May 27, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 207 Comments

QUỶ SỰ BÀI 5: tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp

QUỶ SỰ BÀI 5: tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp

QUỶ SỰ

QUỶ NHẬP

QUỶ SỰ BÀI 1: ma quỷ là ai?

QUỶ SỰ BÀI 2: đầu thai hay quỷ nhập?

QUỶ SỰ BÀI 3: khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần

QUỶ SỰ BÀI 4: linh môi và linh căn

QUỶ SỰ BÀI 5: tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp

QUỶ SỰ BÀI 6: nhận biết và đối trị

QUỶ SỰ BÀI 7: “gần mực thì đen…”

QUỶ SỰ BÀI 8: đó đây chuyện đuổi quỷ

QUỶ SỰ BÀI 9: cần minh định theo chánh kiến

QUỶ SỰ BÀI 10: nhận biết biểu hiện quỷ nhập từ thô đến tế

QUỶ SỰ BÀI 11: những “con sâu” trong phi vụ trừ tà

QUỶ SỰ BÀI 12: phòng bệnh hơn chữa bệnh – Hết


Trong những bài trước, chắc các trò đã biết và hiểu những chiêu trò lừa đảo của loài quỷ. Có lẽ vậy mà ở dân gian người ta đưa từ “quỷ” vào thành ngữ “ quỷ kế đa đoan”, “lanh như quỷ”; “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”; hoặc khi nguyền rủa họ hét lên: “Quỷ tha ma bắt mầy đi!”; và cụm từ thường dùng nhất là: “Đồ quỷ”, “Đồ quỷ sứ”…

Tuy nhiên, loài quỷ có khi may mắn được nghe lời dạy của Phật, tỉnh ngộ rồi từ đó liền thay tâm đổi tính. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài từng giáo hóa được Quỷ cái chuyên ăn thịt trẻ con. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh thoảng đến xứ sở loài quỷ hóa độ họ. Đại sĩ Liên Hoa Sanh khi đến Tây Tạng, Ngài chiết phục những loại quỷ ác ở bản địa, giáo hóa chúng trở thành những hộ pháp đạo Phật.

Đại sĩ chiết phục những loại quỷ ác ở bản địa, giáo hóa chúng trở thành những hộ pháp đạo Phật.

Viết đến đây, Thầy nhớ lại một khúc mắc của ai đó khi viết comment trong bài “Đạo Phật từ bi sao lại thờ kẻ sát nhân” (ý chỉ là Quan Công của Đáo Bỉ Ngạn viết) : “Khi Đại sĩ Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng chiết phục các loại quỷ trở thành hộ pháp, có gì khác nhau?”. Câu hỏi được nêu cho thấy họ chưa đọc kỹ bài viết của Đáo Bỉ Ngạn, có nghĩa là câu hỏi ngoài phạm trù đề cập trong bài tác giả, nên không trả lời. Tựa như ai đó đang giảng bài về “Kiểu dáng xe đang ngày càng quyết định nâng cao sức mua”, thì lại hỏi về “động cơ mã lực của xe tốt hay chưa tốt, tốt như thế nào?”. Tuy vậy, sẵn đây, Thầy sẽ giải tỏa khúc mắc ấy luôn vậy.

Quỷ thần ở Tây Tạng được Đại sĩ Liên Hoa Sanh giáo hóa thành hộ pháp là những sinh thể siêu hình, họ chỉ là kẻ hỗ trợ, hộ vệ cho người tu hành, nên không thờ tự, không lạy bái, cung kính; tựa như vai trò vệ sĩ đối với thân chủ. Họ phải lo tròn trách nhiệm của họ vì “ông chủ” của họ đã cam kết với Đại sĩ Liên Hoa Sanh. Về sự kiện tương tự như trên, được ghi trong kinh “Địa tạng Bổn nguyện” (phẩm thứ 8) :

“…Ác độc Quỷ vương chắp tay cung kích bạch cùng Đức Phật”: “Bạch đức Thế tôn, khi đi qua sân nhà người ta, hoặc thành thị, xóm làng, vườn cây, buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào tu được thiện sự bằng mảy lông, sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái, và dâng chút hương linh, chút hoa cúng dường tượng Phật, cùng linh ảnh Bồ tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh, thì hàng Quỷ vương chúng con sẽ kính lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực và thần thổ địa đều phải bảo vệ, che chở, chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ các nhà đó, huống là để cho vào cửa!”…

“Bạch đức Thế tôn, khi đi qua sân nhà người ta…

Như vậy, đoạn kinh trên đã giải thích rõ là người tu đạo Phật, không cần thờ kính các quỷ thần, dù là Quỷ vương, bởi vai vế của ta được họ trọng như là Đức Phật. Ở Tây Tạng có thờ tự quỷ thần hay không, điều đó không quan trọng, bởi lời kinh dạy thì dù là dân tộc nào, quốc độ nào, đều kính cẩn tuân hành. Liên Hoa Sanh Đại sĩ cũng chưa bao giờ bảo ta thờ tự, cung kính, lễ bái quỷ thần, dầu họ là hộ pháp. Sau đây là lời dạy của Ngài: “Khi gặp bất hạnh, nếu không đặt lòng tin vào Tam bảo mà lại cầu viện đến các nghi thức bùa chú, và nương nhờ vào hồn linh thế tục (ý chỉ quỷ thần), đó là dấu hiệu rằng con đã khởi sanh tà kiến về giáo lý Đại thừa. Chớ hoài nghi trước lời dạy của Đức Phật”..( trích “Khai thị của Liên Hoa Sanh, trang 149, NXB Thiện Tri Thức).

Trở lại Quan Công, y là loài người, một nhân vật lịch sử có thật, nhưng tính cách và nghĩa khí của y, chúng ta chỉ được biết qua tiểu thuyết “Tam Quốc chí” của La Quán Trung. Y giết nhiều người, vì quyền lợi tranh bá đồ vương, chứ không phải vì bảo vệ đất nước trước ngoại xâm, như Trần Bình Trọng, nên sau khi y chết, e rằng khó thoát được cửa ải địa ngục, đừng nói gì đến việc được làm Quỷ thần. Nếu là Quỷ thần ta cũng không thờ kính vì “Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật”,  điều cơ bản nằm lòng đầu tiên của người Phật tử. Còn nếu bảo Y đắc thánh, nên được tôn xưng là Thánh đế Quan Công, thì thiếu cơ sở khoa học biện chứng tâm linh của Phật. Bởi lẽ, Đức Phật dạy “thân người quý hiếm” (kinh Tứ thập nhị chương, và kinh Bảo tích) vì  con người có khả năng tu thành Phật, còn các loài khác không có. Vậy thì sao quỷ thần Quan Công lại đắc thánh nhỉ? (Nếu muốn hiểu thêm hãy tham khảo pháp liệu “Phật học Quần nghi” do hòa thượng Thích Thánh Nghiêm luận giải)

Điều này có nghĩa là trong hiện tại họ là gì mới là vấn đề

Từ đây có thể kết luận, “quỷ thần hộ pháp” Quan Công hoàn toàn khác quỷ thần hộ pháp do Liên Hoa Sanh tổ sư khắc chế, rồi giáo hóa. Một bên là sự kiện thực (Liên Hoa Sanh bằng thiên nhãn thấy rõ, dùng thần thông chiết phục); bên kia là giả tưởng, giả thuyết , hư cấu. Người Tàu thường  ưa “thần thánh hóa” kiểu đó, họ lại có thói quen ưa đưa”tên tuổi” những vị anh hùng liệt nữ nào đó của nước họ vào “danh sách” các vị thần, thánh, tiên, Phật. Nhiều vị “thánh mẫu” mơ hồ lý lịch cá nhân cũng được đưa vào cụ thể như “Lê Sơn Thánh Mẫu”, “Bà Mẹ sanh mẹ độ”, “Bà chúa Ngũ Hành”, “Thiên Hậu”…

Ngoài ra có luận điểm cho rằng các quỷ thần ấy là hàng Quỷ vương, là hóa thân của đức Bồ tát này, Đức Phật kia, nên ta phải kính bái. Nếu nói vậy, thì Quan Âm Bồ tát là vị Phật cổ, Văn Thù Bồ tát kiếp quá khứ là Thầy của 6 vị Phật, thì tại sao trong kinh điển cho thấy các ngài vẫn bái lễ, tôn kính hết mực trước đức Thế Tôn? Ngược lại, tiền thân Đức Phật cũng có khi là súc sanh, quỷ thần, thì theo đó, chúng ta đừng đảnh lễ? Điều này có nghĩa là trong hiện tại họ là gì mới là vấn đề. Từ điểm tham chiếu thực tại, mà chúng ta bày tỏ thái độ nào.

Có luận điểm cho biết, Tứ đại thiên vương vốn là hóa thân của vị Phật cổ. Thế thì tại sao các ngài vẫn phải chấp pháp thiên sự, mà không được các vị trời khác bái lễ như là bái lễ vị Phật? Hiện tại họ là gì mới là vấn đề. Từ điểm tham chiếu thực tại, chúng ta bày tỏ thái độ nào.

