Dec 3, 2013

Posted by in Ứng dụng thực hành | 29 Comments

SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ KHÁC CHỦ NGHĨA BỔN SƯ

SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ KHÁC CHỦ NGHĨA BỔN SƯ SÙNG KÍNH VỊ THẦY KHÁC XA VỚI CHỦ NGHĨA BỔN SƯ Kính bạch THẦY, Nhờ duyên lành, chúng con đã được Thầy từ bi giảng cho một bài pháp quý giá thông qua Thư gửi các trò 58: HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC “CHỦ NGHĨA BỔN SƯ”! Con đã đọc đi đọc lại bài này, và hiểu rằng Thầy quán xét đã đến lúc hội đủ nhân duyên để cho chúng trò một bài pháp mới, nhằm tránh sự lệch lạc trong khi sùng kính vị Thầy, từ đó nâng cao một bình diện mới trên con đường tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Nương vào trí huệ Đạo sư, con xin bày tỏ đôi điều về đề mục mà Thầy đặt ra. Trong bài giảng của Thầy, có 2 luận điểm quan trọng cần thiết được mở rộng thêm. Thứ nhất, thế nào là một vị Thầy đủ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status