Feb 17, 2014

Posted by in Giảng Pháp | 2 Comments

Thầy hướng dẫn hương linh và thực hành chuyển di tâm thức cho Mật Thường (Ngày 14/02/2014 nhằm ngày rằm tháng Giêng âm lịch)

Thầy hướng dẫn hương linh và thực hành chuyển di tâm thức cho Mật Thường


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status