Mar 28, 2019

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 286 Comments

QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần (Bài mở đặc biệt)

QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần (Bài mở đặc biệt)

QUỶ SỰ

QUỶ NHẬP

QUỶ SỰ BÀI 1: ma quỷ là ai?

QUỶ SỰ BÀI 2: đầu thai hay quỷ nhập?

QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 5: tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp

QUỶ SỰ BÀI 6: nhận biết và đối trị

QUỶ SỰ BÀI 7: “gần mực thì đen…”

QUỶ SỰ BÀI 8: đó đây chuyện đuổi quỷ

QUỶ SỰ BÀI 9: cần minh định theo chánh kiến

QUỶ SỰ BÀI 10: nhận biết biểu hiện quỷ nhập từ thô đến tế

QUỶ SỰ BÀI 11: những “con sâu” trong phi vụ trừ tà

QUỶ SỰ BÀI 12: phòng bệnh hơn chữa bệnh – Hết


Đôi khi những con quỷ oai đức lộng hành mà chúng ta ngộ nhận đó là vong linh của người quá cố. Điều này nếu không hiểu thấu đáo, sẽ làm mồi cho kẻ buôn thần bán thánh. Nương theo oai thần của Bổn tôn Avalokiteshvara, Thầy sẽ luận giải dưới đây:

QUỶ VÀ VONG HỒN KHÁC NHAU THẾ NÀO?

Quỷ là một sinh thể siêu hình nằm trong 6 nẻo luân hồi. Họ có nơi sống, được phân loại thành 2 đối tượng : quỷ đói, và quỷ oai đức. Vong hồn được gọi là linh hồn của người đã chết, là một dạng thể siêu hình, thuộc cấu trúc đặc biệt gọi là thân trung ấm. Cõi sống của họ gọi là cõi trung hữu, tức là nơi trung gian khi vong hồn đang tồn tại cho đến khi tái sanh. Nếu như loại quỷ có tuổi thọ hàng vạn năm, thì thân trung ấm chỉ sống được không quá 49 ngày.

thân trung ấm chỉ sống được không quá 49 ngày

Loài quỷ đói chỉ mong được chút gì “lót dạ” là tốt rồi, còn vong hồn không mấy bận tâm về ăn uống. Loài quỷ dầu là quỷ đói hay quỷ oai đức đều có đời sống vợ chồng, con cái, như một gia đình tương tự ở dương gian. Vong hồn thì không có khả năng kết hợp ấy, vì vậy không ngẫu nhiên họ được gọi là “cô hồn”, có nghĩa là vong linh cô độc.

vong linh cô độc.

Một người bị chết oan, chết dữ thì vong linh của họ được gọi là “oan hồn”. Một người bị chết bình thường gọi là “hương hồn”, hoặc “vong linh”. Thức ăn của họ được thọ dụng bằng mùi, và phải đọc trúng tên của họ. Nếu không, thức ăn ấy sẽ bị nhiều linh hồn tranh nhau. Thân loài quỷ to lớn, nhất là quỷ oai đức, còn thân trung ấm của linh hồn chỉ ở dạng thể siêu hình chừng em bé 6-8 tuổi.

họ được thọ dụng bằng mùi, và phải đọc trúng tên của họ

Tâm lý của linh hồn thường dao động, vật vờ trong cơn gió nghiệp, vì vậy trong tuần đầu họ hay tìm về những nơi cũ của mình ở dương gian, như nhà mình, con cái, quyến thuộc, bạn bè. Linh hồn có “nghiệp thông” nên nghĩ về đâu, đến ai, thì liền lập tức xuất hiện ở đó. Họ sẽ thấy người thân mình đang làm gì, nghe người thân nói gì, dự tính gì. Do vậy, theo truyền thống đạo Phật, trong tuần đầu tiên cần làm những thiện hạnh như tụng kinh, trì chú; hoặc phóng sanh, bố thí, cúng dường trai tăng, nhằm hồi hướng phước báu ấy cho hương linh.

trong tuần đầu tiên cần làm những thiện hạnh như tụng kinh, trì chú; hoặc phóng sanh, bố thí, cúng dường trai tăng

Khi linh hồn thấy được những việc làm tốt của người thân, họ vui mừng, nhờ đó họ có thể tái sanh ngay trong tuần đầu, hoặc chậm nhất là tuần thứ hai sau khi mất. Tuy nhiên, khi họ thấy người thân gây những việc thất đức như con cháu gây gỗ, hoặc bàn việc chia gia tài, hoặc khóc lóc ỉ ôi quá mức bi lụy…; họ sẽ buồn phiền, có khi sân hận ngút ngàn. Đây là nguyên nhân họ khiến họ phóng xuất những năng lực xung động tiêu cực, và chiêu cảm khuynh hướng tái sanh liền vào 3 cõi thấp.

chiêu cảm khuynh hướng tái sanh liền vào 3 cõi thấp.

Cần phải nhấn mạnh rằng linh hồn không thể dễ dàng khiến cho người thân nhận dạng. Họ phải tìm ai có trường tâm linh tương ưng, sau đó biến mình thành hình hài như cũ, mới có thể giao tiếp được. Hiện tượng người con thương nhớ mẹ quá mức, sẽ tạo điều kiện khiến linh hồn là mẹ hoặc con thấy nhau được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ khoảng mươi giây. Tại sao? Tại vì do căn bản thức của họ là thường xuyên dao động, nên họ lưu chuyển khắp nơi theo ý tưởng khởi lên của mình. Chẳng hạn như linh hồn vừa nghĩ đến gia đình thì liền xuất hiện ở nhà đó, nhưng liền vài giây sau họ lại nghĩ đến bạn thân, liền xuất hiện ở chỗ khác rồi. Cũng vậy, họ có người thân này ở tỉnh A, người kia ở tỉnh B, bạn thân ở nước C, bạn thân khác ở nước D. Cứ thế tùy theo niệm tưởng khởi lên như thế nào thì họ liền đến như thế ấy, không tự chủ được bản thân.

Đương nhiên, do không thể nói chuyện được với người dương gian, nên họ dùng hình ảnh biểu trưng. Ví dụ: Muốn cho người thân biết mình bị sát hại, họ hiện hình có máu me đầy người; muốn người thân biết mình bị chết đuối, họ hiện hình với thân đầy nước, tóc tai rũ rượi; muốn người thân biết mình bị treo cổ họ hiện hình với chiếc thòng lọng trên cổ…

hình ảnh biểu trưng

Qua một tuần đầu sau khi mạng chung, linh hồn càng ít có khả năng trở về chỗ nào đó theo ý của mình. Bởi vì lúc bấy giờ nhiều cảnh tượng kinh khiếp, hãi hùng như âm thanh cuồng nộ, tia sáng chói lọi, ánh sáng rực rỡ bằng 100 mặt trời, những cảnh bị rượt đuổi, bị kẻ khác cầm vũ khí ví theo để sát hại…Tất cả đó khiến cho họ lo trốn tránh, tìm chỗ ẩn nấp. Đây là nguyên nhân khiến họ liền đi vào chỗ đầu thai của 3 cõi thấp để tránh sợ hãi. Do vậy, người tu Thiền thường quán niệm vạn vật như huyễn để đối trị trong thân trung ấm; người tu Mật dùng thần chú và 4 cách khác là “cầu nguyện”, “quán tưởng Bổn tôn”, “nhớ lại hình ảnh vị Thầy”, “tuyên xưng Pháp danh”. Tất cả những pháp sự hộ niệm trong 49 ngày liên tục cũng chỉ dành cho mục đích hương linh ngừng sợ hãi, nhớ lại thiện hạnh, công đức của mình mà đối trị với nghiệp báo.

Trễ nhất là 49 ngày vong hồn tùy theo nghiệp báo mà đầu thai vào cõi khác, được sinh ra với sinh thể mới, có cha có mẹ mới, quyến thuộc và bằng hữu mới. Họ không còn năng lực nhớ về kiếp cũ của mình.

Bồ tát Long Thọ

Trong một câu chuyện có thực xảy ra ở thời Đức Phật. Một kẻ ngoại đạo vì quá yêu thương đứa con trai vừa mất lúc 9 tuổi, nên ông ta tìm mọi cách để được gặp con mình. Một đạo sĩ Bà la môn thương tình dùng chú thuật giúp ông gặp con trai, lúc này đang là công tử của một vị quỷ thần thượng đẳng. Ông mừng quá lao vào ôm con mình, nước mắt tràn mi, bao lời thương nhớ đều thốt lên. Những tưởng con mình sẽ cám cảnh, động tâm nhưng bất ngờ, nó dùng tay hất mạnh và hằn học với ông: “Này ông già mê muội, ta không phải là con ông. Cha mẹ ta đang ở đây, ông ngớ ngẩn thế!”. Sau cú sốc này, ông trở về nhà xin quy y đầu Phật vì trước đó ông đã được nghe Phật khuyên can, đừng làm chuyện điên rồ này!

Câu chuyện thứ 2 là Bồ tát Long Thọ vì cảm nghĩa ân tình đối với vị Quốc vương nên dùng thần thông giúp nhà vua gặp lại ái phi của mình vừa chết một tuần. Ái phi ấy bây giờ là con bò cạp cái, khi nhà vua tiến gần (trong thân dạng bò cạp đực) tỏ lòng nhớ nhung, thì chị bò cạp cái hất hủi thẳng thừng vì “nàng” chẳng nhớ gì kiếp cũ. hiện nay “nàng” cũng đã có chồng. Nhà vua tỉnh ngộ trở về Hoàng cung, từ đó không nhắc đến ái phi nữa.

THỰC CHẤT VONG HỒN  BÁO MỘNG

Ở xã Kim Long, huyện Châu Đức vừa rồi có xảy ra vụ trọng án. Vợ của bí thư Đảng ủy huyện là bà Lê Thị Hường, ngụ xã Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giết người đốt xác rồi chôn sau vườn. Nạn nhân là bà Dương Thị Thủy Bình Hà, chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ của xã. Có bài báo viết rằng anh Sơn, người con trai của nạn nhân, được mẹ báo mộng để tìm ra chỗ phi tang. Trước đó, anh Sơn nhờ đến nhà ngoại cảm, thầy bói nhưng thất bại. Ở đây không đề cập đến kết quả, Thầy muốn luận giải các trò hiểu về đối tượng báo mộng là ai, để tránh ngộ nhận trong khái niệm huyền học của đạo Phật.

vụ trọng án

Hai tuần đầu sau khi mất, vong linh trong thân trung ấm không có khả năng báo mộng. Họ lo trốn chạy và tìm nơi ẩn nấp để tái sanh. Vậy hiện tượng “vong hồn báo mộng” được giải thích như thế nào? Ở đây có 2 trường hợp:

1/ Vong linh đó bị chết đột ngột, trong thời điểm và trạng thái đến nỗi không biết mình đã chết. Chẳng hạn như ai đó bị đạn bắn lạc từ phía sau bất ngờ, họ liền vong mạng. Chẳng hạn như đột tử vì tai biến mạch máu não. Sau đó, thần thức thoát ra khỏi xác thân, nhưng niệm tưởng của vong hồn ấy cứ ngở là mình còn sống. Họ sinh hoạt y như đang còn sống. Ai làm gì lúc còn sống, thì sau đó họ đều làm như vậy.

Vong linh đó bị chết đột ngột, trong thời điểm và trạng thái đến nỗi không biết mình đã chết

Vong linh là thầy giáo thì buổi sáng dậy chuẩn bị đến trường, vào phòng giáo viên đợi chuông báo, vào lớp, lên bục giảng. Song, vong linh đó ngạc nhiên vì thấy có người khác dạy rồi, hỏi han đồng nghiệp mà không được trả lời, hỏi học sinh mà chẳng thấy đáp. Vong linh rất bực mình, nhưng niệm tưởng lúc đó quá mạnh về hiện hữu là mình đang sống, nên họ không biết, chỉ làm theo thói quen. Cho đến khi nào do các nhân duyên tác động trong môi trường trung ấm ấy, họ mới vỡ lẽ ra là mình đã chết. Lúc bấy giờ, họ bắt đầu có khuynh hướng đầu thai. Đương nhiên, ai có trường tâm linh tương ưng mới thấy được vong linh, lúc này họ gọi là báo mộng bởi thường thì người dân gian thấy vong linh về đêm.

Có nói rằng những vị tu hành có định lực thâm sâu, thường dùng thần thức của mình khuyên dạy những vong linh đó, giúp họ không bám chấp hình hài.

2/ Quỷ oai đức khi chấp pháp quỷ sự, thường đó đây du hí thần thông, gặp trường hợp thú vị liền ứng mộng cho gia đình vong linh biết. Đương nhiên, Quỷ ta sẽ biết cách làm cho gia đình tin bằng những chiêu thức “quỷ kế đa đoan”. Chẳng hạn như cho biết, cho thấy những gì mà gia đình chưa biết, chưa thấy được. Sau đó, Quỷ ta đòi hỏi cúng tế để được thêm phần hương hỏa, ngoài ra nhân danh người chết (thực tế là họ đã tái sanh ở nơi khác rồi), buộc gia đình thờ cúng. Vậy đó là trò đùa của quỷ oai đức. Mỗi tên quỷ khác nhau, có cách đùa khác nhau.

Tuy nhiên, có loài quỷ thần thiện do hạn chế về nhân sinh quan và thế giới quan Giải thoát, nên nhiều khi ứng mộng hoặc nhập đồng, giúp người thân tìm hài cốt mất tích, tìm xác trôi sông, tìm ra thủ phạm giết người..mà họ cho là đúng theo cách hiểu của mình. Họ cho rằng đó là việc thiện, tăng thêm quỷ đức của họ. Nhưng thực chất là gây thêm sự bám víu vào sắc tướng giả ảo, gây khó khăn cho chinh bản thân họ về tư duy Giải thoát.

Bardo_Thodol

Riêng bản thân vong linh không thể có khả năng nhập đồng bởi vì “thần thông” của họ rất hạn chế khi triển khai đối với loài người. Nếu quả thực họ làm được như vậy thì thế giới loài người bị đảo lộn, hậu quả không lường. Thử tưởng tượng, ai vừa mất trở thành vong linh, đều có thể nhập vào con cái, bảo làm cái này, bỏ cái kia, thì tang gia sẽ như thế nào?

Ngay cả loài quỷ thần oai đức cũng khó nhập đồng, trừ phi có người mời gọi như kiểu cầu cơ, hoặc tin vào đồng bóng mà đến miếu đình khấn vái. Bởi lẽ khi khấn vái là tự ta tạo ra trường tâm linh chiêu cảm “nghiệp thông” của quỷ thần. Nhờ đó, họ nương theo mà vào người, chiếm giữ linh hồn rồi tha hồ tác yêu tác quái. Do vậy, không ngẫu nhiên Đức Phật dạy không nên thờ tự quỷ thần.

Trong thời gian gần đây, nhiều nơi tổ chức lễ cầu siêu cho những thai nhi đã bị chết vì cha mẹ không muốn có con. Họ tin rằng những thai nhi đó không thể siêu sinh, hiện làm tiểu quỷ đến phá hoại gia đình. Thế là tràn lan tín ngưỡng vong linh hài nhi, nhiều kẻ còn lập bàn thờ tại nhà. Đây là thái độ mê tín dị đoan bắt nguồn từ lãnh thổ Đài Loan trong thập niên 80.

nhiều nơi tổ chức lễ cầu siêu cho những thai nhi đã bị chết vì cha mẹ không muốn có con

Thực ra không có hiện tượng này, chỉ là do tâm lý phá thai sợ tội hoặc mặc cảm khôn nguôi mà sinh ra sợ hãi, rồi cầu viện chùa chiền, am miếu. Lại có những người tự nguyện đến chỗ nào có thai nhi đã chết, xin về chôn cất, thậm chí lập thành một nghĩa trang như ở thành phố Nha Trang. Họ cho rằng đó là cách an ủi vong linh hài nhi, xoa dịu sự căm phẫn của chúng đối với cha mẹ, ngõ hầu không theo quấy phá sau này (!).

