Mar 28, 2019

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 194 Comments

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ

QUỶ NHẬP

QUỶ SỰ BÀI 1: ma quỷ là ai?

QUỶ SỰ BÀI 2: đầu thai hay quỷ nhập?

QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 5: tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp

QUỶ SỰ BÀI 6: nhận biết và đối trị

QUỶ SỰ BÀI 7: “gần mực thì đen…”

QUỶ SỰ BÀI 8: đó đây chuyện đuổi quỷ

QUỶ SỰ BÀI 9: cần minh định theo chánh kiến

QUỶ SỰ BÀI 10: nhận biết biểu hiện quỷ nhập từ thô đến tế

QUỶ SỰ BÀI 11: những “con sâu” trong phi vụ trừ tà

QUỶ SỰ BÀI 12: phòng bệnh hơn chữa bệnh – Hết


Như bài trước đã viết, Quỷ ác chỉ có thể nhập vào những ai bị sa đọa trong hành vi thân, ngữ, tâm, mà cụ thể là tạo ác nghiệp thường xuyên về sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong quan hệ nam-nữ, nói dối hại người, lạm dụng các chất các thứ gây nghiện.

Song, những người đường hoàng, lương thiện tại sao cũng bị “nhập đồng”. Đây là lý do để đề cập đến một loại người gọi là “linh môi”.

LINH MÔI LÀ AI?

“Linh môi” là một thuật ngữ tôn giáo, và ở trong tín ngưỡng dân gian thường được gọi là “bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu Mẫu”. Ở miền Nam thường truyền miệng danh từ nhân xưng là “Cô”, “Cậu”, “Thím”…Chúng ta tìm hiểu về hạng người đầu tiên trong phạm trù này.

“bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu Mẫu”

Có những người nghiêm túc, do kiếp trước là một trong những vị thuộc hoàng tộc của Quỷ Vương, Long Vương, Thiên Vương, sau khi hết phước họ thác sanh vào 3 cõi thấp. Mãn nghiệp, họ được làm người, bấy giờ trong họ sẵn có mầm mống kiếp cũ . Nhờ ngoại duyên tác động, tiềm thức trỗi dậy một cách lờ mờ nhưng khả năng ngoại cảm được bộc phát gọi là “sức linh”. Linh môi có nghĩa là hạng người trung gian (môi giới), giao tiếp giữa con người và “thần linh” nào đó thuộc thế giới siêu hình. Họ nhận lời dạy, chỉ dẫn của “thần linh” rồi hướng dẫn lại con người làm theo.

“bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu Mẫu”

Tùy theo kiếp cũ xa xưa của họ thuộc Quỷ chúng, Long chúng, hoặc Thiên chúng, thì nay họ có được những sức linh tương ưng. Do vậy, họ hay khuyên người khác thờ tự những ai mà trước đó họ tôn kính. Chẳng hạn như linh môi thuộc Quỷ chúng, thì bảo đồ đệ thờ Quỷ vương, tương tự – Long vương; Thiên vương. Riêng linh môi thuộc Quỷ chúng, thường không muốn tự nhận mình là quyến thuộc của Quỷ nên họ mạo xưng những từ cao cấp như “Thần linh”, “Tiên ông”, “Tiên nữ”, “Thiên sứ”, “Tiên tri”, “Bồ tát”…Vì sao? Bởi lẽ họ hiểu rằng Quỷ là loại chuyên gây họa, gây hại cho loài người nhiều hơn là hành thiện, nên họ tránh dùng những từ ngữ liên quan đến Quỷ.

“bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu Mẫu”

Thuở hồng hoang của lịch sử, khi loài người còn ở dạng  bộ lạc ban sơ, sức linh dễ được phát hiện. Bỡi lẽ, thời đó, giữa con người và sinh thể cõi siêu hình dễ tương thông vì tâm lý loài người thời đó thường sợ hãi, và bị chế ngự bởi nhiều ảo tưởng. Họ có khuynh hướng thờ cúng những vị thần do họ tưởng tượng. Đây là điều kiện tốt cho chúng quỷ lộng hành, tác oai tác quái. Họ dựa vào những linh môi mà phán xét, ra lệnh. Từ đó xuất hiện những hạng người như thầy mo, thầy pháp, thầy cúng, phù thủy của bộ lạc, bộ tộc. Về sau, khi trình độ văn minh lên cao, người ta dùng từ cao cấp hơn là “tế sư”, “tiên tri” “thiên sứ”, “thuật sĩ”…Cho dầu dùng bao nhiêu mỹ từ đi nữa, bản chất họ vẫn là hạng “linh môi”.

Thơ “nhập đồng”

Tùy theo “bề trên” của họ là ai (quỷ, rồng, trời) thì họ có được sức linh của cõi ấy. Họ có thể dựa vào đó mà thể hiện một ít “thần thông” như đoán trước được sự kiện sẽ diễn ra trong vài ngày tới; thấy được những gì dưới lòng đất; giao tiếp được với những sinh thể siêu hình. Do đó, người ta thường kính sợ linh môi, cứ xem họ như bậc tiên thánh. Thực ra, họ chỉ có thể phát huy được sức linh của mình khi được “bề trên” dựa vào. Ngoài thời điểm ấy, họ chỉ là người thường với những hỷ nộ ái ố của riêng mình.

“Thần y” chữa bệnh bằng nhảy múa

PHÂN LOẠI LINH MÔI

Hạng linh môi được phân chia thành 2 loại. Một là loại linh môi tự nhiên, hai là linh môi được đào luyện.

Linh môi tự nhiên hoặc ngẫu nhiên là người có thể vía nhẹ, tần số tâm linh gần tương ưng hoặc tương ưng với “bề trên”. Một ngày kia họ vào đền, miếu, đình, mạo, miễu liền được “bề trên” (quỷ, rồng) gá vào, liền bỗng nhiên đạt được khả năng ngoại cảm. Giờ đây cần hiểu nghĩa từ “ngoại cảm” là gì?  Ngoại tức là “ngoài”, “cảm” là cảm nhận, cảm thấy bằng những giác quan sẵn có của con người, như khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác, xúc giác (gọi là 5 giác quan thuộc mắt, tai, mũi, lưởi, thân). Ngoại cảm tức là giác quan ngoài 5 thứ kia, mà thế gian dùng từ “giác quan thứ 6”. Khả năng ngoại cảm là như vậy!

Loại người thứ hai là linh môi được đào luyện. Họ là những người được huấn luyện qua trường lớp, khóa học, khóa tu nào đó, rồi mới trở thành linh môi. Có nghĩa là trong quá trình đó, bằng những bài tập tâm linh, họ được rèn luyện trong những điều kiện thích hợp cho sự “nhập đồng” của “bề trên”, tùy theo những vị thầy linh môi. Từ đó họ có thể tiếp cận được với quỷ thần, rồng trời trong nghi lễ huyền hoặc, hoặc trong cúng tế đầy huyết tanh. Đây là hiện tượng của những kẻ “hầu đồng”, “lên đồng”, “thầy bói”, “thầy pháp”, “thầy mo”.

hiện tượng của những kẻ “hầu đồng”, “lên đồng”, “thầy bói”, “thầy pháp”, “thầy mo”.

Tùy theo trình độ tâm linh của “bề trên” mà linh môi dạy người khác theo những phương pháp khác nhau. Có linh môi dạy bằng cách giáng cơ, lập đàn; có linh môi được sức linh mà giảng thuyết hướng thiện. Ở những giáo phái do linh môi này sáng lập, thường chỉ có giáo luật (quy tắc, luật lệ) giáo nghi (hình thức hành lễ), mà không có giáo điển (yếu nghĩa cốt lõi của giáo phái), lại càng không có lịch sữ phát triển rõ ràng, nên đây là “tôn giáo” tự phát, tựa như một “cái lẩu” tâm linh.

Có loại linh môi được một trong những hoàng tộc của Quỷ vương, Long vương, Thiên vương, thuở xưa được vân tập về Pháp hội Linh Sơn nghe Đức Phật thuyết pháp, thì linh môi này được ứng khẩu nói ra những điều hay, lẽ phải; khuyên người khác làm lành, tránh dữ; khuyên người ta sùng bái “bề trên” của họ để được tài lộc, sức khỏe, công danh… Đây là sự giải thích cho những giáo phái hành thiện ra đời trong bối cảnh lịch sử đất nước. Tuy có những lợi ích tâm linh nhất định từ những linh môi này, nhưng lời dạy của họ chưa hợp với yếu nghĩa giải thoát của đạo Phật.

Tuy vậy, các trò cũng nên biết “Nhất Quán Đạo” và “Nhật Liên Tông” ở nước Nhật; Trai Giáo của Trung Quốc, giáo phái của Thanh Hải Vô thượng, tuy có dựa vào Tam bảo, nhưng thực tế họ không phải đạo Phật chân chính. Nên nhớ, tất cả các đạo khác, giáo phái khác ngoài đạo Phật, chỉ thuyết giảng (hoặc nói, hoặc viết) về hướng thiện, hướng thượng, không bàn đến hướng tịnh tức là Giải thoát. Luận lý của họ rơi vào nhị nguyên, biên kiến hoặc chấp có, hoặc chấp không, hoặc cả hai. Còn giáo điển Phật môn vượt lên trên những kiến chấp ấy, được gọi là Trí tuệ Tánh không vượt Luân hồi Tam giới. Tuy nhiên, dựa vào sức linh của “bề trên”, họ cũng tạo ảnh hưởng nhiều cho những người thiếu hiểu biết và mong cầu danh lợi.

Những hạng linh môi như trên gọi là “linh môi đời thứ nhất”. Do không có giáo điển nên đời sau của họ tùy theo mỗi người mà tự tung tự tác khác nhau, nên nảy sinh ra nhiều hậu quả. Từ đó có hạng linh môi được đào luyện.

Loại này được tuyển chọn từ những ai còn nhỏ tuổi (thiếu niên, hoặc nhi đồng), đưa vào đào tạo. Đương nhiên là linh môi được đào luyện phải có chút ít “linh căn”, có nghĩa là tâm lý nhạy cảm, mạnh ảo tưởng, chút gì đó “phiêu linh”. Về sau, khi họ trưởng thành, sức linh càng được củng cố, lớp linh môi này thay thế bậc đàn anh. Tuy nhiên, họ không còn được như thế hệ ban đầu vì sức linh đã suy giảm, khả năng không còn bén nhạy với sự tiếp cận “bề trên:. Phần lớn, họ phán đoán lờ mờ, sau đó tự nói theo ý riêng của mình để trục lợi cá nhân, dẫn dắt đồ chúng đến con đường lầm lạc mà bắt đầu từ sự mê tín. Do bản thân hạng linh môi đào luyện thiếu đạo đức thế gian, nên lúc bấy giờ Quỷ ác tha hồ “nhập đồng”, mà gây biết bao tai họa.

