Jun 2, 2022

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 25 Comments

Thanh Tri – the 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI – Part 8: THINGS TO NOTICE AS YOU PRACTICE SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADH (Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI)

PadmasambhavaĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status