Oct 30, 2020

Posted by in Giáo điển | 90 Comments

THẦY MẤT RỒI, CẦU CỨU AI?

Các trò thân mến!

Sau khi đọc hết lá thư của trò Tantra Amishuta, vài trò trong nước lo lắng rằng nhỡ như vị Thầy mất rồi, làm sao trò kêu cứu trong lúc hoảng sợ, vào trường hợp tuyệt vọng, hoặc đương khi thần thức đang vật vờ trong gió nghiệp? Có trò còn viện dẫn là nhiều thánh chúng nghe tin Đức Phật sẽ nhập diệt, liền tự xin “đi trước” bằng những hình thức khác nhau như thị hiện bệnh suy, dùng lửa tam muội đốt cháy nội tạng như 500 vị A la hán nọ, về quê nhà chuẩn bị hậu sự như Xá lợi phất, còn trưởng lão Ca diếp vào núi Kê Túc nhập diệt…Lẽ nào khi Thầy mất các trò còn chưa đến lão niên, chưa đắc thánh quả, sao có thể noi gương các bậc thánh trí?

Các trò thân mến!

Nỗi lo các trò Thầy thấu hiểu nhưng hãy an tâm, bền chí bởi vì trong kinh Tăng chi bộ có ghi lại trường hợp Đức Phật dạy môn đồ bằng hình ảnh cây nghiêng về hướng nào, khi bị đổ sẽ ngã về hướng ấy; dụ cho thực hành Pháp (niệm chú, trì kinh, thiền tập, tịnh giới….) lâu dài sẽ tạo một góc nghiêng, do vậy lúc mạng chung sẽ theo đó mà “ngã xuống”.

Cây nghiêng về hướng nào, khi bị đổ sẽ ngã về hướng ấy

Tuy nhiên, các trò sẽ còn khúc mắc rằng “thực hành Pháp đến khi nào mới tạo được độ nghiêng”, chắc là lâu lắm, miệt mài lắm tựa như các vị tỳ kheo ở trong đời sống tự viện, chớ đời sống gia chủ, bị bủa vây nhiều thế sự, sao có thể làm được? Đúng vậy, nếu tính ra chiều dài thời gian, bề dày giáo pháp thì e rằng khó khăn muôn trùng! Tuy vậy, các trò đừng quan ngại! Tính trước điều này, từ khi phát nguyện dấn thân vào con đường Bồ tát đạo, Thầy đau đáu về mô thức tâm linh này. Thế là nhờ ân sủng Tam bảo (Quan Âm gia trì, Đạo sư ban phước, Dakini tạo phương tiện), Thầy phát kiến 6 mô thức tâm linh gọi là “lục diệu pháp môn” dòng Thanh Trí mà nay đã được Cục sở hữu tác quyền là cơ quan thế tục đã chứng nhận là tài sản trí tuệ riêng của Thầy và của chung của Mật gia Song Nguyễn; dễ thực hiện, dễ hoạt dụng (trạng thái động và tịnh), nhanh hiệu quả, tràn đầy quang minh chánh kiến…

“lục diệu pháp môn”

 

Các trò thân mến!

Các trò đã biết Long Thọ bồ tát xác quyết rằng chỉ có chánh kiến mới đưa người tu lên cõi cao, ngược lại dù hành trạng công đức nhưng ngang qua tà kiến vẫn gánh chịu hậu quả thảm khốc (trích “Thư gửi bằng hữu Hoàng đế”). Chúng ta sở hữu “Chánh kiến quang minh tam muội” gọi là “đệ nhị tâm pháp Thanh Trí”, giúp các trò mỗi lần comment trên điện thoại hoặc máy vi tính sẽ mỗi lần khai trí. Mỗi trò tùy theo điều kiện của mình sẽ tích lũy chánh kiến tựa như những viên gạch quý dựng xây lâu đài giác ngộ. Thật dễ thực hành phải không? Thậm chí có trò hiện nay 7 tuổi đã làm được như Mật Huệ Bích, Mật Hoa Pháp

Với tu pháp “Cúng dường Bát khả gián đoạn” được gọi là “đệ tam tâm pháp Thanh Trí”, quá dễ để tích lũy công đức chỉ bằng sự nhớ mỗi ngày với 24 giờ có nghĩa là dư ra 1440 phút để tĩnh thức. Với “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni” gọi là “đệ tứ tâm pháp Thanh Trí” có lẽ ai cũng làm được, bởi vì ai cũng bước đi trong ngày thì chân trái bước lên đọc là “Om mani”, (khi chân trái chạm đất rơi vào chữ “ni”) , chân phải theo sau là “Pê mê hùm” (khi chân phải chạm đất rơi vào chữ “hùm”). Chỉ cần nhớ niệm thầm theo bước chân là trở thành những đóa sen chánh niệm. Với tu pháp “Bồ đề tâm định quán” gọi là “đệ ngũ tâm pháp Thanh Trí” các trò cũng áp dụng sự liên tưởng đến sự cầu nguyện Bồ đề tâm vì chúng sanh kết hợp với sinh hoạt thường nhật, chẳng hạn như “Khi dùng cơm chúng ta cầu nguyện tất cả chúng sanh dùng được thực phẩm thiền định”; “Khi uống nước chúng ta cầu nguyện tất cả chúng sanh dùng được tinh túy cam lộ”..Với “Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ” gọi là “đệ lục tâm pháp Thanh Trí”, các trò chỉ cần chiêm ngưỡng thánh tướng của Avalokiteshvara mà đọc lên những chữ số có bố cục thẳng từ trên xuống dưới, đơn giản sử dụng đôi mắt mà không cần vận trí, dụng tâm. Khác với các tâm pháp khác, đệ lục tâm pháp Thanh Trí chỉ thực hành trong không gian tĩnh lặng, nhưng so với những thiền pháp khác, dễ hơn gấp nhiều lần.

Các trò thân mến!

Nhiều khi các trò nghĩ rằng nhớ cũng khó bởi mình bận rộn, thế sự vây quanh, bát phòng nặng nề, nên khó thực hành pháp dù là đệ nhất hay đệ nhị…Không sao! Ngài Dilgo Khenste là một thành tựu giả Kim cang thừa, dạy rằng chỉ cần an trú trong sự sùng kính Đạo sư thuần khiết, sáng trong, chân thực thì sẽ đạt giác ngộ hoặc ít ra kịp thời hữu dụng khi rơi vào những trường hợp hiểm nguy, những tình huống khẩn cấp mà tâm trạng lo lắng cực độ (trích “Diệu pháp đạt giác ngộ”) như vừa qua Tantra Amishuta làm được một thí dụ điển hình.

Song, Thầy mình không còn nữa, lúc đó mình kêu gọi, kêu cầu, kêu cứu có được không? Các trò nên hiểu vị Thầy là bậc Đạo sư bất tử bởi vì ngài Geshe Gunden là thành tựu giả Kim cang thừa và nhiều thánh giả khác dạy rằng “sùng kính Thầy như Phật sẽ được ơn phước từ vị Phật, sùng kính Thầy như Thánh tăng sẽ được ơn phước từ vị Thánh tăng, sùng kính Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tát; coi Thầy là người thường sẽ chẳng được mảy may phước đức nào” (trích “Thầy và đệ tử”). Vậy ngang đây Thầy hỏi các trò “Đức Phật nhập diệt đã hơn 1500 năm rồi tại sao chúng ta cầu nguyện vẫn ứng nghiệm, linh thiêng? Vậy Đức Phật đã chết hay đang sống? Đức Phật đã chết với thân tứ đại phàm tình cõi người, nhưng Ngài hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu. Ngay cả đại sĩ Liên hoa sanh, Sơ tổ Mật tông Tây Tạng xác quyết rằng sau khi Ngài nhập diệt, ai có lòng sùng kính Ngài đúng mực, cầu nguyện Ngài ở đâu, Ngài sẽ xuất hiện ở đấy (trích “Khai thị từ đức Liên hoa sanh”)

Ai có lòng sùng kính Ngài đúng mực, cầu nguyện Ngài ở đâu, Ngài sẽ xuất hiện ở đấy

Các trò thân mến!

