lương của nhà nước và là học trò của ông Nguyên Thành đã phản phản bác tới trang phatgiao.org.vn với tựa đề như sau:
  “Học trò Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang:
  Kính gửi: Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Nội vụ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hội nhà báo Việt Nam; Hội nhà báo Hà Nội; Ban biên tập báo điện tử phatgiao.org.vn…..” và đoạn ghi chú cuối bài viết: “Ghi chú: Bài viết do bạn đọc gửi đến BBT trang tin www.phatgiao.org.vn”; tôi thấy buồn cười. Trang thông tin điện tử phatgiao.org.vn tỏ ra mình trong sạch, đăng bài ý kiến bạn đọc quang minh chính đại nhưng Trang Khuyên lại được trang thông tin điện tử “phím” cho rằng: Gần đây ông Mật Quốc Sanh (Lương Đức Hiếu) là một sĩ quan quân đội, một đảng viên đang ăn lương của nhà nước và là học trò của ông Nguyên Thành đã phản phản bác tới trang phatgiao.org.vn với tựa đề như sau”. Trong tôi không khỏi thắc mắc Trang Khuyên và trang phatgiao.org.vn có thỏa hiệp gì với nhau? Vai trò của Trang Khuyên là gì?
  Tôi mong rằng dù Trang Khuyên là ai đi chăng nữa, hãy nhìn nhận vấn đề cho đúng. Đừng theo vết chân đổ của rất nhiều người tự ý lập ngôn, hủy báng chánh pháp. Luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
  Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

   

 31. Mật Diệu Linh says:

  kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài đối luân của Thầy cho PHATGIAO. ORG. VN. rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã vì chúng sanh đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh lìa mê về giác, với đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật môn, đã vạch trần bộ mặt bị khiếm khuyết trình độ tâm linh của những kẻ tà sư, ác tri thức, gieo rắc tà kiến, phá hoại Phật pháp.

  Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà, ánh sáng trí tuệ của vị Thầy lan tỏa khắp muôn nơi vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Một người Phật tử chân Chánh thì phải luôn làm theo những gì Đức Phật đã dạy, ngõ hầu đời nầy “an lạc, đời sau cực lạc” qua một xác quyết Ngài đã khẳng định rằng “Ta là Phật đã thành các ông là Phật sẽ thành” .
  Đặc biệt Ngài đã biết trước trong thời đại mạt Pháp “tà sư nhiều như cát sông hằng”, ” người tu đúng Chánh Pháp thực hiếm như sao buổi sớm”. Chính vì người tu hiện nay không được trang bị “tri kiến giải thoát” ( thấy biết chân chánh) để nhìn nhận đúng bản chất của sự vật và hiện tượng. Nêu thường bị mê lầm trước những đặc quyền tâm linh từ hình thức đầu tròn, áo vuông, chùa to, cổng lớn, học bằng, học vị, chức sắc hay thượng tọa … Mà họ cho là người tu chân chánh, khi không biết đến yếu tố quan trọng nhất là ” Duy tuệ thị nghiệp ” mà Đức Phật chỉ ra .
  Bởi vậy trong thời gian vừa qua, lại có những người làm trái lời Phật dạy cổ súy đốt vàng mã cúng cô hồn tuyên truyền mê tín dị đoan, trong khi người đã quy y thệ nguyện không thờ ” thiên, thần, quỷ, vật ” . Lại nữa người tu Phật nhưng lại cố nói sai Chánh Pháp, phủ nhận không có Đức A Mi Đà và cõi Tây Phương Cực lạc của Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận.. gieo rắc tà kiến cho đồ chúng, trục lợi bất chánh.
  Vì sự lầm lạc của đồ chúng thiếu hiểu biết co nguy cơ ảnh hưởng đến “thân căn”, tổn hại “huệ mạn”, Vị Thầy Mật Giáo đã vì hữu tình mà đứng ra “Tác pháp chiếu quang ” chỉ ra tà kiến, vạch mặt bọn tà sư phá hoại Phật Pháp, gây hại chúng sanh.
  Con cảm thấy thật vô lý và buồn cười. Khi thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận.. biết mình bất Chánh Pháp lặng câm như hến.
  Thật nực cười khi có một người bình thường tên Nguyễn Thị Trang Khuyên chẳng phải là Phật tử đại diện cho CLB đạo tràng chuyên tu, không biết mình ở vị trí nào sao đủ tư cách trên luận trường mà cuồng ngôn loạn ngữ. Giống như một con bệnh, không biết căn bệnh của bản thân mình như thế nào lại muốn lên mặt huấn thị bác sĩ.
  Viết bài không một luận chứng, luận cứ nhà Phật, chỉ toàn lấy tâm ý thù quán thế gian mà công kích Vị Thầy Mật Giáo, như một trò hề diễn trước kháng giả.
  Đáng thương thay cho Nguyễn Thị Trang Khuyên khi không được trang bị “tri kiến giải thoát ” để nhìn nhận sự việc, dễ dàng đặc niềm tin mù quán vào tà sư mà bao biện cho hành vi tà vạy đó.
  Ở thế gian bao che tội phạm thì cũng mang tội tồng phạm huống chi trong Phật Pháp. Nhưng dù la Nguyễn Thị Trang Khuyên hay kẻ ném đá dấu tay đi nữa thì cũng không thoát khỏi luật tắc nhân- quả và ngài Tịch Thiên đã viết trong tác phẩm “Nhập Bồ Tát Hạnh”, rằng “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát trên thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp.”
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cách cửa đi vào cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.
 33. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật

  “1/ Một bên người viết không luận cứ, luận chứng thì luận đề của họ sao đáng tin cậy, phương chi họ là một người nào đó của CLB?
  2/ Một bên ngược lại là tôi, một giáo thọ tuệ tri thức trình bày bằng luận chứng luận cứ để có luận đề chính xác.
  3/ Vậy cơ quan chức năng nên vào cuộc hoặc phê bình ai? Tôi nghĩ rằng tác giả nên xét lại gia tài tàm quý của mình kẻo rơi vào nghiệp khẩu là lưỡng thiệt và ác ngữ, hai là giả danh người khác như tội phổ biến hàng giả, e rằng có ngày bị sờ gáy! ”

  Kính bạch Thầy! Con xin tán thán trí tuệ xuất thế của vị Thầy đã bẻ gẫy mọi luận điệu của những kẻ xảo ngôn, đã làm vỡ tan mọi trận đồ hiểm ác do các thế lực tà giăng ra bằng ngòi bút kim cương ngút ngàn chánh kiến, đã vì cứu vớt chúng sanh khổ đau rên xiết trong cõi Ta bà rực lửa mà không ngăn ngại đả tà xây chánh, không ngăn ngại đương đầu với bè lũ tà sư, tà linh, tà quyền.
  Trang điện tử phatgiao.org.vn, cùng các vị thượng tọa, đại đức tiếng tăm nọ đã phải nhờ đến kẻ ẩn danh Nguyễn Thị Trang Khuyên cùng câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu nào đó lên tiếng “bảo vệ”. Các vị ấy bình thường cũng mạnh mồm khoác lác, cũng hoành tráng phô trương lắm lắm nhưng cứ nhắc đến luận trường thì các ngài im thin thít. Con còn nhớ trên chanhtuduy.com vị Thầy cũng quang minh chánh đại công khai cả dàn bài đối luận mà các ngài ấy cũng chưa có một bài ra hồn. Phải chăng các ngài ấy há miệng mắc quai hết rồi? Nhìn lại hoạt động của trang web phatgiao.org.vn thời gian vừa qua, cổ súy cho hoạt động mê tín dị đoan, cổ súy ngụy kinh Vu lan bồn núp dưới danh nghĩa là tín ngưỡng dân tộc. Các vị này chẳng lo gánh vác sứ mệnh Như Lai của mình mà chỉ chăm chỉ tiếp thị cho thứ truyền thống vô minh, phải chăng các ngài ấy muốn quảng bá dịch vụ tâm linh trá hình? Nhưng mà hành vi ấy đã gặp phải liên tiếp những bài tác pháp chiếu quang từ Mật gia tịnh trú dưới sự lèo lái của vị Thầy, có phải các ngài ấy đứng ngồi không yên mới nghĩ ra thứ mưu hèn kế bẩn này chăng. Mượn một kẻ ẩn danh cùng lời xảo quyệt mà tuyệt đối cũng chẳng có luận chứng luận cứ nào thì sao thể che mắt mãi thế nhân. Hàng loạt các bài đối luận từ Mật gia chưa thấy lời đáp. Ai tiện nhân, ai quang minh thì chúng con đã thấy rõ ràng rồi. Và nữa ai tỷ phú, ai ăn mày chúng con đã thấy rõ ràng rồi. Tác phẩm tâm linh “Một đời người, một câu thần chú” vang danh toàn cầu, tác phẩm tâm linh “Pháp là cuộc sống”, kỳ viên Phật học chanhtuduy.com với 1600 bài viết, hàng trăm bài giảng, 200000 comments đều thấm đẫm một vị giải thoát. Còn các ngài đại đức, thượng tọa, hòa thượng tiếng tăm nọ thì sao, mượn áo thầy tu kiếm chác nhân dịp truyền thống “tháng bảy” của người Tàu – thị trường tâm linh cúng cô hồn, lễ Vu lan tấp nập, dâng sao, giải hạn, cầu siêu chẳng bỏ lỡ dịp nào, thật có khác chi kẻ ăn mày phá hoại cửa Phật. Lúc này con nhớ lại lời Đức Phật vẫn còn đó “Thời mạt pháp, tà sư nhiều như cát sông Hằng, người tu đúng chánh pháp hiếm như sao buổi sớm”. May mắn sao, chúng con đã thoát được lưới tà sư để được bao bọc bởi từ quang chánh kiến từ vị Thầy. Con cảm tạ ân Thầy đã viết bài thắp lên trong chúng con cháy bỏng khát vọng lợi tha, thắp lên chúng con niềm kiêu hãnh thiêng liêng được là người con Phật tu tập đúng chánh pháp. Con xin nguyện được theo chân Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 34. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!
  Con thành tâm̉ tán thán tâm Bồ đề, tác pháp chiếu quang của vị Thầy đã không quản ngại thân sơ để cứu vớt chúng sanh trong màn đêm tăm tối của tà kiến bởi những tà sư tạo ra.
  Thầy luôn dương cao ngọn cờ chánh pháp, xông pha trên mật trận tâm linh với tinh thần:
  « Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
  Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa».
  Còn những tà sư thï hèn nhát bởi có tật giật mình, nên chï ném đá dấu, lấp sau người phụ nữ chân yếu tay mềm, không có pháp danh với tên thế tục để «thay lời muốn nói». Lë nào các vị đại đức, thượng tọa đó chỉ xứng đáng để cho người phụ nữ đại diện và bảo vệ mình sao?
  Với những sản phẩm trí tuệ tinh túy giáo pháp của vị Thầy và những lợi lạc từ sản phẩm trí tuệ tinh tuý giáo pháp đó đến với chúng sanh đã minh chứng cho vị Thầy là ai? Đó là Bậc tuệ tri thức-bậc Đạo sư chân chính.
  Còn những hành vi gieo rắc tà kiến gây biết bao đau khổ cho chúng sanh và chia rẽ tăng đoàn vï lợi ích cá nhân danh và lợi đã chứng minh họ là ai? Đó chính là tà sư đội lốt tu hành mà Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã khẳng định:« Bậc đại trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí đạo đức giả, đội lốt tu hành, đừng nhầm cạn là vàng».
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của vị Thầy—Tịnh trú Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn để ánh sáng chánh pháp tỏa sáng muôn phương xóa tan màn đêm vô minh tà kiến, thiêu rụi hết tà sư để họ không còn gây đau khổ cho chúng sanh nữa.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa nơi Tuệ Tri thức — Tam Bảo được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  OM MA NI PAD ME HUM
 35. Mật Xuân Pháp says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Xuân Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin tán thán trí tuệ xuất thế của vi Thầy nêu cao ngọn cờ đả tà xây chánh.

