Jul 14, 2016

Posted by in Giáo điển | 32 Comments

SOI NGƯỜI, SOI MÌNH MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG NẾU KHÔNG CHỈ LÀ HÀNH VI TỰ NGÃ

Mô Phật!

tphattnhaKính Bạch Thầy, con đã đọc bài này ạ. Con vô cùng tán thán sự luận giải hết sức chặt chẽ của vị Thầy. Bài viết giúp chúng con hiểu được thực nghĩa của “tác pháp chiếu quang” cùng những lợi ích không thể nghĩ bàn của nó đối với đạo trình Giải Thoát của chúng con và chúng sanh.
Bạch Thầy, đầu tiên con tán thán trí tuệ vị Thầy trong việc nhìn nhận lại kinh điển để tìm ra thực nghĩa tâm linh từ đó. Một số tôn giáo khác sùng bái kinh điển của họ đến mức rập khuôn một chữ cũng không thay đổi, nhiều người tu Phật cũng vậy. Kết hợp với thói quen “nô lệ tâm linh” nên không dám ý kiến gì với bản dịch của người đi trước. Đến lúc đem áp dụng vào thực tế thì trật chìa vì không phù hợp, hoặc áp dụng những ngụy kinh ngụy thư thì hậu quả càng kinh khủng. Ví dụ gần đây nhất là ngụy kinh Vu Lan Bồn được rêu rao là của ngài Trúc Pháp Hộ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Thế là cả 1000 năm qua không một ai thắc mắc đả phá những tư tưởng sai lầm trong đó. Người ta cứ y theo truyền thống mà hành trì Tà Kiến.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status