Những bậc thánh đức đã đạt pháp thân nên năng lực kỳ diệu nhưng các vị Thầy bình thường như Thầy thì làm sao lời cầu cứu của các trò được lắng nghe và thấu hiểu, trong khi vị Thầy đã mất? Đó, đó là vấn đề cốt lõi của lòng sùng kính Đạo sư! Lúc đó, không phải vị Thầy mà chính diệu tâm của các trò được hun đúc từ khi bước vào cổng pháp bằng tấm lòng sùng kính chân thành, lập tức triển khai được năng lực kỳ diệu của bản tâm gọi là Phật tánh, giải tỏa, giải quyết và giải thoát cho trò, chớ không phải “thần thông” của vị Thầy. Từ đây chúng ta đối chiếu như sau:

1/ Muốn đạt pháp thân phải đắc quả Phật mới có khả năng cứu độ muôn loài kịp lúc, kịp thời, hiệu quả. Song, một người tu muốn đắc Phật quả cần trải qua 3 A tăng kỳ kiếp nghĩa là dài hàng ức vạn tỷ năm.

2/ Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm (pháp thân) để cứu mình. Lúc đó là khi diệu tâm hoạt dụng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy Vậy mô thức tâm linh thứ 2 này quá dễ để chúng ta giải quyết vấn đề sinhh tử, vãng sanh trong thân trung ấm và hiểm nạn, họa tai trong đời sống thế sự.

“sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”

Giờ đây các trò đã hiểu vì sao Thánh giả Mã Minh khẳng định “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” . Do vậy, Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết. Vài lời hồi đáp cho những câu hỏi của các trò mà Thầy không tiện nêu pháp danh, Thầy dừng bút tại đây! Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức giác ngộ. Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này, thác sanh vào cõi lành. Om Mani Padme Hum!

Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

 1. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài này con hiểu thêm chúc nữa về lòng sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ điều mà trước đây con chưa hiểu lắm giờ con đọc bài này thì con hiểu được rằng không rằng làm gì quá đà chỉ rằng thuận theo lời dạy của vị Thầy bằng cách đọc bài comment thực hành pháp cúng dường bắt khả giáng đọn cầu nguyện cho chúng sanh thành Phật hằng ngày đặc biệt là sùng kính vị Thầy như Bổn Tôn gì Thầy và Bổn Tôn không khác nhau . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

  • Mật Phụng says:

   Kính bạch Thầy !
   Con hoan hỷ đọc xong bài ” Thầy Mất Rồi, Cầu Cứu Ai?”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được và không hoảng sợ , lo lắng để ” cầu cứu ai” .Qua bài pháp con hiểu được là vị Thầy để lại biết bao tâm huyết, đạo lực, nguyện lực để phát kiến ra 6 lục diệu pháp môn làm lợi lạc cho chúng sanh, giúp cho chúng con có cơ hội tiếp cận với chánh pháp, được thực hành, diễn tập một cách đơn giản, dễ hiểu, không gò bó , chỉ cần có điện thoại hay máy tính thì có thể đọc bài , comment tích tập công đức và con hiểu được cốt lõi của lòng sùng kính vị Thầy được Thánh giả Mã Minh khẳng định ” sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
   Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm, trí tuệ của vị Thầy đã vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
   Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban lời chỉ dạy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm tới vận mệnh tâm linh của đệ tử và học trò chúng con.
  Qua rất nhiều bài viết, bài giảng cũng như sự kiện thực tế, con nhận ra càng rõ hơn niềm ơn phước khi bản thân mình được theo học chánh pháp trong thời mạt pháp này, khi mà tà sư nhiều như cát sông Hằng. Điều đó càng thể hiện rõ hơn qua các bài tác pháp chiếu quang, minh định chánh tà mà vị Thầy cùng với các đạo huynh, đạo hữu đã đưa ra để giúp chúng sanh lìa mê về giác. Đó là chưa kể tới “lục diệu pháp môn” dòng Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi phát lồ, giúp cho bản thân chúng con dù bận bịu với cuộc sống thế sự thì vẫn có thể “đời đạo song hành”.
  Như vị Thầy đã chỉ dạy trong bài dù Đức Phật đã chết với tấm thân tứ đại phàm tình cõi người, nhưng Ngài với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu. Cũng cùng với ý nghĩa như vậy, cho dù sau này chúng con không thể gặp vị Thầy trực tiếp trong thân người này, nhưng chúng con vẫn có thể kết nối với vị Thầy. Bởi lời dạy của vị Thầy còn đó, “lục diệu pháp môn” dòng Thanh Trí vẫn còn đó. Và quan trọng hơn hết chính là tấm lòng sùng kính Đạo sư, niềm tin vào Thầy Phật Pháp Tăng còn được trưởng dưỡng, thì chúng con vẫn được kết nối với vị Thầy như lời của các vị Thánh tăng đã xác quyết.
  Đọc lời dạy của vị Thầy trong bài khiến con nhớ tới một câu chuyện (con xin lỗi vì không nhớ tên câu chuyện) về một người đệ tử do địa lý xa xôi mà không gặp được vị Thầy của mình khi vị ấy mất. Rồi người đệ tử đem vật nuôi của vị Thầy về chăm sóc, cung phụng như đối với vị Thầy của mình. Kết quả là thời gian về sau người đệ tử đó đắc được đạo quả. Chính câu chuyện ấy cũng như câu chuyện thực tế của đạo hữu Tantra Amishuta là minh chứng thực tế nhất về lời dạy “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm và chỉ dạy chúng con. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 3. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài Thầy Mất Rồi, Cầu Cứu Ai,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết “ Thầy mất rồi, cầu cứu ai?” rồi ạ.
  Việc vị Thầy không còn trụ thế trên con đường hoằng dương chánh pháp là điều sẽ xảy ra, nhưng con không dám nghĩ tới vì chung nỗi lo giống như bao huynh đệ khác. Được hạnh ngộ vị Thầy trong thân người, trong thời đại mà con người cạnh tranh nhau gay gắt để sinh tồn, thế lực tà linh luôn tàn độc và nguy hiểm xâm chiếm bộ não vô minh của con người là một điều vô cùng may mắn và ơn phước đến với chúng con. Qua bài viết con hiểu được Đức Phật đã dạy môn đồ bằng hình ảnh cây nghiêng về hướng nào sẽ ngã về hướng ấy, dụ cho thực hành pháp ( niệm chú, trì kinh, thiền tập, tịnh giới…) lâu dài sẽ tạo một góc nghiêng do vậy lúc mạng chung sẽ theo đó mà “ ngã xuống”. Đó là một hình ảnh ví dụ thực tế minh chứng cho sự tinh tấn tu tập, thực hành pháp nơi vị Thầy thì khi mạng chung chúng con cũng được ngã theo nơi vị Thầy, ở một kiếp khác chúng con vẫn sẽ được ánh sáng của chánh kiến chiếu soi, vẫn sẽ được hạnh ngộ vị Thầy truyền trao những tinh hoa của đạo Phật.
  Nếu một ngày nào đó Thầy không còn để giảng pháp cho chúng con nữa, nhưng vị Thầy vẫn còn đó công trình nghiên cứu tâm linh đồ sộ với “ lục diệu pháp môn” của dòng Yoga Thanh Trí được cục Sở hữu tác quyền chứng nhận sẽ vẫn mãi được các thế hệ đệ tử, học trò lưu truyền, gìn giữ, phát huy tinh thần Bồ đề tâm đến với chúng sanh hữu tình. Long Thọ bồ tát đã xác quyết chỉ có chánh kiến mới đưa người tu lên cõi cao, ngược lại dù hành trạng công đức nhưng vẫn ngang qua tà kiến vẫn phải gáng chịu hậu quả tàn khốc ( trich Thư gửi bằng hữu Hoàng đế). Vì vậy để không thành một người có công đức nhưng vẫn rơi vào bẫy của tà kiến chúng con cần tuyệt đối tin tưởng, nghe lời vị Thầy bởi Thánh giả Mã Minh khẳng định “ Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bão lũ miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này, thác sanh vào cõi lành.
  Om mani padme hum

 5. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con xúc động khi đọc bài viết “Thầy mất rồi, cầu cứu ai?” của Thầy ạ. Con xúc động bởi với trí tuệ và bồ đề tâm Thầy đã “tính toán chi li” cho chúng hết cả từ khi Thầy dấn thân vào con đường Bồ tát đạo và điều đó được cụ thể qua Lục diệu pháp môn. Con hiểu rằng nếu sau này Thầy mất đi thì chỉ là mất ở phương diện tấm thân tứ đại, còn Lục diệu pháp môn là Thầy còn sống mãi. Mỗi khi chúng con diễn tập/thực hành Lục diệu pháp môn là mỗi lần được gần Thầy. Tấm thân tứ đại rồi sẽ hoại diệt theo quy luật nhưng pháp thân của Thầy sẽ còn mãi.