  Con cầu nguyện cho nhiều chúng sanh hữu duyên và những phật tử sẽ đọc được bài viết này sớm nhận ra được những điều không đúng mà quay đầu lại

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 36. Nguoi khong chung duong nhung den cung muc dich'. says:
  Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat ()()()

  Buong, Bo?, Thoi, Dung`, Khong… Duc Phat day de moi nguoi giac ngo.  Giac ngo dau chua thay ma` oi thoiii … that dau long`.

 37. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên mà không khỏi cười thay cho một người viết, một trang báo đại diện cho ban thông tin truyền thông của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Một tên thế tục vô danh đại diện cho một câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu, không rõ tu đạo gì nhưng mạnh miệng lạm bàn về vấn đề Phật học, vậy mà ban thông tin truyền thông của Giao hội Phật Giáo Việt Nam đăng luôn không đến 1 ngày đủ để con hiểu bản chất thực của bài viết này là gì. Đối luận ư? Không. Thực chất  là .. cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tự tung tự tác trên sân nhà như tiếng gào thét của sân hận.

  Con tán thán công hạnh và vô cùng tự hào rằng mình là học trò của vị Đạo sự công tâm, chân chính. Ánh sáng mà ngọn đuốc chánh kiến của Người đã rọi đến tâm thức họ. Họ đã quen trong sự tán tụng cổ xúy nay bị rọi suốt trong ánh sáng chánh kiến Phật Đà lộ rõ là những kẻ tiền hậu bất nhất, ngậm máu phun người không đáng tin cậy. Tại sao một thầy tu giảng pháp theo cảm tính lại được bảo vệ? Người ta nói văn tức thị nhân, việc giảng pháp vô cùng quan trọng như vậy lại phóng thả theo tâm ý mình như thế liệu có giống việc phóng thả vận mệnh của chúng sinh theo tâm ý mình? Tại sao một thầy tu phản bác không có địa ngục, không có Phật A Mi Đà trong khi Kinh A Mi Đà lại được hơn 80% người tu đạo Phật theo Tịnh Độ Tông đọc tụng mỗi ngày và nhất tâm niệm Phật để vãn sanh Tây Phương cực lạc lại được bảo vệ? Trong khi Kinh Vu Lan Bổn không mang nghĩa tối hậu giải thoát, chỉ nhằm mục đích duy trì vì truyền thống đẹp của quốc dân lại cho rằng là chính kinh? Vì sao một vị Đạo sư chỉ ra cái sai bằng đầy đủ luận chứng luận, công khai minh bạch trên chanhtuduy.com lại bị hẳn một ban thông tin truyền thông đăng bài công kích không chút kiểm tra, xem xét?

