Sep 22, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 6 Comments

TẠI SAO BỒ ĐỀ ĐẠT MA PHỦ ĐỊNH CÔNG ĐỨC CỦA LƯƠNG VŨ ĐẾ?

TẠI SAO BỒ ĐỀ ĐẠT MA PHỦ ĐỊNH CÔNG ĐỨC CỦA LƯƠNG VŨ ĐẾ? Tác giả: Chúc Phú – Nguồn: Thư viện Hoa Sen Lương Vũ Đế, tự Tiêu Diễn, lên ngôi vào năm 37 tuổi, tại vị 49 năm, thọ 86 tuổi1. Là vị vua sáng lập nên triều đại nhà Lương (502-556) trong giai đoạn Nam Bắc triều (420-589) của Trung Hoa. Lương Vũ Đế được lịch sử Phật giáo ghi nhận là vị vua có nhiều công lao phát triển Phật giáo. Ông được Phí Trường Phòng, tác giả của bộ Lịch đại Tam bảo ký2, ca ngợi về niềm tin không thể nghĩ bàn của một vị vua Bồ-tát (信不思議菩薩君也). Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn cho rằng, sự nghiệp hộ trì Phật giáo của Lương Vũ Đế có thể sánh với vua A Dục ở Ấn Độ thuở xưa. Hình bên: Tranh vẽ tổ Bồ Đề


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status