  Trong giấc mộng ai cứu mình? Trong cuộc sống hiện hữu ai cứu mình? Trong thân trung ấm cứu mình? Đó chính là vị Thầy trong bản tâm của chúng con có được bởi sự sùng kính Đạo sư. Vị Thầy ấy sẽ xuất hiện dù cho bốn phía đông, tây, nam, bắc đều bị gây khó.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài giúp cho con hiểu sâu sắc hơn vì sao sùng kính Đạo sư lại là nền tảng giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.

  Om mani padme hum.

 6. Mật Nguyệt Hà
  Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy . Thầy đã giúp cho chúng con hiểu hơn về lòng sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ.Con cảm ơn Thầy đã phát kiến những bài giáo pháp thật đơn giản dễ làm dễ thực hiện mà Thầy trao tặng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu PHật Tánh
  Cầu mong cho đất nước Việt Nam sớm qua khỏi thiên tai dịch họa
  Cầu nguyện cho dịch Corona sớm được tiều trừ
  Om mani padme hum

 7. Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã giải đáp khúc mắc này cho chúng con, từ lâu sâu trong con vẫn có chút lo lắng rằng sau này Thầy mất đi mình sẽ nương tựa vào đâu. Nay đọc bài này con chắc chắn và yên tâm hơn là dù Thầy mất đi, chúng con vẫn kết nối được với Thầy qua lòng sùng kính Đạo sư thuần thành. Những khó khăn thế gian hay vấn đề sinh tử sau khi chết sẽ được giải quyết và thành tựu. Dù Thầy không ở đó, nhưng vị Thầy trong tâm chúng con sẽ là chỗ dựa, là nền tảng để chúng con vượt qua mọi khó khăn thế sự và vãng sanh Tây phương cực lạc sau khi chết đi.

  Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm (pháp thân) để cứu mình. Lúc đó là khi diệu tâm hoạt dụng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy để chúng ta dễ dàng giải quyết vấn đề sinhh tử, vãng sanh trong thân trung ấm và hiểm nạn, họa tai trong đời sống thế sự.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải và củng cố thêm niềm tin cho chúng con vững vàng trong cuộc sống cũng như trên đường tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 8. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xúc động trước những lời Thầy căn dặn chỉ bảo của Thầy để chúng con yên tâm thực hành pháp, tinh tấn trên đạo trình giác ngộ kể cả khi Thầy còn tại thế hay khi Thầy viên tịch. Con xúc động trước tấm lòng của Thầy đối với học trò và hữu tình. Thầy đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, dành những điều tốt đẹp nhất cho học trò và đệ tử để chúng con thong dong bước đi trên hành trình giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Đọc những luận giảng của Thầy giúp con hiểu được bồ đề tâm và trí tuệ xuất thế gian của các bậc Đạo sư chân chinhd luôn trường tồn trước sự thay đổi của cõi Ta Bà, con càng cảm niệm sâu sắc lời dạy của Thành giả Mã Minh trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”: “chư Phật mười phương của ba thời đều tỏ lòng kính trọng Đạo sư” và “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Lục diệu pháp môn Thầy phát kiến dành cho hữu tình, Thầy dùng cả đời nỗ lực hết mình trong lao động giải thoát để tạo nên pháp bảo chấn sơn với phát nguyện giúp học trò đời này an lạc, đời sau cực lạc. Chính Thầy là người giúp chúng con khai mở Phật tánh và chỉ dẫn chúng con bước vào kho tàng tâm giác ngộ bằng sự thân giáo, tạo niềm hứng khởi cho chúng con thực hành nền tảng giác ngộ để kích hoạt năng lượng tinh túy từ bản tâm diệu dụng khi được kết nối trực tiếp với Thầy và chư Phật bằng lòng sùng mộ Đạo sư.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giảng sâu sắc, ý nghĩa giúp con hiểu rõ hơn công năng vi diệu của tu pháp nền tảng giác ngộ và sự kỳ diệu và lợi lạc mà sùng kính Đạo sư mang lại cho hành giả. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu pháp môn, ban cho chúng con mô thức thực hành tâm linh dễ dàng, linh hoạt, không ngăn ngại bởi không gian và thời gian. Lục diệu pháp môn của Thầy đúng là pháp bảo cho chúng con và hữu tình nương vào để về đất Phật. Tuy nhiên, con khẩn thiết cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để chúng con có được nơi nương tựa mỗi khi cơn sóng luân hồi đến. Còn Thầy, chúng con còn người chỉ dạy và cảnh tỉnh những bài học chánh niệm, tĩnh thức và chú tâm. Còn Thầy, chúng con còn được ban những viên kim cương lấp lánh ánh sáng chánh kiến và mang hơi ấm bồ đề của Thầy để chúng con vững bước trên đạo trình giải thoát. Còn Thầy, chúng con còn có nơi đi về mỗi khi mệt nhoài trên đường dài sinh tử. Còn Thầy, chúng con còn được đọc các bài luận giảng sâu sắc, sinh động, nhiều hình ảnh với nhiều tầng nghĩa khác nhau trên trang nhà. Còn Thầy, chúng con còn được học bài học biết ơn và biết trả ơn để được gần đức Phật. Còn Thầy, chúng con còn được học những bài học “pháp là cuộc sống” đắt giá, đắc dụng và những điều quý báu khác mà không thể thay thế được.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này, thác sanh vào cõi lành.
  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Lưu Ly
  Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Giống như cái cây, nghiêng về hướng nào sẽ đổ về hướng đó. Để chúng con “nghiêng” đúng hướng, vị Thầy đã phát kiến ra “Lục diệu pháp môn” giúp cho chúng con với sự bủa vây của thế sự vẫn có thể dễ dàng thực thực hiện, dễ hoạt dụng, kết quả nhanh và hiệu quả, tràn đầy quang minh chánh kiến… Giờ đây con đã hiểu lời dạy của của thánh giả Mã Minh: “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Con xin ghi nhớ lời dạy: “Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm (pháp thân) để cứu mình. Lúc đó là khi diệu tâm hoạt dụng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy Vậy mô thức tâm linh thứ 2 này quá dễ để chúng ta giải quyết vấn đề sinhh tử, vãng sanh trong thân trung ấm và hiểm nạn, họa tai trong đời sống thế sự.” Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện bão lũ miền Trung mau chóng qua đi.
  Om mani padme hum.

 10. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ được đọc bài viết ” Thầy mất rồi, cầu cứu ai?” của vị Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu vấn đề cốt lõi chính là ” lòng sùng kính Đạo sư”. Qua bài viết con hiểu rằng ” vị Thầy là bậc Đạo sư bất tử” nhờ vào lòng sùng kính Đạo sư chân thành của chúng con được hun đúc từ khi bước vào cổng chánh pháp, để nếu rơi vào trường hợp nguy hiểm, tình huống khẩn cấp, tâm trạng lo lắng cực độ mà chúng con cầu cứu thì vị Thầy ở trong tâm chúng con sẽ lộ diện giải quyết và giải thoát cho chúng con. Hiện tại chúng con không cần phải lo lắng, chỉ cần tuần lời Thầy dạy tinh tấn thực hành/ diễn tập pháp để trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con những phương pháp, phương tiện dễ thực hiện, dễ hoạt dụng, nhanh hiệu quả,…để chúng con thong dong bước di trên đạo lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chuang sanh.
  Cầu nguyện đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 11. Mật Hoàng Như
  Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng xúc động khi đọc những lời hồi đáp của Thầy trong bài viết. Bản thân con cũng từng hoang mang với câu hỏi như tựa đề bài viết. Qua những luận giải của Thầy con thấy càng vững tin và may mắn được hạnh ngộ vị Thầy. Đặc biệt con được hiểu rõ vì sao sùng kính Đạo sư là nền tảng của Giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong trạng thái tuyệt đối
  Cầu cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Cầu cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua
  Om Mani Padme Hum