đó là cách an ủi vong linh hài nhi, xoa dịu sự căm phẫn của chúng đối với cha mẹ, ngõ hầu không theo quấy phá sau này (!).

Theo quan điểm Phật pháp, chúng sanh bình đẳng, tuy sinh mệnh con người dài ngắn khác nhau, song sau khi mất đều như nhau không khác. Trong vòng 49 ngày vong linh hài nhi phải đầu thai qua đời sống khác trong 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời), không có chuyện ở mãi trong nhân gian trong dạng vong linh mà quấy rối. Nếu có, đó là do loài quỷ thần biết được ai đó đã phá thai rồi nhập đồng mà phán, khiến họ vừa sợ hãi, vừa hối hận mà cung phụng những thứ do chúng yêu cầu.

Tóm lại, vong linh (kể cả vong linh hài nhi) phá rối, báo mộng, sách nhiễu, hiển linh đều là sai. Tất cả là do quỷ thần oai đức tác quái lộng hành nhằm thỏa mãn thú vui của họ. Cần phải phân biệt đâu là bản chất và hiện tượng để có pháp đối trị hiệu quả, tránh rơi vào mê tín dị đoan. Hẹn gặp lại ở bài 4.

Phước Thành 10/05/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: LESSON 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS

 1. Hay. Trong Tạng thư sống chết cũng có nói vể vấn đề này Nhưng không đề cập nhiều đến loài quỷ “trời ơi” này
  Tuy nhiên đối với người chưa có hiểu bíêt về Phật pháp, các cung cõi thì sẽ rất mơ hồ Họ sẽ không hình dung nỗi chuyện quỷ nhập tác oai tác quái mà vẫn cứ ngỡ là linh hồn người quá cố nhập vào
  Chờ bài 4
  • admin says:
   Thầy bị đau rồi cô Đường ạ! Thầy dừng lại tất cả không viết nữa!
   • Mật Kiên says:
    Ôi, Huynh đã tung “mô hô chưởng pháp” rồi! Theo chỗ đệ biết, Thầy mình vốn là nhà báo đã từng thâm nhập viết các loạt bài phóng sự điều tra về xã hội, nay có thể gọi Thầy là “Nhà báo tâm linh”, đã thâm nhập thế giới vô hình để viết loạt phóng sự điều tra về thế giới loài quỷ. Thầy cho hay, 3 bài vừa rồi vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng, còn những phần chìm sẽ được tiếp tục khai thác. Chưa chi Huynh đã “dọa” ngừng bài rồi, đúng là admin có khác. Hic…
 2. Mật Kiên says:
  Cõi giới và thân phận của các loài quỷ thật đáng thương, khốn khổ đã đành, nhưng phải sống trong mờ mịt chọc phá nhân gian, tạo thêm nghiệp quỷ…thì càng đáng thương vô cùng, hầu như rất khó có cơ hội gặp và thực hành Phật pháp để được giải thoát! Càng thấy quỷ đáng thương càng thấy mình may mắn đã gặp vị Thầy Mật giáo trong thân người khó gặp này, càng muốn giúp đỡ các loài đang khổ đau mờ mịt sớm được an vui.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy đã ban pháp nhũ. Con mong chờ đọc tiếp các bài Quỷ sự tiếp theo của Thầy để được tường minh. Om Mani Padme Hum.
  • Mật Kiên says:
   Chào bạn Dung Dana.
   Tôi là đệ tử Thầy Nguyên Thành, vừa mới đọc comment của bạn, vì comment tôi viết từ năm 2013 đã lâu nên không để ý phản hồi, nay đọc được rồi thì có vài ý trả lời cho bạn rõ như sau:
   1) Bài Quỷ sự số 3 này do Thầy tôi giảng (nguồn), còn comment của tôi là (nhánh) bày tỏ ước muốn phát nguyện Bồ đề tâm giúp đỡ chúng sanh trong khả năng của mình từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng (chứ tôi không phải là thầy pháp trừ tà đuổi quỷ như bạn nghĩ), nên bạn thỉnh vấn Thầy để có thể được giải đáp từ “nguồn” mới đúng pháp.
   2) Tôi càng không phải là “Cao Nhân”, nhưng ý nguyện Bồ đề tâm là một trong 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Tánh không, Bồ đề tâm) dù hiện tại làm chưa được như ý vẫn cần phát nguyện để gieo duyên. Bạn đừng hiểu nhầm có sự “khoác lác” ở đây nhé, mà đấy chính là điều cần có ở một hành giả Mật tông thôi. Thực tế diễn ra, do ngẫu nhiên từ lời phát nguyện này mà cũng đã có bài “Quỷ sám hối”, bạn đọc thì sẽ rõ.
   Bạn định “hỏi khó” hay thật lòng thì tôi không biết, chỉ với lòng chân thật có sao trả lời vậy thôi. Hi vọng bạn hài lòng.
   Chào bạn.
 3. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  kính bạch Thầy!
  Bài viết này rất hay và con đã hiểu được nhiều điều mà bản thân còn chưa biết! Quả thực trong xã hội này rất ít ai biết và đọc được những bài viết như thế này, họ luôn mê tín dị đoan và làm những điều vô bổ, truyền nhau nghe và làm theo những hủ tục tự chế, lạc hậu mà vô tình đã tiếp tay cho loài quỷ. Nhìn lại mình con thấy mình thật may mắn lắm! Con cầu nguyện cho những ai còn chưa gặp, chưa biết đến Phật pháp sẽ mau chóng gặp được Phật pháp!
  Con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con nguồn sáng của chánh pháp!
  Om Ah Hum!
 4. Mật Ngã says:
  Kính Bạch Thầy!
  Khi con đọc bài viết của Thầy con tưởng tượng như 1 đoạn phim đang được trình chiếu về thế giới của loài Quỷ và cảnh khổ trong luân hồi sanh tử.Con cảm nhận rằng con cũng đã từng trải qua như thế không biết bao nhiêu lần làm con thấy sợ hãy.Nếu con không được biết đến chánh pháp và tu tập,con sẽ tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi này nữa.
  Thầy ơi!
  Chúng con biết chúng con còn quá nhiều vô minh ngu muội nên thường phạm lỗi lầm.Nhưng dù chúng con thường phạm lỗi,chúng con cũng cầu xin Thầy từ bi bỏ qua và đừng bỏ rơi chúng con trong dòng sanh tử luân hồi khổ đau này.Om Ah Hum!
 5. Mật Châu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Mô phật! Con cám ơn thầy đã truyền thêm pháp nhũ cho con dể con hiều thêm nhiều điều mà người mu muội như con không hiều được. Tiếc là hôm nay con mới có thời gian đóc bài viết Của Thầy. Con vô cùng cảm tạ ơn đức từ bi của Thầy đã truyền dạy cho con biết đâu là ma quỷ, vong linh, oan hồn… trong xã hội bây giờ còn rất nhiều người mê tín dị đoan trong đó có bản thân con trước dây vẫn tin vào những mê muội đó. Khi con chưa gặpp Thầy và chưa biết đến Phật Pháp con vẫn còn tin vào bói toán, gọi hồn người mất… Nhưng nhờ duyên lành con đã gặp được vị Thầy từ bi, biết đến chánh pháp và tu tập nên con đã thoát khỏi cảnh u mê đó. Con vô cùng cảm tạ ơn đức của Thầy, Bổn Tôn đã gia hộ cho con và ban cho con nguồn sáng của chánh pháp. Con thấy mình thật may mắn ! Con cũng xin cầu nguyện cho những ai chưa biết đến Phật pháp, chánh đạo thì mau chóng tìm đến Phật pháp để tu tập, để được giải thoát khỏi cảnh khổ trong luân hồi sanh tử. Om Ah hum!
 6. Mat Phung says:
  Mo Phat!
  Kinh Bach thay!
  Con de tu Mat Phung, hom nay con doc duoc 3 bai (Quy Su1,Quy Su2,Quy Su3) con nhan thay con luc truoc con me muoi, me tin cu bj bao vay cua the qian.Nho on duc cua Thay ma con da duoc doc va hieu chan chinh cua Phat Phap
 7. Mat Phung says:
  Mo Phat
  Kinh Bach thay!
  Con de tu Mat Phung, hom nay con doc duoc 3 bai (Quy Su1,Quy Su2,Quy Su3) con nhan thay con luc truoc con me muoi, me tin cu bj bao vay cua the qian.Nho on duc cua Thay ma con da duoc doc va hieu chan chinh cua Phat Phap .Um Mani Padme Hum
 8. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi doc xong bai va cong cung hieu ma phan biet duoc su khac biet cua vong hon va quy Than oai duc .
  Om Ah Hum
 9. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  om ah hum
  kinh chao thay
 10. duytung says:
  con da doc trang nay roi
 11. ngocanh says:
  Kính bạch Thầy!
  Hôm trước con đã đọc những bài này rồi,nhưng khi đó con đang như người chết khát trong sa mạc ,gặp được nước “trang chanhtuduy”nên uống vội vàng.Nay con đọc lại bài này mới hiểu hơn ,cần hiểu sâu hơn để khi gia đình hoặc người thân xung quanh có tang gia bối rối thì mình phải thật bình tỉnh và tỉnh trí để áp dụng ,chia sẽ .Không bị “theo lệ làng xưa bày nay bắt chướt”để vô tình làm trò đùa cho quỷ.
  Con cầu chúc Thầy ,Cô có thật nhiều sức khỏe để đưa ánh sáng PHẬT ĐÀ soi đường cho chúng sanh đến bến bờ giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.
 12. Trường Giang says:
  Con kính chào Thầy.

  Bài viết này thật là hay, trước giờ Dân gian ta hay sợ bị ma quỷ quấy nhiễu nhưng lại không biết đâu mới là người quấy phá mình thực, thờ cúng vô tội vạ, một số người cúng vì nghĩ người thân đã mất mình sẽ nhận được.
  Con đã chứng kiến nhiều người lên đồng và xưng thần thánh, người cha, con đã mất của người tới cầu xin. Bây giờ thì con đã hiểu thưa Thầy.
  Con xin cảm ơn Thầy về bài viết này.

 13. Nguyen Vy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con kính chào Thầy
 14. Mật Hồng Vân says:
  Mô Phật.
  Kính bạch Thầy!
  Sau Khi đọc lại loạt bài giảng về quỷ sự của Thầy, con thấy mình thật may mắn và có phước biết bao khi được Thầy nhận làm học trò, được làm một hành giả Mật Tông, được Thầy dẫn đường cho chúng con tu tập đi đúng với chánh kiến nhà Phật. Để chúng con không những được cực lạc đời này mà sau khi chết không giống như những chúng sanh khác dễ bị rơi vào những cõi thấp, như địa ngực, ngạ quỷ, súc sanh hay có thể lại sinh ra làm người hoặc vễ cõi trời. Mà huynh đệ chúng con những “người tu Mật dùng thần chú và 4 cách khác là “cầu nguyện”, “quán tưởng Bổn tôn”, “nhớ lại hình ảnh vị Thầy”, “tuyên xưng Pháp danh”, là có thể giải thoát về với cõi Phật”. Hơn nữa chúng con hiểu được khi chết rơi vào cõi Thân trung ấm thì cần phải làm những gì để trở về Tây Phương Cực lạc qua loạt bài giảng ” diễn trình về Thân trung ấm” của Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều biết đến chánh kiến Phật pháp, biết đến trang mạng chanhtuduy.com và đọc được những bài giảng của Thầy. Đơn giản đầu tiên chỉ cần đọc loạt bài giảng về ” quỷ sự” hay ” diễn trình về thân trung ấm” của Thầy là những gì thiết thực và thường xảy ra quanh họ như nạn coi bói, gọi hồn,… hay người thân đã chết hiện hồn nhập vào đều là do quỷ và là những trò lừa bịp của loài quỷ gây là làm mờ mắt thế gian khiến cho bao người phải chịu khổ đau, phá sản….qua đó họ có thể hiểu mà đối trị và tránh xa những loài quỷ đọc ác đó. Họ cần phải biết tất cả là do luật nhân quả mà ra. Gieo nhân nào gặp quả ấy, quả có thể trổ ở kiếp này hoặc những kiếp sau.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân vị Thầy từ bi đã cho chúng con những bài pháp vô cùng quý báu như vậy.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Thanh thuy says:
  Dua thay
  Con doc bai nay roi
 16. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Maison says:
  Mô phật

  Kính bạch thầy!!!

  Con đã đọc bài của thầy. Con có thắc mắc mong thầy lý giải giúp con:
  1. Nếu sau 49 ngày linh hồn dâu thai vào cõi khác thì việc thờ cúng ơ gia đình, làm giỗ hàng năm có mục đích tâm linh là gì? Liệu có phải chỉ đơn giản thể hiện tình cảm của người sống không.

  2. Mồ mả của bố mẹ, tổ tiên có liên quan gì đến con cháu không?

  Rất mong nhận được phản hồi từ thầy.

  A di da phat.

  • Nguyên Thành says:
   Maison thân mến! Tên của trò đọc theo tiếng Pháp là “cái nhà”, đọc theo tiếng Anh thì giống “con của tôi”. Do vậy sau này trò viết rời ra có khoảng cách để phân biệt. Bây giờ Thầy trả lời câu hỏi của trò như sau:
   1/ Có liên hệ tâm linh nhưng đó là liên hệ theo truyền thống chứ không phải theo quan kiến đạo Phật.
   3/ Mồ mả tổ tiên ông bà hoàn toàn không có tác dụng gì với con cái. Đó là học thuật địa lý do người Tàu tiêm nhiễm vào nền văn hóa Việt xuất phát từ tiên đạo vốn không phải là đạo giải thoát. Nếu cho rằng mồ mả tổ tiên có tác dụng đến con cái thì những đời vua không thay ngôi đổi chủ. Ở Châu Âu, Châu Mỹ người ta có trọng mồ mả đâu mà cuộc sống vẫn văn minh, văn hóa vẫn tiên tiến?
   3/ Đề nghị: Trò xem bài “Cúng giỗ ông bà” trên trang mạng này sẽ hiểu cặn kẽ và chi tiết hơn!
   Chào thân ái!
   Thinley Nguyên Thành
   • Maison says:
    Bạch thầy

    Con đã đọc và hiểu hơn.

    Cảm tạ thầy đã chỉ giáo.

    A di đà Phật

 18. nhuận hỷ says:
  Kính bạch thầy!
  con có một số điều còn khúc mắc, rất mong thầy từ bi chỉ dạy.
  1/ Thế nào thì gọi là linh hồn được siêu thoát,chưa được siêu thoát và có cách nào biết được điều đó không?
  2/ Con nghe người ta thường nói về những chỗ thường xảy ra tai nạn giao thông và có người chết. Vậy có hay không chuyện linh hồn người chết trước bắt người chết sau để thế thân (tìm mạng thế thân)?
  Nam mô A Di Đà Phật!
 19. Nguyễn Minh Quân says:
  Con có từ 2 – 3 lần nằm mơ thấy trước vài cảnh trong tương lai và độ khoảng 1 tuần thì con bắt gặp đúng cảnh đấy . Thầy có thể giải thích hiện tượng này cho con không . Con cảm ơn ạ
  • Chánh Tri says:

   Thân gửi Nguyễn Minh Quân, đây là một câu hỏi liên quan đến huyền học, Thầy không thể viết, chỉ trả lời bằng điện đàm. Con gọi điện sẽ được giải đáp.