Viết đến đây tôi nhớ lại câu chuyện cách đây 3 năm. Một hôm có người quen đến chơi ở nhà  đạo hữu Mật.X, họ thấy không còn thờ thần tài, thổ địa, liền hỏi ra và được biết vì tu theo Phật thì không thờ “thiên, thần, quỷ, vật”. Người này hét toáng lên: “Sao lạ thế, tôi hỏi ông nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như ẩu đả, xô xát, cải vã, thì ai tới giải quyết? Công an khu vực, Tổ dân phố hay Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch nước? Cũng vậy, “Đất có Thổ công, sông có Hà bá”?”…

Mới nghe cảm thấy có lý, nhưng xét lại trên bình diện giáo điển Phật môn là trật lất. Vì sao thì Phẩm thứ 8, kinh Địa Tạng vừa nêu trên thì đã giải thích rõ rồi. Đương nhiên, đối với người không tu Phật thì không nên đề cập đến vấn đề này. Riêng người Phật tử, được gọi là con Phật, tức là Hoàng tử, thì đương nhiên các tiểu thần, tiểu quỷ cho đến hàng Quỷ vương phải kính nễ mà hộ đệ. Cũng vậy, ai đó là con Chủ tịch nước đương nhiên phải được vệ sĩ kề cận bảo vệ; nếu là con Chủ tịch tỉnh thì e rằng người khác sẽ không dám đụng đến, mà CSKV chắc phải thường lưu tâm đến an nguy của họ.

Còn câu ngạn ngữ “Đất có Thổ công, sông có Hà bá” là thân phận của những người không tu đạo Phật, nên Quỷ thần dễ dàng lấn át, gây hại.

Mặt khác, trên bình diện oai đức, thì loài người có nhiều oai đức hơn cho nên mới sinh được làm người. Người có oai đức nhiều hơn, có cần phải nễ trọng kẻ thấp hơn mình? Đó là chưa nói gì đến việc kính lễ, thờ cúng! Cho nên, chúng ta là Phật tử, giữ được 5 giới hoặc có thọ được 5 giới, nhân thân chúng ta cao quý tột cùng, là Hoàng tử, Thái tử của đấng Pháp vương Hoàn vũ (tức là Đức Phật). Nếu ta đem thân hoàng tử, thái tử mà lễ lạy, cúng kiếng những hàng Quỷ vương, thì họ nhận lễ nỗi không? Chắc chắn họ không dám nhận vì họ biết mỗi lần như thế họ bị tổn phước nặng nề.

Cầu nguyện cho tất cả những ai theo Phật đừng nên phỉ báng Ngài vì vô tình phạm vào tà kiến!

Song, người tu mù không hiểu lý đạo, cứ vì lòng tham và lễ bái thần tài, cứ vì sợ hãi mà cầu cạnh, thờ cúng quỷ thần..; khiến cho hai bên đều không được  lợi ích gì. Đương nhiên, đối với người không tu theo đạo Phật, không thọ giới thì không thành vấn đề, vì họ là người thường đành phải “qua sông lụy đò”.

Riêng người tu Phật, vì hiểu đạo nên từ bi không nên vô tình gây tổn phước cho quỷ thần, mà cứ ngỡ là mình quý trọng họ. Thế gian có danh ngôn: “Nhiệt tình mà không hiểu biết thành ra phá hoại”; thánh ngôn đã dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng ta vậy!”

Cầu nguyện cho tất cả những ai theo Phật đừng nên phỉ báng Ngài vì vô tình phạm vào tà kiến!

OM MANI PADME HUM.

Hẹn các trò bài 6.

Làng Phước Thành 27/05/2013

 1. Hiện nay rất nhiều Phật tử vẫn có thờ cúng Thần tài, Thổ địa , Bà Chúa song song với thờ Phật.
  “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng ta vậy!” Và rất nhiều Phật tử tin Phật nhưng có mấy ai hiểu Phật chứ. Bởi thế thời mày mới gọi là thời mạt Pháp. Hiếm lắm những Phật tử hiểu biết và hành theo lời Phật dạy.
  Cũng có những người hiểu biết nhiều về đạo Phật, miệng nói nhân quả rất rõ ràng nhưng trong lòng lại không đủ tin. Cái đó gọi là nói được mà làm không được. Nhưng cũng có những người không nói được nhưng hành xử của họ lại rất nhân nghĩa vị tha mang đầy tấm lòng Phật đạo.
  Dù sao chuyện thực tế đời nay thiên hạ CẦU, THỜ CÚNG VÀ TIN QUÁ NHIỀU VÀO QUỶ THẦN. Vào nhà của họ, có nhà nào mà không thờ thần tài? Thậm chí vào cơ sở của các doanh nghiệp, tập đoàn đều có sự hiện diện của các vị Thần này.
  Luận về quỷ sự là để biết thêm về cung cõi này, chứ khó lòng thay đổi tập quán thờ cúng của người Việt, Hoa vốn đạ mấy ngàn năm
 2. nguyenthanh says:

  Nói được làm không được là mượn áo Phật làm trang sức. Không nói được mà làm được những gì như Phật dạy,cũng không trọn vẹn. Vậy nên cần Tri-Hành hợp nhất; Lý-Sự viên dung. Do đó Đức Phật chủ trương Từ Bi và Trí Tuệ.

 3. Mật Ngã says:
  Quả thật tà kiến gây hậu quả nghiêm trọng dù đối với ngừơi tu Phật hay không tu, khi sống cũng như sau khi chết. Con cũng cầu nguyện cho chúng sanh thấy được chánh kiến Phật Pháp, xoá bỏ tà kiến để lợi mình lợi người! Om Ah Hum!
 4. matthuy says:

  Người thường không biết Phật pháp thường thờ cúng, cầu cạnh thần tài thổ địa, quan công, bà chúa xứ… vì tâm tham lam và sợ hãi, vô tình gây nhân đọa lạc (tham lam gây nhân đọa làm quỷ đói, sợ hãi gây nhân đọa làm súc sanh). Người thường như thế đã đành, người phật tử mang danh con Phật cũng đi thờ cúng tà kiến như thế càng tạo nghiệp chồng chất, gây nhân đọa địa ngục. Đáng thương thay vòng luẩn quẩn trong tam đồ ác khổ bởi sự vô minh và bám chấp ương ngạnh khó đổi dời của chúng sanh!
  Nguyện cho chúng sanh sớm nhận ra được sự vô minh, bám chấp của bản thân qua loạt bài “Quỷ sự” này và nhanh chóng sửa đổi, “quay về nương tựa nơi Tam Bảo” mà kịp thời thoát khỏi vực thẳm của sự đọa lạc!

  • nguyenthanh says:

   Đây là thực trạng tâm linh đau lòng khiến cho ngoại đạo hiểu lầm và chê bai đạo Phật. Chúng ta chỉ phản ánh nỗi niềm, góp tiếng nói lạc điệu mà thôi.

 5. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cùng giác ngộ và nương tựa nhà Phật, không còn những tà kiến và lễ bái những đối tượng không nên hành lễ. Thân là Phật tử càng không nên lễ bái họ vì sẽ gây ra cho họ những rắc rối!
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thấy được chánh kiến Phật pháp, xóa đi màn đêm vô minh đang vây quanh.
  Om Ah Hum!
 6. Mật Châu says:
  Mô phật!
  Con cảm đội ơn đức từ bi của Thầy đã truyền dạy tiếp cho chúng con thấy được chánh kiến của Phật pháp. Để chúng con không bị lạc lối trong tà kiến và bái lạy những đối tượng không nên hành lễ. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấy được chánh kiến của Đức Phật, xoá bỏ những u mê trong tà kiến và nguyện tu theo Phật pháp. Chúng con nguyện nương nựa nơi Thầy, Bổn Tôn từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Om Ah Hum!
  • nguyenthanh says:

   Thế thì từ nay Mật Châu hãy phất cao ngọn cờ chánh kiến trong bầu trời tâm thức của mình!

 7. Mật Diệu Hằng says:
  Kính Thầy!
  Đọc bài giảng của Thầy còn hiểu được như thế này:
  Trong cuộc sống, khi con người ta gặp nhiều rắc rối, phiền não, những điều không may mắn thì họ liền nghĩ đến việc cầu cúng thần thánh hay lên chùa để cầu xin giàu có, tiền bạc, sức khỏe… là do thiếu hiểu biết, là do lòng tham của chính họ. Đức Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng ta vậy!”. Thực ra Đức Phật đâu có nói rằng đến cầu Đức Phật, Đức Phật sẽ cho tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị mà Đức Phật là người Thầy, là người chỉ dạy chúng làm thế nào để ta đạt được những thứ đó. Đạt được hay không đạt được là do nổ lực, cố gắng của bản thân dưới sự chỉ bảo của Đức Phật qua lời truyền dạy của Thầy ta. Nếu làm theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ có được mọi điều hanh thông, nếu không làm được thì những điều may mắn sẽ không đến được với ta. Hiểu được như vậy, chúng ta phải học hỏi, chuyên tâm thực hành, tu tâm dưỡng tánh, chứ không phải đi cầu xin, cúng vái làm gì.
  Mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống đều bị chi phối bới luật nhân quả, không có gì là ngẫu nhiên cả. Muốn biết kiếp trước mình đã làm gì thì nhìn vào những gì mình đang có ở kiếp này, muốn biết kiếp sau mình sẽ ra sao thì hãy nhìn vào việc mình đang làm.
  Mong Thầy chỉ dạy cho con!
  • nguyenthanh says:

   Về mặt giáo điển con hiểu như vậy là đúng rồi!Song, chỉ khi nào lý thuyết song đôi với thực hành, có nghĩa là Phật pháp phải đưa vào cuộc sống thế sự nhằm tạo ra hanh thông và an lạc thì đó là chuẩn tu. Hãy đọc thêm bài “Thực hành pháp bắt đầu từ đâu?”, trò sẽ hiểu thêm tường tận đạo trình sẽ phải đi qua theo quy trình “Văn, Tư, Tu”.