 12. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ on Thầy đã tư bi luận giải. Qua bài pháp của vị Thầy con hiểu được vị Thầy có đi trước hay sao không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của chúng con phát huy được tác dụng lúc cần thiết
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 13. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết : ” THẦY MẤT RỒI CẦU CỨU AI ” của vị Thầy rồi ạ .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc và ý nghĩa giúp cho chúng con an tâm , bền chí trong quá trình thực hành pháp .
  Qua bài viết con hiểu được rằng : Đức Phật đã nhập diệt hơn 1500 năm rồi nhưng đó chỉ là tấm thân tứ đại phàm tình của cõi người , nhưng Ngài hằng hữu với pháp thân vô cùng tận , khắp pháp giới của mình nơi nào có lời cầu nguyện Ngài đều lắng nghe và thấu hiểu . Vị Thầy của chúng con cũng vậy , ngay cả khi vị Thầy không còn trên cõi người nhưng những khảo cứu , nghiên cứu , ứng dụng thực hành Yoga Thanh trí , Lục Diệu Pháp Môn , những phương pháp , giáo pháp của vị Thầy từ bi truyền trao vẫn luôn hằng hữu trừờng tồn với chúng con . Chỉ cần trong tâm chúng con luôn luôn chứa đựng tấm lòng sùng kính Đạo Sư đúng mực , trong sáng và thuần khiết như lời dạy của nhiều thành tựu giả Kim càng thừa :” Sùng kính Thầy như Phật sẽ được ơn Phước từ vị Phật , sùng kính Vị Thầy như Thánh Tăng sẽ được ơn phước từ Thánh Tăng , sùng kính Thầy như Bồ Tát sẽ được ơn phước từ Bồ Tát ” . Chúng con luôn luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư và tinh tấn thực hành pháp tức là chúng con cũng đang theo chân vị Thầy tạo độ nghiêng về thành phố giải thoát . Hơn nữa ” Sùng kính Đạo Sư ” chân thành giúp cho chúng con kích hoạt tiềm năng của diệu tâm hoạt dụng qua kênh vận chuyển vị Thầy và đạt giác ngộ .
  Từ đó chúng con hiểu được vấn đề cốt yếu chính là “Tấm lòng sùng kính Đạo Sư” trong chúng con luôn tồn tại thì Vị Thầy luôn hằng hữu đối với chúng con trên đạo lộ giải thoát .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy , con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện cho đau khổ của chúng sanh được lắng dịu .
  Om mani Padme Hum .

 14. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Tấm lòng từ bi của Thầy luôn nghĩ đến những học trò, để tử chúng con nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung, đọc bài viết với những lời chỉ dạy của Thầy để cho chúng con yên tâm thực hành pháp và trao dồi những kiến thức cho mình, qua đây thì con hiểu được cho dù mình có am hiểu nhiều kinh điển như thế nào nhưng thiếu đi sự sùng kính thuần khiết với vị Thầy thì cũng khó mà đạt được kết quả,và con hiểu thêm nữa để có được tấm lòng sùng kính vị Thầy thì không cần phải nghĩ xấu xa chỉ điều đơn giản thôi là đọc bài comment và làm theo lời dạy của Thầy , vì khi Thầy dạy làm việc gì thì Thầy đã tín trước chi ly.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn phù hợp với thời đại, dân tộc và quốc độ và cho chúng con phương pháp thực hành không phụ thuộc và không gian thời gian mà bất cứ nơi nào cũng thực hành được
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho bảo lũ ở miền trung nhanh chóng qua đi.
  Om Mani padme hum!

 15. Mật Tuyết Mai
  Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc bài viết ạ. Nhờ ơn vị Thầy khai thị mà đời này chúng con được là người có chánh kiến. Như cái cây mọc theo hướng nào, khi gặp gió bão nó sẽ đổ về hướng ấy. Khi chúng con là người có chánh kiến được thực hành pháp với lòng sùng kính Đạo sư thì khi đổi cũng sẽ đổ xuống quỹ đạo chánh pháp. Vị Thầy đã dành cả đời người để cống hiến cho lao động giải thoát, dành hết tâm huyết để phát minh ra Pháp bảo Lục Diệu Pháp Môn. Đó chính là viên ngọc quý được Thầy mài dũa cẩn thận như một kiệt tác cho tất cả chúng sanh có duyên lành khi Thầy tại thế cũng như khi Thầy đi xa. Thầy luôn tính toán cẩn trọng, cẩn thận trong mọi việc để chúng con luôn được thong dong trên hành trình giác ngộ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để chúng con biết rằng sẽ luôn có điểm tựa dù khi Thầy có đi xa thì chỉ cần chúng con luôn trưởng dưỡng và một lòng sùng kính Đạo sư thì dù ở hiện tay hay tương lai chúng con vẫn sẽ luôn được kết nối trường tâm linh với vị Thầy.
  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ tối thượng.
  Cầu nguyện cho Miền Trung bão lũ mau chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện những ai mất mạng trong đợt thiên tai này sẽ được thác sanh vào cõi lành.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Đọc bài viết, con đã hiểu thêm được lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong Năm Mươi kệ Tụng Sùng Kính Đạo sư là “sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ” và “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Bằng trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy đã từ bi phát kiến ra Lục diệu pháp môn không chỉ giúp cho học trò chúng con có được mô thức tâm linh vừa thực hành vừa ứng dụng vào cuộc sống một cách linh hoạt, không chỉ là kim chỉ nam trong hiện tại mà cả sau này khi không còn vị Thầy. Con xúc động trước tấm lòng Bồ đề của vị Thầy, trước “Công đức của Thầy không thể nghĩ. Mật điển siêu diệu đã khắc ghi” khi vị Thầy luôn chuẩn bị chu đáo những gì tốt đẹp nhất khi chúng con vẫn quyết định nương tựa vị Thầy trên hành trình giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận để chúng con hiểu được công năng và sự vi diệu của pháp tu Sùng kính Đạo sư mang lại cho hành giả. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng cần thiết”.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và khẩn thiết vị Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh, chúng con.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này thác sanh vào cõi lành.
  Om Mani Padme Hum.

 17. mattringuyen says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
  Con cầu nguyện Thầy , Cô sưcs khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho dịch covid19 xớm được tiêu trừ .
  Cầu cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt , mọi khó khăn sẽ vượt qua
  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Trì Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
  Con cầu nguyện Thầy , Cô sưcs khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho dịch covid19 xớm được tiêu trừ .
  Cầu cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt , mọi khó khăn sẽ vượt qua
  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã luôn quan tâm đến chúng con và ban cho chúng con những bài pháp quý báu cũng như giúp chúng con giải đáp khúc mắc trong tâm thức đầy bộn về này. Qua bài con hiểu được rằng dù vị Thầy còn hay mất nếu chúng con có lòng sùng kính Đạo sư vô bờ bến, vẫn luôn đặt trọn niềm tin nơi vị Thầy thì vị Thầy sẽ còn mãi và luôn dõi theo chúng con trên chặng đường giải thoát và ngược lại nếu chúng con không có lòng sùng kính vị Thầy dù được bên cạnh vị Thầy mỗi ngày chúng con vẫn sẽ rời xa vị Thầy vì sự vô ơn lạnh nhạt của chính chúng con. Thế gian này tất cả mọi thứ đều vô thường chỉ có niềm tin, lòng sùng kính Đại sư và chánh pháp mới có thể trường tồn mãi mãi cùng với đó là những công trình tâm linh vị Thầy đã dày công nghiên cứu ứng dụng thực hành có kết quả sẽ luôn được kế thừa và phát huy đem ánh sáng chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh giúp chúng sanh lìa mê về giác tìm được mục tiêu , hạnh phúc trân thật của thân người quý hiếm này.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước tránh được những thảm hoạ thiên tai lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om mani padme hum

 20. Cao Diệu Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất xúc động khi đọc những lời Thầy căn dặn, chỉ dạy chúng con trên con đường giải thoát. Từ trước đến nay Thầy luôn tính toán chu toàn để cho chúng con những gì tốt đẹp nhất. Điều này rất khó vị thầy nào có thể làm được đối với học trò, đệ tử. Từ tận đáy lòng mình con thành tâm cảm tạ ơn Thầy, con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy, ngày càng trưởng dưỡng tấm lòng Sùng kính Đạo sư hơn nữa để đạt giải thoát trong đời này vì đó là mục tiêu cao cả của đời người. Con luôn cầu mong Thầy mạnh khỏe, trường thọ để ban cho chúng con những bài pháp quý báu, những lời giáo huấn và nộ pháp kịp thời giúp chúng con luôn đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua!
  Om ah hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Cao Diệu Nhuận Quang says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ
    Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua!
    Om ah hum!