 20. Phạm Lan Sang says:
  Kính Bạch Thầy!
  Thưa thầy, con hoan hỉ khi đọc bài viết này, con đã được giải đáp rất nhiều điều mà trước đây luôn muốn biết.
  Con cảm ơn thầy đã khai trí cho con!
 21. Mong muốn chia sẻ lời giảng của Đạo Sư tới mọi người !
  Để mọi người không bị cập nhật các thông tin sai lệch. Tìm ra được một trang giảng Pháp chuẩn mực thật là đáng quý.
 22. Mật hồng liên says:
  kính bạch thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 23. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Ngày hôm qua, trong quá trình đọc lại loạt bài Quỷ Sự, con đã viết comment tán thán. Trong comment đó con có trích dẫn lời của một vị HT kia nhằm tán thán loạt bài Quỷ Sự do Thầy từ bi giảng luận. Tuy nhiên, lời của vị HT ấy đâu phải là Thánh ngôn; hơn nữa việc trích dẫn lời của HT ấy (trong bối cảnh hiện tại) vô hình trung sẽ gây ra những hệ lụy về sau.
  Sau khi nhận được huấn thị của Thầy, con chợt tỉnh ngộ và tự nhủ: “Thầy mình giỏi quá, quán xét trước sau thật chu toàn. Nếu Thầy không kịp thời ngăn chặn lỗi lầm do mình vừa gây ra, thiệt không biết hậu quả sẽ thế nào.”
  Kính bạch Thầy,
  Xin Thầy từ bi cho con sám hối về lỗi lầm này. Con thật sự thiếu tỉnh thức quá, suýt rơi vào lưới ma của địch. Xin Thầy từ bi cho con tịnh hoá lỗi lầm này, lần sau con sẽ không tái phạm.
  Con thành tâm cảm tạ ơn đức Vị Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM
 24. anhtuan8010 says:
  Kính Thưa Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ sau khi đọc bài viết này, bài viết rất rất chi tiết, sâu sắc và tường tận về vong linh sau khi chết. Bài viết này đã Dẹp tan những vô minh mà người thường hay hiểu ( Như bản thân con trước đây cũng hiểu như vậy). Con mong cho nhiều người có duyên được đọc bài viết này để họ bỏ những u mê và không còn mê tín dị đoan nữa.
  Chúc Thầy luôn mạnh khỏe vì sự phát triển của Chánh Tư Duy.
  Cầu chúc cho tất cả chúng sanh cải tà quy chánh, trực chỉ Chân Tâm kiến tánh thành Phật.
 25. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Qua bài giảng của Thầy con đã được hiểu những điều mà con chưa biết
  Con cảm ơn Thầy
  Om mani padme hum!!!
 26. cam huong says:
  THUA THAY CON DA DOC XONG BAINAY CON CAM ON THAY
 27. Hương Diệu says:
  A Di Đà Phật ! Kính bạch Thầy
  con đã đọc xong 3 bài Qủy SỰ 1,2,3 rồi ạ
  Con thành kính tri ân Thầy qua những bài giảng trên đã giúp con hiểu thêm được nhiều điều ạ
  Con kính chào Thầy
 28. Cao Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn của thầy. Om maniPadme hum.
 29. Pham Hoang Huy says:
  Kính Bạch Thầy con Đã đọc bài này rồi ạ
  OM MANI PADME HUM
 30. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con đã hiểu rõ hơn sự khác nhau về quỷ và vong hồn mà trước đây con vô minh vẫn lầm tưởng vong hồn là ma quỷ.
  Con cảm tạ bài giảng rất lợi lạc của Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum
 31. Nguyễn Nhật Hiếu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Sau khi đọc bài này xong con đã hiểu ra rằng: Cô Hồn là Vong Linh Cô Độc, Quỷ có tuổi thọ hàng vạn năm còn vong hồn chỉ sống không quá 49 ngày, Loài Quỷ Đói thì ăn được chút ít là tốt rồi còn vong hồn thì không cần bận tâm mấy về ăn uống, những người chết oan là Oan Hồn và những người chết bình thường gọi là Hương Hồn, thức ăn của Vong Linh là mùi, Linh Hồn vui mừng khi thấy người thân làm việc tốt sẽ đầu thai vào tuần đầu còn Linh Hồn khi thấy người thân mình làm điều ác thì sẽ đầu thai vào 3 cõi thấp.
  Con cầu nguyện Thầy Cô được sức khỏe dài lâu
  Om mani Padme hum!
 32. Dương Thị Thuỳ Dung says:
  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này ạ. Những bài giảng của Thầy thật vô cùng quý báu, con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.
 33. Pháp Đức says:
  Trong nhiều ngôi tự viện ở VN từ xưa đến nay vẫn có những ban thờ Thần Linh, Tứ Phủ. Điều này mâu thuẫn với lời Phật dạy là ko nên thờ quỷ thần. Tuy nhiên con hiểu rằng hiện tượng thờ cúng trên là sự dung hòa mâu thuẫn mà chư tăng ni vẫn chấp nhận nhằm đưa giáo pháp của Phật đến gần hơn quần chúng bởi quần chúng ko phải ai cũng nhất tâm tu tập mà họ vẫn có niềm tin vào giới siêu nhiên để cầu xin cho cuộc sống hiện tại.
  Thầy cũng có thể cho con biết sự vãng sinh cõi Tây phương cực lạc của những người tu Tịnh độ liệu có thật ko ạ? Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ cũng từng giảng rằng vãng sinh rồi ko có nghĩa là được an nghỉ luôn mà còn phải tiếp tục tu tập để từng bước tiến lên cảnh giới Phật.
  Án ma ni bát minh hồng!
  • Chánh Tri says:

   Trò nên thỉnh vấn Bổn sư của mình!

  • Chánh Tri says:

   Nếu trò viết người dân tin vào thế lực siêu nhiên để cầu xin cho cuộc sống hiện tại, lẽ nào Đức Phật và giáo pháp của Ngài không làm an lạc cho cuộc sống hiện tại của người tu sao? Nếu cầu xin mà được an lạc, thịnh vượng hiện tại thì còn gì là luật tắc Nhân Quả?

 34. Nguyen Quoc Thai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài này con đã hiểu được sự khác nhau về hình dáng, noi song, thời gian sống, những việc làm của linh hồn và quỷ có oai đức.
  Về linh hồn; Là thể siêu hình, sống trong cõi trung hữu,thân hình bé,có thần thông hạn chế, không có vợ, khong có chồng, sống không quá 49 ngày, thức ăn là mùi hương nhưng phải kêu đúng tên mới dùng được. Đặc biệt linh hồn không có khả năng báo mộng hay nhập vào con người vì linh hồn có thân thể siêu hình luôn dao động theo niệm tưởng chỉ xuất hiện trong mưoi giây.Ngoại trừ những linh hồn chết đột ngột có niệm tưởng là mình còn sống thì có thể báo mộng cho người thân có cùng trường tâm linh tương ứng qua hình dáng và không thể nói chuyện được với người sống.
  Về quỹ có oai đức: Như ta đã biết ở bài 1 và bài 2, hoàn toàn trái ngược với linh hồn với bản chất là ác quỷ luôn đùa giỡn tạo thanh danh, gia Thần,gia Thanh để nhận sự thờ cúng của con người.Sự việc gọi là báo mộng điều là do quý có oai đức phá rối, lộng hành để thỏa mãn thú vui. Con hiểu như vậy có đúng không thưa Thầy.
  OM Mani Padme Hum!
 35. Chu nhật tuấn says:
  Đây đây là bài con đang tìm để giải quyết nỗi buồn của con thật sự cảm tạ người hầu như con hiểu hết ý nghĩa của từng bài giảng qua một lần đọc nhưng bản thân con lại ko thể giảng cho cha mẹ vợ con hay những người xung quanh . Con buồn lắm con chẳng có tài , đức cũng chẳng có chỉ mong cho cha mẹ hiểu một chút pháp của người thoát khỏi cảnh đau khổ của trốn này . Con vẫn tự hỏi muôn loài liệu có phải họ thấy cuộc sống này là hạnh phúc nên họ ko có duyên gặp pháp hay không ?
 36. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần. Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được quỷ và vong hồn khác nhau như thế nào.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 37. Hoàng minh tâm says:
  Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng của quỷ ma.
 38. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con Đảnh lễ tạ ơn phước của Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 39. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy !
  con đọc bài bài 3.”SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VONG HỒN VÀ QUỶ THẦN ”
  con cảm tạ ơn Thầy bài giảng Thầy đã khai thị cho chúng con nhân biết rõ hơn Giữa vong hồn ( người mới mất ) và quỷ thần ( quỷ oai đức ) lộng hành thỏa mãn thú vui của họ, do sự vô minh ,thiếu hiểu biết về chánh Pháp Phật Đà đã lầm tưởng là do vong linh người nhà , thai nhi.giả Thần ,Thánh. gieo giắc cho chúng sanh chìm đắm trong mê tín sẵn sàng sẵm lễ dâng để cầu xin tài lộc… để thỏa mãn lòng tham như nhũng quỷ thần oai đức.tạo cho những kẻ lợi dụng tâm linh buôn Thần bán Thánh kiếm tiền bất chính.
  Con thành Tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái GIÁC NGỘ.
  Om mani Padme Hum
 40. Bùi Thuỳ Anh says:
  Kính bạch Thầy , con đã đọc xong bài này rồi ạ . Om mani padme hum
 41. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy Cô..
  Con đã đọc xong bài Quỷ sự 3 rội ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng dậy bài quỷ sự của Thầy..qua bài giảng của Thầy con đã tích lũy thêm sự hiểu biết thế nào là vong linh thế nào là quỷ oai đức
  Con Cầu nguyện sức khỏe của Thầy luôn mạnh khỏe
  Om mani parmehum
 42. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc qua bài ” sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” rồi ạ!
  Qua bài này đã cho con hiểu được phân biệt được đâu là linh hồn đâu là quỷ thần. Hiểu được sự lộng hành của quỷ có oai đức làm cho ta hiểu lầm đó là vong linh của người đã chết. Bài giảng của Thầy đã khai sáng trang bị chánh kiến trong tâm linh tụê căn của con.
  Con cảm ơn Thầy!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy!
  Om mani padme hum!
 43. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 44. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum!
 45. Nguyễn Thị Thu Hiền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài này rồi
  ạ.
  om mani padme hum.
 46. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỉ với bài viết . Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho con cặn kẽ về vong linh và quỷ thần.
  Hiểu rõ về vong linh để hiểu chân tướng sự việc diễn ra khi gặp phải.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.
  OM AH HUM !
 47. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ!
 48. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đã đọc bài này rồi ạ.
  Cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 49. Lê Diệu Hương (HN) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 50. Hoằng Bẩm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đã đọc bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ bài pháp xiển dương chánh kiến trừ tà kiến của thầy ban cho cgung1 con ạh.
  Cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 51. Hoằng Bẩm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đã đọc bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ bài pháp xiển dương chánh kiến trừ tà kiến của Thầy ban cho chúng con ạh.
  Cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 52. Diệu Đào - Trương Thị Hương ( Vũng Tàu) says:
  Dạ thưa Thầy!
  Con đã đọc qua bài này rồi. Con đã hiểu ra và rất hoan hỷ khi giải tỏa được những khúc mắc của mình. Con cảm ơn Thầy về bài pháp này ạ!
  Con cầu chúc Thầy nhiều sức khỏe để lèo lái con thuyền cứu độ cho chúng sanh đến bờ giác ngộ.
  A di đà Phật.
 53. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm thầy về bài viết ạ
 54. Mật Đoàn Việt says:
  Kính thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 55. Chi Vy says:
  Kính Bạch thày,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Càng đọc loạt bài này càng thấy hay ạ.

  Con chúc thày, cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 56. Đỗ thị vân thái says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài viết của thầy.Đọc xong bài giảng con mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà từ trước tới giờ mình khoing hay biết.
  Mong thầy chỉ dạy con thêm.
 57. Mật Bích Đào (Đào Thị Châu(QN)) says:
  Thưa thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ
 58. Nguyễn Tiến Dũng says:
  Thưa thầy!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum!!!
  • Chanhtri says:
   Tốt, con tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-30-tai-sao-tri-chu-ma-van-bi-quy-nhap/

    

 59. Mật Pháp Yến ( Trịnh Hải My) says:
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
 60. Đặng Hồng Quang says:
  Thưa thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi a.
 61. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 62. Maria Mật Thủy Tiên says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi.
  Om Mani Padme Hum
 63. Đinh Hải Yến says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  • Chanhtri says:
   Con tham khảo thêm bài này

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-149-ngay-sinh-nhat-kho-quen/

