Oct 5, 2017

Posted by in Giáo điển | 55 Comments

TÂM THẦY, TÂM TRÒ, Ở XA Ở GẦN

TÂM THẦY, TÂM TRÒ, Ở XA Ở GẦN Pháp đệ hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Đệ tâm đắc với chia sẻ của đạo huynh về “lời Thầy chính là “tâm””. Đệ cũng suy ngẫm rằng như thế nào là “đạo Phật lấy tâm làm chủ”, và nếu đã lấy tâm làm chủ thì dù là thuận duyên hay nghịch cảnh cũng đâu làm chủ được người tu chân chánh? Và nếu nói lấy tâm làm chủ theo cách hiểu tự biết rằng tâm ta đang ở trạng thái nào thì có rơi vào tình huống tự tin vào tâm ý của mình hay không? Sau đó nhờ bài viết của đạo huynh, đệ hiểu rằng Thầy chính là trung tâm điểm và lời Thầy chính là “tâm”. Đệ đặt câu hỏi tại sao và ngẫm thấy đúng như vậy. Không phải Thầy ở vị trí trung tâm theo cách hiểu về “chủ ý


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status