   • Mật ấn says:

    Kính bạch Thầy
    Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
    Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu dù một ngày nào đó Thầy có mất đi thi thì sản phẩm trí tuệ mà Thầy đã phát kiến vẫn còn là lục diệu pháp môn nếu chúng con vẫn tin tấn thực hành vẫn còn được giải thoát , bênh cạnh đó chúng con cũng phải tưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành ,trong sáng cũng là nền tảng cho chúng con giải thoát như lời dạy của thánh tăng Mã Minh “Sùng kính vị Thầy là nền tảng của giác ngộ “.
    Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ.
    Om mani padme hum

 21. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã hóa thân đồng dạng thấu hiểu những khúc mắc tâm linh mà từ bi chắp bút ban lời chỉ dạy cho tất cả chúng con giúp chúng con thêm vững niềm tin trên đạo trình tiến tu giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những lời chỉ dạy dựa trên nền tảng trí tuệ Phật đà những thánh ngôn của các bậc giác ngộ ” Có niềm tin là thành công một nửa” ” sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” ” coi vị Thầy như vị Phật sẽ nhận được ơn phước của vị Phật chuyển qua” vì vậy chúng con không nên “lo lắng những điều không đáng lo tăng trưởng lậu hoặc” ( phiền não) mà hãy an trú trong hiện tại,tinh tấn thực hành pháp ngay khi đã may mắn gặp được chánh pháp dưới sự cho phép chỉ dạy từ vị Thầy, luôn quán niệm vô thường mà biết tận dụng thời gian hiện tại để vun bồi đức hạnh và tích lũy hành trang công đức, trí tuệ thông qua thực hành pháp nhờ vào Pháp bảo chấn sơn ( Lục diệu pháp môn) do vị Thầy từ bi phát kiến để chuẩn bị tâm thế cho bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào thân trung ấm đâu cần chờ đợi đến khi mình già mình mới chết mới kêu Thầy cứu hay khi Thầy mất rồi mới lo nghĩ đến Thầy , vì có thể mình đi trước Thầy, có ai có thể biết trước ngày mai, có thể hôm nay hay ngày mai vô thường sẽ tới. Con còn nhớ trong bài giảng ” BẢN CHẤT VÀ THỰC NGHĨA CỦA THẦN THÔNG LÀ GÌ” Thầy có dậy rằng ” Nhân gieo Phật pháp, chết về cảnh Phật” và ” Như cây nghiêng về hướng đông khi đổ sẽ đổ về hướng đông” bởi vậy chỉ có niềm tin vào Thầy, vào Tam Bảo cùng tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật,tuân lời Thầy dạy, tinh tấn thực hành pháp không gián đoạn ngay lúc này mới có thể đưa chúng con về đất Phật lúc mạng trung,bên cạnh đó con cần phải luôn chánh niệm tỉnh thức chú tâm rèn luyện nhớ nghĩ về vị Thầy trong mọi hành vi để biết tâm ta đang ở trạng thái nào để trực diện và soay chuyển mỗi khi niệm tà xuất hiện thì dù lúc đó Thầy không có ở bên cạnh chúng con, nhưng Thầy luôn hiện hữu bên cạnh trong từng hành vi nếu chúng con biết quán xét bản thân nhớ nghĩ về những điều Thầy dạy là lúc đó Thầy hiện hữu nhắc nhở bảo vệ chúng con đi vào quỹ đạo chánh pháp, nếu con luôn rèn luyện như thế là biểu hiện của tấm lòng sùng kính Đạo sư,lời Thầy sẽ luôn vang vọng bên tai,Thầy luôn xuất hiện bên mình trong từng hành vi dần dần sẽ thành phản xạ vô điều kiện hữu ích quyết định cho chúng con trong giây phút cận tử nghiệp, đó là tiếng vọng của lòng sùng kính sự xuất hiện của Thầy phát xuất từ chân tâm ta đưa ta về cảnh Phật chứ không phải là lừ lời vang vọng của một đấng siêu phàm nào khác mà ta mong chờ sự biến hiện khi không có niềm tin và lòng sùng kính thuần khiết.
  Con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho con cùng các huynh đệ kim cang ngày càng trưởng dưỡng cội gốc nền tảng giác ngộ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ. Con hiểu cho dù khi vị Thầy đã mất đi thì nếu chúng con vẫn giữ trong mình tấm lòng sùng kính Đạo sư thì chúng ta sẽ hướng về phía Đức Phật, Thánh giả Mã Minh cũng đã xác quyết ”sùng kính Đạo sư là nền tảng để giác ngộ” cho nên khi vị Thầy mất đi thì lòng sùng kính lại giúp cho chúng ta để có thể đạt được giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 24. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu khi Thầy có đi trước hay đi sau thì chúng con luôn tưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào vị Thầy thì Thầy vẫn mãi mãi luôn dõi theo chúng con
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh chúng con
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho cơn bão miền Trung nhanh chóng qua mau
  Om Mani padme hum

 25. Mật Nhã Nguyệt
  Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “ Thầy mất rồi, cầu cứu ai?” rồi ạ. Con vô cùng xúc động bởi những giải đáp khúc mắc mà Thầy viết , dù tận sâu trong suy nghĩ của chúng con cũng đã đôi lần nghĩ tới điều đó cùng với những hoang mang, lo lắng. Vậy mà Thầy đã nhìn thấu đáo hết tất cả khiến con càng cảm phục hơn về trí tuệ và sự từ bi của Vị Thầy dành cho đệ tử, học trò khi đã tính toán chi li mọi điều tốt đẹp nhất từ lúc chúng con bước chân tới cánh cổng của chánh pháp và dìu dắt chúng con dần tiến bước xa hơn trên lộ trình Giải thoát. Những lời căn dặn, chỉ dạy của Vị Thầy đã giúp chúng con tháo gỡ được nỗi lo lắng trong lòng và chúng con đã hiểu rằng Vị Thầy là bậc Đạo sư bất tử, và những phát kiến tâm linh của Vị Thầy là “ lục diệu pháp môn” dòng Thanh Trí sẽ mãi mãi còn đó trường tồn cùng thời gian. Nếu chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính đạo sư một cách thuần khiết , chân thành và tinh tấn tu tập thực hành pháp thì chúng con sẽ được nhận những ơn phước từ Vị Thầy và kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm để cứu mình khi cần thiết.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bão lũ miền Trung nhanh chóng qua đi.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Cao Diệu Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài. Con ngẫm nghĩ lời dạy của thánh giả Mã Minh rằng “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, cùng với lời Thầy dạy trong bài rằng “Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm để cứu mình” và càng thêm cảm niệm ơn phước được hạnh ngộ và dẫn dắt bởi một vị Thầy “không dễ thấy” như trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” đã dạy. Chúng con không chỉ được Thầy trang bị đầy đủ chánh kiến, giải đáp những câu hỏi không những hiện tại mà còn trong tương lai, mà còn được thấy Thầy là tấm gương chuẩn mực về thân, ngữ, tâm. Về thân, Thầy không ngừng nghỉ các hoạt động pháp sự, vì lợi lạc cho chúng con và chúng sanh. Đạo phong của Thầy trang nghiêm, cao quý, giúp chúng con mỗi lần nghĩ nhớ đến vị Thầy đều dâng lên niềm quý kính. Về ngữ, Thầy luôn nói những lời dựa trên thánh giáo lượng, ngôn ngữ chuẩn mực, trang trọng; nhờ những bài giảng, bài viết của Thầy mà chúng con được trang bị văn phong khi hành văn, cũng như trong đời sống hằng ngày. Về tâm, Thầy là tấm gương về bồ đề tâm cho chúng con. Nếu như có vô số thầy tu đang ngày ngày gieo rắc tà kiến, không quan tâm đến chúng sanh nghĩ gì và vận mệnh tâm linh của chúng sanh, họ chỉ quan tâm đến mình nói gì để thu hút được nhiều đồ chúng; thì Thầy luôn để tâm đến nỗi khổ của chúng sanh dưới ách của tà sư mà tác pháp chiếu quang, truyền trao chánh kiến. Điều đó dễ dàng nhận ra qua các bài viết gần gũi với đề tài cuộc sống, hay các trận chiến tác pháp chiếu quang ngay trong đời sống và các sự kiện thực tế, như đối với trang Nhân quả luân hồi, các vụ việc ăn chay, thực dưỡng, âm mưu phản động của các trang gắn mác đạo Phật, hay các bài giảng tà kiến lan tràn trên youtube.. Nhờ vậy, khi chúng con nghĩ nhớ về Thầy là nhớ đến tấm gương về thân ngữ tâm của Thầy, từ đó càng thêm tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, nghĩa là càng quay trở về gần hơn với chân tâm của mình, nhờ đó kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm bằng lòng sùng kính Đạo sư. Còn ai đó nhớ đến Thầy vì cảm tính thì khi nghĩ về Thầy họ bị ảnh hưởng bởi mức độ cảm tính đó. Khi bản ngã của họ chưa bị cọ xát, chưa ảnh hưởng đến cảm xúc của họ thì không sao; còn ngược lại, họ sẽ xù lông nhím lên mà phỉ báng, bất kính với Thầy như chưa từng tán thán trước đó. Đó là bởi vì họ chưa từng đặt những viên gạch đầu tiên trong lòng sùng kính Đạo sư, họ chưa từng ghi nhận công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy qua tấm gương thân, ngữ, tâm của Thầy. Con hoan hỷ cảm niệm ơn phước khi chúng con có nền tảng vững chắc để trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn lo lắng, dõi theo vận mệnh tâm linh của chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 27. Mật Tuấn (Nguyễn Thanh Thái)12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho bảo lũ lụt miền Trung nhanh chóng qua mao
  Om Mani Padme hum

