Nov 25, 2012

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 25 Comments

Tâm thư dành cho người có tâm đạo

Tâm thư dành cho người có tâm đạo Kính lễ Đức Quán Âm Bồ tát Kính lễ vị Đạo sư tôn quý Đệ tử  tàm quý Đáo Bỉ Ngạn được Thầy cho phép, liền viết thư luận giải cho bạn đọc. Cầu xin Thầy gia hộ. Om Ah Hum. **************************************** Gửi đến Hoàng và Thanh Tâm! Bây giờ tôi được rỗi, nên có vài dòng hồi đáp những khúc mắc của hai vị. Có gì chưa thực sự làm hài lòng quý vị, xin miễn chấp. Về bút danh Đáo Bỉ Ngạn tôi thực sự xấu hổ khi xuất hiện trên văn đàn, bởi vì nó bị hiểu lầm. Do vậy, sẵn dịp bạn hỏi, tôi được cơ hội bày tỏ. Số là bút danh này liên quan đến vị thầy dạy đạo cho tôi. Nhớ lại cách đây 5 năm, khi tôi đăng trình tầm sư học đạo thì có một lần được gặp Thầy. Hồi đó,


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status