Sep 18, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 27 Comments

TÁC GIẢ VIẾT QUYỂN “SỢ VỢ CHÂN KINH” LUẬN ĐÀM KINH PHẬT?!

Chanhtuduy.com: Bạn đọc Nguyễn Tiến từng đối luận với Hoàng Liên Tâm trên thư viện Hoa Sen nhưng không được đăng, không được trả lời theo tinh thần tự khoe là “vô tư, công bằng, vô vụ lợi” mà trang này quảng cáo “vọng ngữ”. Nguyễn Tiến vừa rồi thấy Hoa sen thư viện sau đắng cay ê chề của ông Hoàng Liên Tâm viết bài bị phản biện không đối đáp được một lời nào, liền cầu viện một kẻ tự xưng bút hiệu là “Nhất Tâm – Quyết Vãng sanh nhưng điều tra tận gốc lại thấy kỳ quặc rằng người này tự xưng là “thành viên Hội dại gái, từng viết tác phẩm gọi là “Sợ vợ chân kinh” tên thật là Nguyễn Xuân Chiến, chủ hiệu sách Minh Khai ở Huế, sinh năm 1947, là bạn vong niên của Hoàng Liên Tâm. Tôi nhận thấy nên


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status