 28. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này của Thầy rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho bảo lũ miền Trung nhanh chóng qua mao
  Om Mani padme hum

 29. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giải tỏa những khúc mắc thầm kín của nhiều học trò, đệ tử luôn mong được nương tựa nơi Thầy dù cho còn bôn ba hay đã giã từ cuộc đời. Những lời căn dặn của Thầy thật quý báu, vô hình vô tướng song lại có sức nặng hơn tất thảy điều gì khác. Con đã từng nghi ngại nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần được nghe một lời xác quyết của Thầy, liền cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm, mọi sự đều không cần phải nghĩ thêm nữa, chỉ cần làm theo. Cũng vậy, hôm nay Thầy một lần nữa xác quyết cho chúng con niềm tin rằng, dù Thầy có ở đâu, thế giới này hay cõi cực lạc thuần tịnh nào đó, chỉ cần chúng con có được lòng sùng mộ trọn vẹn và thuần khiết thì vị Thầy sẽ luôn là kênh trung gian để gia trì và kích hoạt năng lực từ chính diệu tâm của chúng con, để giúp chúng con vượt qua mọi sự một cách bình an, đặc biệt trong trạng thái trung ấm tái sinh. Đây cũng là điều mà Thánh giả Patrul Rinpoche đã từng khẳng định trong trước tác “Lời vàng của Thầy tôi”: “Việc được gặp gỡ vị Thầy và được Ngài dẫn dắt trong trạng thái trung ấm chỉ có thể xảy ra do một sự kết nối đã được thiết lập bởi lòng sùng mộ vô biên của chúng ta và năng lực của lòng bi mẫn và cầu nguyện của vị Thầy. Đó không phải là vị Thầy đến với thân vật chất. Vì vậy, nếu bạn thiếu lòng sùng kính thì cho dù vị Thầy có thể toàn thiện tới đâu chăng nữa, Ngài sẽ không hiện diện ở đó để dẫn dắt bạn trong trạng thái trung ấm”. Sự kết nối giữa Thầy và đệ tử ấy thật thiêng liêng và kỳ diệu, hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy hạn hẹp của thế gian này.
  Dù an tâm là vậy, nhưng ngay lúc này, đọc ba chữ “Thầy mất rồi” với con thật không dễ dàng gì. Vô thường chẳng nghĩ đến tình, Thầy trò không biết khi nào sẽ biệt ly. Con nghĩ đến nỗi đau năm xưa của Ngài Rechung không kịp về gặp Thầy mình lần cuối mà cảm thấy nghẹn lòng, xót xa. Cầu nguyện cho chúng con sẽ biết trân quý thời gian vị Thầy còn khỏe mạnh, còn tại thế mà tinh tấn thực hành pháp, sùng kính vị Thầy, làm Thầy vui lòng mọi lúc để không phải hối tiếc nếu lỡ mai sau không còn cơ hội ấy nữa. Con cũng nguyện hồi hướng mọi công đức có được từ sự thực hành pháp của con cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng con và tất cả chúng sanh.
  Dù mai sau Thầy mất, nhưng công hạnh của Thầy còn mãi với muôn đời. Những đóa sen tĩnh thức mang dấu ấn đạo hạnh của Thầy sẽ là những đóa sen bất tử, câu triệu năng lượng thanh tịnh từ cõi giới thù thắng và ban phước lành của dòng truyền thừa Thanh Trí đến tất cả các thế hệ học trò, đệ tử mai sau. Con lần nữa thành tâm cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi thị hiện nơi Ta Bà ô trược này và kham nhẫn giáo hóa, dẫn dắt chúng con trên con đường giải thoát.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua mọi khó khăn.
  Om Mani Pad Me Hum.

 30. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: Thầy mất rồi, cầu cứu ai?
  Con xúc động trước những lời chỉ dạy của vị Thầy dành cho học trò, đệ tử chúng con. Thử hỏi trên đời này tìm đâu ra vị Thầy luôn quan tâm lo lắng cho vận mệnh tâm linh của học trò như thế. Với phương pháp sư phạm tuyệt vời, giáo pháp đúng phương pháp đúng, Thầy dạy cho chúng con có được chánh kiến để phân biệt được chánh- tà, không bị gục ngã bởi bát phong và thong dong trên con đường về thành phố giải thoát. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng có lúc ý nghĩ “Thầy mất rồi, cầu cứu ai” xuất hiện trong đầu con và con không có đáp án.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp chúng con hiểu được khúc mắc để an tâm, bền chí mà thực hành pháp. Nhờ có những luận giải của Thầy con hiểu sâu sắc hơn điều mà Thánh giả Mã Minh đã xác quyết “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Con hiểu rằng Thầy là vị Đạo sư bất tử, sáu mô thức tâm linh “Lục diệu pháp môn” của vị Thầy sẽ tồn tại mãi với thời gian. Bản thân luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thì chúng con luôn được kết nối với vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.l
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum

 31. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con thật xúc động khi đọc thư: “Thầy Mất Rồi, Cầu Cứu Ai”.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và lòng từ bi của Thầy. Với trí tuệ và lòng từ bi của Thầy, Thầy đã phát kiến lục diệu Pháp môn là “Pháp bảo chấn sơn” của MGSN. Pháp bảo này có công năng diệu dụng, không quản ngại không gian, thời gian. Dù cách xa ngàn dặm, hay về lâu về dài, kể cả sau khi Thầy viên tịch công năng của “lục diệu pháp môn” không vẫn không hạn chế. Trong khi các vị Thầy khác sẽ không làm điều đó, học trò sẽ phụ thuộc vào vị Thầy, một là vị Thầy đó không có khả năng phát kiến pháp môn diệu dụng, hai là muốn thí chủ, học trò thường xuyên đến chùa, đạo tràng cúng dường, lao tác v.v..
  Tuy nhiên, “lục diệu pháp môn” là một vũ khí tỉnh thức, vận hành bằng lòng sùng mộ Đạo sư. Vũ khí này chỉ phát huy công năng khi chúng con có lòng sùng kính Đạo sư “Thầy và Phật chẳng khác nhau”. Trong bốn nền tảng chuyển hóa tâm cũng có lời cầu nguyện “Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác. Xin để tâm đến con”. Cũng như lời của đức Gese Gunden đã dạy: “sùng Kính Thầy như Phật sẽ được ơn phước từ vị Phật, sùng kính Thầy như Thánh Tăng sẽ được ơn phước từ vị Thánh Tăng, sùng kính Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tát, coi Thầy là người thường sẽ chẳng được mải mai ơn phước nào”. Chúng con sùng kính Thầy là ghi nhớ lời Thầy dạy, y giáo phụng hành, trân quý giáo pháp, pháp bảo Thầy truyền trao. Dụ như Thầy truyền dạy võ công, Thầy tặng thanh gươm quý để bảo hộ thân tâm, huệ mạng của mình. Chúng con phải trân quý, thường xuyên tập luyện, thì võ nghệ mới tinh thông, thanh gươm mới sắc bén, không bị cùn, rỉ sét. Sùng kính Thầy, tuân lời Thầy thì dù xa cách Thầy cũng như gần Thầy. Còn không sùng kính Thầy thì dù ở gần Thầy cũng như cách xa muôn trùng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 32. Admin
  Cao Diệu Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con thật sự xúc động khi đọc bài viết của Thầy “ Thầy mất rồi , cầu cứu ai?” . Với tâm bồ đề từ bi và trí tuệ Thầy luôn lo trước cái lo của học trò đệ tử mà từ bi giảng luận để giải tỏa những nỗi niềm giúp cho chúng sanh được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Qua luận giảng của Thầy giúp con hiểu rằng : “Đức Phật đã chết với thân tứ đại phàm tình cõi người, nhưng Ngài hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu” . Mà vị Thầy cũng có pháp thân là “Lục diệu pháp môn”, vị Thầy đại diện cho Tam Bảo do đó vị Thầy cũng hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu. Điều đó cũng đã được Thánh giả Mã Minh xác quyết “ Thầy và Phật chẳng phải khác nhau” .
  Thầy không bao giờ mất mà chỉ có chúng con mới bị mất Thầy, bởi sự mất tỉnh thức, mất chánh niệm, vô ơn, bất kính vị Thầy mà tự mình đánh mất cơ hội được nương tựa nơi vị Thầy – Tam Bảo, tự dìm mình xuống địa ngục.
  Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy : “Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết” để trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ và đó là sợi dây kim cương bất hoại để chúng con luôn được nối kết với vị Thầy –Tam Bảo, nhờ đó được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ, sự trụ thế dài lâu của vị Thầy và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện bão lũ Miền Trung nhanh chóng qua đi, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện cho những ai mất mạng trong thiên tai đợt này, thác sanh vào cõi lành.
  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy !
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải. Mỗi lời dạy của Thầy con thêm thẩm thấu những tâm pháp Thầy ban cho chúng con. Con cũng cản nhận được tấm lòng của vị Thầy đối với chúng con thật không sao kể xiết. Bằng những phát kiến tâm linh quý giá Thầy đã đặt hết tâm lực cho chúng con thoát khỏi hiểm cảnh giây phút sinh tử. Qua lời dạy của Thầy con cũng hiểu tại sao sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Con cảm tạ Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho nạn thiên tai miền trung sớm khắc phục được hậu quả.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 trên thế giới sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Cao Diệu Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã có bài giải nghi, sách tấn và chỉ bày phương tiện cho chúng trò.