 8. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Nieu da la Phat Tu thi nen biet va hieu nhung dieu toi ky ma Phat da day de khong bi roi vao ta kien .
  Cau mong tat ca chung sanh tinh thuc trong trang thai giac ngo.
  Om Ah hum.
 9. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc roi a
  om mani padme hum
 10. oanh says:
  Thua thay con da doc xong bai nay con cam on thay
 11. Nguyen Vy says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con kính chào Thầy
 12. Thanh thuy says:
  Dua thay
  Con doc song nai roi con cAm Hon thay da phan tit ro rang nhu de con hieu
 13. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.
 14. nhuận hỷ says:
  Kính bạch thầy!
  Vậy phật tử hành lễ với cha mẹ tổ tiên đã quá vãng thì sao ạ?
  • chanhtri says:

   Thân gửi Nhuận Hỷ!
   Ngài Tuyên Hoá hoà thượng cũng như các bậc thánh đức đều khẳng định rằng khi cha mẹ, ông bà còn sống thì tốt nhất là khuyên quy y và tu Phật, nếu quá vãng thì thực hành pháp (gồm 10 hoạt động như sau : lễ bái, sám hối, cúng dường, cầu nguyện, nghe pháp, giảng pháp, ấn tống kinh điển, niệm Phật (trì chú), thiền tập) để hồi hướng, không phải đến ngày giỗ mới mời thầy chùa về nhà hoặc đến chùa cầu an, cầu siêu.

   • Mật Tịnh Tâm says:
    Kính bạch Thầy,
    Con cảm tạ Thầy đã khai thị!
    Om Mani Padme Hum
   • nhuận hỷ says:
    Kính bạch thầy!
    Cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con!
 15. Đọc đến bài viết này thì con xin phép được hỏi một số vấn đề ạ:
  1.
  2. Trong một gia đình, vốn dĩ đã từng thờ thần ( cụ thể là Thổ công Táo Quân, Tài thần, Thổ Thần, Thổ địa ) những người sống tại nơi đó thì một số đã quy y ( hành lễ niệm Phật và trì tụng kinh chú ) nhưng một số người thì chưa quy y. Vậy nên xử lý việc thờ trong gia trang thế nào cho hợp lẽ? Người đã quy y khi lên hương tại nơi thờ các thần thì không quỳ lạy mà chỉ xá chào là không phạm phải không a?
  3. Cách bài trí và sắp đặt ban thờ thế nào cho đúng? Hiện tại : Ban thờ Phật riêng, thờ thổ công và gia tiên cùng một ban?
  4. Ban thờ Tài thần người thì nói phải đặt sát đất mới được thì ý kiến này là sao ạ?
  Kinh mong được thầy chỉ dạy ! chúng con rất biết ơn !
  • Chánh Tri says:

   Trò hỏi vậy thì Thầy luận giải như sau:
   Câu số 2: Trong nhà trước đây từng có thờ thổ thần, thổ địa, táo quân…, nay trong nhà có một số quy y, còn số kia thì chưa quy y thì xử lý việc thờ thế nào cho hợp lẽ? Nên hiểu đạo Phật là tự giác cho nên họ chưa hiểu thì việc thờ quỷ thần nói trên là quyền cá nhân tín ngưỡng của họ, không được can dự vào. Còn ai đã quy y thì chỉ cần trong lòng không tin quỷ thần là đối tượng đáng thờ kính là đủ rồi. Khi ấy người Phật tử không nên lễ lạy họ vì danh phận chúng ta cao quý hơn nhiều lần, nếu lễ lạy họ sẽ tổn phước. Cũng không cần xá chào bởi vì lúc đó chúng ta chắp tay lại thì không đúng, giơ tay kiểu helo cũng không đúng, đưa 2 ngón tay chữ V cũng sai. Do vậy, đứng yên niệm thần chú hay Phật hiệu là tốt nhất.
   Câu 3: Bàn thờ phải cùng một đối tượng có danh phận như nhau, cho nên Phật, Bồ tát, Thánh chúng không thể cùng chung bàn thờ. Nếu đặt riêng là phải riêng chỗ thờ, không phải riêng vị trí. Người Phật tử không thờ thiên, thần, quỷ, vật. Song, nếu ở chung nhà thì tuỳ thuận chúng sanh mà tác pháp, đừng chống trái họ, chỉ giữ tâm niệm là được.
   Câu 4:Bàn thờ Thần tài sát đất hay không sát đất không phải là vấn đề quan tâm vì người tin Phật không thờ Thần tài nên không chú ý. Ai tu Phật, tin Phật mà thờ thần tài thì làm ăn ngày càng lụn bại vì mỗi lần thắp nhang thần tài là mỗi lần phạm giới tà kiến mà đạo Phật là chánh kiến. Lỗi này tương đương phỉ báng Đức Phật.
   Vài lời như vậy, ngừng bút tại đây
   Thinley- Nguyên Thành

   • Mật Nhị Khang says:
    Kính Bạch Thầy!
    Con có một thỉnh nguyện xin được bày tỏ, nếu con viết có gì sai xin Thầy khai thị.
    Con hoan hỷ với luận giải của Thầy dành cho đạo hữu Dung Dana nhưng con thấy đạo hữu ấy không đáp lại dù chỉ là một lời cảm ơn cho phải phép. Thầy hãy giữ gìn sức khỏe, lần sau Thầy đừng nhọc công tốn sức về việc giải đáp tâm linh cho bạn đọc như bạn như Nguyễn Phan Minh và Dung Dana nữa. Thử hỏi mỗi bạn đọc có khúc mắc tâm linh thỉnh nguyện là sẽ có được ngay những lời giải đáp tâm linh từ vị Đạo sư nhanh và trực tiếp vào từng nội dung của vấn đề mà cả 10 năm người khác cũng không luận giải và giải thích cho được. Vậy mà, những người như họ không biết trân quý.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
    Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
    • Chánh Tri says:

     Thế mới biết lời dạy của Thế tôn trong kinh “Ba hạng người khó gặp” thật chính xác! Bởi lẽ khó ai biết ơn và biết trả ơn. Ơn lớn cũng không nhớ, đừng nói gì ơn nhỏ! Thầy cũng sẽ rút ra bài học kinh nghiệm tâm linh là “Từ bi” có phân biệt đối tượng, vì Thầy chưa phải là thánh nên không thể “vô duyên từ bi”!Cảm ơn trò quan tâm đến sức khoẻ của Thầy, Thầy sẽ giữ gìn nó vì đạo chúng Mật gia Song Nguyễn!

     • Mật Nhị Khang says:
      Dạ, Con cảm ơn Thầy!
     • Mật Hạnh Giác says:
      Mô Phật!
      Con hoan hỷ với những luận giải từ vị Thầy dành cho bạn đọc Dung Dana. Tiếc thay sự im lặng của bạn ấy đã khiến tâm thức mình không còn là bình chứa thích hợp với sự từ bi luận giải từ vị Thầy. Bạch Thầy, con nhớ lại tấm gương những bậc thánh tăng cổ đức xưa kia đã vượt muôn trùng gian khó, không tiếc thân mạng mình để tầm cầu Giáo Pháp. Ngày nay chúng con được tiếp cận và giải đáp khúc mắc tâm linh đơn giản hơn rất nhiều nhờ phương tiện từ vị Thầy. Nhưng nếu vì vậy mà chúng con khinh thường, xem vị Thầy chỉ như một “tổng đài tâm linh”, chuyên giải đáp việc cúng kiếng, thờ tự,… thì thật sai lầm.
      Con hoan hỷ với sự quán xét của vị Thầy để tránh cho chúng con, chúng sanh bị mất phước vì thiếu trân quý Giáo Pháp, do “vô duyên từ bi” như thế.
      Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
      Om Ah Hum.
     • Dung Dana says:
      Lúc này, con rất vui vì vừa quay trở lại online trên chanhtuduy.com đã thấy Đạo Sư giảng giải cho con về các vấn đề mà trước kia mỗi nguồn thông tin mỗi khác nên chưa biết đâu mới là thông tin chuẩn xác.
      Con biết, nói lời cảm tạ vẫn chưa đủ trước ân đức này tuy nhiên bằng comment này, con chỉ có thể nói : CẢM ÂN ĐẠO SƯ đã từ bi khai sáng.
     • Dung Dana says:
      Cảm ơn Mật Nhị Khang rất nhiều!
      Cầu mong cho bạn Nguyễn Phan Minh ( Dung Dana chưa biết bạn ) có thể mau quay trở lại online trên trang Chánh Tư Duy để tiếp nhận lời chỉ dạy trân quý của Đạo Sư dành cho bạn.
      Trong một hoàn cảnh bất khả kháng nào đó mà bạn không còn có cơ hội tiếp nhận các bài giảng vô cùng quý báu của Đạo Sư và không bày tỏ lời cảm ơn ( là lễ nghĩa tối thiểu được ) thì Dung Dana cũng vẫn tin rằng bạn vô cùng trân quý lời khai thị của Đạo Sư dành cho bạn.
      Một lần nữa trân trọng cảm ơn và tiếp thu sự góp ý của Đạo Hữu Mật Nhị Khang.
      Nhân đây cũng xin cảm ơn Đạo Hữu Mật Tuệ Tri đã chỉ dẫn cho Dung Dana biết cách tra cứu phần tin comment để sáng nay có thể đọc ngay các chỉ dạy của Đạo Sư.
   • Lê Đức Tùng says:
    Mô Phật!