 64. TuanSpo says:
  Gê vậy. Giống trong liêu trai chí dị quá
  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính  bạch Thầy!
   Con đã đọc phần phản hồi của bạn đọc TuanSpo. Con xin phép Thầy được viết đôi dòng với bạn đọc ấy. Nếu con viết có điều gì sai với quỹ đạo chánh pháp, con kính mong Thầy từ bi khai thị. Con cảm ơn Thầy!
   Gửi bạn TuanSpo,
   Tôi là Mật Diệu Hằng, học trò của Thầy Thinley Nguyên Thành. Tôi đã đọc phần comment của bạn, tôi có đôi dòng chia sẻ với bạn, mong bạn hoan hỷ đón nhận.
   Bạn đọc bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành phần tích sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần một cách rõ ràng, đầy đủ luận chứng, luận cứ theo quỹ đạo chánh pháp, nhằm giúp cho bạn đọc hữu duyên hiểu và tránh xa những việc mê tín dị đoan, tà kiến, tà linh nhằm lìa mê về giác. Vậy mà bạn chỉ viết  vẻn vẹn vào chữ: “Gê vậy. Giống như lieu trai chí dị quá” mà không đưa ra bất kỳ luận cứ, luận chứng nào để bảo chứng cho luận điểm của bạn.
   Trước hết, tôi muốn nói đến thái độ của bạn khi bạn viết comment sau khi đọc bài của Thầy Thinley Nguyên Thành. Thế gian có câu “tiên học lễ, hậu học văn”, thế mà sau khi đọc bài của Thầy Nguyên Thành bạn để lại vài chữ không có chút gì gọi là lễ phép. Trong khi đó, Thầy Thinley Nguyên Thành là vị Đạo sư Mật giáo – người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng như lời xác quyết của thánh giả Mã Minh.
   Đồng thời, kinh Ưu Bà Tắc giới đã khẳng định khi Thầy Thinley Nguyên Thành dưới hình tướng cư sĩ vì bồ đề tâm viết bài, giảng luận về giáo lý của đức Thế Tôn hạ tầng ngữ nghĩa với văn phong “pháp là cuộc sống” trên trang mạng chanhtuduy.com vì sự giải thoát tối thượng của chúng sanh, được xem như Thầy của trời và người: “Thiện nam tử! Phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục, thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới; Tu đà hoàn thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến; Tư đà hàm thù thắng hơn Tu đà hoàn; A na hàm thù thắng hơn Tư đà hàm; A la hán thù thắng hơn A na hàm; Bích chi phật thù thắng hơn A la hán; người tại gia phát tâm Bồ đề, lại thù thắng hơn Bích chi phật. Người xuất gia phát tâm Bồ đề không khó, người tại gia phát tâm Bồ đề, quả thật không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Lúc người tại gia phát tâm Bồ đề, thì từ cõi trời Tứ thiên vương, cho đến cõi trời Sắc cứu cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng, nói như thế này: “Hôm nay chúng ta đã có được vị Thầy của trời và người!”
   Do vậy, bạn không nên vì thiếu hiểu biết mà bất kính với Thầy, vì luật tắc nhân không bao giờ sai chạy như thánh giả Mã Minh đã khuyến cáo, trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư:
   “Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết
   Thuốc độc tai ương bệnh truyền nhiễm
   Những thứ này gây khổ đau khôn siết
   Trong đời này và cả những đời sau”
   Thứ hai, tôi thấy sự khập khiểng khi so sánh giáo lý nhà Phật với câu chuyện liêu trai chí dị. Trong khi đó, “Liêu Trai chí dị do tác giả  Bồ Tùng Linh sưu tầm trong dân gian, hoặc rút từ truyện chí quái đời Lục Triều, các truyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ li, lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá,…” (trích nguồn Wikipedia) https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAu_trai_ch%C3%AD_d%E1%BB%8B).
   Giáo lý Phật đà giúp chúng sanh hữu tình đi trên con đường tỉnh thức, để giúp chúng sanh hữu duyên đoạn trừ đau khổ, phiền não và có được niềm hạnh phúc chân thật Niết Bàn. Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: “như tất cả đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát”
   Còn những câu truyện trong Liêu Trai chí dị là sản phẩm sưu tầm trong dân gian và tự sáng tác thêm của tác giả Bồ Tùng Linh, những câu chuyện còn trong luân hồi sinh tử. Hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, bạn có thấy sự so sánh của bạn quá khập khiểng không? Cách so sánh của bạn không khác gì so việc khám chữa bệnh của bác sĩ với việc đi cày của anh chàng nông dân. Thật vô lý.
   Do sự so sánh khập khiểng nên mặc dù bạn viết rằng: “Giống như lieu trai chí dị quá”, nhưng bạn lại không chỉ rõ được những điểm nào giống nhau giữa nội dung bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành dựa trên luận cứ, luận chứng Phật đà với nội dung trong câu chuyện Liêu Trai chí dị.
   Thứ ba, bạn đọc bài của Thầy Thinley Nguyên Thành, bạn thấy rõ tấm lòng của Thầy luận giảng rõ ràng cho mọi người hiểu để không làm vào mê tín dị đoan vì thiếu hiểu biết. Đáng lý ra, bạn không giúp được gì cho tha nhân, bạn nên hoan hỷ với bồ đề tâm vì chúng sanh  hữu duyên của Thầy, nhưng trái lại, bạn lên đây viết comment với thái độ không đúng rồi còn nhận xét này nọ. Chính sự tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình đã làm cho bạn rơi vào  tà kiến như lời dạy của đức Phật trong kinh Tăng nhất A-hàm:
   “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết.”
   Vì vậy, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật đã khuyến cáo “đừng tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”. Cũng vì tin vào tâm ý mình mà chúng sanh không nhìn thấy được chân lý tối thượng của đức Thế Tôn, không thấu triệt được bản chất chân thật của mọi sự vật, hiện tượng. Và cũng vì không biết đến chánh pháp nên vòng tròn luân hồi cứ kéo mãi chúng sanh vào nấm mồ sinh tử như lời khuyến cáo của đức Thế Tôn trong kinh pháp cú:
   “Ðêm dài cho kẻ thức,
   Ðường dài cho kẻ mệt,
   Luân hồi dài, kẻ ngu,
   Không biết chơn diệu pháp.” (Kinh Pháp Cú)
   Đôi dòng chia sẻ!
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    
   Om Mani Padme Hum.
 65. Mật Pháp Duyên ( Đỗ Thị Duyên) says:
  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Om mani padme hum
 66. Đỗ Hào says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  • Chánh Tri says:

   Mời con đọc tiép!

  • Chanhtri says:
   Đây là bài giảng con có thể nghe để hiểu thêm

   “An nhiên tự tại”

   http://chanhtuduy.com/bai-giang-an-nhien-tu-tai-bai-giang-ngay-13032016-tai-ha-noi/

 67. Mật Bảo Hoa (Minh Huế) says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài quỷ sự 1.2 rồi đến bài quỷ sự 3, chúng con dần hiểu biết về vong linh và quỷ thần. Nếu sự hiểu biết chỉ dừng lại ở đó thì chỉ như đã đọc một bài viết tham khảo. Trong cuộc sống bùng nổ thông tin như hiện nay, việc tiếp cận thông tin là cực kỳ dễ dàng nhưng lại khó khăn ở việc phải chắt lọc nguồn thông tin mà mình tiếp cận. Không phải ai cũng có duyên và đủ phước để tiếp cận và đến được với chánh pháp.
  Hãy là một bạn đọc có chính kiến, đủ thông minh và kinh nghiệm để có được thông tin hữu ích, đừng hời hợt lướt mạng và cứ phát biểu ” liều” hay vô tâm. Đừng chỉ mới thoáng nghe những hình ảnh minh họa cho bài viết mà không hiểu những minh họa đó đưa ra để làm gì. Hãy đọc và suy ngẫm tạo cho mình một thói quen của người có tư duy. Đừng để việc đọc bài chỉ để đọc tốn thời gian, đọc chỉ là để đọc. Điều mà con có được sau khi đọc bài viết này là biết nên làm gì để hồi hướng cho ai đó khi thân trung ấm, sống để tu tập hay sống là tồn tại. Hãy biết tận dụng cơ hội mình đang có trong cõi Ta bà, Đức Phật đã dạy: được thác sinh vào cõi người là lợi lạc nhất bởi con người có trí tuệ và có khả năng tu tập.
  Cầu nguyện sức khỏe cho Thầy cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 68. Đặng Thị Thường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài ạ.
  Đọc bài viết của Thầy con nhận ra rằng tri thức của con về thế giới Tâm Linh còn là một khoảng trống rất lớn.
  Con xin cảm tạ Thầy đã giúp con phần nào lấp được khoảng trống trong thế giới tâm linh bằng các khái niệm với sự dẫn giải chi tiết.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô
  Om mani padme hum
 69. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Càng đọc con càng hiểu thêm về các hiện tượng tâm linh mà trước đây con đã lầm tưởng.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy.

  Om mani padme hum.

 70. Kính Bạch Thầy!
  Con là Mật Đại, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 71. Mô phật
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe ,
  Om mani padme hum!

 72. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 73. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum

 74. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 75. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Nguyễn Thị Phượng có người bạn là Mật Huệ Thành giới thiệu mà con biết được bài viết của thầy và hiểu thêm được nhiều sự việc.con cảm ơn thầy.

   

 76. Kính bạch thầy
  Sau khi đọc bài này con mới biết là từ trước giờ con đã mê tín thầy ạ.
  Con cảm ơn thầy đã khai thị cho con.
  Chúc thầy sức khoẻ

 77. Võ Đình Khan says:

  thua thầy,

  Con Võ Đình Khán đã đọc bài này rồi ạ.

  xin cảm ơn thầy

 78. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ tuyệt đối
  Om Mani Padme Hum

 79. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc Quỷ sự bài 3.
  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tiếp nhận những kiến thức mà hiện nay trôi nổi hàng loạt các ý kiến trái chiều trên mạng. Quả thực những bài viết của Thầy như một cây cột tri thức lớn vững để chúng con có thể dựa vào và cảm nhận.
  Con xin nguyện chúc sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 80. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!
  Con là Mật Sơn Tâm- Đào Tùng Lâm, con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 81. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!

 82. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  con đã đọc bài rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy .

 83. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này, xin cảm ơn thầy.

 84. Phạm Thị Lành says:

  kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ!Con cảm ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần.

  “Om mani padme hum”

 85. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm (Nguyễn Thị Nhớ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn những lời luận giải ý nghĩa từ Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ . Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum.

 86. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con cảm ơn thầy đã cho con được đến với chanhtuduy để con đọc được bài và hiểu thêm được rất nhiều điều về thế giới tâm linh, thế giới bên kia để con mở mang được tầm hiểu biết hơn, sẽ không phạm sai lầm, nhầm tưởng, không bị tà kiến che mắt nữa.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 87. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cám ơn Thầy.
  Om mani padme hum.

 88. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết này của Thầy đã cho con được hiểu thêm về Thế giới tâm linh. Con xin cảm ơn Thầy.

 89. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy

 90. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm ơn thầy!

 91. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giúp chúng con phân biệt thế nào là vong linh, thế nào là quỷ thần. Bài viết giúp chúng con hiểu được bản chất thật của mỗi loại để tránh những quan kiến lầm lạc sau này.

  Qua bài viết, con cảm nhận cuộc đời của một người khi còn sống không có sự tu tập thật sự khổ sở vô cùng, nhất là khi mạng chung. Qua giảng luận của vị Thầy, vong linh trong trạng thái Thân Trung Ấm sẽ “vật vờ trong gió Nghiệp”, bao nhiêu niệm tưởng khởi lên ào ạt làm vong linh chẳng thể ở đâu quá 10 giây. Rồi thì những cảnh tượng kinh hãi, âm thành cuồng nộ, ánh sáng như 100 mặt trời , bị rượt đuổi,…Đó là chưa kể người thân chung quanh khóc lóc cãi vã ỉ ôi còn khiến linh hồn sân hận ngút ngàn từ đó rơi vào 3 cõi thấp.

  Nghĩ đến những cảnh tượng hãi hung như vậy con càng trân quý hơn đời này của mình tìm được một vị Thầy mà tu học. Thầy dạy chúng con pháp tu “chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị” để chúng con tích lũy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ từ đây cho đến khi lìa đời này. Nhờ đó ngõ hầu chúng con có thể đối trị với biết bao hiểm cảnh khởi lên có thể đưa chúng con trở lại luân hồi. Con xin ghi nhớ lời Thầy dặn rằng người tu Mật dùng thần chú và 4 cách là cầu nguyện, quán tưởng Bổn Tôn, nhớ lại hình ảnh vị Thầy, tuyên xưng pháp danh để giải thoát trong giờ phút quyết định này.

  Con cảm tạ vị Thầy đã kể cho chúng con nghe hai câu chuyện về việc quyến luyến người thân trong luân hồi. Người ngoại đạo và vị Quốc Vương kia khi tìm thấy người thân mà họ nhung nhớ thì những người này chẳng còn biết gì đến họ nữa. Quả thật những mối quan hệ thế gian thật là vô thường biết bao trong cõi luân hồi này như câu nói ngài Thogmne Zangpo” Thân bằng quyến thuộc rồi phải chia xa, tài sản tạo dựng bằng mồ hôi và nước mắt cũng phải bỏ lại”.

  Tiếc thay, nhiều người vì luyến ái quá mạnh nên đã tìm mọi cách để “nói chuyện” với người thân đã mất. Vô hình chung có thể rơi vào chiêu trò mà bè lũ quỷ thần bày ra. Theo quan kiến nhà Phật, thân trung ấm sau 49 ngày đã phải đầu thai. Còn những đối tượng nhập đồng tự nhận là người thân đã mất 3-4 năm, thậm chí cả chục năm trước thật là ngụy dị. Đó là chưa kể vong linh phá rối, sách nhiễu, báo mộng, hiển linh,…đều trái quan kiến nhà Phật. Con tán thán vị Thầy chỉ ra tất cả đều là sự phá phách của quỷ thần làm điên đảo người đời. Cầu nguyện cho chúng sanh không phạm phải sai lầm như vậy mà “rước quỷ vào nhà”, tiền mất tật mang.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho ngọn đuốc Chánh Pháp chiếu sáng khắp muôn nơi.

  Om Ah Hum.

 92. Phan Văn Quý says:

  Thưa Thầy!

  con đã đọc bài này của Thầy rồi ạ.

  giờ con mới hiểu những hiện tượng vong hồn hiện về là như thế nào.

  con cũng đang mắc phải một trường hợp Thầy đã nêu trong bài. Giờ đây thì con không còn suy nghĩ về nó nữa. Cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 93. Mật Giác Chung says:

  Co. Đã đọc xong bài 3 thưa thầy. Sau khi đọc xong con đã ngộ ra rất nhiều điều thưa thầy ạ.

 94. Đoàn Thị Yên says:

  Kính bạch Thầy,  con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã giúp con hiểu thêm về thế giới tâm linh ạ.  Con cầu nguyện cho Thầy,  Cô luôn trường thọ ạ.

  Om mani padme him

 95. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã lọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp con hiểu thêm sự khác nhau giữa “quỷ và vong hồn”

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

 96. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 97. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức

  và giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 98. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Từ những luận giải của Thầy, con đã hiểu được sự khác nhau giữa vong hồn và quỷ thần. Trong đó, “vong hồn” là những linh hồn của người đã chết trong cõi trung hữu, chỉ tồn tại trong 49 ngày sau khi mạng chung, sau đó sẽ đầu thai. Những vong hồn này không có đời sống gia đình, con cái và thức ăn được thọ dụng bằng mùi. Thân trung ấm của linh hồn chỉ ở dạng thể siêu hình như em bé 6-8 tuổi, có nghiệp thông nhưng căn bản thức thường dao động, vật vờ trong gió nghiệp. Còn loài quỷ đói (ngạ quỷ) và quỷ thần oai đức là một trong sáu loài chúng sanh thuộc Lục đạo luân hồi. Loài quỷ thì thọ mạng có thể đến hàng vạn năm và có đời sống vợ chồng, con cái tương tự ở dương gian. Thân thể của loài quỷ thì to lớn nhất là quỷ thần oai đức và cũng có quỷ thông.

  Đọc xong bài viết, con hiểu được và có cơ sở phân biệt thực chất của những hiện tượng được cho rằng vong hồn báo mộng. Trong vòng tuần đầu tiên sau khi mạng chung, linh hồn có thể giao tiếp được với người thân có trường tâm linh tương ứng bằng hình ảnh biểu trưng. Tuy nhiên, sau một tuần thì vong hồn càng ít khả năng trở về chỗ nào đó theo ý của mình vì những cảnh tượng hãi hùng trong thân trung ấm. Hai tuần đầu sau khi mất thì vong linh trong thân trung ấm không có khả năng báo mộng bởi họ lo trốn chạy và tìm nơi ẩn nấp để tái sanh. Và sau 49 ngày, linh hồn sẽ theo nghiệp báo mà đầu thai vào một cõi khác, với sinh thể mới và không có khả năng nhớ lại về kiếp sống cũ của mình. Từ đây, con hiểu rằng những trường hợp mà cho rằng ông bà, cha mẹ hay người thân của mình báo mộng hoặc nhập hồn là chiêu trò quỷ kế đa đoan của những loài quỷ thần. Tuy nhiên, những loài quỷ thần muốn “giở trò” thì cũng cần có người mời gọi như kiểu cầu cơ, hoặc tin vào đồng bóng mà khấn vái tạo ra trường tâm linh chiêu cảm “nghiệp thông” của quỷ thần. Do đó, con càng hiểu rõ lời thệ nguyện khi quy y Phật không thờ cúng, lễ lạy thiên, thần, quỷ, vật là không để tổn phước, âm đức đồng thời không tạo sự liên hệ để rước quỷ vào nhà.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, từ bi luận giải. Con cũng thêm trân quý những phương pháp thực hành vị Thầy đang từ bi chỉ dạy để chúng đệ tử có thể “chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị” để trong giai đoạn trung hữu có thể áp dụng nhằm đạt giải thoát.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của Thầy “Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ

  thần” rồi ạ.

  Nhờ những tri kiến từ 2 bài quỷ sự trước, con đã hiểu và phân biệt được bản

  chất và hiện tượng của vong hồn và loài quỷ oai đức. Nhờ đó con tránh rơi

  vào mê tín dị đoan trước những hiện tượng gọi là vong linh phá rối, báo

  mộng, sách nhiễu, hiển linh. Những hiện tượng này trên quan kiến Phật giáo

  đều là sai cả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban pháp nhũ cho con một bài giảng pháp quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi

  lạc của chúng sinh!