PHÂN BIỆT ĐỂ TRÁNH MÊ TÍN

Kinh Hoa Nghiêm và Địa Tạng của đạo Phật tuy có đề cập đến thần linh, bát bộ,  nhưng đa số người dân nước ta có tín ngưỡng đa thần từ ảnh hưởng phong hóa của người Trung Quốc, chứ không phải theo niềm tin Phật giáo chân chánh. Theo nhận định của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, viện chủ Pháp Cổ Sơn ở Đài Loan, Phật giáo truyền vào Trung Quốc vào đời Tần Hán, trước cả thời Hai Bà Trưng ở nước ta. Trước đó, người Trung Quốc đã tín ngưỡng đa thần rồi. Họ coi Đức Phật cũng là một vị thần từ Tây Trúc mà thôi. Đến khi kinh Phật được dần dần phiên dịch, lưu truyền và kết tập thành Tam Tạng giáo điển bằng Hán ngữ, thì họ mới hiểu biết Phật giáo không phải thuộc tín ngưỡng dân gian. Song, cũng chỉ có những người nghiên tầm kinh điển Phật môn, và tu Phật chân chánh mới hiểu. Còn những người thường khi tiếp cận với Phật, Bồ tát trong đạo Phật, họ cũng có thái độ và quan niệm giống như tiếp cận với truyền thống thờ cúng tổ tiên, thần dân tộc, thần trong tự nhiên (thần cây, thần sấm, thần núi.). Cho nên thần và Phật trong tiểu thuyết, chuyện dân gian không có gì khác nhau. Người Trung Quốc thời bấy giờ biết đến Phật tổ, Quán Âm Bồ tát là nhờ vào tiểu thuyết thông tục như “Phong thần diễn nghĩa”, “Tây du ký”, “Quán Âm đắc đạo”v..v..mà không phải do đọc hiểu từ kinh điển Phật giáo. (nguồn: Phật học Quần Nghi).

Dân tộc ta chịu sự đô hộ hằng ngàn năm của Trung Quốc, từ thưở An Dương Vương thất thủ tại kinh thành Cổ Loa, đến đời Hai Bà Trưng, rồi thời tiết độ sứ họ Khúc..đều chịu sự ảnh hưởng phong hóa từ người Tàu. Đến đời Đinh, Lê, Lý, Trần thì Phật giáo mới phổ biến ở nước ta, nhưng không thể đẩy lùi tín ngưỡng dân gian trong dân chúng, bị ảnh hưởng trước đó đã lâu. Đây là âm mưu thâm độc của Trung Quốc mong đồng hóa người Việt bằng cách phổ biến những tín ngưỡng dân gian. Ban đầu là những thần linh trong truyện thần thoại và nhân vật lịch sử trong dân gian, về sau Phật giáo phổ cập ở Trung Quốc, bọn linh môi, cơ đồng cũng lên đồng, lập đàn tự xưng Phật, Bồ tát, La hán. Họ còn bịa đặt những nhân vật lịch sử hoặc những thần linh trong truyện thần thoại của họ, trở thành những hộ pháp (!) đạo Phật. Chẳng hạn như họ truyền miệng trong dân gian rằng Quan Công đắc thánh (!) , trở thành Hộ pháp Già lam, bà Thiên Hậu nào đó được dân Việt thờ tự cũng được dựng lên “lý lịch” là thuở nhỏ đã tu Phật, khiến dân ta sùng bái vô lý. Dần dần do sức lan truyền rộng rãi trong dân chúng, nên Phật giáo bị xem như là tín ngưỡng dân gian. Và trong tín ngưỡng dân gian cũng lẫn vào sự sùng bái Phật, Bồ tát như chuyện “Tấm Cám”, “Cây tre trăm đốt”, “Quan Âm Thị Kính”.

Do vậy, để tránh rơi vào mê tín dị đoan, lầm mưu sa kế của những linh môi, cơ đồng, bà cốt.. trục lợi, chúng ta phải dùng trạch pháp nhãn Phật môn mà chiếu soi. Những kẻ linh môi bất chính thường sử dụng thần thông, khiến cho người khác sợ hãi, tin liền, và từ đó về sau là “tê liệt sự phản kháng trong ý thức”. Chiêu thức thần thông của họ là nhờ sức linh mà phán đoán trước sự cố;  giao tiếp với vong hồn ; thấy được những gì người khác không thấy…

Ở đạo Phật sử dụng thần thông là điều tối kỵ

Đức Phật là một bậc đại thần thông, nhưng Ngài chỉ dụng thần thông giáo hóa, tức là soi sáng chân lý Phật đà bằng lý nhân duyên, luật nhân quả, thấu đáo “khổ tập diệt đạo”. Ở đạo Phật sử dụng thần thông là điều tối kỵ, nếu thánh giả, thánh sư, có sử dụng thì chỉ vì một mục đích duy nhất, là đưa đối tượng quy hướng đầu Phật. Với những linh môi, mục đích sử dụng thần thông là vì trục lợi cá nhân, đánh bóng bản ngã, lôi kéo đồ chúng.

Cũng cần nhấn mạnh một điều là thần thông của người tu đạo Phật chân chánh đều do khổ luyện, hành trì mà thành. Còn thần thông của linh môi tự nhiên mà có do sức linh của quỷ, thần, thiên, long “gá” vào. Do vậy, một bên là của mình nên luôn hiện hữu, còn bên kia là nương tựa vào “bề trên” nên chỉ thường sẽ mất sau khi “bề trên” rời khỏi.

Mặt khác, cần phân biệt rằng có những linh môi thuộc hạng người đa văn thông tuệ, thế trí biện thông. Họ có thể xuất khẩu thành thi (mở lời thành thơ), đặt bút thành bài, nhưng lãng bãng trong câu chữ của họ cũng bàng bạc những sắc thái “kiêu mạn”, “cầu danh”, “tham chức tước”, “phong tình”. Viết đến đây, các trò nên nhớ lại những quyển sách, mà trong đó trích dẫn những ví dụ về chuyện phụ nữ, phong tình lứa đôi; hoặc những bài thơ của một số thầy tu đạo Phật và ngoại đạo dùng những từ “rất đời như “em, nàng, yêu, ghét”.

Vài dòng phân biệt, hẹn các trò ở bài 5.

Phước Thành 14/05/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


Bản dịch tiếng Anh: About Devils (Lesson 4): Spiritual medium and spiritual power (Linh môi và linh căn)

 1. matthuy says:

  Kính bạch Thầy, pháp nhũ Thầy truyền cho chúng con giống như những cơn mưa liên tục không ngừng dứt, tưới tẩm cho cánh đồng tâm thức của chúng con không bị khô héo. Thật xấu hổ cho chúng con, chỉ có việc đọc bài viết của Thầy và comment thôi mà cũng không đuổi kịp với tốc độ đăng bài mới của Thầy! Thế cũng đủ để thấy bút lực của Thầy “sung mãn” đáng khâm phục!
  Những loạt bài về Quỷ sự của Thầy giúp chúng con vén dần bức màn vô minh đã từng là sự hoài nghi thắc mắc lẫn sợ hãi của chúng con. Những bà đồng, bà cốt hiện đang tác oai tác oái, gây ra bao nỗi sợ hãi lẫn “thán phục” của những kẻ mê muội. Mong sao loạt bài Quỷ sự của Thầy nhanh chóng được phổ biến để chúng sanh được sáng tỏ khỏi sự ma mị của chúng!
  Giờ đây chúng con dưới sự dẫn dắt của Thầy không còn sợ hãi trước những thế lực ấy! Thầy như một vị thủ lĩnh oai phong trên mặt trận chiến đấu với ma quân, giương cao ngọn cờ chánh kiến! Chúng con tán thán công hạnh vĩ đại của Thầy! Dù cuộc chiến này lắm gian nan nhưng chúng con sẽ luôn vững niềm tin và chẳng bao giờ khuất phục trước ma quân, luôn noi gương theo vị Thầy tôn quý.
  Chúng con kính đảnh lễ và cảm tạ công đức của Thầy, dù lời cảm tạ ấy chẳng bao giờ đủ!

  • nguyen hanh says:
   con chao thay,
   con da doc bai nay a!
   con cam on thay!
   • nguyen hanh says:
    thua thay!
    con da doc lai bai nay roi a!
    con cam on thay!
    • HOÀNG thùy Trâm says:
     Kính thầy..con đã đọc bài này a..tuy con chưa hiêu nhiêu nhưng con cam ơn thầy..Om Mani Padme Hum
 2. Rất chí lý Điều đó cho thấy những nhà ngoại cảm cũng chỉ là loại linh môi, dựa vào bề trên để thể hiện khả năng.
  Loại linh môi nguy hiểm nhất là hàng thế trí biện thông, dùng lý luận và sự sắc sảo trong văn tự và khả năng hùng biện để lôi kéo người đời trục lợi cho bản thân
  Chờ bài 5
 3. Mật Hải says:
  Mô Phật!
  Quả thật, thế giới hiện tượng mà nhất là quỷ sự luôn có muôn hình vạn trạng, nếu không có sự giảng giải của Thầy chắc có lẻ đến trăm ngàn năm sau chúng con cũng không tài nào hiểu thấu!
  Chúng con cảm đội ơn Thầy đã từ bi khai thị và giáo hóa chúng con, để chúng con nhờ có tri kiến Phật pháp và ánh sáng trí tuệ chiếu soi nơi Ngài mà không còn bị “tê liệt sự phản kháng trong ý thức” trước những thần thông xảo hoặc của quỷ ma như bao chúng sanh lầm lạc khác.
  Con thật không ngờ rằng âm mưu của bọn Tàu lại thâm độc đến thế, chúng bằng cách này hay cách khác từ hơn ngàn năm qua luôn muốn đô hộ dân tộc Việt Nam ta mà không khước từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí đến cả việc gieo mầm mống “nô lệ tâm linh” vào tâm thức của bao thế hệ người Việt. Đến nay sự “nô lệ” ấy đã dần ăn sâu vào tận gốc rễ tâm trí của người dân, từ việc thờ cúng trong dân gian về Thần tài, thổ địa, Quan công, chúa xứ, đến việc Lên đồng, nhập cốt… . Hơn thế nữa, sự “nô lệ” đáng thương ấy còn “vươn vòi” đến tận nhiều chùa chiền thờ tự Tam Bảo – nơi đáng lẽ phải ngút ngàn ánh sáng của chánh kiến, nay lại dần dần lụi tàn trong bóng tối của si mê. Thật nguy hại thay!