    Con đọc thêm luận giải của thầy tại cmt của đạo hữu Dung Dana, con cảm ơn thầy đã sách tấn và vén bức màn vô minh cho chúng sanh chúng con giúp chúng con hiểu hơn trên con đường thực hành chánh pháp.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

 16. lyquochoa says:
  Mô phật !
  Kính thưa bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết
  Quỷ sự của Thầy rồi con đã hiểu
  Ra quan công chỉ là người thường ta không sùng bái mình là con nhà phật mình chỉ sùng đạo sư và đức thế tôn và Quán ÂM Tứ thủ
 17. Mật Thanh Liên says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế dài lâu vì lợi ích chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ma Ni Pad Me Hum!
 18. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Trong bài Pháp này, con rất tâm đắc đoạn: “Trong hiện tại họ là gì mới là vấn đề. Từ điểm tham chiếu thực tại, mà chúng ta bày tỏ thái độ nào”. Câu này rất đúng trong Đạo, mà nếu tịnh tiến ra ngoài “đời” thì cũng… đúng luôn. Thật chí lí!
  Con cũng vô cùng tâm đắc đoạn sau: “Cho nên, chúng ta là Phật tử, giữ được 5 giới hoặc có thọ được 5 giới, nhân thân chúng ta cao quý tột cùng, là Hoàng tử, Thái tử của đấng Pháp vương Hoàn vũ (tức là Đức Phật). Nếu ta đem thân hoàng tử, thái tử mà lễ lạy, cúng kiếng những hàng Quỷ vương, thì họ nhận lễ nỗi không? Chắc chắn họ không dám nhận vì họ biết mỗi lần như thế họ bị tổn phước nặng nề.” –> Con quan sát và nhận thấy, ở Việt Nam này, có lẽ chỉ có học trò Mật gia Song Nguyễn là không thờ “thiên, thần, quỷ, vật” theo đúng thanh quy Phật đà. Còn Phật tử ở các chùa chiền khác thì… ôi thôi, thiệt ngán ngẫm. Điều này là do ai? Vì đâu nên nỗi?…(!)
  Kính bạch Thầy,
  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con những bài Pháp quý báu này.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  OM MANI PADME HUM
 19. Mật hồng liên says:
  kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 20. anhtuan8010 says:
  Kính Thưa Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỉ sau khi đọc xong bài viết này.
  Chúc Thầy luôn mạnh khỏe vì sự phát triển của Chánh Tư Duy.
  Cầu chúc cho tất cả chúng sanh cải tà quy chánh, trực chỉ Chân Tâm kiến tánh thành Phật.
 21. cam huong says:
  THUA THAY CON DA DOC XONGBAI NAY CON CAM ON THAY
 22. Huynhminhanh says:
  Con Kính Thưa Thầy .
  Con đã đọc và rất bất ngờ về lời của thầy. Có lẽ con đã tin đúng thầy và càng ngày học điều rất hay .
  Con tạ ơn thầy .
  Chúc thầy mãi giữ được sức khỏe và được an lành trên nhân gian này.
  Om Mani Padme Hum.
 23. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng hiểu và biết về vấn đề Quỷ sự
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Con cầu nguyện chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 24. Pham Hoang Huy says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Đã đọc bài này rồi ạ!
  Xin Thầy từ bi khai ngộ cho con vấn đề này. Dẫu biết đã là Phật tử thì không nên cúng bái quỷ thần. Tuy nhiên, gia đình con 4 người thì chỉ có mình con là Phật tử; ba mẹ và anh con đều thờ cúng ông bà, thần tài thổ địa, bàn thiên – địa và cả “Ngải cầu tài”. Ba mẹ con thì tối ngày thóa mạ hết sư này đến sư nọ, anh con thì buông lời nói “Tao không tin thần, Phật gì hết, tao thờ ông bà thôi,…” Tuy là ở riêng, nhưng nhà con cách nhà ba mẹ con chỉ có 3 căn nên phải thờ cúng chung luôn, ngày nào con cũng phải đốt nhang. Vậy con làm thế vì gần như bị ép buộc và nghĩa vụ của con út.
  Xin Thầy cho con hỏi như thế con có phạm giới luật không? Nếu con có dùng từ ngữ sai thì mong Thầy hoan hỉ mà bỏ qua mà khai ngộ cho con.
  OM MANI PADME HUM
  • Chánh Tri says:

   Hiểu rồi thì không tin. Không tin thì thắp nhang cho quỷ thần là phương tiện tùy thuận chúng sanh. Nếu chống trái thì không lợi ích gì bởi vì Đức Phật dạy lấy tâm làm đầu, lẽ nào thắp vài cây nhang lại khiến trò thành ngoại đạo sao, trong khi trò làm vì bị ép buộc?

 25. Cao Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum
 26. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ bài viết rất lợi lạc của Thầy và con hiểu được Quan Công thực chất chỉ là con người chứ ko phải như người xưa tôn xưng là Thánh đế Quan Công. Và người tu Phật không nên thờ, cúng bái thổ công, thổ thần, thần tài,.. Vì vô hình chung sẽ làm tổn phước của họ và nếu bất đắc dĩ phải lễ lạy thì nên đứng im và niệm thần chú.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỉ vì đã được Thầy khai thị.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum
 28. Dương Thị Thuỳ Dung says:
  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này. Trước nay con vẫn luôn tâm niệm như vậy, không thờ cúng, lễ bái Quỷ Thần, nhất là khi đi đến một số ngôi chùa vẫn có đền thờ Thánh Mẫu, con thấy rất nhiều người đãnh lễ, vì họ không hiểu, vì họ tin tưởng rằng Chùa có thờ thì việc họ làm không có gì sai. Đây thật sự là vấn đề đáng buồn, xung quanh con và gần nhất trong chính gia đình của con vẫn đang thờ cúng Thần Tài Thổ địa. Mẹ con đã Quy y Phật, Bà cũng rất thường xuyên đi Chùa, đọc kinh, nhưng con thật sự vẫn chưa tìm thấy cách nào để thuyết phục Mẹ con có thể ko làm như vậy nữa, Mẹ con hoàn toàn có lòng tin tưởng vào Tam Bảo nhưng có lẽ vì chưa có duyên lành được tiếp cận với chánh pháp như thế này nên những “tục lệ” từ xưa vẫn còn đang ăn sâu vào tiềm thức, khó một lúc mà cởi bỏ hết được. Càng tìm hiểu sâu về Chánh pháp qua những bài giảng hết sức quý báu của Thầy con càng thấy vững tâm mình, giống như giữa dòng nước siết bám viếu được vào chiếc thuyền, không còn sợ hãi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị. Con Kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ.
 29. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Bạch Thầy, hôm nay con được đọc loạt bài Quỷ Sự của thầy mà vô cùng hoan hỷ. Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn duyên lành cho con có được cơ hội này. Con còn nhiều vô minh, kính mong Thầy xá tội ạ.
 30. Nguyen Quoc Thai says:
  kính Bạch Thầy!
  Thưa Thầy qua bài này cho con hiểu được là người tu theo đạo phật là phật tử với thân phận cao quý hơn nên ta không cần phải thờ tự bất cứ vị nào trong hàng Thiên,Thần, Quỹ, Vật.Mà ngược lại các loài Quỹ vương đó phải tôn kính, hổ trợ, bảo vệ, giúp đỡ người tu phật theo tự bạch của Quỹ vương trước sự giáo hóa của Đại sĩ Liên Hoa Sanh. con hiểu như vậy co đúng không thưa Thầy.
  Xin Thầy chỉ dạy thêm cho con.
  Om Mani Padme Hum.
 31. Hoàng minh tâm says:
  Con hoàng minh tam nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng của quỷ ma
 32. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Con xin cảm ơn Thầy ạ.
 33. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp quý báu và lợi lạc, từ đây con học được một điều phải biết chân quý thân phận của người Phật tử, trang bi cho bản thân Trạch Pháp Nhãn, để biết nhận định đâu là đúng đâu là sai, chánh cho bản thân rơi vào tà kiến gây hại mình hại người , lời Thầy dậy con xin ghi nhớ ” Đạo Phật là chánh kiến, phạm vào lỗi tà kiến là tương đương với việc phỉ báng Đức Phật, hãy từ bi để không làm tổn phước của họ nữa”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu được hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 34. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đá Đọc bài này rồi Thưa Thầy.
  con cảm tạ ơn Thầy Đã ban cho chúng con bài pháp thật là Quý báu và lợi lạc.cho chúng con được hiểu rõ hơn. Sau khi quy y Tam Bảo chúng ta trở thành Phật tử _là người có danh phận cao quý (không cần phải thờ Thiên ,Thần ,Quỷ ,Vật ).
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 35. Bùi Thuỳ Anh says:
  Kính bạch Thầy , con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mai i padme hum
 36. Vũ Thị Minh Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị để con hiểu được việc thờ cúng thế nào là đúng. Con cầu nguyện cho sứ khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
 37. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 38. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Qua bài này cho con biết những gì cần biết, thấu đáo những gì đã biết và làm những gì đáng làm. Người phật tử phải có lòng tin tưởng tuyệt đối khi đó lập trường sẽ kiên định không lệch khỏi quỹ đạo của chánh pháp!
  Om mani padme hum
 39. Nguyễn Thị Thu Hiền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài này rồi ạ. con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh..con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu duoc hạnh phúc Phật tánh.
  om mani padme hum
 40. Nguyễn Đức Đạt says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm ơn thầy ạ
 41. Lê Như says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum!
 42. Lê Diệu Hương (HN) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
 43. Phạm Vũ Chiến says:
  Thưa thầy con đã đọc bài,con cảm ơn thầy ạ
  • Chanhtri says:
   Tốt, con có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn

   http://chanhtuduy.com/thu-gui-anh-canh-sat-nhan-dan-muon-tu-hoc-phat-phap/

 44. Chi Vy says:
  Kính Bạch thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Thưa thầy, sau khi đọc một nửa loạt bài về “Quỷ sự” và “Tài và Tài thần” trên chanhtuduy.com, con đã dọn bàn thờ Thần tài ở cửa hàng của con đi. Trước đây con thờ cúng vì quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhưng nhờ được khai thị qua loạt bài viết của thầy, con không thờ quỷ thần nữa. Nếu ngày trước, một ngày mà con quên chưa thắp hương là con cảm thấy bất an lắm, đúng là tụe mình mê tín, tự mình hại mình. Nhưng nay con cảm thấy rất thoải mái, thư thái.
  Con xin cảm ơn thầy và cầu chúc thầy, cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 45. Mật Bích Đào (Đào Thị Châu(QN)) says:
  Thưa thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ
 46. Mật Tường Niệm (Nguyễn Thu Hoài) says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.
  Con kính chúc Thầy, Cô sức khỏe ạ!
 47. Đặng Hồng Quang says:
  Thưa thầy!
  Con đọc bài này rồi ạ!
  Bài luận giảng của thầy giúp con hiểu thêm được về cách thờ cúng bấy lâu nay của văn hóa Việt Nam phải chịu quá nhiều ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.
  Người con của Phật không thờ cúng Thiên,Thần,Quỷ,Vật!
  Con cảm ơn thầy!
 48. Đinh Hải Yến says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
 49. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy.