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Thuỷ Hiền says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 101. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ân đức Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu sự khác nhau giữa linh hồn và quỷ oai đức, để có thể phân biệt được các hiện tượng trong cuộc sống và tránh mắc phải tà kiến.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.

 102. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy : ” Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần”. Nhờ có sự giảng dạy của Thầy mà chúng con hiểu được rất nhiều điều về thế giới khác với dương gian, ở nơi đó có vong hồn và quỷ thần. Hai đối tượng này khiến nhiều người lầm tưởng từ việc báo mộng, hiện hình, nhập đồng…..mà dẫn tới mê tín quá mức, rơi vào chiêu trò của loài quỷ.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 103. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã hiểu rồi ạ. Không có vong linh nào về mách bảo, báo mộng, hiển linh, nhập đồng hay sách nhiễu cả, mà đó là do sự lộng hành, tác oai tác quái của quỷ thần oai đức nhằm thỏa mãn thú vui của họ. Những hiện tượng như ứng mộng, nhập đồng giúp người thân tìm hài cốt mất tích, tìm thủ phạm giết người,… thực chất vẫn là do quỷ thần thiện làm, nhưng do còn hạn chế về nhân sinh quan và thế giới quan Giải thoát và cho rằng đó là việc thiện nhằm tăng thêm quỷ đức của họ. Việc này sẽ làm họ vướng víu vào sắc tướng giả ảo, gây khó khăn cho bản thân họ về tư duy Giải thoát.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con ạ!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng giúp chúng con hiểu thêm về  “vong linh” thực chất là thân trung ấm và “loài quỷ” với bản chất xấu của chúng.

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 105. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, bài viết đã giúp con hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần và giúp con hiểu về hiện tượng nhập đồng, báo mộng…đều là trò đùa của quỷ thần. Và một số quan niệm tâm linh do bị văn hoá Tàu tiêm nhiễm vào nền văn hoá Việt, tạo nên những chiêu trò mê tín dị đoan trái với quan kiến đạo Phật. Con xin cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô. Om Mani Padme Hum

   

 106. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và chúng sanh về sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần.

  Theo chỗ con đọc hiểu thì vong hồn hay vong linh là một linh thể siêu hình, chính là thân trung ấm ở cõi trung hữu mà người ta dễ bị ngộ nhận là quỷ thần, một loài trong lục đạo luân hồi thuộc về ác thú. Thân trung ấm thọ mạng không quá 49 ngày, hình dạng như đứa bé 6-8 tuổi, sau đó tùy theo gió nghiệp mà chiêu cảm đầu thai về một trong 6 cõi. Ngược lại quỷ thần thọ mạng dài lâu, thân hình vô cùng to lớn, khi chấp pháp quỷ sự thường du hý thần thông, nếu gặp chuyện thú vị nơi nhân gian thường can thiệp ứng mộng hoặc nhập đồng.

  Hành trạng của quỷ thần vô cùng đa dạng nhưng do hạn chế về nhân sinh quan cùng tri kiến giải thoát nên sự hiểu và hành của họ chưa chắc đem lại lợi ích cho đối tượng họ giúp đỡ cũng như tăng cường quỷ đức, phước báo của chính họ.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh rằng chuyện vong linh phá rối, báo mộng, sách nhiễu, hiển linh đều là do quỷ thần tác oai tác quái hòng thỏa mãn thú vui của họ, không nên tin tưởng mà mắc mưu rồi làm chuyện tà vạy.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con  đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 109. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về sự khác biệt giữa quỷ thần và vong hồn.

  Trước kia con cũng từng nghe về chuyện người đã mất nhập vào người thân của họ và nói chuyện, và con cũng đã từng đi gọi hồn. Nay đọc bài của Thầy con càng hiểu rõ rằng con người sau khi mất  chỉ tồn tại trong vòng 49 ngày, sau 49 ngày thì theo nghiệp   mà đầu thai vào cõi khác,không nhớ được tiền kiếp và vong hồn  không có khả năng nhập vào người sống thực chất là do bọn quỷ lộng hành. thật là đáng buồn khi con người bị tà kiến mê muội khiến tin vào những điều sai trái không có thật. Con cảm thấy thật may mắn vì đã được biết đến chantuduy.com từ sớm để tránh được những mê tín dị đoan, lệch lạc với đạo Phật và được biết thêm nhiều điều.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 110. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 111. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc Quỷ sự bài 3: “khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần”. Nhờ những luận giải của Thầy mà chúng con và bạn đọc hiểu được vong hồn được gọi là linh hồn của người đã chết, là một dạng thể siêu hình, thuộc cấu trúc đặc biệt gọi là thân trung ấm ở dạng thể siêu hình chừng em bé khoảng 6 – 8 tuổi. Cõi sống của họ gọi là cõi trung hữu, tức là nơi trung gian khi vong hồn đang tồn tại cho đến khi tái sanh và thân trung ấm chỉ sống được không quá 49 ngày và trong thân trung ấm, họ lo trốn chạy và tìm nơi ẩn nấp trước các cảnh tượng kinh khiếp, hãi hùng như âm thanh cuồng nộ, ánh sáng rực rỡ, những cảnh bị rượt đuổi, bị kẻ khác cầm vũ khí truy sát… Do đó các trường hợp phá rối, báo mộng, sách nhiễu, hiển linh chỉ là chiêu trò của loài quỷ oai đức lộng hành mà mọi người ngộ nhận đó là vong linh của người quá cố.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 112. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài :”Quỷ sự 3: khác biệt giữ vong hồn và quỷ thần”

  con đã từng được nghe kể lại về hiện tượng “ma nhập” sau 100 ngày chết. Nhưng sau bài đọc này con khai thị được nhiều điều hơn. Vong hồn chỉ tồn 49 ngày. Từ hôm sau họ sẽ được đầu thai và quên đi quá khứ. Con hiểu rõ được loài quỷ thần oai đức chuyên xách nhiễu làm hạu chúng sanh. Luôn muốn được cung phụng và bắt chúng sanh phải làm theo ý nó.

  con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 113. Mật Thuận Khánh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết  này rồi ạ,con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy.Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  om mani padme hum

 114. Mật Thường Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được thông bạch về sự khác giữa vong hồn và quỷ thần.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 115. Mật Thuận Liên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích và chỉ dạy chunhs con không rơi vào mê tín dị đoan, tránh bị rơi vào cặm bẫy của loài quỷ oai đức.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani pedme hum

 116. Mật Khánh Thảo says:

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe.

  Om Mani Padme Hum

 117.  

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cám ơn Thầy đã luận giải để chúng con hiểu thêm được thế nào là quỷ, vong linh cũng như sự khác nhau như thế nào.

  + Quỷ là một sinh thể siêu hình, nằm trong sáu nẻo luân hổi. Họ có nơi sống, được phân loại thành 2 đối tượng: quỷ đói và quỷ oai đức. Họ có đơi sống vợ chồng con cái gia đình và thọ mạng của họ từ hàng vạn năm.

  + Vong hồn hay còn được gọi là linh hồn của người chết, dạng thể siêu hình, thuộc cấu trúc đặc biệt gọi là thân trung ấm. Cõi sống của họ là cõi hữu trung nghĩa là nơi trung gian khi vong hồn đang tồn tại cho đến khi tái sanh. Khác với loài quỷ, thân trung ấm chỉ tồn tại khong quá 49 ngày và họ chỉ có 1 mình.

  + Việc báo mộng chỉ có thể diễn ra khi vong linh bị chết đột ngột đến mức không biết mình đã chết cho đến khi có 1 nhân duyên tác động để họ biết được. Chỉ những ai có trường tâm linh tương ứng mới thấy được vong linh. Hoặc là quỷ oai đức khi chấp pháp quỷ sự , du hí đó đây, gặp được trường hợp thú vị liền ứng mộng cho gia đình vong linh biết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được trong quan điểm Phật pháp thì chúng sanh bình đẳng. Sinh mệnh dài ngắn khác nhau như tựu chung lại khi mất đều như nhau nghĩa là trong vòng 49 ngay phải đầu thai qua đời sống khác trong 6 cõi, không có chuyện ở lại dương gian để quấy phá trong dạng vong linh. Những hiện tượng như vong linh trẻ em báo mộng, sách nhiễu…đều là sai, đều là do sự tác oai, tác quái của quỷ thần oai đức nhằ thỏa mãn thú vui của họ.  Đây chính là sự cần thiết khi chúng con được Thầy từ bi trang bị trạch pháp nhãn thì chúng con sẽ phân biệt và hiểu được bản chất của sự vật và hiện tượng, đối trị với mê tín dị đoan.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con đã hiểu được rõ bản chất sự vật, hiện tượng, mà trước đây những việc này con khó tìm được câu trả lời. Những việc như bói toán, nằm mơ, báo mộng, gọi hồn… tất cả đều do quỷ thần oai đức làm ra, vì họ có thần thông hiểu và biết được rất nhiều nên nhiều người cứ nghĩ đó là thần thánh, hoặc là khi gọi hồn chiêu cảm quỷ thần họ biết những cái mà ngay bản thân gia đình chưa biết, họ xưng danh và tên là cụ nọ, ông bà nội kia, nói vanh vách mọi thứ, mọi người cứ tưởng là thật, nhưng tất cả đấy là trò đùa của quỷ thần

  Khi thọ mạng chấm dứt, vong linh tồn tại 49 ngày, lúc này gia đình nên làm những việc thiện hạnh để hồi hướng phước báu cho vong linh. Sau 49 ngày sẽ tái sanh vào các cõi khác, không có trường hợp nào đặc cách không phải tái sanh

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 119. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy.

  Qua bài 3 con hiểu thêm được về linh hồn người đã khuất, hiện tượng báo mộng là do các loài quỷ thần oai đức làm ra.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 120. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Trước đây, con nghe mọi người kể về việc vong hồn báo mộng, nhập đồng… Con bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Cũng có lần thầy bói phán rằng người thân con ở dưới đó khổ lắm, đói khát, rách rưới. Vậy là mọi người trong gia đình vội vã làm lễ, đốt thật nhiều vàng mã với suy nghĩ chẳng biết thật giả như thế nào nhưng cứ làm cho yên tâm. Giờ đọc bài viết của Thầy, con đã phần nào hiểu được thực hư những chuyện đó và nhận ra những việc làm vô mình của gia đình mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 121. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 122. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ!

 123. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 124. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi a .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được sự khác biệt giữa “ vong hồn và quỷ thần “ Và con đã phần nào hiểu được thực hư  những  chuyện đó và nhận ra những việc làm vô minh của gia đình mình .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum!

 125. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch thầy

  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều biết đến chánh kiến phật pháp.

  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Con gắng đọc thường xuyên hơn để không còn tư duy định kiến như trước nữa nhé!

   • Mật Dũng Tấn says:

    Kính Bạch Thầy

    Con xin nghe theo lời Thầy dạy. Con cảm tạ ơn Thầy

    Om Mani Padme Hum

 126. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy đã cho con hiểu về sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần .
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !
  Om mani padme hum !

 127. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã tác pháp chiếu quang cho chúng con để chúng con được giác ngộ, không còn mê tín tin vào ma quỷ tà ác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 128. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

 129. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh hữu tình hiểu rõ về loại quỷ oai và  vong linh theo quang kiến nhà Phật.  Để chúng con nắm vững được chánh kiến  mà phân biệt được hành trạng của loài quỷ mà không rơi vào tà kiến,  làm những việc mê tín dị đoan mà rơi vào cái bẫy của bọn buôn thần bán thánh.

  Qua bài con hiểu được, vong linh hiển linh báo mộng, quấy phá, sách nhiễu người thân là điều sai lầm không thể có. Tất cả đó là do sự tác oai tác quái của quỷ thần nhằm thỏa mãn thú vui của quỷ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh .

  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu luôn được thành công viên mãn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum.

 130. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu của Thầy và cô vì lợi lạc chúng sanh!
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MANI PADME HUM

 131. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn , con đã đđã xong bài viết

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần oai đức

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 132. Lê Đức Tùng says:
  Mô Phật

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ và cảm thấy mình thật có phước báu khi được biết đến trang web Chánh tư duy này, được đọc những bài viết mà thầy luận giải cho chúng sanh chúng con thoát ra khỏi cõi mê chấp, để đến với tư duy của chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh!

 133. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy !

  Con đã  đọc Quỷ Sự Bài 3!

  Con hoan hỷ khi Thầy đã giải thích cho chúng con biết về hiện tượng tâm linh đầy huyền bí này. Giúp cho chúng con có thêm kiến thức về loài quỷ để tránh rơi vào mê tín dị đoan.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

   

 134. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 135. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ rộng rãi cho chúng sanh hữu duyên được cơ hội hiểu về linh hồn, “oan hồn hay hương linh” cũng như một dạng thể quỷ thần . Bên cạnh những luận giải khúc triết mà không bị huyễn hoặc theo sự hù dọa, hay nâng lên hay hạ xuống các biểu trạng diễn tiến. Đặc biệt với sự xác quyết linh hồn sẽ lựa trọn về các cõi theo nghiệp quả đã gieo trong thời gian chậm nhất là 49 ngày. Dẫu trong khoảng thời gian đó, dù “muốn” là gì cũng vô cùng khó khăn bởi chỉ ở thể vía, không có thân vật lý giao tiếp với người thế gian. Và có loại quỷ thần thì theo quỷ lực thường bày trò ma mị, lừa lọc, trêu ngươi. Đọc xong bài viết này nhân đúng thời điểm đang rộ lên sự việc của một chùa phía Bắc, từ sư thầy đến người làm trong đó lại lấy trò huyễn hoặc mà phủ dụ Phật tử, bày việc trả tiền dưới danh nghĩa công đức theo “yêu cầu của vong” mà con không khỏi thấy sót thương cho biết bao gia đình bị hệ lụy. Cầu nguyện cho bài viết này được tới nhiều người để hiểu được mà tránh đi những khổ lụy do những kẻ tâm quỷ lừa gạt.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 136. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc lại bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải và phân tích chi tiết theo giáo pháp Phật đà cho chúng con, chúng sanh hiểu được sự khác nhau của vong hồn và quỷ thần. Đặc biệt là việc làm sáng tỏ sự khác nhau rõ ràng về thực chất của hai bên khi vong hồn chỉ tồn tại nhiều nhất 49 ngày, trông chỉ như đứa bé 8 đến 9 tuổi và không thể can thiệp được vào đời sống con người. Chỉ có loài quỷ thần sống lâu, thân hình to lớn, có thần thông tuỳ theo cấp bậc can thiệp vào cuộc sống loài nguời khi có ai đó thờ cúng, lễ lạy, mời gọi họ. Từ đó họ mới tác oai tác quái để thoả mãn thú vui của họ mà phá rối, sách nhiễu để nhận được cúng tế. Qua bài viết này con thấy thêm trân quí cơ hội được hạnh ngộ và theo học vị Thầy, được tăng thêm chánh kiến. Con nguyện cầu cho thật nhiều chúng sanh hữu duyên được đọc bài này để hiểu được bản chất sự vật và hiện tượng, không bị nhầm lẫn mà rơi vào sự truyền bá tà kiến của tà sư, tà linh như trường hợp ngôi chùa phía Bắc đang bị báo chí đưa tin về giải vong, cúng vong thậm chí là thu tiền theo “yêu cầu của vong” đang xảy ra trong chùa.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khoẻ và an tịnh.

  Nguyện cầu ánh sánh chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu về sự khác nhau giữa vong hồn và quỷ thần.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 138. Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con và chúng sanh được hiểu đúng bản chất của sự vật hiện tượng.Từ đó không còn bị ngộ nhận mà rơi vào những cái bẫy của tà sư, ác tri thức đang vẽ ra để hù dọa chúng sanh tuyên truyền mê tín dị đoan trục lợi bất chính .

