Oct 5, 2017

Posted by in Giáo điển | 56 Comments

TÂM THẦY, TÂM TRÒ, Ở XA Ở GẦN

TÂM THẦY, TÂM TRÒ, Ở XA Ở GẦN Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Đệ tâm đắc với chia sẻ của đạo huynh về “lời Thầy chính là “tâm””. Đệ cũng suy ngẫm rằng như thế nào là “đạo Phật lấy tâm làm chủ”, và nếu đã lấy tâm làm chủ thì dù là thuận duyên hay nghịch cảnh cũng đâu làm chủ được người tu chân chánh? Và nếu nói lấy tâm làm chủ theo cách hiểu tự biết rằng tâm ta đang ở trạng thái nào thì có rơi vào tình huống tự tin vào tâm ý của mình hay không? Sau đó nhờ bài viết của đạo huynh, đệ hiểu rằng Thầy chính là trung tâm điểm và lời Thầy chính là “tâm”. Đệ đặt câu hỏi tại sao và ngẫm thấy đúng như vậy. Không phải Thầy ở vị trí trung tâm theo cách hiểu về “chủ ý


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status