  Om mani padme hum.

 50. Kính Bạch Thầyl
  con là Mật Đại.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Peme Hum.

 51. Mô phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và công đức của Thầy . con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe ,
  Om mani padme hum !

 52. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 53. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om mani padme hum.

 54. Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này ạ.
  Cảm ơn thầy đã khai thị cho con
  Chúc sức khoẻ thầy và cô ạ.

 55. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cũng có vài thắc mắc nhưng khi đọc bình luận của các Đạo Huynh con đã hiểu được chút ít rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con bài học quý báu này.
  Nguyện cầu sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 56. Mật Tấn Đạt says:

  Thưa Thầy con Mật Tấn Đạt( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cầu chúc cho thầy cô luôn khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 58. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này, xin cảm ơn thầy.

 59. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn những lời dạy ý nghĩa từ Thầy.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ.

  Om mani padme hum

 61. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om mani padme hum.

   

   

   

 62. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cám ơn thầy

  Om Mani Padme Hum

 63. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy

 64. Mật Sơn Tâm says:

  kính Bạch Thầy…!!!

  Con Mật Sơn Tâm( Tùng Lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 65. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán vị Thầy chỉ ra thân phận người Phật Tử cao quý thế nào khi là Thái Tử của Đấng Pháp Vương Hoàn Vũ. Vì đã mang thân phận cao quý như thế, tự động các loài Quỷ Thần, các Thiên Long Bát Bộ sẽ hộ trì người tu như Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã chỉ ra.

  Cũng từ đây, vị Thầy đả phá Tà Kiến mà người Tàu dựng lên về Quan Công, về bà Thiên Hậu,Thần tài, Thổ Địa,…xáo trộn vào đạo Phật và bắt người Phật Tử phải lễ lạy những đối tượng này. Lễ lạy những đối tượng Thiên, Thần, Quỷ, Vật như vậy chính là làm cho họ mất phước nặng nề và bản thân ta cũng mất phước vì “thờ những bậc không đáng thờ, kính những bậc không đáng kính”.

  Bài viết làm con cảm niệm ơn phước được vị Thầy truyền trao Trạch Pháp Nhãn để nhận ra bản chất vấn đề. Không ít người tu ở nhiều chùa hiện nay  vẫn ngày đêm cầu khấn, lễ lạy, cúng bái các đối tượng này mà ngày càng chìm sâu vào vũng bùn Tà Kiến. Cầu nguyện cho chúng sanh thiêu trụi những Tà Kiến này.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 66. Phan Văn Quý says:

  Thưa Thầy!

  Qua bài viết của Thầy con hiểu ra rằng khi mình gặp khó khăn thì điều đầu tiên ta nghĩ tới không phải trông chờ vào sự giúp đỡ. Mà bản thân ta phải đối diện với nó để tự ta vượt qua.

  Cũng như thế, ta phải có lòng tin vào Đức Phật, tâm ta lúc nào cũng hướng về Phật pháp thì lúc nào ta cũng được sợ che trở của Đức Phật.

  Con cầu nguyên cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 67. Mật Giác Chung says:

  Con đã đọc bài này thưa thầy ạ. Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 68. Mật Hồng Thức says:

  Mô Phật.

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi, qua bài giảng của Thầy con biết được người tu Phật không nên thờ “Thiên,thần,quỷ,vật”để bản thân không bị rơi vào tà kiến.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy.  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh cùng giác ngộ và nương tựa nhà Phật,  không còn những tà kiến và lễ bái những đối tượng không nên hành lễ. Thân là Phật tử càng không nên lễ bái họ vì sẽ gây ra cho họ những rắc rối.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thấy được chánh kiến Phật pháp,  xóa đi màn đêm vô minh đang vây quanh.

  Con cầu nguyện cho Thầy,  Cô được trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 70. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân( Nguyễn Thị Vân Anh)  đã đọc xong bài Quỷ Sự bài 5 này rồi ạ.

  Trong cuộc sống thường nhật, khi gặp bất kỳ rắc rối, phiền não hay những điều không may mắn thì chúng con liền nghĩ đến việc cầu cúng thần thánh hay lên chùa để cầu xin tiền bạc, sức khỏe… cũng bởi tại do thiếu hiểu biết là do lòng tham của chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con thấy được chánh kiến của Phật pháp, để chúng con không bị lạc lối trong tà kiến và bái lạy những đối tượng không nên hành lễ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thấy được chánh kiến của Đức Phật, xóa bỏ những u mê trong tà kiến và nguyện tu  theo Phật pháp.

  Om mani padme hum.

 71. Trần Thị Lê says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Tuyết Liên (Trần Thị Lê) đã đọc bài viết này rồi ạ,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 73. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

 74. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin sám hối với Thầy,từ trước tới nay con cũng chưa thờ thần ,thánh hay quỷ vật gì cả. Nhưng cứ mồng 1 hay ngày rằm con thường có mâm hoa quả thắp hương ngoài sân. Như thế vô tình con đã thờ Thiên thần và phạm vào điều cấm kỵ của người tu Phật. Con xin Thầy từ bi bỏ qua để con quán xét lại bản thân và sẽ không bao giờ tái phạm lữa ạ. Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho con và tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ.

  Om mani Padme hum

 75. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong nội dung bài viết này. Từ luận giải của Thầy trong bài, con hiểu được rằng đối với những người không tu theo đạo Phật, không thọ giới thì việc thờ, cúng, lễ, lạy quỷ thần thì không phải là vấn đề, vì họ chỉ là người thường. Tuy nhiên, trong 4 bài trước của loạt bài Quỷ sự này được Thầy luận giải từ thánh ngôn lượng, bản chất của loài quỷ là phá hoại với những chiêu trò lừa đảo mà dân gian vẫn có câu rằng “quỷ kế đa đoan”. Do đó, ngay cả người thường khi tìm đến quỷ thần rồi cũng chịu lãnh hậu quả do hành vi thân, ngữ, tâm qua tà kiến, như lời cảnh tỉnh của Bồ tát Long Thọ trong “Bức thư gửi bằng hữu hoàng đế”. Ngay cả với người thường không tu Phật thì do họ đã được thọ giới tự nhiên, phước cũng cao hơn loài quỷ, lẽ nào lại cung kính lễ bái?

  Như vậy, một người tu đạo Phật với thệ nguyện lúc quy y là không thờ, cúng, lễ, lạy “thiên, thần, quỷ, vật” mà vẫn vi phạm giới luật, giới nguyện thì như lời dạy của đức Thế tôn là “phỉ báng chánh pháp” do tin mà không hiểu. Trong kinh Đại bát Niết Bàn, đức Phật có dạy rằng “Niềm tin mà thiếu trí tuệ thì tăng trưởng vô minh”, những người giả bộ tu hành dù tin Phật, tu Phật nhưng vì lòng tham và thiếu trí tuệ vẫn bắt cá hai tay để thờ thần tài, thổ địa và các quỷ thần khác nên đó là do thiếu trí tuệ mà ngày càng âm phước, tổn đức. Trong khi, đối với những ai quy y Phật, trở thành Thái tử vương Hoàn vũ thì thân phận tôn quý, chính Ác độc quỷ vương đã thệ nguyện trong kinh “Địa tạng Bổn nguyện” (phẩm thứ 8) như lời Thầy trích trong bài là sẽ bảo hộ tâm linh. Một bậc Thái tử mà cung kính hành lễ trước những người gác cổng, vệ sĩ thì e rằng họ bị tổn phước nặng nề, hơn nữa bậc Thái tử ấy chắc hẳn cũng là có vấn đề hoặc chỉ là kẻ giả danh. Do đó, con càng hiểu rõ hơn về lời dạy của Thầy trong bài, người tu Phật vì hiểu đạo nên từ bi không gây tổn phước cho quỷ thần. Đây cũng là một trong những dấu hiệu để phân biệt người tu Phật chân chính với những kẻ hạ trí lừa đảo mưu đồ “bắt cá hai tay” bởi không có chánh kiến về thờ tự và chánh kiến về tôn kính.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, từ bi luận giải cho chúng đệ tử và chúng sanh hữu duyên để không phạm lỗi phỉ báng chánh pháp mà đọa vào ác đạo.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 76. Mật Pháp Bảo says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị. Qua những điều Thầy chỉ bảo giúp con có được chánh kiến để không phạm vào những lỗi “tin vào Chánh Pháp mà không hiểu Chánh Pháp”.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.

  Om ma ni pad me hum

 77. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Quỷ sự bài 5: Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp” rồi ạ.

