Jul 13, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 71 Comments

Tây Nguyên ký sự kỳ 3: THIÊN ĐƯỜNG

Tây Nguyên ký sự kỳ 3:   THIÊN ĐƯỜNG Tây Nguyên ký sự kỳ 3: THIÊN ĐƯỜNG Đức Giáo hoàng Giăng Phao lô đệ nhị khẳng định “thiên đường” là trạng thái tâm lý hỷ lạc, chứ không phải ở cõi nào khác. Đây là một cải cách chấn động trong Giáo điển Thiên chúa giáo của Vatican. Thực ra Đức Phật đã từ lâu phát lồ luận điểm này mà theo đó cách nhìn của con người sẽ khiến cho ngoại cảnh thành “thiên đường”, “địa ngục” tùy theo trạng thái nội tâm . Cũng theo luận điểm đó, nhà thơ Nguyễn Du cảm thán: “Cảnh chi là cảnh tiêu sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Trong kỳ 3 của Tây Nguyên ký sự này, tôi sẽ dựa vào luận điểm đó mà bày tỏ tâm trạng của mình trước cảnh sắc bên ngoài là “thiên đường” theo ý nghĩa nêu trên. Người tu dù


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status