  Con thấy thương cho những người con Phật thời mạt pháp này. Tà sư thì nhiều nhưng được bao bọc kỹ càng bởi cái danh học hàm học vị, đọc nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu ấy thì vận mệnh tâm linh của những người Phật tử chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Họ không phân định được chánh tà, chơi vơi giữa hai dòng nước, bởi những kẻ tà kiến kia đang lộng hành trong sự bảo hộ của tà quyền.

  Con nguyện theo bước chân Thầy trên hành trình lìa mê về giác, trên mặt trận tâm linh đầy cam go này. Có sống trong bóng tối người ta mới chân quý ánh sáng như thế nào. Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà tỏa khắp muôn nơi để những chúng sinh hữu duyên có cơ hội đắm mình trong ánh sáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

  • Nguyên Thành says:

   Là vì muốn duy trì thu nhập khủng từ tháng cô hồn nên họ bảo vệ!

 38. Mật Diệu Châu says:
  Kính bạch Thầy.
  Con Mật Diệu Châu con hoan hỷ khi đọc bài ” Phật giáo org.vn lấy râu oing nọ cắm cằm bà kia vi phạm tự do ngôn luận ” rồi ạ.
  Con xin cản tạ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh giúp cho chúng sanh nhận thức đúng đắn về cô hồn, và cúng cô hồn giúp họ tránh xa tà kiến. Vậy mà những kẻ như thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuật, Thích Đức Tiến dù là các Thượng toạ, Đại đức nhưng lại phủ nhận Đức Phật A Mi Đà và cõi giới của Ngài đồng thời cổ vũ cho tục cúng cô hồn, kinh Vu lan bồn là những nguỵ kinh, nay những vị này bị Thầy và các đạo huynh của Mật Gia Song Nguyên tác pháp chiếu quang mà không dám đứng ra đối luận mà lại mọc ra một Trang Khuyên chẳng có pháp danh nào đó đứng ra giờ đầu chịu báng với một bài viết hoàn toàn tự ý lập ngôn, ngậm máu phun người, vu khống người khác mà không có bất cứ một dòng nào nêu được luận chứng, luận cứ Phật môn nào cả. Những kẻ như vậy chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp do việc vu khống , phỉ báng vị Đạo sư chân chính.
  Chúng con thật may mắn khi trong thời kỳ mạt pháp này được gặp, diện kiến vị Thầy,vị Đạo Sư chân chính và được Thầy hướng dẫn hướng dẫn cho đi trên con đường chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 39. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài viết “Phatgiao.org.vn lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, vi phạm tự do ngôn luận” của Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã “tác pháp chiếu quang” nhằm lợi lạc cho chúng sang hữu duyên.
  Từ những luận giải của Thầy con thấy thật “ngao ngán” cho một trang mạng uy tín như Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn) lại đi đăng một bài viết thiếu căn cứ, vô luận chứng, trái chánh kiến của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên ở đạo tràng Chuyên tu. Thử hỏi Nguyễn Thị Trang Khuyên là ai? Lấy tư cách gì? mà lên tiếng bênh vực cho các ông Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến… Phải chăng các ông ý đang “anh hùng núp bóng” sau một người phụ nữ hay chỉ là lấy một cái tên vu vơ để nói lên “nỗi lòng” của mình.
  Một bên “tác pháp chiếu quang” bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng, đầy chánh kiến Phật đà. Một bên chỉ là sự quy chụp, vu khống và vô căn cứ cho một Đạo sư Mật giáo. Con tin rằng các chúng sanh hữu duyên khi đọc được bài viết này sẽ phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 40. Kính bạch Thầy.

  Con xin tán thán tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy, đã tác pháp chiếu quang giúp chúng con và chúng sanh hiểu được đâu là Chánh, đâu là tà.

  Con đã đọc bài viết của Nguyễn thị Trang Khuyên, con thấy những gì Nguyễn thị Trang Khuyên viết chẳng đưa ra được những luận cứ, luận chứng Phật Pháp gì cả, mà chỉ có đưa ra những người có cái đầu tọc, áo vuông. làm luận chứng cho mình, và với tâm lý bụng ta suy ra bụng mình. mới có những lời rẻ , vu khống Mật Gia Song Nguyễn, vu khống vị Thầy, con tán thán lời dạy, Liên Hoa Sanh Đại Sĩ khẳng định :” Bậc giác ngộ hiện thân với hình tướng bất định , kể hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành , các ông đừng nhầm lẫn đồng là vàng .

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con không rõ bà Trang Khuyên này ở “Câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu”, “Viện chuyên tu” nào đó mà là tu gì? tu Phật hay tu ‘tà mà ngoại đạo’, hay là “tu hú” đây!? Bởi đọc bài viết của bà ta con không hề thấy một luận chứng, luận cứ Phật môn nào khả dĩ có thể bảo vệ cho luận điểm của mình. Nếu là người tu Phật thì phải có chánh kiến, lập luận chặt theo Thánh giáo lượng để bảo vệ luận kiến của mình chứ. Đằng này bà Trang Khuyên chỉ nằng nặc bảo vệ cho tà kiến, hủ tục mê tín dị đoan, bênh vực cho tà sư để vu khống, giá họa cho vị Thầy theo cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình thì đương nhiên con và tất cả những bạn đọc chân chánh, những ai có tuệ tri, yêu chân lý đều phải đặt câu hỏi như vậy về bà ta.