  Con cúi lạy vị Thầy từ bi cùng chư Phật mười phương, với trí huệ thấu suốt vạn pháp cùng vô lượng phương tiện thiện xão. Xin các ngài hãy tiếp tục quay chuyển bánh xe chánh pháp để cứu độ chúng sanh thoát khỏi vũng bùn tăm tối của sự “nô lệ tâm linh” ngàn đời đau khổ này!
  Chúng con nguyện nương tựa nơi các Ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Om Ah Hum!

 4. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Kính bạch thầy!
  Giờ thì những thắc mắc của con về “nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” đã được giải tỏa.
  Loài quỷ muôn hình vạn trạng thật không biết đường mà phân biệt cho tận tường nếu không đọc được bài viết của Thầy. Chúng con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã dẫn dắt chúng con đi đúng con đường của chánh pháp!
  Om Ah Hum!
 5. Mật Châu says:
  Mô phật! Chúng con cảm đôi ơn Thầy đã khai thị và truyền thêm pháp nhũ cho chúng con. Loạt bài về Quỷ sự của Thầy giúp cho con hiểu rất nhiều các loại ma quỷ và phân biệt chúng. Loài quỷ xuất hiện muôn hình mà chúng con không bao giờ biết được nếu không có Thầy chỉ rõ, giải thích cho chúng con hiều. Mấy ngày này trên mạng cũng viết nhiều về nhà ngoại cảm Chúng con cảm tạ ân đức của Thầy đã dẫn dắt chúng con đi đúng con đường của chánh pháp! Chúng con kính đảnh lễ tạ ơn Thầy. Om Ah Hum!
 6. Con thấy thầy giảng thuyết phục nhất là chỗ đức phật không dùng thần thông để giáo hoá chúng sinh,nhưng các vị linh căn,linh môi thì dùng thần thông nên con người không tự tu tìm giải thoát được mà luôn trông chờ vào thần thông
 7. Mật Cát Vân says:
  Con đã đọc bài này rồi thầy ạ!
  Om Mani Padme Hum.
 8. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Hoa ra linh moi cung chi dua vao suc manh cua be tren ma co ,dan ve sau linh moi lam cang lam bay de tu loi cho minh, nen lam co hoi cho quy nhap vao thoa mang duc vong ham muong cua minh.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum.
 9. hoptrung says:
  Kính bạch Thầy !
  Sau khi duợc thầy nhắc nhở con vào đọc bài này lần thứ hai.Thật mmay cho con .những suy nghĩ ngớ ngấn.ngã mạn . tà kiến dù vô tình hay cố ý đang tiềm ẩn ở trong con đã dựợc Thầy chỉ ra và để cho con tự quán xét bản thân mình .xét trong cả một thời gian dài .cuộc sống của con không đuợc hanh thông .công ăn việc làm không ổn định .lại hay nằm mơ thấy những diều huyễn hoặc.bởi vì có một thời gian con bị anh huởng( kiểu gần mực thì đen thưa Thầy ).Chính điều này đã khiến cho con khó khăn trong cuộc sống rất nhiều.Đã bảy năm trôi qua khi con quyết đinh xa lánh những nơi đó nhưng dư âm vẫn còn .Vậy mới thấm thía câu :Ruớc quỷ vào nhà dê đuổi quỷ đi mới khó
  Và loại trừ quỷ trong tâm thức càng khó hơn nhiều.
  Con thành tâm đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi chỉ dạy để cho con nhằm tránh được nhiều tội lỗi về sau .
  Con xin kính Thầy !
  • Mật Như Ý says:

   Kính bạch Thầy

   Qua bài viết của Thầy đã khai thị cho con hiểu được linh môi là ai kể cả những nhà ngoại cảm thực chất cũng chỉ dựa vào thế lực bề trên của các loại quỷ.Các loại quỷ hiện khắp mọi nơi muôn hình vạn trạng trông cuộc sống.Một số người đã lợi dụng nó để trục lợi,buôn thần bán thánh.Rất may từ trước đến nay con vẫn tránh xa những người này.

   Cầu cho nhiều người dân Việt Nam hiểu biết được tránh xa những điều u mê này

   Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con nhiều điều.Con cầu nguyện cho sự truòng thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