  Đệ tử nghĩ không nên lo sợ khi vị Thầy đã mất thì cầu cứu ai vì thân tứ đại của vị Thầy tuy sẽ mất đi do vô thường biến hoại nhưng hóa thân, pháp thân và xá lợi của vị Thầy vẫn còn đó trong tâm thức của chúng trò biểu hiện qua những tu pháp vị Thầy đã phát lồ và truyền trao, qua những giáo huấn và qua vườn hoa đạo pháp chanhtuduy.com.

  Đức Phật dạy đừng tìm quá khứ, đừng tưởng đến lai mà hãy an trú trong hiện tại. Vậy việc quan trọng chúng đệ tử cần phải làm thay vì ngồi lo sợ là tinh tấn thực hành giáo pháp với sự hoan hỷ và biết ơn với ân đức gia trì to lớn của Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy; nỗ lực quán xét loại trừ những hành vi bất thiện về thân ngữ tâm, những niệm tưởng bất kính và nghi hối với công hạnh vị Thầy cũng như hoan hỷ tán thán và quán niệm mọi hoạt động của vị Thầy đều vì hạnh phúc cho chúng đệ tử và chúng sanh. Có như vậy thì chúng đệ tử mới có thể kích hoạt được năng lực của diệu tâm như vị Thầy đã giảng luận mà tự cứu mình trong những thời khắc nguy nan.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh, bão lũ nhanh chóng qua đi và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 35. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi hồi đáp, giải tỏa khúc mắc cho chúng con trên bước đường tu tập. Và hơn thế, vị Thầy đã tính toán trước chi li, quan tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con, con cảm tạ ơn Thầy đã để tâm. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy ” Do vậy, Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng , cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết “. Nếu chúng con sùng kính vị Thầy thì dù vị Thầy có xa chúng con về mặt địa lý chăng nữa thì chúng con như vẫn được gần Thầy, vẫn nhận được ơn phước từ cõi thù thắng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy bởi vì chúng con nên biết rằng vị Thầy là bậc Đạo sư bất tử, pháp thân của vị Thầy vẫn còn đó. Và ngược lại, dù cho chúng con có gần vị Thầy nhưng không có tấm lòng của sùng mộ thì chẳng nhận được ơn phước nào, chẳng thể cứu mình ở trong mơ hoặc thân trung ấm. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết được lợi lạc cũng như tầm quan trọng của việc ” Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ ” như Ngài Mã Minh đã dạy. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến ra tâm pháp Thanh Trí tựa pháp bảo trấn sơn làm lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 36. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy, căn dặn chúng con. Con xúc động trước tấm lòng của vị Thầy luôn để tâm lo nghĩ cho vận mệnh tâm linh của chúng đệ tử, học trò. Thầy đã luôn tính trước tận tường để chuẩn bị sẵn cho chúng con những mô thức tâm linh tràn ngập quang minh chánh kiến, linh hoạt, dễ thực hiện, kết quả rõ ràng với nhiều thật nhiều minh chứng thực tế, sống động. Quá trình phát kiến nên lục diệu pháp môn đó, Thầy đã đặt vào bao nhiêu tâm huyết, sức lực, trí lực, nguyện lực,… chúng con dẫu có được nghe được đọc được biết cũng khó mà diễn tả cho hết được. Song song đó, Thầy cũng chưa khi nào dừng nghỉ sự thân giáo trong từng mỗi khía cạnh, để chỉ bảo, uốn nắn, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chúng con trên bước đường diễn tập, thực hành, ứng dụng tâm pháp Thanh Trí. Trí tuệ, lòng từ bi, sự kham nhẫn Thầy dành cho chúng con thật không sao đo đếm được, con thành tâm cảm tạ ơn Thầy. Con hiểu rằng, việc còn lại là ở chúng con, ở sự trưởng dưỡng cho vững chắc nền tảng giác ngộ từ tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, ở sự tĩnh thức, chánh niệm giữ vững niềm tin và tri kiến thanh tịnh về vị Thầy, để sẽ luôn vững vàng dù trước bao hiểm cảnh, và bước đi cho đến cuối con đường. Con ghi nhớ lời Thầy, “Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm để cứu mình”. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho bản thân con cùng các huynh đệ kim cang sẽ luôn trưởng dưỡng được tấm lòng sùng kính Đạo sư thuần khiết, sáng trong và chân thực.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy thật khoẻ mạnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện mưa bão miền Trung sớm kết thúc, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả, cầu nguyện cho những ai đã mất mạng trong đợt thiên tai này, thác sanh cõi lành.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết con chợt nhớ tới câu chuyện về vị Lạt ma du phương đang trên đường đi thì gặp phải tình cảnh bị một người cầu xin chuyển di tâm thức cho người thân của mình vừa qua đời. Vì sự cầu xin khẩn thiết của người đó mà vị Lạt ma không thể từ chối. Vị Lạt ma ấy không biết làm chuyển di tâm thức cho người chết nhưng cũng cố gắng làm với tấm lòng sùng mộ nơi vị Thầy Karmapa mà vị ấy chỉ nghe tên chứ chưa hề được gặp mặt lần nào. Cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ cầu nguyện tới vị Thầy Karmapa ấy mà việc chuyển di tâm thức cho người chết cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Con chợt nghĩ vị Lạt ma ấy cầu nguyện cho người khác mà còn được huống hồ gì cho bản thân mình? Đó là vị Thầy mà vị Lạt ma đó chỉ nghe tên thôi chứ chưa được gặp mặt, chưa được dạy gì mà còn có thể đạt hiệu quả tâm linh như thế huống hồ gì với người trò được vị Thầy dạy dỗ, truyền pháp? Lòng sùng mộ của người trò tựa như sợi dây vô hình nối kết vị Thầy và người trò mà không có sự ngăn ngại gì về không gian, thời gian, vị Thầy còn sống hay đã mất, đã được vị Thầy nhận làm học trò hay chưa trên mặt hình thức…. So với vị Lạt ma đó học trò, đệ tử Mật gia may mắn hơn nhiều vì đã được gặp Thầy, được Thầy chỉ dạy, truyền pháp vấn đề còn lại là lòng sùng kính của chúng học trò, đệ tử như thế nào mà thôi.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi viết bài.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua. Om mani padme hum!