  Con mong rằng cơ quan chức năng, giáo hội PGVN sớm cho biết bà Trang Khuyên thực sự là ai để chúng con làm việc, đối chất với bà!

 42. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang nhằm lợi lạc chúng sanh hữu duyên.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 43. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Những bài viết trên chanhtuduy.com đều có những luận chứng luận cứ rõ ràng, có cả những đường link trích đẫn cho thấy sự minh bạch , chính xác của từng bài viết. Thầy và các đạo huynh luôn tác Pháp chiếu quang cho những người có những suy nghĩ hành động không đúng về việc tu tập, để họ có thể giác ngộ và không phạm phải những sai lầm ấy nữa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 44. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con  đã đọc  bài viết đối luận của Thầy và bài viết của Nguyễn Thị Trang khuyên rồi ạ .

  Con xin tán tán  công hạnh  “tác pháp chiếu quang ” của  Vị  Thầy  đã luôn vì  chúng sanh hữu  tình  ” tác  pháp  chiếu Quang ” cho ” đạo tràng chuyên tu ” và  cá nhân Nguyễn thị Trang Khuyên  bằng những luận chứng, luận  cứ  , luận điểm  đã  làm  cho  chiếc mặt nạ sặc mùi tà kiến  của  những kẻ ” ác tri thức ”  rơi rụng  như lá mùa thu .

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô Vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ  thắp sáng muôn nơi  .

  OM  AH HUM

 45. Mật Thủy Hà says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên cùng tập thể câu lạc bộ đạo tràng chuyên tu đăng trên trang phatgiao.org.vn và bài viết phản hồi của Thầy. Quả thực là có thể so sánh được ngay khi một bên là bài viết không luận chứng, luận cứ, mang tính quy chụp của Trang Khuyên và một bên là bài viết rõ ràng với những luận chứng, luận cứ, luận đề chính xác của vị Thầy. Cầu nguyện Trang Khuyên sẽ sớm sám hối để không phải chịu hậu quả quá nặng nề theo đúng luật tắc Nhân Quả. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 46. Kính bạch Thầy
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quan cho bài viết của Nguyễn Thị trang Khuyên
  việc Thầy và các huynh đệ Mật Gia tác pháp chiếu quan nhằm đã tà xây chánh đều có luận chứng luận cứ rõ ràng nhưng còn tác giả Trang Khuyên là ai mà viết bài không đưa ra được dẫn chứng cụ thể nào? để bảo vệ cho các ông thượng tọa, đại đức trong khi các ông ấy đều yên lặng?
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ thắp sáng muôn nơi
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 47. Mật Kính says:

  Mô Phật!
  Con đã đọc xong bài đối luận của Thầy đối với phatgiaoorg lấy Râu Ông Nọ Cắm Càm Bà Kia, vi phạm tự do ngôn luận rồi. con hoan hỉ tán thán trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh trước tà linh,tà kiến, tà quyền và đem lại ánh sáng chánh kiến. Chắc có lại các thế lực tà kiến bị chói mắt bởi ánh sáng chánh kiến quang minh tam muội bằng một loạt bài đối luận với các tỳ kheo Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận….và đả phá tháng cô hồn đem lại biết bao lợi lạc cho người dân khi bị ảnh hưởng của bên Tàu…và chắc có lẽ do bị ảnh hưởng đến quyền lợi kim tiền của các Thích tử nên họ cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành im lặng trước những lập luận sắc bén với đầy đủ luận chứng, luận điểm của Mật Gia , nhưng rồi họ lại để cho một Trang Khuyên nào đó, cũng không phải là Phật tử để đăng đàn đối luận với bài viết dài mà không hề có bất kỳ những luận chứng nào, không biết Trang Khuyên có biết là đang phạm tội bất kính với người trên hay không? Bởi lẽ thật là tai hại biết bao nhiêu theo như lời của Bồ Tát Tịnh Thiên ” Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với một vị hiền giả Bồ Tát thì phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”….Cầu nguyện chúng sanh dừng lại niệm tưởng bất thiện.
  Om Ah Hùm

 48. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy cho “ phật giáo org. vn Lấy Râu Ông Này Cắm Cằm Bà Kia, Vi Phạm Tự Do Luân Ngôn” rồi Thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của Thầy đã không ngăn ngại mà dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh tác pháp chiếu quang của Thầy nhằm lợi lạc cho chúng sanh lìa mê về giác.