   Om Ah Hum

 10. Mật Tịnh Tâm says:
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Mahatat,
  Nam Mô Vị Thầy,
  Nam Mô Đại Tràng Mật Gia Song Nguyễn,
  Kính Bạch Thầy,
  Hôm nay tình cờ con đọc bài về sự nghiệp Hòa thượng Tuyên Hóa, Hòa thượng suốt đời trì Chú Lăng Nghiêm, và Ngài phát Nguyện khi Ngài còn trụ thế phải là thời Chánh Pháp, chứ không được phép là thời Mạt Pháp. Hòa thượng giảng nếu có người nào trì tụng Chú Lăng nghiêm, thì vị đó là vụ Hộ pháp Kim Cang bảo vệ Chánh Pháp. Vì ở đâu còn Chú Lăng nghiêm thì ơ đó Thiên ma Ba Tuần đều phải tránh xa, không dám quấy rối. Ngài nói: Thế Tôn từng giảng, kiếp trước Đức Phật cũng từng là một ông vua, vì xông pha bảo vệ Chánh Pháp mà vong mạng, khi mạng chung gặp Phật Oai Âm Vương liền được Phật thọ ký mà có thân Kim Cang Bất Hoại. Đọc đến đây con nhớ đến Vị Thầy, cũng đang xông pha trận mạc, Đã Tà Hưng Chánh. Loạt bài Quỷ sự của Thầy đã giải mê lầm cho rất nhiều chúng sanh. Vì đám dịch vụ tâm linh này là một nền công nghiệp bạc tỷ, ý con là USD, do vậy điều chắc chắn là ngoại đạo, quỷ tà kia không để cho mình yên. Bây giờ nhìn đâu trên đất nước VN này cũng thích làm quỷ sự, mới đây Lễ hội chém lợn man rợ như vậy mà dân chúng vẫn thích thú, hả hê. Đúng như Thầy giảng, Quỷ sự khéo léo núp dưới các hình thức phong tục, tập quán, truyền thống dân gian, thói quen….
  Vừa rồi, khi Thầy hướng dẫn đạo huynh Mật Quốc Sanh giao lưu với Mật Gia CN Sài Gòn, Thầy giảng về đề tài Cộng nghiệp, trong đó Thầy nói rõ chúng trò đang Cộng Nghiệp với Mật Gia trong việc Đã Tà Hưng Chánh. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy, Thầy vẫn từ bi lo lắng cho chúng trò vì có thể phải cùng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những chiêu trò của những kẻ Phá Pháp. Có thể người ngoài nói đây là một nghịch duyên, gây khó dễ trên con đường tu học giải thoát, nhưng theo quan kiến của trò thì đây là một Thuận Duyên. Con có nhớ có lần Ngài Đại Lai Lạt Ma nói về việc Trung Quốc chiếm đóng trái phép Tây Tạng, khiến Ngài không còn chổ dung thân ở quê nhà, thay vì coi đó là nghịch duyên với Đạo Pháp, thì Ngài coi là thuận duyên vì nhờ đó mà Đạo Phật được truyền bá ra khắp Phương Tây. Do vậy những trở ngại Thầy và chúng trò đang gặp chẳng qua là những thử thách trên bước đường tu.
  Kinh điển Như Lai chổ nào cũng nói cuộc đời ngắn ngủi, tứ đại đều không, tất cả các pháp như huyển, như hoặ,c như sương, như mai (Kinh Kim Cang). Nhưng chắc gì chúng sanh đã hiểu và chịu hiểu? Cho đến khi bị “bức bách” thì mọi sự đã trể, thân mạng lúc này đã trôi lăng vào lục đạo, mà nhiều nhất là vào tam đồ. Vì vậy sự xuất hiện của “Vùng Trời Bình Yên” đã đặt chúng trò vào hoàn cảnh “bức bách”, lúc này phải tra tầm sở học để đối chất và đọc các comments của chư huynh đệ, càng học thêm nhiều về Đạo Pháp. Trò thấy trong các comments đều có bóng dáng Thiền, Tịnh, Mật, cho dù sâu cạn không đồng, nhưng vậy mới cho thấy Đạo chỉ là một, chỉ có Nhứt Thừa là Phật Thừa chứ không có thừa nào khác (Kinh Pháp Hoa). Mới thấy những kẻ chia Tông rẻ Phái ngoài kia đang dọn sẵn hầm lửa cho mình và dắt theo nhiều đồ chúng vào đó mà không biết. Chúng trò cũng biết rằng sẽ còn nhiều chiêu trò nữa, do vậy chúng trò càng cần phải tu học. Lại nữa : Mọi rắc rối trên cuộc đời này là do không thực hành Pháp, Mọi hanh thông trong cuộc đời là do thực hành Pháp (Lama Zopa Rinpoche). Vậy chúng trò còn gì phải lo lắng trước sự công kích, vì trò tin rằng Bổn Tôn, chư Thánh đang gia hộ những ai thực hành Chánh Pháp.
  Trò nhớ đến thệ nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: Địa ngục bất vị không, nguyện bất thành Phật. Chợt nghĩ, chúng sanh cang cường như vầy, toàn thích làm chuyện trái Pháp thì làm sao mà địa ngục trống cho được. Khả năng của trò cũng chưa luận giải được sẽ có ngày địa ngục trống không hay không. Nhưng theo con hiểu là ngài Địa Tạng vì lòng từ bi mà luôn cứu hộ chúng sanh trong cõi địa ngục, Ngài làm không biết mệt mõi, không biết nhàm chán vì tâm ngài lúc nào cũng “Như như, Lai lai”, trụ được cái tâm thiền đó thì làm việc vị chúng sanh sẽ không biết mệt mõi, không biết nhàm chán, không kể đếm số lượng, thời lượng. Chúng trò đều là học trò Đạo, nên cũng noi theo Bồ Tát, coi việc học Pháp như một niềm vui, một sở thích, tạo dựng công đức, cứu hộ chúng sanh mà không biết mình đang làm những công đức đó, thì là vô lượng công đức. Việc đọc bài trên Chanhtuduy với trò như một niềm vui tự nhiên, cũng như “Đói ăn, khát uống”, có điều hổ thẹn là không kịp comments. Do vậy việc có hay không có VTBY chúng trò vẫn trao dồi Đạo Pháp, bạn đó chẳng qua là bài test nhỏ, chúng trò lúc nào cũng quan niệm “Chiến thắng bản thân mới là chiến thắng oanh liệt nhất”, còn ngoại cảnh chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn. Viết đến đây con nhớ đến bài “Stronger” (https://www.youtube.com/watch?v=Xn676-fLq7I), trong đó có đoạn “What doesn’t kill you makes you stronger”.
  Thầy cũng nhắc nhở chúng trò học Phật là phải học nền tảng Đạo Pháp phải từ Tứ Đế, Bát Chánh Đạo rồi dần lần lên, chứ tối ngày nói Tánh Không thì không ổn. Nghe như vậy trò thật là xấu hổ, vì lâu rồi toàn nói chuyện trên trời. Trò nhớ lời Thầy, đang đọc lại Pháp căn bản.
  Trò cầu nguyện Bổn Tôn thường gia hộ cho Thầy, Cô luôn Thân Mạnh, Trí Minh để dẫn dắt chúng con lên bờ giác.
  Đệ tri ân chư huynh đệ đã cùng đệ tu học.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Mahatat.
 11. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  om ma ni padme hum
  con kinh chao thay
 12. Nguyen Vy says:
  Kính bạch thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con kính chào Thầy
 13. nguyen hanh says:
  con chao thay,
  con vua doc xong bai nay thay a!
  con cam on thay nhieu!
 14. Thanh thuy says:
  Dua thay
  Con doc bAi nay roi
 15. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc lại bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và cám ơn Thầy đã giúp chúng đệ tử và bạn đọc hiểu rỏ thế nào là linh môi, linh căn để từ đây giúp mình và có cơ hội giúp người tránh những “cạm bẫy tâm linh” của họ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 17. nhuận hỷ says:
  Nam mô a di đà phật!
  Cảm ơn thầy rất nhiều.
 18. Duy Trí says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cảm ơn Thầy!
  Nguyện cho chúng sanh được duyên lành với Phật Pháp.
  Om Mani Padme Hum
 19. Rất tiếc đã đến giờ phải lo bữa chiều cho gia đình, Con sẽ cố gắng dành thời gian tối đa để đọc hết loạt bài Quỷ Sự. Một lần nữa, cảm ơn đạo hữu Mật Tuệ Tri đã đưa tôi đến với ánh sáng quang minh. Tạ ân đức của Đạo Sư vô cùng. Kính mong Đạo Sư khai ngộ nhiều hơn nữa cho con cùng bách tính !
 20. Mật hồng liên. says:
  Kính bạch thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 21. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Bài Pháp này giống như kính chiếu yêu, soi rọi mọi ngõ ngách, khiến bọn ma quỷ phải khiếp sợ và hiện nguyên hình.
  Kính bạch Thầy,
  Khi con chưa được gặp Thầy, chưa biết đến chanhtuduy.com và chưa đọc loạt bài Quỷ Sự do Thầy từ bi giảng luận, thì con rất “nể phục” nhà ngoại cảm H. Về nhà ngoại cảm này, từ người dân bình thường cho đến các Tướng Tá quân đội, nhà văn, nhà khoa học… cũng phục bà ấy sát đất.
  Trước kia, con thường hay đọc blog của một ông nhà văn (kiêm nhà thơ, nhà lý luận, phê bình văn học,…) khá nổi danh, hiện đang sống ở Sài Gòn. Ông này trước đây và bây giờ vẫn là “fan cuồng” của nhà ngoại cảm H. Ông ấy rất chịu khó nghiên cứu Phật học, đam mê Phật pháp, tán thán chư Phật… (nhưng giờ ngẫm lại, con thấy ông này đi sai đường rồi).
  Con còn nhớ trong nhiều bài viết ca ngợi và bênh vực nhà ngoại cảm H, ông ấy viết bà H là Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện, là người duy nhất – vô tiền khoáng hậu ở thế giới này vì bà ấy có nhiều thần thông và sống mà không cần ăn (chỉ uống nước dừa để sống). Ông nhà văn này còn cho rằng, Đức Dalai Lama hay Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12 đều thua xa bà H vì hai Vị kia chẳng có thần thông gì cả (khả năng nhìn xuyên lòng đất, khả năng biết được quá khứ của người khác, khả năng đoán được các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần, khả năng chữa bệnh hiểm nghèo…).
  Hồi đó, con vô minh, chẳng hiểu gì, nên thấy người như bà H là phục lắm lắm. Bà ấy cũng hay thuyết giảng Phật pháp, khuyên người hướng thiện, ăn chay, tích đức… thậm chí bà ấy còn viết “Kinh sách” (bà ấy nói là viết trong lúc ngồi thiền(?)). Bà này học mới hết lớp 3 mà khi viết Kinh (viết bằng tay) thì chữ viết lại rất đẹp, giống như chữ viết đó là do một “bề trên” nào đó dựa vào bà ấy để viết vậy. Con cũng đã đọc “Kinh” do bà H viết. “Kinh” thì cứ y như rằng “lời của bề trên” phán, câu cú văn tự thì lủng củng, chẳng đầu chẳng đuôi,…
  Con cũng đã từng liên lạc với “đệ tử ruột” của bà H để nhờ bà ấy chữa bệnh hiểm nghèo cho Ba con, vì nghe nói bà ấy chữa được cả bệnh ung thư (?). Tâm lý có bệnh thì vài tứ phương, nên hồi đó nghe Thầy nào chữa bệnh giỏi là con tìm đến liền. Có lẽ, vì Ba con “phước mỏng” nên không được “Bồ tát” H chữa trị, cứu giúp ^_^
  Kính bạch Thầy,
  Sau này nhờ đọc những bài Pháp quý báu mà Thầy đã từ bi giảng luận, con đã hiểu nhà ngoại cảm H là ai – người mà trước kia con vẫn “nể phục”.
  Con thành tâm cảm tạ ơn đức Vị Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM
 22. Mật hồng liên says:
  Kính Bạch Thầy . Bài này con đã đọc rồi ạ
 23. anhtuan8010 says:
  Kính Thưa Bạch Thầy.
  Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này của Thầy. Ánh sáng mê muội và hoài nghi về các bà đồng bà cốt của con đã được dẹp tan qua bài viết này. Con ngồi suy ngẫm và để ý kỹ lại thấy những người linh môi khuôn mặt hao hao giống quỷ thần, chứ không thấy ai mà tướng phước đức được như các vị tu chân chính đâu.
  Chúc Thầy luôn mạnh khỏe vì sự phát triển của Chánh Tư Duy.
  Cầu chúc cho tất cả chúng sanh cải tà quy chánh, trực chỉ Chân Tâm kiến tánh thành Phật.
 24. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con rất hoan hỉ khi đọc được bài giảng của Thầy, nhờ bài giảng của Thầy nên chúng con đã biết linh môi, linh căn và các phân loại của linh môi để chúng con không mê tín
  Con cảm Thầy rất nhiều
  Con chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe để hoằng dương chánh pháp
  Om mani padme hum!!!
 25. cam huong says:
  THUA THAY CON DA DOC BAI NAY ROI CON CAM ON THAY
 26. Pham Hoang Huy says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Đã đọc bài này rồi ạ
  OM MANI PADME HUM
 27. Cao Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn của thầy. Om maniPadme hum.
 28. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng chi tiết về linh môi và linh căn. Trước đây nghe đến người này đoán được quá khứ, người kia đoán được tương lai thì con bái phục lắm. Hoặc như em họ con bỗng nhiên xem và biết được quá khứ của mọi người thì con thầm nghĩ chắc là được thần thánh nào đó ban cho khả năng siêu phàm. Nhờ đọc được bài giảng của Thầy con đã hiểu ra nguồn gốc những người đó có được “thiên nhãn” là từ đâu.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho sự vô minh bấy lâu nay của con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum
 29. Dương Thị Thuỳ Dung says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ
 30. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 31. Nguyen Quoc Thai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài này cho con hiểu được thế nào là linh môi và linh căn:
  Người có linh môi là những người nhiều kiếp trước thuộc hoàng tộc Quỷ vương, Long vương, Thiên vương sau khi hết phước thọ họ đầu thai vào 3 cõi thấp nhất của 6 cõi luân hồi, sau khi hết nghiệp thọ họ được làm người nhờ duyên tác động tiềm thức trõi dậy những người này có khả năng ngoại cảm nên được bề trên dựa vào để hướng dẫn con người tu tập theo cách của từng cõi mà người có linh môi đã từng thọ phước nhiều kiếp trước như cõi Quỹ, Rồng,Thần hay Trời.
  Linh môi có 2 loại.
  Thứ nhất linh môi tự nhiên: là những người có thể vía nhẹ có tần số tâm linh tương ứng với bề trên.
  Thứ hai linh môi được đào tạo qua trường lớp, qua những khóa tu, những bài tập về tâm linh để có khả năng ngoại cảm và nhập đồng, nhưng những người này phải có linh căn.
  Linh căn là những người có tâm lý nhạy cảm, mạnh ảo tưởng và có chút phiêu linh. Con hiểu như vậy phải không thưa Thầy!
  Om Mani Padme Hum!
 32. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng “Quỷ sự bài 4: Linh căn và linh môi”
  Nhờ những lời giảng của Thầy con hiểu rõ hơn về thực tướng và thực chất của những người được gọi là ông đồng bà cốt mà dân gian gọi bằng từ “linh căn linh môi”.

  Người thế gian phàm những gì không hiểu, không rõ thường hay sợ hãi, bản thân con trước đây còn nhỏ khi nhìn thấy những người này cũng cảm thấy rất sợ, nhưng giờ đây khi hiểu được rằng họ cũng chỉ là người bình thường, có sự tần số tâm linh tương ưng nên giao tiếp được với loài quỷ, từ đó nói đúng được vài chuyện quá khứ tương lai thì sự e dè, sợ hãi của con đã hoàn toàn biến mất.