  Qua những luận giải của vị Thầy giúp cho con hiểu được về loài quỷ và vong hồn, loài quỷ được phân loại thành 2 đối tượng : quỷ đói, và quỷ oai đức và vong hồn được gọi là linh hồn của người đã chết hay còn gọi là thân trung ấm là một dạng thể siêu hình, thuộc cấu trúc đặc biệt . Với thân trung ấm thời gian chỉ sống được 49 ngày , còn loài quỷ đói và quỷ oai đức có tuổi thọ lên đến hàng vạn năm.

  Con hiểu được rằng những chiêu trò vong nhập, nhập đồng, lên cốt thật ra chỉ là những chiêu trò ma mị trêu đùa của loài quỷ oai đức . Cũng không ít trường hợp tà sư làm những chiêu trò nhằm mục đích trục lợi bất chính và muốn chúng sanh biến thành nô lệ tâm linh , làm con mồi cho những kẻ buôn thần bán thánh.

  Con cầu nguyện cho ánh sáng Chánh Pháp được soi sáng khắp muôn nơi để sua đi màn đêm vô minh tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 140. Mat Phap Khanh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này, con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh, học trò đệ tử mà dày công có nhiều bài viết về quỷ sự.  Thầy đã từ bi khai thị bằng nhiều luận giải và luận cứ,  giúp cho chúng sanh mau chóng đến với chánh kiến Phật đà mà không bị vướng vào tà kiến, gây tổn thất tinh thần và tài lực một cách vô ích.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô trụ thế vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức và đạt được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

   

 141. Kính Bạch Thầy

  Con đọc bài viết này rồ i ạ

  Con cảm tạ Thầy đã bồ đề tâm đã phân tích cho chúng con hiểu được vong hồn và quỷ thần và bản chất thật của loài quỷ oai đức muốn được cúng tế.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện cho Sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lọi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 142. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc Quỷ sự bài 3: KHÁC BIỆT GIỮA VONG HỒN VÀ QUỶ THẦN”.

  Qua luận giải của Thầy con hiểu thế nào là vong hồn( vong linh,hương hồn,linh hồn) đối với người chết và quỷ thần.Quỷ gồm hai loại là quỷ đói và quỷ oai đức.

  Linh hồn của người đã chết là một dạng thể siêu hình,có cấu trúc đặc biệt là thân trung ấm,chỉ tồn tại không quá 49 ngày.Đối với người mới chết trong tuần đầu linh hồn thường dao đọng,vật vờ trong cơn gió nghiệp.Nếu trong gia đình người thân không đoàn kết,tranh cãi ,gây gổ,hoặc khóc lóc ỷ ôi…họ sẽ buồn phiền,có khi sân hận ngút ngàn,khiến họ phóng xuất những năng lực xung động tiêu cựcvaf chiêu cảm khuynh hướng tái sanh vào 3 cõi thấp.Vì vậy theo đạo Phật ta cần làm những thiện hạnh,đối với người tu Mật chúng ta dùng thần chú và bốn cách khác là” cầu nguyện”,” quán tưởng Bổn Tôn”,” nhớ lại hình ảnh vị Thầy”,” tuyên xưng pháp danh” mục đích làm cho hương linh ngừng sợ hãi,nhớ lại thiện hạnh,công đức của mìnhmaf đối trị với nghiệp báo.Trễ nhất là 49 ngày vong hồn tuỳ theo nghiệp báo mà đầu thai vào cõi khác.Họ không còn năng lực nhớ về kiếp cũ của mình.Vì vậy vong linh( kể cả vong linh hài nhi) không có khả năng báo mộng,phá rối,sách nhiễu, hiển linh.tất cả sự đòi hỏi cung phụng lễ vật là do quỷ thần oai đức tác quái lộng hành mà con người vô minh không biết đã tiếp tay,do đó con người sa đà vào mê tín dị đoan bị tà sư lợi dụng buôn thần bán thánh.Cho nên Đức Phật đã dạykhoong nên thờ tự quỷ thần.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết này,đã khai thị cho con rất nhiều về sự thờ cúng đúng với Đức Phật đã dạy

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Caauf cho bài viết này đến được với bao chúng sanh còn đắm chìm trong mee muội

  Om Mani Padme Hum

 143. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần để từ đó chúng con không bị rơi vào những hành vi tà kiến, lừa lọc, mê tín dị đoan. Như vị Thầy đã luận giải vong hồn hay còn gọi là vong linh hoặc hương hồn là một thể siêu hình chừng em bé 6 – 8 tuổi, xuất hiện và tồn tại trong thân trung ấm sau khi một người vừa mạng chung. Và những hành vi cho rằng vong linh hay vong hồn phá rối, báo mộng, báo oán, sách nhiễu hay hiển linh đều là sai lầm. Bởi vì vốn dĩ tâm lý của những vong hồn này thường dao động, vật vờ trong gió nghiệp cho đến ngày cuối cùng là ngày thứ 49 bắt buộc phải đầu thai sang một cõi khác (theo “Tử thư Tây Tạng” do Đại sĩ Liên Hoa Sanh trước tác). Nếu có thì đó cũng chỉ là trò đùa của loài quỷ thần oai đức.

  Tuy nhiên, người Phật tử chân chính không hề phải sợ hãi những trò đùa của loài quỷ thần đó bởi vì trong kinh Địa tạng Bổn nguyện, vị Ác độc Quỷ vương đã phát nguyện trước Đức Phật sẽ bảo vệ những ai đi theo chánh pháp. Vì vậy, nếu có cá nhân hay tổ chức nào thường tổ chức các hoạt động như gọi vong, “oan gia trái chủ”, nói rằng vong đòi tiền và phải cúng tiền mới trả được nghiệp đều là sai lệch với quỹ đạo chánh pháp bởi “Quy y Phật không thờ cúng, bái lễ Thiên, Thần, Quỷ, Vật”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 144. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài “Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” và mở cho tất cả bạn đọc có thể vào đọc. Con cầu nguyện cho thật nhiều chúng sanh hữu duyên đọc được bài viết này để hiểu rõ và tránh có những hành vi tà kiến, mê tín dị đoan như hiện trạng đang diễn ra ở chùa Ba Vàng thời gian gần đây!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 145. Mật Hoàng Đăng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và sự trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 146. Hoang Thi Thuy Nga says:
  Nam Mô A Di Đà Phật
 147. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Mật Ngọc Pháp con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con về vong hồn và sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần, từ đó giúp chúng con không mắc phải ” quỷ kế đa đoan”. Con xin cảm tạ ơn Thầy viết bài pháp lợi lạc ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 148. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc xong bài viết :”Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” của Thầy rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với những lời dạy của vị Thầy. 

  Qua những lời chỉ dạy của Thầy con biết và hiểu được rằng không hề có chuyện vong linh phá rối, quấy nhiễu, báo mộng, mà tất cả đó chỉ là do quỷ thần tác động, sách nhiễu. Con ý thức được vấn đề và sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần.

  Con cảm tạ ơn Thầy ạ. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum!

 149. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Qua bài viết giúp con hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần, vong hồn chỉ tồn tại không quá 49 ngày sau đó tùy theo nghiệp báo của mình mà đầu thai vào cõi khác. Chuyện vong hồn phá rối, báo mộng, sách nhiễu người thân đều là sai, tất cả là do quỷ thần tác quái lộng hành nhằm thỏa mãn thú vui của họ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 150. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” rồi ạ.

  Qua những luận giải của vị Thầy con hiểu thêm các khía cạnh sau:

  1. Quỷ khác với vong hồn: quỷ là một sinh thể siêu hình nằm trong 6 nẻo luân hồi, còn vong hồn được gọi là linh hồn của người chết thuộc cấu trúc đặc biệt là thân trung ấm. Tuổi thọ của quỷ hàng vạn năm, còn thân trung ấm chỉ sống không quá 49 ngày và sẽ tái sanh một trong 6 cõi.
  2. Thực chất của hiện tượng “Vong hồn báo mộng” chính là 1 trong 2 trường hợp: (1) Vong linh đó bị chết đột ngột và không biết mình đã chết nên vẫn tưởng là mình đang sống nên thực hiện mọi việc như 1 thói quen. Ai có trường tâm linh tương ưng mới thấy được; (2) Quỷ thần oai đức khi chấp pháp quỷ sự, gặp trường hợp thú vị liền ứng mộng cho gia đình vong linh biết.
  3. Vong linh không có khả năng nhập đồng bởi “thần thông” hạn chế. Loài quỷ thần oai đức cũng khó nhập đồng trừ phi có người mời gọi, khấn vái.

  Qua việc gần đây khi dư luận xã hội đang dậy sóng trước các hoạt động mang đậm màu sắc mê tín dị đoan “thỉnh vong báo oán” ở chùa Ba Vàng – một trong những chùa lớn nổi tiếng miền Bắc , con càng thêm cảm nhận rõ nguồn sáng từ ngọn đuốc chánh kiến mà vị Thầy đã thắp và không ngừng gìn giữ. Ở 1 thời đại khi mà bóng đêm của tà kiến vô minh liên tục bủa vây, chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, được bước vào lâu đài Duy Ma Cật, nhờ lưỡi gươm trí tuệ của vị Thầy để chặt đứt xiềng xích vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện ngày càng nhiều chúng sanh hữu duyên đến được với chanhtuduy.com, được theo bước chân vị Thầy để an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 151. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết: “Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” trong loạt bài Quỷ sự của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về sự “Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” theo quan kiến nhà Phật. Theo đó con hiểu được rằng: “Quỷ là một thể siêu hình năm trong 6 lẻo luân hồi … có đời sống vợ chồng, con cái như một gia đình tương tự dương gian”, loài quỷ có tuổi thọ hàng vạn năm, thân hình to lớn, khi chấp pháp quỷ sự thường du hý thần thông, nếu gặp chuyện thú vị nơi dân gian thường can thiệp ứng mộng hoặc nhập đồng. Hành dạng của quỷ thần đa dạng, nhưng do hạn chế về nhân sinh quan cùng tri kiến giải thoát nên sự hiểu và hành của họ chưa chắc đem lại lợi ích cho đói tượng họ giúp đỡ cũng như tăng cường quỷ đức, phước báu cho họ. Còn “vong hồn” được gọi là “linh hồn” của người chết là thể siêu hình chừng em bé 6 đến 8 tuổi. “Cõi sống của họ là cõi trung hữu, tức là nơi trung gian khi vong hồn đang tồn tại cho đến khi tái sinh” và thân trung ấm sống không quá 49 ngày. Trong thân trung ấm họ lo trốn chạy và tim nơi ẩn lấp trước “cảnh tượng kinh khiếp, hãi hùng như âm thanh cuồng nộ, tia nắng chói lọi, ánh sáng rực rỡ bằng 100 mặt trời”, những cảnh bị rượt đuổi, bị kẻ khác cầm vũ khí truy sát… Do đó, các trường hợp phá rối, báo mộng, sách nhiễu hiển linh chỉ là chiêu trò của loài quỷ oai đức lộng hành mà nhiều người vì vô minh ngộ nhận đó là vong linh người đã mất.

  Con tạ ợn vị Thầy về bài viết quý báu, lợi lạc và ý nghĩa. Con càu nguyện cho bài viết của vị Thầy được lan tỏa tới nhiều người để họ hiểu được mà tránh bị những kẻ tâm quỷ lừa lọc.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh tri, vì thành tựu của Viên ITA Việt Nam, vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 152. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 153. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải chi tiết cho chúng con về sự khác biệt, cũng như hành trạng  giữa vong hồn và quỷ thần theo thánh giáo lượng của nhà Phật, để cho chúng con hiểu rõ mà không bị rơi vào cái bẫy tâm linh của bọn buôn thần bán thánh  mà ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của bản thân. Với sự khẳng định của bậc tuệ tri thức, Đạo Sư Thanh Trí dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà: ” Vong linh ( kể cả vong linh hài nhi) phá rối, báo mộng, sách nhiễu, hiển linh đều là sai. Tất cả đều là do quỷ thần oai đức tác quái lộng hành, nhằm thỏa mãn thú vui của họ. Cần phải phân biệt đâu là bản chất và hiện tượng để có biện pháp đối trị hiệu quả tránh rơi vào mê tín dị đoan”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 154. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy ! Con đọc xong bài này rồi ạ
 155. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và chúng sanh hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và Quỷ thần. Qua đây con hiểu được rằng vong hồn và quỷ thần chỉ giống nhau một điểm đó là cùng là thể siêu hình cho nên những ai không có kiến thức tâm linh nhà Phật theo đúng chánh pháp sẽ rất dễ nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau. Nhờ có bài viết của vị Thầy mà con đã có được trạch pháp nhãn để  phân biệt được một cách rõ ràng rằng:

  Vong hồn chỉ tồn tại được trong cõi trung ấm không quá 49 ngày, không có khả năng nói chuyện  với người dương gian nên họ dùng hình ảnh biểu trưng để giao tiếp. Vậy thì không bao giờ có chuyện vong hồn về kể tội và đòi tiền những người đã gây ra nghiệp cũ với họ vì họ không thể nói, cùng lắm là biến mình thành hình hài cũ cho người có từ trường tương ưng nhìn thấy và hình ảnh không quá 10 giây. Chậm nhất là sau  49 ngày phải tái sanh 1 trong  6 cõi luân hồi và sau khi tái sanh thì  không có khả năng nhớ về kiếp cũ. Vậy nên những ai nói rằng vong nhiều kiếp trước tìm về báo oán là bịa đặt hoàn toàn vì đã tái sanh và không có khả năng nhớ về kiếp cũ thì sao có thể tìm về báo oán được nữa. Với “ thần thông “ rất hạn chế khi triển khai với loài người thì vong  linh không có khả năng nhập đồng, những hành vi lên đồng gọi vong về gặp người thân…tất cả chỉ là trò lừa đảo tâm linh để trục lợi bất chính của ông đồng bà, bà cốt.

