Jan 9, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 148 Comments

“TÀ PHÁI” ƠI, TAO THƯƠNG MI!

“TÀ PHÁI” ƠI, TAO THƯƠNG MI! “TÀ PHÁI” ƠI, TAO THƯƠNG MI! Tao biết mi không bỗng dưng được gọi là “tà phái”! Ai bảo mi khác người về hình thức biểu hiện, cách truyền thụ “võ công” làm chi? Giờ thì tao hiểu vì sao mi làm ẩn sĩ bao năm cho đến khi võ lâm đồn đại về một bí cáp võ học mà mi đã sáng tạo. Tao cũng được nghe trong một lần “đàm luận” với đệ tử của mi. Chu choa, chỉ vài tuần rượu mềm môi thôi, mà tao đành thúc thủ trước lập luận sắc bén của nó! Mà người ta bảo rằng “minh sư xuất cao đồ”, còn bọn “tà sư tạo tội đồ”, cho nên tao phục mi quá! Tao thì đã hiểu mi khi còn chưa xuống núi, nhưng e rằng “trăm người quen có mấy người thân” nên mi coi chừng nghen! Giang hồ hiểm

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status