  Qua bài giảng của Thầy, con nhận thức rõ hơn về việc phải biết chân quý danh phận cao quý của người Phật tử.  Người tu Phật không cần thờ kính các quỷ thần, dù là Quỷ vương, bởi vai vế của ta được họ trọng như là Đức Phật. Nhiều người đã là Phật tử, giữ được 5 giới hoặc có thọ được 5 giới, nhưng do vô minh nên vẫn đem thân là Hoàng tử, Thái tử của Đức Pháp Vương Hoàn vũ (tức Đức Phật) đi lễ lạy, cúng kiếng thiên, thần, quỷ, vật.  Người tu do không hiểu đạo lý, vì lòng tham và nỗi sợ hãi nên cứ lễ bái thần tài, cầu cạnh, thờ cúng quỷ thần. Điều này, vô tình làm bản thân cả đối tượng thờ cúng lẫn đối tượng được thờ cúng đều tổn phước, nhưng trầm trọng hơn nữa khi đó người Phật tử sẽ rơi vào tỉnh trạng “tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp”.

  Do đó, người Phật tử  phải có chánh kiến trong việc thờ cúng và thực hành theo lời huấn thị của Đại sĩ Liên Hoa Sanh “Khi gặp bất hạnh, nếu không đặt lòng tin vào Tam bảo mà lại cầu viện đến các nghi thức bùa chú, và nương nhờ vào hồn linh thế tục (ý chỉ quỷ thần), đó là dấu hiệu rằng con đã khởi sanh tà kiến về giáo lý Đại thừa. Chớ hoài nghi trước lời dạy của Đức Phật”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được học một bài pháp ý nghĩa giúp con trang bị được tri kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho tất cả Phật tử không vô tình bị phạm vào tà kiến “tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp”.

  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Liễu Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Đọc  xong bài giảng của Thầy con đã hiểu được rõ hơn rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

   

 79. Mật Hoàng Như says:

  Kính  bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Đọc xong con đã hiểu khi đã quy y Phật thì không được thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật. Vì khi chúng ta thờ họ là đi ngược với chánh kiến Phật đà và vô tình mắc phải tà kiến (sẽ phạm vào tội nặng là: theo Phật mà không hiểu Phật là phỉ báng Phật”). Và chúng ta là những người con Phật nên oai đức hơn các loài kia nên khi thờ họ sẽ khiến họ bị tổn phước.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

   

 80. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua lời giảng dạy của Thầy, con hiểu được rằng đã là người tu Phật thì không được thờ Thiên, thần, quỷ, vật. Bởi vai vế của ta được đứng ở tầm cao hơn, được coi trọng hơn. Nếu không nhìn nhận rõ ràng ta sẽ mắc phải tà kiến, vô tình làm bản thân người thờ cúng và đối tượng được thờ cúng đều bị tổn phước. Và điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang phỉ báng chánh Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 81. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Là người con Phật thì không thờ thiên, thần, quỷ, vật bởi thân người là quý, huống chi là người con Phật lại là Hoàng tử, Thái tử không thể bái lạy những thứ thấp kém hơn được. Đồng thời như vậy cũng là từ bi không làm họ tổn phước hơn nữa.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 82. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 83. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này của Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum!

 84. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Qua khai thị của Thầy con hiểu rằng người Phật tử có thân phận cao tột trong sáu loài, vì thế đừng nói là quỷ thần mà ngay cả quỷ vương và hoàng tộc, thậm chí tới Tứ Thiên Vương cũng chỉ là hộ vệ. Tuy vậy vẫn có những kẻ tuy danh chính bước vào nhà Như Lai mà vẫn giữ nguyên tập khí nô lệ nên mới có chuyện thờ cúng, lễ bái quỷ thần, trái ngược hẳn tinh thần vô úy của người con Phật. Buồn thay họ làm những việc tà kiến điên đảo, đã chẳng tích cóp thêm được chút phước báu nào lại còn bị thâm hụt, gián tiếp gây thiệt hại cho đối tượng họ thờ (tức quỷ thần).

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 85. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài rồi ạ, Con cầu nguyện cho chúng sanh thấy được chánh kiến Phật Pháp để xóa bỏ tà kiến giúp lợi mình lợi người . Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 86. Kính Bạch Thầy!

  Bài pháp của Thầy giúp chúng con và những ai tu Phật hiểu được người Phật tử giữ được 5 giới hoặc có thọ được 5 giới thì nhân thân người đó cao quý tột cùng vì là Hoàng tử, Thái tử của đấng Pháp vương Hoàn vũ (Đức Phật), ngay cả hàng quỷ vương cũng sẽ kính lễ người đó nên người tu Phật không được kính bái quỷ thần vì gây tổn phước cho quỷ thần và tạo nghiệp phỉ báng Đức Phật vì vô tình phạm vào tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 87. Mật Thường Quang says:

  Mô Phật!

  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải khai thị, giúp con hiểu được là người tu Phật thì không nên thờ Thiên, Thần, Qủy, Vật. Riêng người Phật tử được gọi là con Phật, tức là Hoàng tử thì đương nhiên các tiểu thần, tiểu quỷ cho đến hàng Qủy vương phải kính nễ mà hộ đệ. Bởi lẽ , Đức Phật dạy “thân người là quý hiếm” vì con người có khả năng tu thành Phật, còn các loài khác thì không.

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này.

  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

   

 88. Mật Thuận Khánh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ,câu nguyên Thầy.Cô sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Thuận Liên says:

  Kính Bạch Thầu!

  Thưa Thầy sau khi đọc bài con nhận thấy một điều rằng còn quá nhiều chúng sanh đang làm trái lại với điều đức Phật đã giảng dạy, người ta đã thờ những quỷ thần, những nhân vật không đáng thờ, đó là mê tín và nhất với người Phật tử . Con cũng hiểu rằng người ta đến cầu nguyện, cúng dường lên vị quỷ thần mục đích chỉ vì lòng tham, vì lợi ích cá nhân của họ mà thôi. Nếu chỉ có biết lý thuyết mà không chuyên tâm thực hành và áp dụng vào cuộc sống thì cũng chưa được. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp con thức tỉnh và phần nào biết được mình cần làm gì để sửa lỗi sai vì giờ đây con hiểu chỉ thờ những vị đáng thờ!

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani pedmi hum

 90. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận để chúng con hiểu được sự cao quý của người con Phật. Nếu tính trong 6 cõi thì con người có nhiều oai đức hơn. Nhất là sau khi quy y  đến cả trời Tứ đại thiên vương cũng là hộ vệ thì  quỷ vương, quỷ thần hiển nhiên phải quí kính. Nên việc cầu nguyện, bái lạy thiên thần quỷ vật chỉ làm cho họ bị tổn phước, còn người Phật tử làm điều đó sẽ làm cho bản thân bị mất phước dần do làm trái chánh kiến, phỉ báng Đức Phật. Nếu là người thường thì họ không quy y , không thọ giới thì việc “qua sông phải lụy đò” là lựa chon của họ.

  Con cám ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu những bài viết chánh kiến trên chanhtuduy.com sẽ được  phổ biến nhiều hơn nữa để “thiêu rụi” tà kiến gieo rắc khắp nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật An Thuận đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành says:

   Bài đáng đọc lại không đọc hay là đã đọc mà sợ comment?

 92. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin tuân lời vị Thầy dạy ạ.

  Con cũng xin phép được trình bày: Một trong những nguyên nhân con đọc loạt bài này vì con có một số người thân đang bị vướng vào vấn đề này. Con muốn đọc để hiểu và để có thái độ và hành động phù hợp khi đối diện với họ (nếu có thể giúp được họ thì càng tốt). 

  Con thành tâm sám hối nếu chưa hiểu hết tâm ý của Thầy và làm điều gì đó chưa đúng ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum 

 93. Mật An Thuận says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin tuân lời vị Thầy dạy ạ.

  Con cũng xin phép được trình bày: Một trong những nguyên nhân con đọc loạt bài này vì con có một số người thân đang bị vướng vào vấn đề này. Con muốn đọc để hiểu và để có thái độ và hành động phù hợp khi đối diện với họ (nếu có thể giúp được họ thì càng tốt). 

  Con thành tâm sám hối nếu chưa hiểu hết tâm ý của Thầy và làm điều gì đó chưa đúng ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum 

  • Nguyên Thành says:

   Trò chưa quy y mà giúp kẻ khác bị tà thì hậu quả là trò bị quỷ nhập!

 94. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Trước đây con rất mơ hồ về hiện tượng quỷ nhập, nhờ đọc các bài viết của Thầy, từ bài 1 đến bài 5, con hiểu thêm về linh hồn, về hiện tượng quỷ nhập, về linh môi, linh căn,… Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 95. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani  Padme Hum

 96. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 97. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 98. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã tư bị khai thị cho chúng con những điều mà từ trước đến nay con chưa từng được hiểu biết rõ ràng như bây giờ

  Hiện nay con thấy xu hướng thờ thần tài, thờ thổ địa rất là nhiều, kể cả những người đã Quy y Phật. Đã Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ vật, đây là câu ai Quy y Phật cũng đều biết nhưng rất ít người làm được như thế. Họ không biết rằng sau khi Quy y, bản thân là Phật tử, danh giá vô cùng tận, không những vậy lại được tiểu thần, tiểu quỷ bảo vệ, che chở, cớ sao lại làm việc ngược lại là thờ, như thế họ tổn phước nặng nề, mà bản thân mình thì lại vướng vào tà kiến

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM MANI PADME HÙM.

 99. Mật Khánh Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ. Qua bài con hiểu được việc thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật của những người con Phật vô hình chung chính là làm hại họ, khiến họ bị tổn phước nặng nề. Giống như con vua thì không thể quỳ lạy quan bởi nếu ta làm điều đó chắc chắn vua cha sẽ phạt nặng ông quan thậm trí là chém đầu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã sách tấn!

  Con cầu chúc Thầy Cô luôn mạnh khoẻ vì lợi lạc chúng sanh ạ!

  OM MANI PADME HUM!