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con tinh thần vô úy qua bài giảng pháp lợi lạc này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 33. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Đức Vị Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu thêm được thế nào là (linh căn, linh môi)
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy cô trụ thế lâu dài để đem ánh sáng chánh Pháp soi sáng khắp muôn nơi.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 34. Bùi Thuỳ Anh says:
  Kính bạch thầy , con đã đọc bài này rồi ạ , om mani padme hum
 35. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết của thầy rội ạ
  Bài viết của Thầy từ năm 2013 đến 2016 con mới được đọc bài của Thầy con vô cùng hoan hỷ…con cảm tạ ơn Thầy Cô
  Om mani parmehum
 36. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 37. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc qua bày này rồi ạ
  Om mani padme hum
 38. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con rất cảm ơn thầy
 39. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 40. Lê Diệu Hương (HN) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 41. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đã đọc xong bài
 42. Chi Vy says:
  Kính Bạch thầy,
  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Om mani padme hum

 43. Đặng Hồng Quang says:
  Con chào thầy!
  Con tên Đặng Hồng Quang,con 30t sống tại TP Pleiku,Gia Lai. Con đã đọc bài viết này của thầy! Và rất may mắn trưa ngày 4/12/2016 con được nghe thầy giảng. Bài giảng với số lượng kiến thức lớn con chỉ hiểu được một phần về cách tu học đạo Phật.
  Từ khi con đọc những bài viết của thầy và được nghe thầy giảng bài,con cảm thấy mình hiểu hơn về những vấn đề tâm linh hiện tại cũng như những quan điểm lâu nay. Luận giải của thầy như giúp con bừng tỉnh,như một tia sáng soi sáng cho con để con được tu tập đúng phương pháp.
  Con rất cảm ơn thầy! Cảm ơn những bài viết,những luận giải,những bài giảng của thầy.
  Om Mani Padme Hum!
  • Chánh Tri says:

   Thầy hoan hỷ khi con đã ghé trang mạng chanhtuduy.com. Mong rằng con sẽ đến gần cánh cửa Mật gia hơn nữa qua những lần đọc bài và comment trong thời gian tới!

 44. HOÀNG THỊ NGUYỆT says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  • Chanhtri says:
   Con tham khảo thêm bài sau

   http://chanhtuduy.com/thu-ha-noi-nhin-ve-mot-huong/

 45. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy.
 46. Đinh Hải Yến says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
 47. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Quỷ sự bài 4: Linh môi và linh căn. Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được thực nghĩa của những người được gọi là bà đồng, bà cốt.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 48. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong Quỷ sự bài 4: Linh môi và Lin căn.

  Con cầu chúc sức khỏe và sự trường thọ đến với thầy.

  Om mani padme hum.

 49. Tuananh says:
  Kính bạch thầy con đã đọc xong Quỷ sụ bài 4:linh môi và linh căn .con cầu chúc sức khỏe và sự trường thọ đến với thầy
  Om mani padme hum
 50. Kính Bạch Thầy!
  Con là Mật Đại, con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Peme Hum.

 51. Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi. Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và công đức của Thầy viết ra cho chúng con đọc và tìm hiểu về linh căn linh môi. Con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh. Om mani padme hum!

 52. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Om mani padme hum.

 53. Vũ Hà Trang says:

  Kín bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Nhờ những bài viết trên chanhtuduy.com mà con được mở mang tầm hiểu biết về quỷ thần và những việc làm sai trái vì muốn trục lợi cá nhân của quỷ thần.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và bình an của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 54. Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài pháp này và con cảm tạ ân đức vị Thầy đã khai thị cho con về thế nào là linh môi và linh căn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô
  Con nguyện cho tất cả chúng sanh được sống trong hồng ân Tam Bảo
  Om mani padme hum

 55. Mật Tuyết Mai says:

  Thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum

 56. Mật Tuyên Pháp says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 57. Võ Đình Khan says:

  Thưa thầy

  Con Khán đã đọc bài này rồi ạ,

  1 tuần con đọc 1 bài nên tiếp thu vẫn còn chậm ạ.

  con cám ơn thầy

 58. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt (Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Từ bài giảng của thầy đã khai thị cho bạn đọc để tránh mê tín.
  Cầu chúc thầy cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 60. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này, xin cảm ơn thầy.

 61. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài đọc . Con xin ghi nhớ lời Thầy đã chỉ bảo để không phạm phải sai lầm trên con đường tu tập chánh pháp .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính bạch thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cám ơn thầy

  Om Mani Padme Hum

  • Tạ Xuân Tuấn says:

   Kính Bạch Thầy
   Do sự bất cẩn và ngu dốt của con mà con đã không viết hoa chữ ” thầy” trong comment. Khi đọc lại con thấy thật xấu hổ. Con xin lỗi Thầy và con hứa sẽ không bao giờ phạm lại lỗi sai này nữa.

   Con cám ơn Thầy ạ.

   Om Mani Padme Hum

 63. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cám ơn Thầy.

 64. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy

 65. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy đã cho con hiểu được như thế nào là linh môi và như thế nào là linh căn.

 66. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn thầy

 67. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn thầy!

 68. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  om mani padme hum

 69. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ. Bài viết là kim chỉ nam cho chúng con nhận rõ bộ mặt thật của những đối tượng Linh Môi là trung gian của loài Quỷ Thần tác oai tác quái ở nhân gian.

  Qua bài viết, con hiểu được về nguồn gốc Linh Môi. Họ là những đối tượng có duyên nghiệp với các loài Quỷ Chúng, Long Chúng, Thiên Chúng nên có sức linh tương ứng. Qua đây con nhận thấy sự lạc lối trong luân hồi có thể để lại nhiều tai họa không chỉ một mà nhiều kiếp khi có duyên nghiệp với các chúng sanh vô hình, mà từ việc đơn giản nhất là thờ tự, cúng kiếng chúng ở đời này. Đồng thời, con hiểu thêm rằng những kẻ có Quỷ gá vào thường tự xưng Thần Linh, Tiên ông, Tiên Nữ,…để che lấp đi gốc gác xấu xa của mình. Mở rộng ra, những ai ham thích người khác tung hô, nịnh bợ, háo danh đều là những biểu hiện Quỷ Tính rất mạnh trong người ấy.

  Bài viết giúp con hiểu thêm rằng có linh môi tự nhiên và linh môi được đào tạo. Như vậy có những người rất bình thường nhưng bị cuốn vào vòng xoáy ma quỷ mà thành linh môi lúc nào không hay. Đây là trường hợp đã được huynh Mật Giác Đăng miêu tả chi tiết trong “chuyện tu hành huyền hoặc trên núi Cấm”. Tựu chung, những đối tượng này cũng khuyên răng hành thiện, tích đức, thậm chí còn bắt ăn chay, niệm Phật, những thứ khiến người đời dễ lầm với phật Pháp, với sự thánh thiện mà cả tin nghe theo. Trong khi thực tế những thứ họ thuyết giảng không chạm tới nối chân lý Giải Thoát uyên áo của nhà Phật. Thành thử họ chỉ cố gắng thuyết giảng về hành thiện hoặc lạm dụng thần thông để qua mắt người đời.

  Qua bài viết, con không khỏi căm giận những kẻ Tà Kiến người Tàu đã “xào nấu” Phật Pháp vào tín ngưỡng dân gian “tả pí lù” của họ. Những tay ngụy bút người Tàu như Ngô Thừa Ân, Kim Dung  đã khiến không biết bao người hiểu nhầm về Phật Pháp bởi các tác phẩm “Tây Du Ký”, “Phong Thần Diễn Nghĩa”, “ Thiên long Bát Bộ”,…Gây nên hàng loạt Tà Kiến và ngộ nhận cho chúng sanh về Phật Pháp như thờ tự Quan công, cúng kiếng Thần Tài,…Đến khi truyền vào Việt Nam còn nảy sinh nhiều sự tích tai hại khác như “Tấm Cám”, “Quán Âm Thị Kính”,…

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã giương cao ngọn cờ Chánh Pháp Phật Đà, Tác Pháp Chiếu Quang cho không biết bao nhiêu đối tượng Tà Kiến, Tà Quyền,…Từ những đối tượng linh môi, linh căn bị vạch trần, cho đến ngụy kinh Vu lan Bồn, sự thờ tự Quan Công, Thần Tài,…cùng vô vàn Tà Kiến mà tín ngưỡng người Tàu truyền sang. Con cảm tạ Thầy đã chỉ ra Đức Phật cấm việc lạm dụng thần thông như tín ngưỡng dân gian tuyên truyền, Ngài chỉ dùng duy nhất Giáo Hóa Thần Thông với chúng sanh. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Duy Tuệ Thị Nghiệp” để thấu rõ những chiêu trò ma mị làm điên đảo người đời kia.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh từ bỏ niềm tin sai lạc của mình vào các đối tượng không đáng kính mà tìm về nơi nương tựa chân thật.

  Om Ah Hum.

 70. Phan Văn Quý says:

  Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ cho Thầy Cô vì lơi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 71. Mật Giác Chung says:

  Con đã đọc xong bài 4 thưa thầy ạ. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

 72. Mật Hồng Thức says:

  Mô Phật!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi, qua bài giảng của Thầy con biết được loài quỷ thật muôn hình vạn trạng, quỷ kế đa đoan tìm mọi cách hại người trục lợi cho mình.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ cỉa Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 73. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài “Quỷ sự bài 4: Linh môi và linh căn” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con hiểu được rõ hơn về các loài quỷ, các nhà ngoại cảm như chúng con biết tới cũng là những linh môi ạ.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy , Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!!

   

 74. Doãn Thị Linh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

 75. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 76. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc  bài này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy ,đã luận giải sâu sắc về “linh môi và linh căn”. Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 77. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Qua sự luận giải của Thầy trong bài, con đã phần nào hiểu được và có thể phân biệt giữa linh môi và linh căn. Trong đó, “linh môi” là một thuật ngữ tôn giáo, và ở trong tín ngưỡng dân gian thường được gọi là “bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu Mẫu”. Linh môi có nghĩa là hạng người trung gian (môi giới), giao tiếp giữa con người và “thần linh” nào đó thuộc thế giới siêu hình. Họ nhận lời dạy, chỉ dẫn của “thần linh” rồi hướng dẫn lại con người làm theo. Hạng linh môi có hai loại là linh môi tự nhiên và linh môi được đào luyện qua trường lớp, khóa học, khóa tu nào đó. Linh môi được đào luyện có chút “linh căn”, có nghĩa là tâm lý nhạy cảm, mạnh ảo tưởng, có chút gì đó “phiêu linh”.