  Con thật bức súc khi Nguyễn Thị Trang Khuyên không tuyên xưng pháp danh, tông phái, một người không phải phật tử thì lấy tư cách gì để bàn luận về đạo Phật mà lại là tác giả bài viết đăng trên phật giáo org.vn. không hề thấy một luân chứng, luận cứ Phật môn nào có thể bảo vệ luận kiến của mình khi bảo vệ cho những kẻ như thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuật, Thích  Đức Tiến, mang danh đệ tử Như Lai thay vì mang đến cho chúng sanh những tri kiến Phật học để tu tập giải thoát nhưng lại tiền hậu bất nhất , cuồng ngôn loạn ngữ , gây chia rẽ tăng đoàn, gieo rắc nhân tà kiến cho chúng sanh, ngăn cản người có ý nguyện tu học để giải thoát. Qua bài viết tự ý lập ngôn của Trang Khuyên cho thấy  không đủ tư cách, trình độ để đăng đàn đối luận Phật pháp ,qua đó cũng đủ hiểu trình độ tâm linh của  thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuật, Thích  Đức Tiến phải núp sau bóng đàn bà không dám công khai đăng đàn đối luận.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

 49. Mật Liễu Nguyên ( Bùi Thị Liên) says:
  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỉ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh của vị đạo sư tâm linh tôn kính. Nghĩ đến chúng sinh đang bị các thế lực tà linh, tà môi, tà sư, tà quyền lộng hành tác oai tác quái cùng đủ cả câc chiêu trò thủ đoạn bì ổi lừa bịp làm chúng sinh hoang mang lo sợ chìm đắm trong tà kiến mà trôi lăn theo sinh tử luân hồi. Những bài Pháp vị Thầy tâm linh viết tràn đầy ánh sáng giáo lý Phật đà làm cho những người gọi là thầy như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuật. Thích Phước tiến phải im lặng không dám đăng đàn đối luận lại chồi ra mọit Trang Khuyên ném đá dấu tay, không giám dùng tên thật của mình và pháp danh của mình. Thật đáng tiếc cho những người như Trang Khuyên được sinh ra làm người mà không được tu tập đúng chánh pháp mà lại làm công công tiếp tay cho những kẻ tà sư đầu tròn áo vuông, đội lốt tu hành, phỉ báng chánh pháp, tự ý lập ngôn gây chia rẽ tăng đoàn. Đặc biết Trang Khyên đã mắc phải tội chỉ trích bất kính với vị đạo sư Mật giáo sẽ phải lãnh hậu quả như:

  Thuốc độc tai ương bênh hiểm nghèo…

  Bị giết hại bởi quan quân cường liệt

  Lửa thiêu rắn cắn nước cuốn trôi

  Trộm cướp trù ém bằng bùa chú

  Sau khi chết rơi vào địa ngục.

  (Trong 50 kệ tụng sùng kính đạo sư)

  Con thành tâm cầu nguyện ngọn đuốc trí tuệ chánh pháp Mật Gia Song Nguyễn tỏa sáng muôn nơi

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

   

 50. Kính bạch Thầy, 

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh đả tà xây chánh và tấm lòng từ bi của vị Thầy vì chúng sanh. Bài viết đả kích MGSN và vị Thầy của Trang Khuyên thật sự không thuyết phục vì không phản biện lại được những lập luận của MGSN với luận chứng cụ thể. Con hoàn toàn ngưỡng mộ việc MGSN lên tiếng chống lại những hành vi mê tín dị đoan, lên đồng, bói toán của đạo Mẫu dù cho đạo này được công nhận là di sản văn hóa và cũng không liên quan đến Phật giáo. Bởi vì MGSN vốn không đả kích những nét đẹp nghệ thuật của đạo Mẫu mà chỉ lên án những hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng sanh, gây lãng phí cho xã hội và vi phạm pháp luật nhà nước. Những nơi nào là chùa, đạo trạng Phật giáo mà có những hành vi nhưng vậy thì càng đáng lên án vì đã đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật.

  Bài viết của tác giả Trang Khuyên chỉ bêu xấu trên bề mặt mà hoàn toàn không có độ sâu, không những không “dìm hàng” được MGSN mà còn cho thấy sự cạn cợt của tác giả. 

  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.Om mani padme hum. 

 51. Vo Dinh Khoi says:
  Kính gửi Thầy Thinley Nguyên Thành!

  Con là một Phật tử, đang sinh sống tại TP.HCM, tình cờ được đọc loạt bài đối luận của Mật gia Song Nguyễn với bài viết của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên đăng trên www.phatgiao.org.vn.

  Những luận giải trong bài viết của Thầy và các học trò Mật gia Song Nguyễn quá logic, quá sâu sắc, với đầy đủ luận cứ, luận chứng, bất khả phủ bác.

  Trong bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên, rất mắc cười ở chỗ bà ấy cho rằng: “Cả hai cơ quan này đều không hoạt động tôn giáo mà chỉ hoạt động lĩnh vực nghiên cứu cũng như lĩnh vực thể thao thanh trí Yoga. Vậy mà Đạo tràng Mật Gia Song Nguyễn lại ngang nhiên hoạt động Phật giáo, phái là Mật Tông, dòng truyền thừa Ninh Mã, thuộc Mật giáo Tây Tạng do ông Nguyễn Hữu Lợt xưng danh là Đạo sư Thinley Nguyên Thành làm giáo chủ có trụ xứ và đạo tràng tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút hàng trăm tín đồ theo”. Thật buồn cười cho kiểu “lý luận cùi” này! Những giáo điển, giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, là tài sản quý báu của tất cả chúng sanh, của toàn nhân loại,… chứ đâu phải là tài sản của riêng ai. Nguyễn Thị Trang Khuyên đã đưa ra một nhận xét sặc mùi “đặc quyền tâm linh”, trái với tinh thần bồ đề tâm của Phật giáo.