   

 100. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 101. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy

  Om Mani Padme Hum

 102. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

 103. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về việc thờ cúng và biết được thân phận  cao quý của người Phật tử . Qua bài viết con hiểu  được rằng người con Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật bởi vì nếu thờ họ thì sẽ làm tổn phước của họ và bản thân người Phật tử đó tự đưa mình đi vào con đường tà kiến, như vậy là phỉ báng chánh Pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 104. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Hoàng Đăng hoan hỷ đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con nguyện tinh tấn trong việc đọc bài và comment để không phụ tấm lòng vị Thầy đã dành cho học trò con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy !

  Con đã đọc Quỷ Sự Bài 5 rồi!

  Con cảm ơn Thầy !

  Cầu nguyện cho mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 106. Lê Đức Tùng says:
  Mô Phật!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải rất rõ ràng, Thầy đã đem ánh sáng của Phật pháp mà soi tỏ cho những chúng sanh còn mê muội như con, để chúng con hiểu hơn về đức tin, về chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho Thầy sức khoẻ, trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh!

 107. Vũ Lê Ngọc Hương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 108. nguyễn thị thanh says:
  Kính bạch Thầy !con đọc xong bài này rồi ạ
 109. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và chia sẻ. Từ nội dung bài viết, cùng những luận chứng, luận cứ xác quyết qua các bộ kinh điển đã nêu ra rằng, con người đối với các sinh thể quỷ thần là không phải thờ kính, cúng kiểng. Đặc biệt đối với một hành giả, Phật tử đã quy y và trì giữ giới luật, là thái tử hoàn vũ và tương lai trở thành một vị Phật thì hành vi thờ cúng, kính cẩn trước các loại quỷ thần chỉ làm cho họ thêm mất phước. Không những thế, bản thân các loài này đã xác nhận sẽ hộ trì Phật pháp đối với bất kỳ một cá nhân nào đang thực hành pháp Phật. Việc làm như thế của chúng quỷ thần chính là hành động để có thể tích phước báu, nhờ vậy mà trong các kiếp vị lai tái sanh có được thân người để có thể tu tập đạt cảnh giới giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 110. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này ạ. Con hiểu rằng tà kiến gây hậu quả  nghiêm trọng cho Phật tử và cho cả người không tu . Con cầu nguyện cho  chúng sanh thấy được chánh kiến Phật pháp xóa bỏ tà kiến. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

   

   

   

   

 111. huynh Quang phát says:
  Con Kính Thầy,

  Con đã đọc bài.

 112. Đào Văn Tuấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh. Cầu nguyện cho chúng sinh giác ngộ thoát khỏi tà kiến, dị đoan.

  Om mani padme hum!

 113. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết của Thầy!

  Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 114. Uyen Doan says:
  Kính bạch Thầy,

  con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy

 115. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài pháp: “Quỷ sự bài 5: tin mà không hiểu là phỉ báng chánh pháp” trong loạt bài “Quỷ sự” của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng về “Tin mà không hiểu là phỉ báng chánh pháp”. Theo đó, từ nội dung của các bài viết trước của vị Thầy con đã hiểu được về bản chất của loài Quỷ là gây hại “với những chiêu trò lừa đảo” mà trong dân gian gọi là “Quỷ kế đa đoan”. Qua bài viết này, vị Thầy đã dùng những luận chứng, luận cứ xác quyết của các bộ kinh điển, giúp con hiểu rõ hơn danh phận cao quý của người Phật tử: ” Là người tu Phật, không cần thờ cúng các quỷ thần, dù là Quỷ Vương, bởi vai vế của ta được họ trọng như là Đức Phật”. Người “Phật tử giữ được 5 giới hoặc thọ được 5 giới, nhân thân chúng ta cao quý tột cùng, là Hoàng tử, Thái tử đấng pháp vương hoàn vũ(tức là Đức Phật). Nhưng do vô minh mà nhiều người tu Phật vẫn cứ đem thân Thái tử, Hoàng tử của đức pháp vương hoàn vũ đi lễ lạy, cúng kiếng: Thiên, Thần, Quỷ, Vật ; Và người tu Phật do “không hiểu lý đạo cứ vì lòng tham mà lễ bái thần tài, cứ vì sợ hãi mà cầu cạnh, thờ cúng quỷ thần… khiến cả 2 bên (người Phật tử và quỷ thần), không những “không được lợi ích gì” mà còn bị tổn phước. Đặc biệt, khi đó người Phật tử sẽ phạm lỗi “tin mà không hiểu là phỉ báng chánh pháp”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà và ánh sáng trí tuệ của vị Thầy ngày càng tỏa sáng tới muôn nơi.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 116. Nguyễn Đức Duy says:
  Cảm ơn Thầy đã dẫn dắt con !
 117. Bùi mạnh hải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.
 118. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài Pháp số 5 trong loạt bài QUỶ SỰ của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng sanh chúng con hiểu rằng: đã là Phật tử thì không thờ cúng, lễ bái thiên, thần, quỷ, vật. Chúng ta là con Phật mang thân phận cao quý, nếu thờ cúng, lễ bái thiên, thần, quỷ, vật thì ta và đối tượng thọ nhận sẽ bị tổn phước, âm đức, bản thân ta vì vô minh mà phạm lỗi phỉ báng Đức Phật khi Ngài đã từng giáo huấn rằng “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người Phật Tử không thờ cúng, lễ lạy thiên, thần, quỷ, vật là biểu hiện của từ bi và trí tuệ. Nhưng tiếc thay nhiều người mang thân phận là Phật tử nhưng lại “bắt cá hai tay”, họ Quy y Tam Bảo để được “hộ thân lánh nạn”, thờ thêm thần tài, thổ địa, bà chúa này, ông quan kia để cầu tài lộc, thuận đường buôn bán làm ăn… Vì lòng tham và sự mê muội, không được ánh sáng chánh cháp soi đường chỉ lối, họ dễ dàng làm mồi cho tà sư, lâm vào tà kiến và dần bị đọa lạc vào tam đồ ác khổ.

  Con cầu nguyện loạt bài viết QUỶ SỰ của vị Thầy lan tỏa đến khắp tất cả chúng sanh, giúp họ tỉnh ngộ để không còn bị lâm vào tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 119. Hoàng Thu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong Quỷ sự bài 5. Con cảm ơn Thầy đã viết bài cho chúng con.

 120. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 121. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết  “Bài 5: Tin mà không hiểu tức là phỉ báng Chánh pháp” trong loạt bài Quỷ sự của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ  của vị Thầy đã ban cho chúng con bài học đạo pháp ý nghĩa và lợi lạc, khẳng định thân phận cao quý của người con Phật – Thái tử vương Hoàn vũ và chánh kiến trong tôn kính và thờ tự (Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật và thờ những bậc đáng thờ, kính những bậc đáng kính!).

  Qua những luận cứ, luận chứng từ kinh điển trong bài viết, con hiểu được “tin mà không hiểu tức là phỉ bảng Chánh pháp” hay lời dạy của Đức Phật “tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”. Do vậy, người thực hành pháp cần trang bị cho mình chánh kiến để tránh để cho bản thân thất thoát công đức cũng như các đối tượng như Trời, Thần, Quỷ bị tổn phước. Vị Thầy vì Bồ Đề tâm với chúng sanh mà không dừng nghỉ hoạt động đả phá tà kiến, minh định chánh tà, chỉ rõ những thủ đoạn mượn đạo tạo đời của các thế lực tà sư, tà linh, tà kiến, tà quyền. Cầu nguyện sẽ có nhiều chúng sanh hữu duyện có duyên lành được tiếp cận với ánh sáng Chánh kiến, với giáo pháp chân chính với vị Thầy qua trang mạng chanhtuduy.com để có thể đoạn trừ mọi vô minh, tà kiến, có được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 122. Dâu Huỳnh Phúc Phi says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy chỉ dạy. Con cầu nguyện Thầy được nhiều sức khỏe và trường thọ.
 123. Kim Minh Trí says:

  kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này xong rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Mật Chảnh Cần says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Pamde Hum!

 125. Thanh Xuân says:
  Con đọc lại bài này lần thứ hai rồi.

  Cám ơn Đạo sư ạ.

  • Nguyên Thành says:

   Con viết “Cảm ơn Thầy”. Đạo sư dùng để chỉ danh xưng đạo pháp!

 126. Thanh Xuân says:
  Dạ, con cám ơn Thầy ạ. Cám ơn Thầy giảng giải và nhắc nhở con ạ..
 127. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu rõ đã là người tu Phật không nên thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật, bởi vì thân người là quý  huống chi vai vế ta được đứng ở tầm cao hơn. Nếu ta thờ cúng họ ta sẽ mắc phải tà kiến và vô tình làm họ tổn phước hơn nữa.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 128. Võ Thị Kim Quí says:
  Kính Bạch Thầy ! Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy và Cô sức khoẻ trường tồn!
 129. Le van Thuc says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ và hiểu rõ được việc thờ Thần Tài, Thổ Địa, Quan Công,…

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con chức Thầy luôn mạnh khoẻ.

   

 130. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ việc thờ Thần Tài, Thổ Địa, Quan Công.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 131. Đặng Thị Trúc Thương says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ con cầu nguyện  sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô vì hạnh phúc chúng sanh.

 132. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 133. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài ” QUỶ SỰ Bài 5: Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về việc thờ “Thiên, Thần Quỷ, Vật” và thân phận cao quý của người Phật tử. Qua bài viết con hiểu được rằng việc thờ Quỷ chỉ hại họ, làm họ tổn phước nặng n và “tin mà không hiểu tức là phỉ báng Phật pháp”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 134. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 135. Đinh Ngọc Hà An (13 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

   

 136. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài này con hiểu được rằng, người Phật tử khi đã quy y Phật và giữ được năm biệt giới giải thoát , tức là thái tử cao quý, không thờ thiên, thần, quỷ, vật vì chúng ta từ bi với họ và họ đã phát nguyện với Đức Phật là sẽ hộ trì cho những ai tu hành chân chính.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết luận giải cặn kẻ và con cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên đọc được bài này để hiểu rỏ hơn về ” Quỷ thần” .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 137. Lương Ngọc Tuệ Minh(11 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ dài lâu của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 138. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy.