  Đọc luận giải của Thầy trong bài viết này, con đã hiểu để phân biệt những kẻ giả bộ tu hành do sức linh gá vào với người tu đạo Phật chân chính dựa vào trạch pháp nhãn Phật môn. Những kẻ linh môi bất chính thường sử dụng thần thông biến hóa khiến cho người khác sợ hãi, tin liền và bị “tê liệt sự phản kháng trong ý thức”. Trong đạo Phật sử dụng thần thông là điều tối kỵ, các bậc thánh tăng, cổ đức chỉ sử dụng thần thông với mục đích vì Bồ đề tâm, giúp chúng sanh quy hướng đầu Phật. Còn đối với những linh môn chúng sử dụng thần thông nhằm mục đích trục lợi cá nhân, đánh bóng bản ngã, lôi kéo đồ chúng. Cho dù là linh môi thuộc hạng người đa văn, thế trí biện thông thì cũng cũng bàng bạc những sắc thái “kiêu mạn”, “cầu danh”, “tham chức tước”, “phong tình”.

  Qua đó, con càng thêm hiểu rõ lời dạy trong kinh Hoa nghiêm rằng “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”. Những kẻ linh môi dù có lập ra giáo phái mới, có tôn chỉ hướng thiện, hướng tới các cõi giới cao hoặc thậm chí là hướng người khác tu Phật, làm điều lành nhưng đó không phải là hoạt động của người tu đạo Phật trên viễn trình Bồ tát đạo. Bởi lẽ, đằng sau đó là dựa vào sức linh, vẫn là những chiêu trò “quỷ kế đa đoan” và để nhằm mục đích đánh bóng bản ngã, rơi vào trường hợp chịu ba mũi tên độc là “thanh danh”, “lợi dượng” và cung kính mà thôi.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để cho chúng đệ tử và chúng sanh hữu duyên hiểu được rõ thêm về linh môi và linh căn, cũng như sự phân biệt để tránh mê tín.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Quỷ sự bài 4: Linh môi và linh căn” rồi ạ.

  Qua 3 bài trước, sau khi hiểu khái niệm và biết phân biệt giữa ma và quỷ, đồng thời con hiểu được Quỷ ác chỉ có thể nhập vào những ai tạo ác nghiệp thường xuyên về sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong quan hệ nam nữ, nói dối hại người và lạm dụng các chất gây nghiện.

  Đến khi đọc bài 4 này, con đã hiểu thế nào là linh môi và linh căn, từ đó lý giải được vì sao những người đường hoàng, lương thiện thậm chí là có học thức vẫn bị quỷ nhập. Nhờ được trang bị trạch pháp nhãn Phật môn sau khi đọc những bài viết như thế này mà con có thể phân biệt để tránh mê tín. Cụ thể, những kẻ linh môi bất chính thường sử dụng thần thông, khiến cho những người khác sợ hãi, tin liền và từ đó về sau là “tê liệt sự phản kháng trong ý thức”. Chiêu thức thần thông của họ là nhờ sức linh mà phán đoán trước sự cố; giao tiếp với vong hồn, thấy được những gì người khác không thấy…

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con những tri kiến quý báu nhằm xoá bỏ được những chấp trước bấy lâu dẫn đến mê tín dị đoan.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 79. Mật Hồng Ngân says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hồng Ngân (Vũ Thị Ngân Anh) đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy

 80. Mật Liễu Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi

  Qua những dòng phân biệt của Thầy con đã hiểu được thế nào là Linh Môi và Linh Căn ạ

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con mong Thầy luôn giữ sức khoẻ ạ

  om mani padme hum

   

 81. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu hơn về linh môi và linh căn. Và để phân biệt được những loại linh môi và tránh rơi vào tình trạng mê tín dị đoan chúng ta cần dùng trạch pháp nhãn của Phật môn để soi chiếu.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 82. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: quỷ sự bài 4: linh môi và linh căn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng chi tiết về hành trạng và đặc điểm của linh môi và linh căn, cũng như những dạng linh môi khác nhau. Bài giảng của Thầy đã giải tỏa những khúc mắc của con về những hiện tượng xung quanh như lên đồng, mở phủ hoặc bất thình lình một ai đó sau cơn bệnh tự nhiên “hóa thánh” hoặc thành nhà ngoại cảm.

  Bên cạnh đó, con hiểu rằng kể cả với những người Phật tử mặc dù đã quy y Tam bảo, nhưng không có chánh kiến, trong tâm có quỷ tính rất dễ bị ảnh hưởng bởi sức linh của quỷ. Vì vậy hình ảnh thầy tu đạo Phật lên đồng, hầu phủ không phải hiếm.

  Tuy nhiên, luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy, khi đã liên quan đến quỷ dù là linh môi hay linh căn thì một khi đã gieo nhân quỷ thì quả nhận được sẽ là cuộc sống ở cõi tương ứng. Dù người tu lâu năm hay đầu tròn áo vuông vì thanh danh lợi dưỡng mà dùng sức linh để thu hút đồ chúng thì chắc chắn quả nhận được không phải là quả lành.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 83. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thêm về loài quỷ và những trường hợp mà loài quỷ “gá” vào con người để tác oai tác quái. Những trường hợp đó gọi là “linh môi”, thật nguy hiểm là loại linh môi được đào luyện để nhằm chuộc lợi cho bản thân.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 84. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Om Mani Padme Hum!

 85. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con và chúng sanh bản chất của linh môi và linh căn, một dạng trung gian để giao tiếp giữa con người và quỷ thần.

  Theo chỗ con đọc hiểu thì linh môi có hai dạng là linh môi tự nhiên và linh môi do đào luyện. Trong đó, loại thứ nhất do tự thân có thể vía nhẹ và tần số tương ưng với “bề trên” (thiên chúng, long chúng hoặc quỷ chúng) mà có được sức linh, loại sau phải qua trường lớp, đào luyện mà thành. Nói chung thì linh môi sẽ có “linh căn” tức là tâm lý nhạy cảm, mạnh ảo tưởng, có chút gì đó “phiêu linh”.

  Về hành trạng, các linh môi sử dụng thần thông để kiếm chác qua việc đoán biết quá khứ, hiện tại bởi quỷ thông gá vào họ, khiến cho con nhang, đệ tử tin sái cổ mà phụng sự và làm theo những yêu sách của “bề trên”. Bàn đến tương lai thì linh môi chỉ biết nói dựa, nói nhảm bởi quỷ thông cùng lắm dò đoán được vài ngày xảy ra sau đó. Thế nhưng người ta vẫn tin tưởng vì Cô, Cậu… kia đoán quá khứ, hiện tại trúng phóc, trở mồi ngon cho bọn kia trục lợi.

  Chuyển qua đạo pháp, có một thực trạng là một số thầy tu do không được trang bị trạch pháp nhãn mà bị chúng quỷ gá vào, cộng thêm khả năng thế trí biện thông họ rao giảng những điều tà vạy, tác phẩm viết ra đậm chất phong tình trái quỹ đạo chánh pháp, là nhân lây lan tà kiến cho các chúng sanh mê tín, nhẹ dạ khiến cả thầy cũng trò rơi vào tam ác đạo xiết bao đau khổ.

  Con cảm ơn Thày đã minh định chánh – tà giúp chúng sanh thoát bẫy “tà kiến” của bọn người tà vạy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Chúng con kính đảnh lễ và cảm tạ công đức của Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

 87. Kính  Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài “linh môi và linh căn” của Thầy. Nhờ những luận giảng của Thầy mà chúng con có được kiến thức tâm linh quý giá, biết được những “bà đồng”, “bà cốt”, “người chầu mẫu” hay những từ cao cấp như “Thần linh”, “Tiên ông”, “Tiên nữ, “Thiên sứ”, “Tiên tri”, “Bồ tát”… chỉ là “Linh môi” là hạng người trung gian (môi giới), giao tiếp giữa con người và “thần linh” nào đó thuộc thế giới siêu hình nhờ trong người họ sẵn có mầm mống kiếp cũ xa xưa của họ thuộc Quỷ chúng, Long chúng hoặc Thiên chúng, nên tần số tâm linh gần tương ưng hoặc tương ưng với “bề trên” thì nay họ có những sức linh tương ứng. Họ nhận lời dạy, chỉ dẫn của “thần linh” rồi hướng dẫn lại con người làm theo. Tùy theo “bề trên” của họ là ai (quỷ, rồng, trời) mà họ được sức linh của cõi ấy mà thể hiện một ít “thần thông” như đoán trước được sự kiện sẽ diễn ra trong vài ngày tới khiến người ta kính sợ, xem họ như bậc tiên thánh. Thực ra, họ chỉ có thể phát huy được sức linh của mình khi được “bề trên” dựa vào. Ngoài thời điểm ấy, họ chỉ là người bình thường với những hỷ nộ ái ố của riêng mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 88. Mật Thường Quang says:

  Mô Phật

  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng về linh môi, linh căn và các cách phân biệt để tránh mê tín.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Thuận Khánh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ,con cầu nguyện Thầy,Cô sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 90. Mật Thuận Liên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Dạ thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani pedme hum

 91. Mật Khánh Thảo says:

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.