  Theo con được biết, riêng cá nhân Thầy đã viết hơn 1.200 bài viết và giảng pháp hơn 100 bài giảng về Phật pháp đăng trên chanhtuduy.com, trong đó mỗi bài viết của Thầy khoảng trên 2000 từ. Nếu sắp xếp các bài viết theo từng chủ đề Phật pháp, giả sử với khoảng 40 bài viết là có thể in thành một cuốn sách về Phật pháp, thì tổng số sách về Phật pháp mà Thầy Thinley Nguyên Thành đã viết được là trên 30 cuốn sách. Một con số rất khủng khiếp! Quan trọng nhất, những bài viết của Thầy hoàn toàn liên quan đến Phật pháp, từ Thánh giáo lượng chứ Thầy không tự ý lập ngôn. Đặc biệt hơn, những bài viết của Thầy hoàn toàn là những trải nghiệm tâm linh, thực chứng, chứ không phải viết theo kiểu “ói mửa kiến thức/ nhai lại kiến thức”.

  Vậy, Thầy Thinley Nguyên Thành có đủ khả năng để giảng dạy, hoằng dương Phật pháp không, thưa Trang Khuyên?

  Trong khi đó, hầu hết các tăng ni hiện nay, được tấn phong chức sắc (đại đức, thượng tọa, hòa thượng) theo kiểu “sống lâu lên lão làng”, chứ chẳng ăn nhập gì đến đạo hạnh của người tu. Nhiều tăng sĩ mang danh là tiến sĩ, hòa thượng nọ kia… mà giảng về những đề tài ngoại đạo, giảng trái với lời dạy của Đức Phật, giảng theo tâm ý cá nhân của mình, gieo rắc tà kiến.

  Trong bài viết của Trang Khuyên, con thấy bà ấy dám bịa đặt, vu khống Thầy khi viết rằng: ông Nguyễn Hữu Lợt xưng danh là Đạo sư Thinley Nguyên Thành làm giáo chủ có trụ xứ và đạo tràng tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút hàng trăm tín đồ theo”. Thầy Thinley Nguyên Thành tự xưng là “giáo chủ” khi nào? Trang Khuyên có hiểu từ “giáo chủ” có nghĩa là gì không? Theo Từ điển tiếng Việt, “giáo chủ” có nghĩa là “người sáng lập hoặc đứng đầu một tôn giáo”. Trong khi đó, Thầy Thinley Nguyên Thành đã giới thiệu rất rõ ràng trên chanhtuduy.com rằng Thầy là một Vị Đạo sư Mật giáo, thuộc Phật giáo Mật tông Tây Tạng, Dòng truyền thừa Ninh Mã, Pháp hệ Quán Thế Âm, chứ Thầy tự xưng Thầy là “giáo chủ” chỗ nào? Thật là vu khống trắng trợn, Thầy Thinley Nguyên Thành có thể kiện Trang Khuyên thêm tội vu khống này ạ.

  Trên đây là những cảm niệm của con khi đọc bài viết của Nguyễn Thị Trang Khuyên đăng trên www.phatgiao.org.vn.

  Cầu nguyện Thầy Thinley Nguyên Thành mạnh khỏe!

  NAM MÔ AMIDA PHẬT!

 52. Mật Giác Văn (Nguyễn Văn Khương) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoa hỷ tán thán công hạnh và tâm bồ đề của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh, giúp cho chúng sanh được tỉnh thức. Qua những luận cứ, luận điểm, luận chứng của Thầy đưa ra đã vạch trần bộ mặt của thầy Thích Thiện Thuận, Thích Nhật Từ, Thích Phước Tiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Thái Hoà says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được , những tà quyền, tà sư mượn lớp vỏ Thầy tu mang danh là thượng toạ, tiến sĩ hay hoà  thượng với chùa to cổng lớn, giảng dạy, gieo rắc cho Phật tử những tà kiến, mê tín như: giải hạn, cúng sao, xin sâm, xin lộc… với những hành vi không minh bạch nhằm thu hút sự cúng dường từ những Phật tử, thí chủ đại gia, đặc biệt là vào tháng bảy âm lịch hàng năm với những sự kiện tà kiến như cúng thí cô hồn, lễ vu lan báo hiếu mà các chùa  tổ chức rầm  rộ nhằm lôi kéo thí chủ, Phật tử, dân chúng đến cúng dường.