  Quỷ thần dù có tuổi thọ dài hơn vong hồn vì thọ mạng hàng vạn năm, tuy nhiên cũng không có khả năng nhớ về kiếp cũ, câu chuyện về công tử quỷ chẳng thể nhớ được người cha kiếp xưa của mình chính là một minh chứng điển hình. Quỷ thần cũng không dễ dàng nhập đồng, tuy nhiên nếu có người mời gọi bằng hành vi khấn vái tại những nơi thường có loài quỷ trú ngụ như đình, miếu…thì sẽ tạo ra từ trường tâm linh chiêu cảm “ nghiệp thông “ của quỷ. Quỷ oai đức khi chấp pháp quỷ sự , thường đó đây du hý thần thông,  Do đó tất cả những hành vi nhập đồng, ứng mộng, giúp người người thân tìm hài cốt mất tích, tìm xác trôi sông, hung thủ giết người…chính là trò đùa của quỷ oai đức, mỗi tên quỷ khác nhau có cách đùa khác nhau. Mục đích những trò đùa này để thỏa mãn thú vui  của quỷ và được cung phụng những thứ do chúng  yêu cầu thông qua việc những người nghe tin theo dâng cúng. Do vậy, không ngẫu nhiên Đức Phật dạy không nên thờ tự quỷ thần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

   

 156. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này, con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí từ bi đã viết bài luận giải tường tận trên cơ sở khoa học biện chứng tâm linh để giải mã cho chúng con, chúng sanh hiểu về sự khác biệt vong hồn và quỷ thần, từ đó có được trạch pháp nhãn trước những lời ma mị của bọn tà sư, ác tri thức.
  Qua bài viết của vị Thầy con hiểu rằng quỷ (bao gồm quỷ đói và quỷ oai đức) là một sinh thể siêu hình nằm trong 6 nẻo luân hồi, có nơi sống và có tuổi thọ hàng vạn năm. Còn vong hồn được gọi là linh hồn người đã chết là dạng thể siêu hình, thuộc cấu trúc đặc biệt là thân trung ấm sống trong cõi trung hữu tức là nơi trung gian khi vong hồn đang tồn tại cho đến khi tái sinh. Trễ nhất 49 ngày, vong hồn tùy theo nghiệp báo mà tái sinh vào cõi khác và không nhớ gì kiếp cũ. Qua luận giải của vị Thầy, con cũng hiểu rằng những chuyện huyền hoặc, “rùng rợn” lan truyền nhan nhản trong xã hội như vong linh (kể cả vong linh hài nhi) phá rối, báo mộng, sách nhiễu, hiển linh đều là sai. Đó chính là loài quỷ oai đức tác quái lộng hành để thỏa mãn thú vui của họ. Xong đáng sợ thay thời mạt pháp, những kẻ quyến thuộc của quỷ, vốn sẵn “quỷ kế đa đoan” mượn áo cà sa để trục lợi đã vẽ ra những chuyện huyền hoặc, “pháp môn” kỳ bí như thỉnh vong, trả nợ vong… đầy đọa chúng sanh chất chồng trong phiền não, sợ hãi vì lo những việc không đáng lo, vì tâm lý muốn được “vong” cho yên thân, yên ổn mà làm theo lời ma mị của bọn tà sư, ác tri thức cho đến nỗi tiền mất, tật mang và hại cả thâm căn huệ mạng. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi viết bài. Con cầu nguyện chúng sanh nơi nơi có duyên lành được đọc bài viết này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum

 157. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để chúng con hiểu được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần. Từ đó, con có thể phần nào giải thích được những hiện tượng mê tín dị đoan và không còn sợ hãi các hiện tượng gọi hồn, vong báo mộng, không sợ lời hù dọa của tà sư Thích Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng cho rằng: “Vong đi theo con người báo thù rất nhiều khiến con người bị bệnh, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn…”.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 158. Mật Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã dày công viết lên loạt bài Quỷ Sự, qua đó đã trang bị cho con, các huynh đệ Kim cang và những bạn đọc hữu duyên cái nhìn chuẩn xác về các hiện tượng liên quan. Con hiểu được việc trang bị chánh kiến về Quỷ Sự là một việc quan trọng, vì đây là một chủ đề nhạy cảm dễ tạo nên tâm lý “nô lệ tâm linh” cho bất kỳ ai. Sự hiểu sai, hiểu không thấu đáo hoặc hiểu dễ dãi về các đối tượng trong chủ đề này sẽ gây nguy hại khôn lường.

  Những ngày này, chứng kiến sự lộ diện của một số cá nhân khoác lên mình chiếc áo người tu để trục lợi trên nỗi sợ của chúng sanh, kéo theo là bối cảnh một số chùa cao cổng lớn đánh mất bản chất tu tập thanh tịnh mà nhuốm lấy màu sắc thờ phượng huyền hoặc; con càng thấy may mắn khi chúng con theo học vị Thầy đều được trang bị tinh thần vô úy của người hành giả chân chính, Mật Gia Song Nguyễn cũng luôn giữ đúng tinh thần là nơi tịnh cư thanh trí đúng quỹ đạo giải thoát, không nằm trong tôn giáo, không phụ thuộc tôn giáo.

  Mặc khác, con cũng hoan hỉ khi nhiều chúng sanh dần có sự tỉnh thức hơn trước các thế lực tà linh, tà kiến và về quỹ đạo giải thoát. Sau nhiều năm Mật Gia Song Nguyễn tiên phong trong việc lan tỏa Chánh kiến, giữ đúng cái gốc của người tu Phật; nhiều nơi cũng bắt đầu giương cao ngọn cờ bài trừ tâm lý nô lệ tâm linh, nhận ra được “đừng biến chùa thành điện thờ”. Con hoan hỉ với sự thay đổi tích cực này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 159. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.qua bài viết này con củng hiểu được một ít về Quỷ Sự rồi ạ, con cảm ơn vị Thầy đã luận giảng bài viết để cho chúng con đọc ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 160. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 161. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu rỏ về loại quỷ oai đức và vong linh

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 162. Kính Bạch Thầy  !

  Con  đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng luận  cho chúng con hiểu sự khác biệt của vong hồn và quỷ thần theo lăng kính nhà Phật để chúng con hiểu  rỏ hơn mà không rơi vào tay bọn buôn thần bán thánh mà ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của mình.

  Con cầu nguyện cho nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ đọc được những bài quỷ sự để hiểu biết thêm mà không còn ngộ nhận và không còn mê  dị đoan.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi  chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 163. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Quỷ sự bài 3: Khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu hơn về hai sinh thể siêu hình là quỷ và vong hồn để nâng cao chánh kiến, tăng cường trạch pháp nhãn. Con hiểu rằng quỷ đói và vong hồn lo cho bản thân mình con chưa xong thì đâu có thể làm hại ai được, chỉ có quỷ oai đức mới có thể có những chiêu trò sách nhiễu, muốn chúng sanh làm nô lệ tâm linh cho mình. Hiện nay con thấy nhiều tà sư không khác quỷ oai đức là mấy, họ cũng có chỗ ở đường hoàng là chùa to đẹp, họ cũng có vai vế, cũng sung túc về nhiều phương diện, họ chỉ cần khoác chiếc áo cà sa rồi đem vong hồn ra doạ nạt là có nhiều người dâng tài vật cúng tế. Sự phá phách của họ đã làm điên đảo cả xã hội. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh sớm đọc được bài viết lợi lạc này của vị Thầy, để nâng cao chánh kiến, bài trừ mê tín dị đoan. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 164. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm của Thầy đã luận giảng rõ ràng,  chi tiết sự khác nhau giữa vong hồn và quỷ thần, giúp chúng sanh như con hiểu được để không tin lầm tà kiến, mê tín dị đoan.

  Nhiều tà sư,  tà linh đã lợi dụng sự không hiểu rõ về vong hồn của chúng sang nên đã dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa chúng sang nhằm trục lợi bất chính. Con thấy nhiều nhà sư miệng thì nói tin Phật,  học Phật nhưng hành vi thân ngữ tâm thuộc loài quỷ. Lúc nào miệng cũng rao giảng giáo lý nhà Phật nhưng tâm thì làm cho chúng sanh khổ não,  sợ hãi với những trò của quỷ.  Khi sự thật được phơi bày thì không những không biết sám hối mà còn dùng mọi thủ đoạn để che đậy hành vi tà kiến của mình,  đúng như tính chất xảo quyệt,  ngụy biện của loài quỷ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ về thực chất của vong hồn và quỷ thần,  trang bị cho con trạch pháp nhãn để không bị sập bẫy của những kẻ tà sư, tà linh  mượn danh đạo Phật để trục lợi bất chính.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ngày càng nhiều bạn đọc được đọc bài viết này và các bài viết khác trên chanhtuduy.com để không tin lầm tà sư,  tà linh mà  phải chìm mãi trong khổ đau sinh tử.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 165. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng pháp ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh ạ. Om mani padme hum!
 166. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 167. Uyen Doan says:
  Kính Thầy, con đã đọc bài này ạ
 168. HUynh Quang Phát says:
  Con kính Thầy,

  Con đã đọc bài

 169. HUYnh Quang Phát says:
  Con Cảm ơn Thầy,

  Con đã đọc bài

 170. Trịnh Văn Lâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúnh sang .

  Om Mani Padme Hum 

 171. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 172. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “ QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí Tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu được sự khác biệt, hành trạng giữa vong hồn và quỷ thần theo thánh giáo lượng của nhạc Phật.Vong hồn là linh hồn của người đã chết trong cõi trung hữu, linh hồn chỉ ở dạng thể siêu hình như em bé 6-8 tuổi, chỉ tồn tại 49 ngày sau khi mạng chung, thường dao động,vật vờ trong gió nghiệp thức ăn của họ dùng bằng mùi. Quỷ ( quỷ đói) và quỷ thần oai đức cũng có quỷ thông, là sinh thể siêu hình nằm trong 6 nẻo luân hồi, có đời sống vợ chồng, con cái như tương tự như ở dương gian, thọ mạng đến hàng vạn năm. Loài quỷ thần thọ mạng lâu thân hình to lớn, có thần thông tùy theo cấp bậc, khi có ai thờ cúng lễ lạy, mời gọi họ, từ đó họ tác oai tác quái “ quỷ kế đa đoan” để thoả mãn thú vui, phá rỗi sách nhiễu để được cúng tế. Như vậy còn hiểu được những chiêu trò nhập vong, nhập đồng chỉ là những chiêu trò ma mị trêu đùa của loài quỷ oai đức nhằm nhằm thoả mãn thú vui của họ, cùng những kẻ tad sư, tà linh mượn đạo tạo đời, lừa đảo tâm linh để trục lợi bất chính. Do vậy, Đức Phật dạy, không nên thờ tự quỷ thần.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh hữu duyên tiếp cận được trang chanhtuduy.com đọc được bài viết này để hiểu được bản chất sự vật và hiện tượng để đối trị, bài trừ tâm lý nô lệ tâm linh, mê tín dị đoan.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con chúng sanh hữu duyên bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 173. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài luận giải cho chúng con, chúng sanh hiểu rõ về hai sinh thể siêu hình là quỷ thần và vong hồn , bài viết đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn nhận dạng hành trạng của quỷ, ban tinh thần vô úy để chúng con không còn sợ hãi trước các đối tượng siêu hình, không tự biến mình thành nô lệ tâm linh làm miếng mồi ngon cho những kẻ tà sư, tà linh lợi dụng sự sợ hãi của chúng sanh mượn đạo tạo đời trục lợi bất chính.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con chúng sanh bài pháp quý báu lợi lạc giúp chúng con không tin lầm tà kiến,mê tín dị đoan.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 174. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải những hiện tượng và hiện lượng này theo “Thánh giáo lượng” Phật đà để giúp cho chúng con, chúng sanh hiểu thấu đáo và thấy được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần. Để nhờ đó mà không còn sợ hãi vô cớ những điều vô minh, tạo thành thái độ mê tín mà làm mồi cho những kẻ buôn thần bán thánh.
  Và nhất là không nên thờ tự quỷ thần theo lời Đức Phật đã dạy, bởi lẽ khi khấn vái là ta tự tạo ra trường tâm linh chiêu cảm “nghiệp thông” của quỷ thần, nhờ đó mà họ mới có cơ hội vào người chiếm giữ linh hồn rồi tác yêu tác quái.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 175. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần, trang bị cho chúng con  trạch pháp nhãn để nhìn thấu rõ bản chất của mọi sự vật, hiện tượng. Con cầu mong rằng ngày có nhiều chúng sanh hữu duyên biết đến nguồn sáng chánh pháp trên Chanhtuduy.com, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tránh được tâm lý sợ hãi mà làm con mồi cho những kẻ buôn thần bán thánh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi, xóa bỏ màn đêm của vô minh, tà kiến.

  Om mani padme hum.

 176. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần. Đây đều là 2 dạng sinh thể siêu hình nhưng có tuổi thọ, hình dáng, cõi sống,… hoàn toàn khác biệt. Chúng con thật ơn phước khi được vị Thầy luận giải rõ ràng, thấu đáo về 2 đối tượng này, để không còn bị nhầm lẫn và lo những điều không đáng lo. Nhưng còn biết bao nhiêu chúng sanh vẫn còn chìm đắm trong vô minh, chưa được tiếp cận chánh pháp Phật đà nên đã mang tâm lý sợ hãi, cho rằng mọi điều không may đang xảy đến với họ là do “vong” đi theo quấy phá, từ đó đưa bản thân làm mồi cho bọn tà sư, những kẻ buôn thần bán thánh trục lợi thông qua những màn kịch “thỉnh vong”, “gọi vong”.

  Con cầu nguyện những bài Pháp của vị Thầy lan tỏa đến khắp mọi nơi, giúp chúng sanh hiểu được bản chất thật của vong hồn và quỷ thần, từ đó không còn rơi vào mê tín dị đoan nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 177. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con xin tán thán Công Hạnh, Trí Huệ ,Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng để chúng con được biết về sự khác nhau giữa vong hồn và quỷ thần .

  Qua đó giúp chúng con và chúng sanh được hiểu đúng bản chất thật của sự vật hiện tượng để không còn bị sợ hãi mà rơi vào những cái bẫy ma mị , lầm lạc tà kiến, mê tín dị đoan do tà sư, tà linh gây ra nhằm hù dọa chúng sanh để trục lợi bất chính.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Cầu mong cho ánh sáng Chánh Pháp được soi sáng khắp muôn nơi để sua đi màn đêm vô minh tà kiến chúng sanh có được sự thức tỉnh mà lìa mê về giác.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 178. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật KhánhVăn đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc này ạ. Qua đây con đã hiểu được thế nào là vong hồn và quỷ thần. Cũng như trang bị cho mình trạch pháp nhãn để tránh xa tà kiến, vô minh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 179. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Thầy đã luận giảng phân tích cho chúng con và nhiều người hiểu rõ được sự khác biệt của “vong hồn” và “quỷ thần” và cuộc sống, tuổi thọ cũng như những khả năng chiêu cảm của họ.

  Con hiểu được  vong hồn là một dạng thể siêu hình ở giai đoạn giữa của kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Sinh thể này ai cũng sẽ trải qua, không chỉ một lần và nhiều lần, mỗi lần có tuổi thọ dài ngán khác nhau nhưng cũng không quá 49 ngày. Trong giai đoạn này thì vong hồn rất yếu ớt và tội nghiệp. Họ không đủ khả năng để bắt nạt người sống, hoặc giúp đỡ “phù hộ” cho người sống. Nếu như người sống có người thân mất thay vì sợ hãi, hoặc cầu cạnh nhờ “phù hộ”, hoặc bi lụy sầu khổ khóc thương luyến ái thì cũng không được gì cho bản thân và người chết. Thậm chí những hành động đó còn gây thêm những trở ngại cho sự tái sanh của người chết vì gây nên những xúc tình tiêu cực họ dễ dàng tái sanh cõi thấp.  Khi có người thân mất nên hộ niệm, làm những việc thiện lành hồi hướng công đức cho người thân để họ hoan hỷ mà tái sanh cõi lành nhanh nhất.

