Aug 2, 2016

Posted by in Ứng dụng thực hành | 166 Comments

SỰ ẢO DIỆU CỦA THẦN THÔNG ĐẠO PHÁP VÀ THẦN THÔNG THẾ GIAN

SỰ ẢO DIỆU CỦA THẦN THÔNG ĐẠO PHÁP VÀ THẦN THÔNG THẾ GIAN SỰ ẢO DIỆU CỦA THẦN THÔNG ĐẠO PHÁP VÀ THẦN THÔNG THẾ GIAN Sáng nay tôi đọc comment của trò Mật Viễn: “…Tựa như một người ngồi trong nhà với bốn bức tường thì không thể biết bên ngoài như thế nào, nói chi đến biết thế giới ra sao? Nhưng chỉ cần có chiếc máy tính được nối mạng internet thì tường tận cả thế giới đó đây! Vị Thầy tâm linh chân chính tựa như chiếc máy vi tính và mạng internet, dẫn dắt soi sáng cho chúng đệ tử từ trong bóng đêm vô minh, bước ra bầu trời ánh sáng chánh pháp, đến bến bờ hạnh phúc miên viễn – an lạc đời này, cực lạc đời sau…”. Như vậy, tôi “trở thành” chiếc máy vi tính có nối mạng Internet làm nhịp cầu nối những bờ vui đạo pháp. Đã từ lâu tôi mặc định


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status