Oct 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 49 Comments

TẠI SAO THẦY KHÔNG CHẤP NHẬN?

TẠI SAO THẦY KHÔNG CHẤP NHẬN? Tự bao giờ, tôi đã không còn thói quen tự tung tự tác thích làm gì thì làm, mà cụ thể như việc hôm nay, tôi muốn được kết nối đường truyền tâm linh đến vị Thầy. Tôi khởi đầu bằng tin nhắn đến số “te le phone” của vị Thầy rằng: ” Học trò xin phép gọi điện đến vị Thầy!”. Rất nhanh sau đó tôi nhận được tin nhắn phản hồi “ok” rất chi là “teen” của vị Thầy dạy đạo đã lục tuần nhưng vẫn hiện đại như chúng học trò nhỏ bây giờ. – Ừ, ông muốn nói gì nói đi! – Dạ thưa Thầy, học trò Mật Phê Rô xin được cúng dường thanh tịnh một tháng lương lên vị Thầy, học trò cầu nguyện vị Thầy từ bi hoan hỷ chấp nhận. – Không, không! Thầy không cần đâu! Mình đi làm xa phải


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status