  Còn quỷ thần là một sinh thể, một loài khác, ở một thế giới khác riêng biệt của họ. Bản thân họ cũng có đời sống riêng, gia đình con cái đời sống riêng không liên quan dính líu đến kiếp cũ, đời sống cũ. Đời sống của loài quỷ cũng đầy khổ sở, vất vả, căn bản trí thấp kém so với loài người. Họ cũng không có khả năng ban phước hoặc gián họa cho loài người. Chỉ có loài quỷ oai đức có một ít quỷ lực để chiêu cảm những hình ảnh tượng trưng đến người sống. Khả năng của họ cũng rất hạn chế, tuy nhiên nếu loài người do sợ hãi, cầu cạnh, mời gọi tự tạo ra từ trường tâm linh tương ưng thích ứng chiêu cảm “nghiệp thông” của  quỷ thần thì họ mới có khả năng gá vào tác oai tác quái, phá phách.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cảm tạ Thầy đã ban trạch pháp nhãn đến cho nhiều người. Con cầu nguyện bài viết này lan tỏa chánh kiến đến cho nhân loại để biết được những điều nên làm và không nên làm, tránh làm miếng mồi ngon cho tà sư và bọn linh căn, linh môi.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 180. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Tâm linh về cõi âm đến khoa học còn không có câu trả lời chính xác và là vấn đề nhiều tranh cãi đến tận bây giờ, đâu là câu trả lời đúng thì bản thân con thiếu kiến thức thì khó phân định. Rất nhiều người bị rơi trạng thái cúng vong và quỷ thần lẫn lộn sau đó bị chị phối bởi Thầy tà kiến. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp bản thân con một góc nhìn nào đấy phân định được hoạt động cúng vong và quỷ thần. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với tinh thần vô uý trong đời sống thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 181. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được về Vong hồn và Quỷ thần.
  Qua bài viết này của vị Thầy đã giúp cho con hiểu được rằng người sau khi mạng chung và sau 49 ngày sẽ phải thác sanh qua đời sống khác trong 6 nẻo luân hồi ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời ) và không nhớ gì đến đời sống ở kiếp trước của mình. Không có chuyện họ ở mãi trong nhân gian ở dạng vong linh mà quấy rối. Còn những hiện tượng báo mộng, sách nhiễu, phá rối là do Quỷ thần oai đức tác quái nhằm thoả mãn thú vui, trục lợi của họ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 182. Nguyễn Thị Tuyết Nhung says:
  Thưa thầy con đã đọc xong bài viết và con đã hiểu rõ những hiện tượng xung quang mình.

  Con cảm tạ ơn thầy!

 183. Ashley Pham says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 184. Nguyễn Đức Duy says:
  Con vốn là thằng không ưa đọc sách, nhưng hôm nay con đã thực sự tập trung được khi đọc bài thầy viết. Cảm ơn Thầy !
 185. Bùi mạnh hải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.
 186. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 187. Hoàng Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 188. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 189. Mật Trì Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 190. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 191. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy và giúp con hiểu được nhiều điều hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mami padme hum.

 192. Kim Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 193. Dâu Huỳnh Phúc Phi says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc xong bài này.

  Con cảm tạ sự chỉ dẫn của Thầy để con hiểu được sự khác nhau giữa quỷ và vong linh (điều mà xưa nay con luôn mơ hồ và lầm tưởng).

  Kính cảm tạ công ơn Thầy.

 194. Mật Thanh An says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết :”Quỷ sự bài 3: Sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” rồi ạ !

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho con biết thế nào là linh hồn, quỷ thần và sự khác biệt của chúng.

  Con hiểu được rằng, vong hồn là người mới mất ngoài vong hồn còn có oan hồn là những người bị chết oan, chết dữ những vong hồn này thuộc thể cấu trúc gọi là thân trung ấm và sống trong cõi trung hữu  chỉ tồn tại được không quá 49 ngày, thân hình nhỏ bé như đứa trẻ, có thần thông nhưng không cao, có thể hưởng thức ăn từ người dương cúng tuy nhiên ăn bằng cách ngửi mùi hương và phải kêu đúng tên tuổi mới nhận được và những vong hồn này không thể nhập vào người hay báo mộng vì thân thể siêu hình luôn dao động theo niệm tưởng ở đâu sẽ xuất hiện ở đó trong thời gian ngắn. Còn quỷ thần có 2 loại là quỷ đói và quỷ thần oai đức các loài quỷ này bản chất ác độc luôn đùa bỡn tạo thanh danh giả thần, giả thánh, báo mọng để thoả mãn thú vui, để nhận được sự thờ cúng của con người chung quy lại cũng vì những món đồ ăn thức uống và chúng thích sự cung phụng của con người.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thâm tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện các chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 195. Đặng Thị Trúc Thương (TG) says:
  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

  Con chúc sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô vì hạnh phúc chúng sanh .

 196. võ thị kim quí says:
  Kính Bạch Thầy ! Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy và Cô nhiều sức khoẻ!
 197. Cảnh Nguyễn minh says:
  Kính bạch Thầy.

  Còn đã đọc xong bài roi a.

 198. Le văn thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã hiểu và phân biệt được Vong linh và Quỷ Thần rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

 199. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu và phân biệt được quỷ thần,  vong hồn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

 200. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài nay rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 201. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được vong hồn và quỷ thần.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 202. Lương Ngọc Tuệ Minh(11 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 203. Phạm Thị Thuận says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 204. Dương Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Biết ơn Thầy khai thị con đã hiểu hơn một chút những khái niệm sự việc dễ gây ngộ nhận trên ạ.

  Con kinh chúc Thầy Cô sức khoẻ ạ!

 205. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 206. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài rồi ạ!

  Con cảm tạ hơn Thầy .

 207. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con hiểu và phân biệt giữa vong hồn và quỷ thần.

  Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn không phân biệt đâu là vong hồn (cô hồn) và đâu là quỷ thần hoặc loài quỷ. Vong hồn (cô hồn) chỉ tồn tại trong 49 ngày sẽ đi đầu thai theo nghiệp chiêu cảm của mình mà về các cõi giới khác nhau trong 6 cõi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời). Còn loài quỷ thì là một trong 6 cõi luân hồi trong vũ trụ quang. Nhưng suy cho cùng thì vong hồn (cô hồn) hay loài quỷ cũng không có khả năng ban phước hoặc gián họa cho loài người. Các loài này cũng không có khả năng thọ dụng các hình thức cúng thí đại trà mà nhiều người hay làm hiện nay.

  Loài người vẫn cao cấp hơn đặc biệt là những người tu Phật, quy y Phật.  Tuy nhiên buồn cười thay trong đó có cả thượng tọa, hòa thượng tu nhiều năm trong chùa vẫn còn mê lầm thậm chí khẳng định bày vẽ ra việc cúng cô hồn, đã vậy còn gọi là cúng dường cô hồn không thể chấp nhận được.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài đem lại ánh sáng chánh Pháp đến nơi nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 208. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

   

 209. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
   

  Kính bạch Thầy

  Con rất thích những bài này.

  Tuy con không hiểu được hết.

  Thực sự con rất cảm ơn Thầy đã viết bài này

  Om mani Padme hum

   

 210. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con rất thích những bài này

  Tuy con chưa hiểu được hết

  Nhưng những bài Thầy đã viết

  Con rất cảm ơn Thầy đã viết những bài này

  Om mani Padme hum

  Om

 211. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con rất thích những bài này

  Tuy con chưa hiểu được hết

  Nhưng những bài Thầy đã viết

  Con rất cảm ơn Thầy đã viết những bài này

  Om mani Padme hum

  Om

 212. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, quỷ và vong hồn khác nhau như thế nào,  vén lên bức màn ma mị, gieo rất tà kiến của bọn tà sư, linh căn, linh môi, qua đó giúp chúng con không còn sợ hãi trước thế lực tà linh nữa, mà tinh tấn thực hành chánh pháp, tích tập công đức để giải thoát.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 213. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Bài viết của Thầy rất hay và ý nghĩa giúp con hiểu được nhiều điều mà bản thân con còn chưa biết. Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã truyền dạy cho con biết đâu là ma quỷ, vong linh, oan hồn… Giúp con tránh được những trò mê tín dị đoan và làm theo những hủ tục lạc hậu mà vô tình đã tiếp tay cho loài quỷ.

 214. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã giúp con phân biệt rõ quỉ thần và linh hồn, giúp con không con sợ hải trước nhưng thế lực tà linh .

  Con kính chúc sưc khỏe Thầy Cô luôn trường thọ.

  Om mani padme hum.

 215. Ngô Đăng Thành says:
  Kính bạch Thây!

  Con đã đọc bài viết. Con cám ơn Thầy về những tri thức rất cần thiết để mọi người nhận biết đúng đắn vấn đề tâm linh trong cuộc sống.

  Chúc Thầy, Cô sức khỏe.

   

 216. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng việc vong linh phá rối, báo mộng là không đúng mà chủ yếu là chiêu trò của quỷ oai đức. Khi người ta khấn vái là tạo ra trường tâm linh chiêu cảm “nghiệp thông” của quỷ thần. Nhờ đó, chúng nương theo vào người chiếm giữ linh hồn rồi tha hồ tác yêu tác quái. Vì vậy Đức Phật dạy không nên thờ tự quỷ thần.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 217. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Om mani padme hum

 218. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này con rất ấn tượng cầu nguyện thứ nhất ah vị thương nhớ đứa con mà người ngoại đạo phải tiềm gặp bằng được con mình để rồi nhận ra là ông đã sai nên về rồi đã Quy Y nhà Phật điều này cho con hiểu được là không có linh hồn hầy hương linh và chiêu trò của quỷ ah . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy vi lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua những khó khăn thiện tại và thanh thông trong tương lai om ah hùm.

 219. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn bản chất của Quỷ vương và vong linh. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho đạo huynh Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại. Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 220. Anh Tran says:
  Kính thưa thầy,

  con đã đọc bài này ạ

   

 221. Đoàn Thị Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy

 222. Nguyễn Thùy Linh ( Hạ Long - Quảng Ninh ) says:
  Kính Bạch Thầy ,con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn  Thầy .

  Om Mani Padme Hum

 223. Nguyen Minh Thien says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

   

   

 224. Nguyên Minh says:
   

  Kính bạch Thầy!

   

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 225. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ , con cảm tạ Thầy

 226. Nguyễn Trung Khánh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy!

  Nhưng con chưa hiểu: nếu vong linh đầu thai sau 49 ngày vậy thì tại sao dân gian vẫn thường thờ cúng người đã mất hàng năm ạ.

  • Nguyên Thành says:

   Con nên hiểu truyền thống dân tộc khác với tuệ nhãn Đức Phật. Do vậy, lời Phật dạy dành cho đệ tử Ngài. Con tin bên nào là tùy con nhưng muốn tận tường thực nghĩa, con đọc đoạn kinh ” Kalama” thì hiểu! Thầy không tranh luận.

   • Nguyên Thành says:

    Ngoài ra, con nên 13 bài ” Quỷ sự sẽ rõ thêm. Thờ cúng là việc tự do tín ngưỡng Thầy không lạm bàn nhưng trò nên hiểu trò vào đây học Phật hay gì khác?

 227. Đinh Quang Trường says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 228. Lê Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

 229. Trần Dung says:
  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

   

 230. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc hết bài của thầy.

  Con cảm tạ ơn thầy ạ !

 231. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ,

  Con đã hiểu thêm về vong linh và quỷ,

  Con cảm ơn Thầy.

   

 232. Truong Bui says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết, Con cảm tạ ơn thầy đã giải thích về”Vong hồn và Quỷ thần”

   

 233. Vũ Thị Lương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này.

  Con xin cảm tạ Thầy.

 234. Thu Thuỷ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này

  Con cảm tạ Thầy.

 235. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua QUỶ SỰ BÀI 3: ” sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần ( Bài mở đặt biệt ) ” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài pháp quý báu này. Qua bài này cho con hiểu được sự khác nhau về hình dáng, nơi sống, thời gian sống, việc làm của linh hồn và quỷ thần có oai đức. Bên cạnh đó cho con nhận ra được con người sau khi chết thì sẽ tái sanh vào 6 nẻo luân hồi sau 49 ngày, tùy theo nghiệp báu, phước đức mà họ sẽ tái sanh vào cõi cao hay thấp, không có vong linh nào về mách bảo, báo mộng, hiển linh, nhập đồng hay sách nhiễu cả mà đó là do sự lộng hành, tác oai tác quái của quỷ thần oai đức nhằm thỏa mãn thú vui của họ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái tuyệt đối.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 236. lê Bằng says:
  Kính Bạch thầy!

  Qua bài viết con đã hiểu được ý nghĩa của 49 ngày sau khi mạng chung, con đã hiểu ra tại sao lại có những giấc mơ báo mộng. Phật pháp thật chặt chẽ không tưởng, mỗi một lĩnh vực hay đối tượng đều có khai niệm và dẫn chứng rõ ràng. Con cảm ơn thầy vì đã khai mở thêm trí huệ cho con.

 237. Kieu Van Hoa says:
  Kính bạch thầy !

  Vậy tóm lại là con người sau khi mất chắc chắn sẽ đầu thai sang cảnh giới khác.

  Còn những chuyện nhập hồn của ông bà cụ kỵ xa xưa toàn là quỷ oai đức làm để tăng sự oai nghiêm ạ.

 238. Hồng Chương says:
  Thưa thầy ! Con đã đọc xong bài. Con xin cảm ơn thầy đã viết bài.
 239. Trịnh Thị My says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết ạ!

  Con My

 240. Ngà trần says:
  Thưa Thầy ! Con đã đọc xong . Con xin cảm ơn bài viết của Thầy
 241. Nguyễn Thị Luyện (65 tuổi) says:
  Đầu. Xuân năm mới con kính chúc BẠch Thầy trường thọ an khang   dạ thưa Thầy con đọc xong bài của Thầy khiến cho con hiểu biết được giữa người và ác quỷ và ai là quỷ  điều mà từ xưa nay chưa ai chứng minh được cái u mê tăm tối  này con xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới Thầy ạ
 242. Phạm Tuấn Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 243. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải theo “Thánh giáo lượng”, ngõ hầu giúp chúng con, chúng sanh thấu đáo sự “khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần” nhầm tránh làm mồi cho kẻ buôn thần bán thánh.
  Và qua thực chất vong hồn báo mộng, phá rối, sách nhiễu, hiển linh, con hiểu rằng tất cả đó đều do quỷ thần oai đức tác quái lộng hành nhầm thỏa mãn thú vui. Do vậy mà người thiếu hiểu biết sợ hãi mà rơi vào chiêu bài “quỷ kế đa đoan” mà cung phụng những thứ do chúng yêu cầu.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 244. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch thầy!

  con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  con cám ơn thầy!

 245. Phạm Minh Quốc says:
  Kính Bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn thầy!

 246. Thu Hà says:
  Bạch Thầy! Con đã hiểu rồi a!
 247. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Rất là ý nghĩa ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

 248. Nguyễn văn kiên says:
  Kính bạch thầy !

  con đã đọc rồi ạ

 249. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong quỷ sự bài 3.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 250. Phú Quý says:

  Kính bach thầy, con đã đọc xong bài viết này và hiểu được về vong hồn rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy, kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn.

 251. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

 252. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần, nhằm giúp cho chúng con tránh rơi vào con đường tà kiến, mê tín dị đoan.
  Qua đó, con hiểu được. Theo quan điểm Phật pháp, chúng sanh đều bình đẳng, tuy sinh mệnh của con người dài ngắn khác nhau nhưng sau khi mất đều giống nhau. Vong hồn người chết tồn tại trong thân trung ấm trong vòng 49 ngày (kể cả thai nhi đã chết), sẽ thác sanh vào 1 trong 6 cõi luân hồi ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,người, thần, trời) tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của mình. Không có chuyện ở mãi trong nhân gian dưới dạng vong linh mà quấy rối. Nếu có, thì đó chỉ là những chiêu trò quấy phá của loài quỷ thần nhằm hưởng lợi trên sự vô minh, sợ hãi của con người.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
   
 253. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã bằng luận chứng, luận cứ dựa trên thành giáo lượng phân tích, luận giản cho chúng con hiểu được về thực chất của linh hồn và loài quỷ thần. Qua bài viết con hiểu được sự khác nhau từ hình dáng, thời gian tồn tại và bản chất của hai loại này hoàn toàn khác biệt. Vong hồn chỉ tồn tại trong 49 ngày là cao nhất và hình dáng chỉ như đứa trẻ ,còn loài quỷ thì cao to cuộc sống dài đến hơn vài ngàn năm. Cùng với bản tính “quỷ kế đa đoan” mà chúng hay bày ra nhiều chiêu trò tác quái để thỏa mãn thú vui và để được thọ hưởng đồ cúng từ những người sợ hãi chúng. Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status