  Đó là những việc tà kiến,  những việc  mê tín dị đoan mà các tỳ kheo mang chức sắc, học hàm, học vị là  tiến sĩ, thượng toạ, hoà thượng đã giảng dạy, cổ suý cho Phật tử. Chẳng hạn như thượng toạ Thích Nhật Từ từng khẳng định là không có địa ngục, không có sự tồn tại của Đức Phật A Mi Đà và cõi Tây Phương cực lạc, cũng như những  lời cổ suý cho việc mê tín dị đoan đốt vàng mã cúng thí cô hồn của đại đức Thích Thiện Thuận qua bài ” Lời khuyên cho những ai đốt vàng mã “rất giá trị””. Ôi thật hổ thẹn cho những vị này, mang danh là những đứa con của Phật, nối tiếp con đường vĩ đại của Đức Thế Tôn, mà hành động hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược  với lời Phật dạy, thể hiện sự yếu kém về  kiến thức Phật học, thiếu chánh  kiến Phật môn, còn gieo rắc cho chúng sanh nhiều phiền não, đưa chúng sanh vào sâu của vũng bùn ưu mê của luân hồi.

  Khi nhận được sự tác pháp  chiếu quang, đả phá tà kiến, minh định lại chánh kiến bằng những chân lý Phật học, bằng thánh giáo lượng, bằng những lời dạy của các bậc thành tựu chứng đắc, của Mật gia song Nguyễn thì  các vị này thể hiện sự bất lực trước ánh sáng chân lý của nhà Phật, nên tỏ ra ganh ghét dùng chiêu trò ném đá dấu tay, dở trò nói xấu để hạ  thấp đạo hạnh của  bậc Đạo sư Mật giáo bằng những lời vu khống không chứng, cứ qua bài viết 8/9/2017 của Nguyễn thị Trang Khuyên đăng trên trang Phatgiao.Org.VN. Để rồi họ nhận lấy thất bại trước sự bảo vệ của hào quang chánh Pháp của  Mật gia song Nguyễn.

  Con cầu  nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 54. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Nguyễn Trị Trang Khuyên được đăng trên phatgiao.org và được chia sẻ trên facebook. Con thấy rất bức xúc với sự xấc láo và lập luận tự suy diễn. Một người không có pháp danh thì lấy tư cách gì để đàm luận Phật pháp? Tư cách gì để chỉ trích một vị Đạo sư, thiện tri thức? Cô ta núp dưới cái mác “CLB Đạo tràng chuyên tu”, kêu gọi Phật tử khắp nơi đăng đàn, trong khi bản thân cô ta không đưa ra được bất cứ luận cứ, luận chứng cụ thể nào. Nay đọc bài đối luận của Thầy, con càng hiểu về động cơ “ném đá giấu tay”, về chủ nghĩa bầy đàn, kéo bè kết cánh của Nguyễn Thị Trang Khuyên và trang phatgiao.org. Con thấy nực cười cho sự bới lông tìm vết thông tin của Thầy mà Trang Khuyên kê ra, để rồi chất vấn 1 câu “ai tấn phong sao gọi là Đạo sư?”, hóa ra, họ tự xưng là Phật tử đấy mà họ vẫn nặng nề “hình thức”, nhìn vào hình tướng bên ngoài, mà họ quên mất “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Đạo sư là ai? Là người trải nghiệm am tường sâu sắc biện chứng khoa học tâm linh thiền tuệ Phật pháp. Họ chỉ trích Thầy mà họ có tìm hiểu kỹ về Thầy không? Về căn nhà Duy Ma Cật chanhtuduy.com với hơn 1600 bài viết, hơn 200.000 comments, nội dung về Phật học với tôn chỉ pháp là cuộc sống? Đúng như Thầy viết, họ “thừa nhiệt tình” nhưng lại “thiếu hiểu biết. Thật đáng hổ thẹn! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã có bài đối luận đanh thép, đầy sức thuyết phục.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Diệu Hương (Lê Diệu Hương) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết “Phatgiao.org.vn lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, vi phạm tự do ngôn luận” rồi ạ.

  Con tán thán công hạnh và tâm bồ đề của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh, giúp cho chúng sanh được tỉnh thức ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con thật bất bình trước bài viết của tác giả Nguyễn Thị Trang Khuyên. Là một tác giả với tên thế danh bình thường, không có pháp danh mà lại bàn luận về vấn đề Phật pháp. Bài viết không có được một luận điểm, luận cứ nào   rõ ràng để đối chứng; một bài viết tự ý lập ngôn, nặng mùi công kích trả thù riêng hướng đến vị Thầy tâm linh tôn quý của chúng con là Thầy Thinley Nguyên Thành và Mật Gia Song Nguyễn.

  Mật Gia Song Nguyễn luôn tác pháp chiếu quang cho những tri kiến sai lầm, gieo nhân phỉ báng chánh pháp, luôn có những luận chứng luận cứ mạch lạc rõ ràng với ngút ngàn chánh kiến. Càng làm rõ bài viết và tri kiến của tác giả dở tệ như thế nào.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 58. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho tác giả Trang Khuyên  và những vị đại  đức  hiểu ah con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho con và bạn đọc hiểu những luận chứng luận kiếm nhà phật con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status