  Om Mani Padme Hum

 92. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được thế nào là linh môi, linh căn. Đồng thời cách phân biệt để tránh mê tín dù cho họ có nẩn úp dưới mác làm lành tránh dữ, giả bộ tu hành… Như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật  đã dạy là “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà hạnh”. Nên những điều khuyên bảo hướng mọi người làm điều lành, hướng Phật của các giáo phái do các linh căn linh môi lập ra không phải là con đường đi đến thành phố giải thoát. Vì bản chất là loại quỷ dù cho có “đa văn” hay “đa đoan” thì mục đích chỉ là đánh bóng bản ngã để kiêu mạn, cầu danh, hoặc là hại người…

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc nhằm minh định cho chúng con và chúng sanh có được trạch pháp nhãn mà phân biệt  để tránh.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 93. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con đã hiểu được linh môi và các dạng của linh môi. Có loại linh môi khuyên người ta làm lành, làm việc thiện, nói ra những điều hay, lẽ phải, khuyên sùng bái bề trên để được tài lộc….. tuy có những lợi ích tâm linh nhất định nhưng chưa hợp ý nghĩa giải thoát của đạo Phật

  Bài giảng của Thầy đã giúp con giải toả được nhiều điều khúc mắc, con cảm tạ ơn vị Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 94. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy. Qua bài 4 con được biết về linh môi, ở dân gian hay gọi là bà đồng cốt, người chầu mẫu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 95. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật An Thuận đã đọc xong bài Quỷ sự bài 4: Linh môi và linh căn . Con cảm tạ ơn Thầy đã hướng dẫn chúng con dùng trạch pháp nhãn Phật môn để tránh rơi vào mê tín dị đoan, lầm mưu sa kế của những linh môi, cơ đồng, bà cốt… Bài viết cũng giúp con biết được ở đạo Phật sử dụng thần thông là điều tối kị, nếu có sử dụng thì chỉ vì một mục đích duy nhất là đưa đối tượng quy hướng đầu Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 96. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 98. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bải rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy ạ!

 99. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 101. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

 102. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu được thế nào là linh môi, những loại linh môi và hành trạng của mỗi loại linh môi đó ra sao. Từ đó, bản thân con hiểu được mà biết cách phân biệt, tránh rơi vào những hoạt động mê tín dị đoan, lừa gạt do các linh môi này gây ra. Như vị Thầy đã luận giải trong bài, các hoạt động mà những linh môi này đưa ra, từ những hoạt động bái ngưỡng cho tới sử dụng thần thông chỉ nhằm với mục đích là reo rắc nỗi sợ hãi cho người khác, lôi kéo đồ chúng để trục lợi cá nhân, đánh bóng bản ngã. Trong khi đó ở đạo Phật, mọi sự vật, sự việc đều được lý giải dựa theo nguyên lý nhân duyên, luật nhân quả và những lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh đức. Do đó, con hiểu được rằng để bảo vệ cho bản thân mình khỏi những ám bụi tà kiến kia thì bản thân con cần biết trao dồi trạch pháp nhãn Phật môn, trong đó phát triển Chánh kiến (Chánh kiến thờ tự, Chánh kiến tôn kính, Chánh kiến luận điểm, Chánh kiến giải thoát) bằng cách diễn tập, thực hành tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội (đọc bài và comment trên Chanhtuduy.com) chính là phương thức đơn giản và hiệu quả nhất với bản thân con. Để từ đó, khi bản thân con như một ngọn nến được thắp sáng chánh kiến Phật Đà thông qua Chanhtuduy.com thì con có thể mang nguồn sáng đó tới những người thân, người quen xung quanh mình và giúp họ được hưởng lợi lạc, thoát khỏi những ám bụi tà kiến đang tích dần bởi thế gian vô thường.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 103. Kính bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết của vị Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con  hiểu rỏ thế nào  là linh môi và linh căn

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 104. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng  cho chúng con hiểu  về linh môi và linh căn, và những loại linh môi hành trạng của linh môi đó như thế nào.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng  con và trang bị cho chúng con những tri kiến chánh kiến mà Đức Phật và những Bậc Thánh Đức truyền lại để chúng con nhận thức được mà không rời vào những vũng lầy tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ. Om Ah Hum!

 105. Uyen Doan says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài này và hiểu thêm một khái niệm mới, hiểu thêm về bản chất của việc lên đồng, nhập vong… vô cùng tà kiến trong xã hội ngày nay. Con cảm ơn Thầy
 106. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ được với những luận giải phân biệt những biểu trạng và hình thức “hoạt động” của những linh môi. Qua đó có một góc nhìn rõ hơn về những kẻ nhờ sức linh để nhắm tới các hoạt động bất thiện pháp. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến biết bao khổ lụy của những người, những gia đình, dòng tộc bị những kẻ linh môi như vậy hành khiến. Cầu nguyện cho bài viết được ngày càng phổ rộng tới mọi chúng sanh, giúp chúng sanh có cách nhìn nhận thấu đáo để không khổ vì những kẻ linh môi, linh căn như bài viết đã nêu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 107. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Huệ Chi says:
  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu rõ được linh căn và linh môi.

  Cám ơn Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến và tính thần vô uý.

  Con cầu nguyền Thầy và Cô có nhiều sức khoẻ.

 109. bichngoc says:
  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum!

 110. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc  “ QUỶ SỰ BÀI 4 : LINH MÔI VÀ LINH CĂN “ rồi thưa Thầy .

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ thế nào gọi là ( Linh môi và linh căn )nhờ những lời dạy của vị Thầy mà chúng con có được  tri kiến Phật pháp và ánh sáng trí tuệ nhìn nhận thấu đáo mà không còn bị tê liệt sự phản kháng trong ý thức trước sức mạnh thần thông của ma quỷ như bao chúng sanh lầm lạc khác.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 111. huynh Quang Phát says:
  Kinh Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài.

  cảm ơn Thầy

 112. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy, chúng con sẽ giữ vững niềm tin,  noi gương vị Thầy không khuất phục trước ma quân. con cảm tạ ân đức của Thầy, con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh.

   

   

   

 113. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 114. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy ! Con đọc xong bài này rồi ạ
 115. Huynh Quang Phát says:
  Con kính Thầy,

  Con đã đọc bài.

 116. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được như thế nào là linh căn, linh môi. Bằng trạch pháp nhãn của nhà Phật Thầy đã giúp chúng con nhận ra được bản chất, những thủ đoạn, hoạt động của chúng, trong quá trình tuyên truyền sự mê tín dị đoan và cạm bẫy mà họ đặt ra nhằm chiêu dụ con mồi để trục lợi, hay phục vụ cho chúng để phô trương thanh thế, nâng cao bản ngã trong sự tín ngưỡng quỷ, rồng, thiên mà họ truyền bá vào dân chúng. Để từ đó chúng con có thể phân biệt được, mà không còn sợ hãi trước thần thông huyền hoặc của bọn linh căn, linh môi mà rơi vào cái bẫy tâm linh để tự hủy hoại thân căn huệ mạng của mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 117. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, phân tích dựa trên chánh kiến Phật đà để chúng con nhận diện được muôn hình vạn trạng của thế giới quỷ sự. Nhưng tự chung dù có được dát bằng bao nhiêu mỹ từ, thể hiện đa văn mang vẻ thông tuệ nhưng bản chất của chúng vẫn là “kiêu mạn, tham lam, phong tình” dù cho ẩn nấp dưới vỏ bọc tu Phật nhưng hành vi chỉ toàn là tà kiến và reo rắc mê tín cho chúng sanh.Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 118. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con hiểu được về nguồn gốc linh môi và linh căn.

  Qua bài viết giúp cho con hiểu được rằng linh môi – linh căn là những đối tượng có duyên nghiệp với các loài Quỷ chúng, Long chúng, Thiên chúng nên có sức linh tương ưng , khi có ai đó thường tự xưng là Thần Linh, Tiên ông Tiên tri … đó là biểu hiện khi bị quỷ gá vào để che lấp đi nguồn gốc xuất thân của mình mà gây hại đến chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài trang bị cho chúng con Trạch Pháp Nhãn để nhận định đúng bản chất của sự vật hiện tượng tránh rơi vào những cảm bẫy của tà kiến, mê tín dị đoan .

  Con cầu nguyện cho ánh sáng Chánh Pháp được soi sáng khắp muôn nơi sua đi màn đêm vô minh tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 119. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Quỷ sự bài 4: linh môi và linh căn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải chi tiết cho chúng con hiểu rõ được bản chất của những loại linh môi. Bởi chúng có ít nhiều duyên nghiệp với các loài Quỷ, Long chúng, thiên chúng nên khi được trở thành người mới có linh căn, và làm nhiều chuyện hại người gây nhức nhối trong xã hội. Con hiểu rằng những người mê tín dị đoan, không có trạch pháp nhãn, thường xuyên thờ phụng, lễ lạy chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là thân căn huệ mạng bởi gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Con cầu nguyện những bài viết đầy ắp chánh kiến của vị Thầy sớm lan toả đến những ai còn đang trong vũng bùn của tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 120. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum!

 121. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 122. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng  con hiểu về nguồn gốc của linh môi và linh căn.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 123. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) hoan hỷ khi được đọc bài Pháp này của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thấu đáo về linh môi và linh căn, giúp chúng con được trang bị chánh kiến và trạch pháp nhãn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu rọi muôn nơi, xua tan đi bóng đêm của vô minh và tà kiến trong tâm thức chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trang bị “trạch pháp nhãn” cho chúng con để thấy biết được hiện tượng và sự vật theo Chánh kiến Phật đà, cũng như hiểu được thế nào là linh môi và linh căn.
  Và con hiểu rằng, linh môi là thuật ngữ tôn giáo và ở trong tín ngưỡng nhân gian gọi là “bà đồng”,”bà cốt”,”người chầu mẫu”. Linh môi là hạng người trung gian (trung giới) giao tiếp giữa con người và thần linh nào đó thuộc thế giới siêu hình. Tùy theo mỗi quyến thuộc kiếp trước của họ tương ưng là Quỷ Vương, Long Vương, Thiên Vương mà nhập đồng nhận lời dạy, hướng dẫn lại con người thờ tự và làm theo.
  Trong đó, linh môi được chia thành 2 loại : (1) linh môi tự nhiên (có thể vía nhẹ, tần số tâm linh gần tương ưng hoặc tương ưng với “bề trên”), (2) linh môi được đào luyện qua trường lớp, khóa học, khóa tu nào đó mới trở thành linh môi.
  Động cơ của các loài quỷ thần khi nhập vào linh môi chủ yếu để thỏa mãn những dục vọng và gây hại. Bản chất thật của họ là “quỷ kế đa đoan” vì sợ để lộ chân tướng nên thường dùng từ cao cấp, mạo xưng mình là “Thần linh”, “Tiên ông”, “Tiên nữ”, “Thiên sứ”, “Tiên tri”, “Bồ tát … để lòe những người không hiểu biết kính sợ mà tha hồ yêu cầu cúng tế.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra đó còn là tín ngưỡng phong hóa của người Tàu. Chỉ đáng thương cho dân tộc ta đã chịu sự đô hộ ngàn năm và ảnh hưởng từ âm mưu thâm độc của Trung Quốc muốn đồng hóa người Việt bằng cách phổ biến tín ngưỡng nhân gian. Từ đó đại đa số người dân Việt ta sợ hãi mà tin theo, không tin cũng thờ theo tâm lý đám đông rồi sa lầy vào mê tín dị đoan, làm nô lệ tâm linh, làm mồi cho kẻ buôn thần bán thánh trục lợi.
  Do thiếu hiểu biết mà con người thờ cúng, bái lạy quỷ thần đã vô tình tạo cơ hội cho các loài quỷ thần nhập vào người mà tác oai tác quái, ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh, như Bồ tát Long Thọ khẳng định trong tác phẩm “Thư gửi bằng hữu hoàng đế: “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 125. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc về hiện tượng mê tín dị đoan được đa dạng hoá dưới nhiều tên gọi khác nhau thâm nhập vào cuộc sống người thiếu Trạch nhãn pháp. Con lần đầu tiên nghe danh xưng là linh môi và linh căn nhưng đã kịp thời được Thầy nhắc nhở qua bài viết.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 126. Ashley Pham says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 127. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 128. Nguyễn Đức Duy says:
  Cảm ơn thầy đã cho con đọc ngày càng nhiều bài viết hay !
 129. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 130. Bùi mạnh hải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.
 131. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 132. Hoàng Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 133. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 134. Mật Chánh Cần( Trần Quốc Bảo) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,  Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 135. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng dạy cho con hiểu thêm về linh môi và linh căn.