 139. Phuonghp Pham says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

 140. Mật Huệ Liên says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng chánh pháp”

  Cảm tạ Thầy khai thị cho chúng con!

  Qua bài con hiểu được “Khi gặp bất hạnh nếu không đặt niềm tin vào Tam bảo mà lại cầu viện tới các nghi thức bùa chú, nương nhờ vào quỷ thần đó là dấu hiệu con đã khởi sanh tà kiến về giáo lý Đại thừa..”

  Là người  Phật tử không thờ Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức.

  Con cầu  nguyện cho Thầy luôn mạnh khoẻ, trụ thế lâu dài!

 141. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” Quỷ sự bài 5: Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp ” rồi .

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải thấu đáo ngọn ngành của một người tu phật phải như thế nào ? .Bằng những ngôn từ luận điểm trong kinh điển Phật giáo, Thầy đã giải thích cho chúng con thấy rằng đã là người tu phật theo đúng quỹ đạo chánh kiến thì nhất quyết không nên thờ tự những thiên thần, thổ địa ,quan công ,bà chúa xứ vì nếu ta thờ họ nghĩa là ta không tin vào Phật pháp ,là bất kính với Ngài .

  Thế gian bên ngoài, đa số là thờ những quỷ thần ,thổ địa, thậm chí ngay trong chùa cũng đầy ngập tượng thờ này .Theo ý nghĩa của dân gian : Phật là cao nhất ,vậy thì tại sao ( ? ) họ lại thờ những thứ kia ,rõ ràng là mâu thuẫn hay nói đúng hơn như lời dạy của Thầy ” Nhiệt tình quá thành phá hoại ” .

  Một lần nữa, con cảm ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ trong cách thờ tự của một người tu Phật .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô được viên mãn và thân tâm an lạc.

  Con cầu cho bá tánh và các đạo hữu ở Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và hanh thông thế sự.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được hạnh phúc tự tâm và vãng sanh cực lạc.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 142. Nguyễn Cát says:
  Con đã đọc bài 5 Quỷ sự – Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh Pháp.

  Mỗi đệ tử khi quy y Tam bảo đều thuộc nằm lòng nguyên lý căn bản “Quy y Phật không thờ thiên, thần, quỷ, vật” nhưng hiếm có ai tri hành hợp nhất với lời dạy của Ngài. Nguyên nhân dẫn đến sự bất tuân này có nhiều, trong đó không thể không nói đến vai trò của người thầy truyền giới khi không đủ năng lực như lý tác ý để tạo niềm tin và sự hiểu biết chân thật cho Phật tử, hoặc chính bản thân họ cũng không tuân thủ nghiêm ngặt điều cốt lõi này, vẫn thờ tự quỷ thần, trở thành “tấm gương” tà kiến cho đệ tử mình.

  Đức Phật đã dạy “tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta”, dù các Phật tử có tin nhưng không có ai đủ trí tuệ để luận giải giúp cho họ hiểu thì niềm tin đó vẫn chưa đủ mạnh để tạo thành công đức thực hành Pháp, thực hành chánh kiến, thậm chí còn gieo nhân tà kiến với hậu quả nghiêm trọng cho muôn vàn kiếp sau. Bởi vậy, chúng con thật sự quá may mắn khi được biết đến Thầy, đến những lời dạy của Thầy, dù có là đệ tử của Thầy hay không thì chúng con vẫn nhận được ân sủng Tam Bảo tràn ngập từ trang mạng rực rỡ ánh dương tuệ tri Phật đà này. Với nguyện lực và tâm lực sâu dày trong mỗi bài viết, Thầy không chỉ xây dựng niềm tin vào chánh Pháp Phật đà cho chúng con mà còn giúp chúng con hiểu được một cách tâm phục, khẩu phục căn nguyên của mọi vấn đề trên nền tảng Thánh giáo lượng, tránh được lỗi lầm nghiêm trọng nhất trên con đường tu tập là phỉ báng chánh Pháp của Đức Thế Tôn, nhờ đó những bước đi của chúng con dù có thể chậm hơn người khác nhưng luôn chắc chắn, vững vàng, không bao giờ sợ sụp đổ hay bị ảnh hưởng trước sự quấy nhiễu của các thế lực tà sư, tà linh, tà quyền.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài Pháp này, những lời dạy của Thầy trong bài là kim chỉ nam xuyên suốt cho hành trình tìm về hạnh phúc Phật tánh của chúng con. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ được lan truyền đến muôn nơi.

  Om Mani Pad Me Hum.

 143. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy cho thấy hành trạng thực tế, thời đại mạc pháp tà kiến len lỗi vào người tu Phật, cũng như người không tu Phật.

  Qua bài con hiểu là người tu Phật, là thái tử của đấng pháp vương hoàn vũ không được lễ lạy, cúng kiến những hàng quỷ vương, mình bị mất phước, họ cũng sẽ bị tổn phước.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 144. Lê Văn Dương says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Lê Dương con ở Hà Nội

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con  cảm tạ ơn Thầy!

 145. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.  Qua bài viết này con đã hiểu được mình là một người Phật tử không nên thờ thiên, thần, quỷ, vật mà quỷ ngay cả quỷ vương phải bảo vệ cho Phật tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 146. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Kính bạch Thầy!

  Đầu tiên, con xin chân thành cảm tạ ơn Thầy vì đã từ bi ban cho con Pháp danh.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã chỉ dạy con hiểu thực nghĩa của hộ pháp. Con cũng cảm ơn huynh Mật Chánh Tấn đã chuyển ngữ bài viết của Thầy sang tiếng Anh.

  Om Mani Padme Hum.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì  lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ mọi khổ đau.

  ………………………………………………………………………………………………………

  Guru, first I would like to formally thank you for graciously bestowing upon me a Dharma name. Thank you for this teaching on the true meaning of dharma protectors. I would also like to thank Mat Chanh Tan for translating Guru’s words.

  Om mani padme hum

  May Guru and his consort have a long life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings find freedom from suffering

   

 147. Mật Nghiêm Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết này

  Qua bài viết con hiểu được rằng, là 1 Phật tử không được thờ thiên, thần, quỷ, vật. Bởi vì danh phận mình cao quý, không những vậy lại được quỷ thần, thổ thần thổ địa bảo vệ, nên những hành động cúng bái hay cầu cạnh sẽ không được lợi ích gì mà ngược lại sẽ khiến họ tổn phước

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, sức khoẻ và trường thọ vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HUM.

 148. Anh Tran says:
  Kính thưa thầy,

  con đã đọc bài này ạ

   

 149. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc song bài viết : ” QUỶ SỰ BÀI 5 ” rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải rõ ràng chi tiết cho chúng con hiểu một người đã tu Phật là thân phận cao quý -Là Thái Tử Vương hoàn vũ chỉ nên thờ những bậc đáng thờ , kính những bậc đáng kính .Không nên thờ Thiên Thần Quỷ Vật .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó trong hiện tại và hanh thông trong tương lai.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 150. Đoàn Thị Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy

 151. Mật Trì Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho  sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô , vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Om mani padme hum

 152. Nguyên Minh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 153. Nguyễn Thị Thanh Thủy says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc hết bài viết của thầy. con cảm ơn thầy  đã khai thị. Chúc thầy sức khỏe!

   

   

 154. Truong Bui says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy.

   

 155. Kieu Van Hoa says:
  Kính bạch thầy !

  Mong thầy ra nhiều bài sâu sắc hơn nữa !

 156. Đinh Quang Trường says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 157. Lê Bằng says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài viết.

  Con cảm ơn vì bài viết sâu sắc này ạ.

 158. Lê Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

 159. Vũ Thị Lương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài.

  Con xin cảm tạ Thầy ạ.

 160. Hồng Chương says:
  Thưa thầy! Con đã đọc  xong bài viết. Con cảm ơn thầy đã viết bài ạ.
 161. Thanh says:
  Con cảm ơn thầy nhiều lắm con tạ ơn thầy
 162. Đỗ Khương Duy says:
  Kính  bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe vì lợi lạc của chúng sanh.

 163. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải theo Thánh giáo lượng Phật đà, giúp cho chúng con ; chúng sanh nhận ra sự quý giá của loài người cao hơn quỷ thần; đặc biệt cao quý hơn nữa bởi người tu Phật là Thái Tử Hoàn Vũ, thì luôn được quỷ thần làm hộ pháp theo bảo vệ như kinh Địa tạng Bổn nguyện (phẩm thứ 8) đã khẳng định. Cho nên “Quy y Phật không thờ Thiên, Thần, Quỷ Vật”, tức là từ bi với họ, tránh cho họ mất phước mà người tu cũng không rơi vào trọng tội phỉ báng Chánh pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona được tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 164. Phạm Tuấn Anh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy.

 165. Phạm Minh Quốc says:
  Kinh Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 166. Trịnh Văn Đạt says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Còn cám ơn thầy!

 167. Đoàn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ được đọc bài viết ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

 168. Phan văn thanh says:
  Kính Bạch Thầy .

  Con đã đọc ông bài quỷ sự 5.

  Con kính chúc Thầy Cô công đức viên mãn .

 169. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 170. Nguyễn Thị Quyên says:
  Con Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy viết bài cho chúng con

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ .

 171. `Hông Vẹn cai nuoc says:
  kính Bạch Thầy !

  Con đọc xong bài nầy rồi ạ !

  Con cầu nguyện cho sự trường tho của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani padme Hum!

 172. Nguyễn Trung Khánh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status