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 136. Dâu Huỳnh Phúc Phi says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc xong bài này. Con đã hiểu được nguồn gốc “thần thông” của linh môi và linh căn. Cảm tạ công đức và sự dạy bảo của Thầy.

  Cầu nguyện Thầy được nhiều sức khỏe.

 137. Kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 138. Thanh Xuân says:
  Ở Phan Thiết quê con có một nơi gọi là chùa Ông, thờ Quan Thánh và Thánh Mẫu. Trong đó cũng có đặt một không gian nhỏ, rất nhỏ, và thấp hơn Thánh Mẫu nữa để đặt tượng Phật Tổ, và những nhân vật trong truyện Tây Du Ký. Giờ đọc bài xong, nghiệm lại con mới thấy đó là văn hoá Trung Hoa đã đề cao những nhân vật truyền thuyết, hạ thấp Phật. Mà người dân quê con rất tin vào Quan Thánh, Thánh Mẫu. Chẳng hiểu là lúc họ dập đầu lạy Quan Thánh, Thánh Mẫu xong mới tới lạy Phật họ có thắc mắc tại sao tượng Phật, vị trí của Phật lại nhỏ nhắn, thấp bé, khiêm tốn như vậy… Con thấy trước giờ người dân quê con vẫn ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian, chưa hiểu đúng và đủ về Phật, Bồ Tát nên có thể vì vậy mà vô tình rơi vào tà kiến khi nào chẳng hay….

  Cuối tuần đọc bài của Thầy con lại được mở mang tỉnh giác. Chân thành cảm tạ Thầy. Chúc Thầy sức khoẻ ạ.

 139. Le văn thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã hiểu được Linh Môi là ai rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.

 140. Võ Thị Kim Quí says:
  Kính Bạch Thầy ! Con đã đọc xong bài ! Con cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khoẻ.
 141. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về linh môi và linh căn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

   

   

 142. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài để giúp con hiểu thế nào là linh môi, linh căn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 143. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy.

 145. Lương Ngọc Tuệ Minh(11 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ dài lâu của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 146. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy ,

  Con đã đọc xong bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 147. Dương Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con chưa hiểu được sâu xa nhưng đã hiểu hơn một chút về linh môi linh căn ạ.

  Con cảm tạ ơn phước Thầy ban ạ!

 148. Lê Hải My (7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ .

 149. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy  dùng lăng kính nhà Phật chiếu soi,  mà luận giải cho chúng con thấy  những mu mô của bọn linh căn, linh môi, nhà ngoại cảm chỉ là được quỷ thần, rồng trời gá vào, quỹ lực họ sẽ mất sau khi quỷ rời khỏi, và họ chỉ tạo ảnh hưởng cho người thiếu hiểu biết và mong cầu danh lợi.

  Con xót thương cho người dân Việt Nam ngày xưa bị bọn tàu đô hộ gieo mầm tà kiến, gây ảnh hưởng đến ngày nay vẫn còn ngụy kinh, ngụy thư.

  Cầu nguyện cho nhiều người được duyên lành tiếp cận chánh kiến, qua chanhtuduy.com.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 150. Mật Hoa Dung says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã giải thích về rất rõ nguồn gốc của linh môi và linh căn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

 151. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi. Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được thực nghĩa của những người được gọi là bà đồng, bà cốt.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

 152. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu biết về linh môi và linh căn .Con kính chúc sức khỏe Thầy Cô luôn được trương thọ.

  Om mani padme hum.

 153. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính Thầy,con nghe Mật Thủy nói Thầy đã cấp tài khoản cho con để được đọc nhiều bài mới hơn ,con xin cảm tạ ơn Thầy ạ,song con chưa biết đăng nhập,làm hoài mà không được ,kinh mong đươc Thầy hướng dẫn cho ạ.
 154. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con thấy được c bản chất quỷ thật sự trong linh môi và những điều  mê tín dị đoan từ thời xa xưa mà Trung Quốc truyền lại vào nước ta. Linh môi là một dạng có sức liên kết nhưng chủ yếu họ chỉ nói theo mình để trục lợi mà thôi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 155. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 156. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , qua bài này rồi hiểu thêm về quỹ sự và con cũng tuần chứng kiến nhiều người tu bị quỷ nhập bản thân con trước kia cũng tin vào một ông Thầy trửa bệnh bằng thuốc nam con nghe mọi người kiêu ông này bằng cầu con thấy trước khi ông ta bốc thuốc cho bệnh nhân thì ông đứng trước bàn thờ lại và đánh võ và nhiều người bệnh cũng vậy luôn cậu này nói với con rằng con bị mẹ chồng bỏ mùa nên cảng thận lúc đó con với nhà chồng đang sẩy ra chuyện không vui nên con rất sợ đến khi con được hạnh ngộ với Thầy và con đọc bài chênh chanhtuduy đặt biệt là 12 bài quỹ sự nên con hiểu được là cậu mười là linh căn . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua những khó khăn thiện tại và thanh thông trong tương lai om ah hùm.

 157. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ, con cảm tạ Thầy

 158. Tiến Đạt says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ, con đã biết được bản chất quỷ trong linh môi và những ảnh hưởng  mê tín của Trung Quốc .

  Con cảm tạ Thầy vì đã viết bài ạ.

 159. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 160. Đinh Quang Trường says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 161. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc xong bài .

  Con cảm tạ ơn thầy !

 162. Truong Bui says:
  Kính bạch Thầy,

  Cảm tạ ơn thầy, con đã đọc xong bài viết.

   

 163. Thanh says:
  Con đã đọc tin của thầy rồi ạ con mong mọi người sẽ không có chuyện gì và không làm điều gì có lỗi với chính mình
 164. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy

 165. Lê Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. 

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

 166. Kieu Van Hoa says:
  Kính bạch thầy !

  bài viết rất hay và ý nghĩa

 167. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 168. Lê Bằng says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài phân tích của thầy và con sẽ chia sẻ điều này cho những người thân quen mà con nghĩ họ sẽ cần đến nó. Đúng là không có gì quý giá bằng tri thức chân chính.

  Con xin cảm tạ thầy .

 169. Quỳnh Trang says:
  Kính Thầy! Con đã đọc xong, càng đọc con càng thấy hiểu và ngấm! Con xin được đọc tiếp các bài tiếp theo ạ!
 170. Vũ Thị Lương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy.

 171. Hồng Chương says:
  Thưa thầy ! Con đã đọc hết bài. Con cảm ơn thầy đã viết bài ạ.
 172. Ngà trần says:
  Thưa Thầy ! Con đã đọc xong . Con xin cảm ơn bài viết của Thầy .
 173. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc “QUỶ SỰ BÀI 4 : Linh môi và linh căn” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con, chúng sanh được hiểu biết về hạng người “linh môi”. Họ là những người trung gian (môi giới) giao tiếp giữa con người và thần linh chẳng hạng như bà đồng, bà cốt, người chầu Mẫu, thầy bối, thầy pháp, thầy mo… . Bởi họ có mầm móng kiếp cũ quyến thuộc của Quỷ Vương, Long Vương, Thiên Vương; tùy theo mỗi loại khác nhau mà có sức linh khác nhau.
  Linh môi có 2 dạng : (1) linh môi tự nhiên và (2) linh môi được đào tạo. Những giáo phái do linh môi sáng lập không có giáo điển ; không có lịch sử phát triển rõ ràng mà chủ yếu chỉ dựa vào người có “linh căn”, tùy theo sức linh của mỗi loại mà sử dụng thần thông khác nhau để trục lợi.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 174. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Còn cám ơn thầy

 175. Phạm Minh Quốc says:
  Kính Bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn thầy!

 176. Nguyễn Trung Khánh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy !

 177. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc xong bài viết ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy

 178. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài viết này .

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn.

 179. Mật Hoa Pháp( Phan Ngô Thùy Dung 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 180. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ

   

 181. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc, để chúng con hiểu được thế nào là linh môi và linh căn, nhằm giúp cho chúng con tránh rơi vào cạm bẫy mê tín đị đoan mà ảnh hưởng đến vận mệnh tâm của mình.
  Nhờ đó con hiểu được. Những người có khả năng ngoại cảm, họ nói đúng một số việc đã qua trong nhân gian hoặc những sự việc mà con người chưa biết đến, khiến cho con người phải hoang mang, sợ hãi mà quy phục, tôn sùng, cúng bái. Đó cũng là một dạng linh môi nhờ vào sức linh của những loài quỷ, rồng, trời mà thể hiện thần thông của những loài đó. Do có quan hệ hoàng tộc từ nhiều kiếp trước, nay tiềm thức được trỗi dậy bởi tác động của ngoại duyên( môi trường tạo nghiệp) và họ trở thành những nhà ngoại cảm.
  Tựu trung lại, linh môi, linh căn hay những nhà ngoại cảm đều là những chiêu trò biến hóa thần thông của những loài quỷ thần hạ đẳng, trung đẳng hay thượng đẳng bày ra, nhằm đánh vào tâm lý sợ hãi, vô minh, mê tín mà trục lợi từ sự cúng bái hậu hĩnh của con người.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status