 38. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc một bài pháp thật là sâu sắc và lợi lạc của vị Thầy ạ. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi nhắc nhở và dạy bảo chúng con để chúng con biết được sùng kính vị Đạo Sư cũng như sùng kính đức Phật,nhờ sùng kính vị Thầy mà chúng con được ơn phước,hanh thông thế sự, qua những minh chứng cho thấy, học trò và đệ tử chúng con càng sùng kính vị Đạo Sư,vị Thầy thì chúng con càng thêm công đức vô lượng. Con xin ghi nhớ những lời dạy của Thầy ,cho dù vị Thầy có mất thì chúng con luôn luôn trưỡng dưỡng một lòng sùng kính vị Đạo Sư cho đến khi giác ngộ tối thượng trên cõi Bà ta này. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy luôn luôn mạnh khỏe và trường thọ để chúng con được nghe những lời giáo huấn, và giảng dạy cho chúng con đi đúng con đường tránh kiến của đức Phật ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 39. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Chúng con hiểu rằng chúng con đã có phước đức được sanh trong một thế giới nơi đã có một Đức Phật đến và dạy Pháp “Khi sắp nhập Niết bàn Phật nói với các đệ tử: “Sau này ta sẽ xuất hiện trong hình dạng vị Thầy (chân chánh), hãy coi vị Thầy là Phật và tin Thầy như tin Phật.” Và chúng con có duyên lành được hạnh ngộ một vị Thầy tâm linh chân chánh và giáo pháp cùng phương pháp giáo huấn của vị Thầy “ỨNG DỤNG GIÁO HUẤN TĨNH THỨC VÀO ĐỜI SỐNG THẾ SỰ” với niềm tin kiên cố cho dù mọi hoạt động của thân ngữ tâm dù nhỏ, người học trò, đệ tử vẫn đạt được giác ngộ giải thoát nhờ giữ vững niềm tin, chân quý giáo pháp, tuân thủ lời vị Thầy chỉ dạy, lỗ lực nghiêm túc trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, giúp chúng con đi trên con đường giải thoát đến nơi “ánh sáng cùng cực”. Là con thuyền trí tuệ đưa chúng con ra khỏi 6 nẻo Luân Hồi về nơi bến bờ Giác Ngộ, là cơn “mưa pháp” cuốn phăng mọi phiền não. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của Thầy đã phát kiến tâm linh vĩ đại ” Lục diệu pháp môn” đã và đang đưa chúng con và chúng sanh vượt dòng sanh tử, tích tập công đức và trí huệ để đi đến thành phố giải thoát trong tương lai.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi thảm họa của thiên tai lũ lụt và vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 40. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc được bài viết này.
  Con rất xúc động khi đọc những lời Thầy dạy.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luôn để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng học trò đệ tử mà miệt mài lao động giải thoát tạo ra Tâm Pháp Thanh Tri ́ mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn.Qua đó giúp cho chúng con có được cơ hội tích tập công đức và trí tuệ nhanh chóng trên nền tảng vững chắc là tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành như lời Thánh giả Mã Minh đã dạy trong 50 kệ tụng Sùng Kính Đạo Sư là : ” Sùng Kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ ”
  Chúng con thật quá ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này với duyên lành ngàn năm hy hữu và được tiếp cận với những bài pháp quý báu . Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua khó khăn
  Cầu mong cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 42. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con trên bước đường tìm về thành phố giải thoát. Qua bài viết giúp cho con hiểu được dù vị Thầy ở bất kỳ nơi nào, còn hay mất nếu như chúng con tấm lòng sùng kính Đạo Sư chân thành, trong sáng , đúng mực, thì chúng con sẽ được kết nối với từ trường thanh tịnh từ cõi thù thắng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, những khó khăn hiểm nạn, họa tai trong đời sống thế sự ,trong thân trung ấm đều được giải quyết và thành tựu như lời khẳng định của Thánh giả Mã Minh “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch  corona sớm được tiêu trừ .
  OM AH HUM

 43. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ.
  Con hiểu được rằng học hỏi và làm theo chánh kiến thì sẽ đổ về với quỹ đạo chánh pháp. Chúng con sùng kính thuần khiết, đặt niềm tin nơi vị Thầy sẽ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm. Hai điều này đều cho chúng con đời này an lạc với hạnh phúc tự tâm, hanh thộng thế sự, thành đạt xã hội. Và đời sau cực lạc với việc tiến đến thành phố giải thoát. Con hoan hỷ và cảm ơn lời dạy của vị Thầy để luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Bảo Châu
  Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết “Thầy mất rồi, cầu cứu ai? rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con ạ.
  Qua bài viết con hiểu được rằng dù vị Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, chỉ cần chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, đặt trọn niềm tin nơi vị Thầy thì chúng con luôn được kết nối với vị Thầy và kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm thông qua kênh vận chuyển vị Thầy và đạt giác ngộ. Thánh giả Mã Minh khẳng định “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy luôn thấu hiểu, lo nghĩ cho chúng con, Thầy phát kiến 6 mô thức tâm linh “lục diệu pháp môn” dòng Thanh Trí, dễ thực hiện, dễ hoạt dụng (trạng thái động và tịnh), nhanh hiệu quả, tràn đầy quang minh chánh kiến…
  Như trong kinh Tăng chi bộ có ghi lại trường hợp Đức Phật dạy môn đồ bằng hình ảnh cây nghiêng về hướng nào, khi bị đổ sẽ ngã về hướng ấy; dụ cho thực hành Pháp (niệm chú, trì kinh, thiền tập, tịnh giới….) lâu dài sẽ tạo một góc nghiêng, do vậy lúc mạng chung sẽ theo đó mà “ngã xuống”. Dù Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính chân thành mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết vì pháp thân của Thầy vẫn mãi còn.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Bích Đào
  Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Chúng con cảm thấy thật may mắn khi kiếp này có duyên lành được hạnh ngộ với vị Thầy 1 vị Đạo sư chân chính, Thầy đã luôn tính toán chi li, cảnh tỉnh kịp thời để chúng học trò không đi lạc quỹ đạo chánh Pháp. Dù Thầy còn hay mất nhưng trong lòng chúng con trưởng dưỡng sùng kính thuần khiết, đặt niềm tin vào vị Thầy tuyệt đối thì sẽ được kích hoạt tiềm năng của diệu tâm.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 47. Cao Diệu Tịnh Như
  Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Khi con đọc bài này, thật sự xúc động, những lời hồi đáp của vị Thầy như những liều thuốc”Thần dược” tưới tẩm vào tâm khảm chúng con, trong con mang một cảm giác lâng lâng khó tả, một là cảm thấy bản thân sao may mắn quá, ơn phước sâu dày nên được gặp vị Thầy đầy từ bi và trí tuệ, hai là những luận giải của vị Thầy với những xác quyết của Đức Phật và các bậc thánh tăng, dù vị Thầy phải rời bỏ thân tứ đại vốn không trường tồn, nhưng pháp thân của vị Thầy qua sáu phát kiến tâm linh( Lục diệu pháp môn) vẫn tồn tại bất biến theo thời gian.Riêng cá nhân con được hội đủ điều kiện diễn tập hay thực hành sáu tâm pháp Thanh trí của vị Thầy đều mang lại nhiều lợi lạc, một ngày ở thế gian nếu không tỉnh thức để thực hành pháp, tâm trí chúng ta cứ mãi chạy theo vọng tưỡng ( nhân của luân hồi) không dứt, Pháp bảo mà Thầy truyền trao đã giúp cho chúng con luôn hướng về nơi mà chúng con phát nguyện, tựa như cái cây luôn hướng về ánh sáng mặt trời , cây ngiêng bên hướng nào sẽ đổ về hướng ấy, dù trong đời sống thế sự có bủa vay bởi bát phong trần trượt nhưng chúng con đã thấu hiểu được khổ đau trong luân hồi nên quyết tâm, bền chí theo chân vị Thầy từ đây đến khi giác ngộ tối thượng.
  Đức Phật đã nhập diệt hơn 1500 năm nhưng Pháp thân của Ngài luôn bất tử , không bao giờ mất, vì tất cả đều là chân lý tối thượng, được nương tựa bóng lành của Ngài là ơn phước lớn lao, cũng vậy, vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, chúng con “ Sùng kính vị Thầy” như sùng kính Đức Phật ơn sủng đó chúng con nhận lại sẽ tương ưng, điển hình là tâm thức được thay đổi, chuyển hoá, điều đó là quý giá nhất.
  Những phát kiến tâm linh mà vị Thầy , không thể nào tuyệt vời hơn nữa, hữu dụng trong đời sống thường nhật, bất kỳ ai cũng có thể thực hành, phù hợp trong mọi không gian và thời gian, nhờ những phát kiến tâm linh của vị Thầy mà ngày ngày chúng con có cơ hội thực hành Pháp, có cơ hội cúng dường Tam Bảo , như một cách đền đáp ơn sủng mà các Ngài đã gia trì và cưu mang chúng con, những đứa con phàm phu vô minh chất ngất, lại được sanh ra một lần nữa trong chánh pháp cao diệu, được trở thành Thái tử cao quý, những ơn phước mà chúng con có được như vậy, nếu không có sự dìu dắt của vị Thầy thì đến bao giờ mới diệt trừ bớt vô minh mà thong dong trên đạo lộ giải thoát, do vậy chúng con “ Sùng kính vị Thầy” như một vị Phật là đều hiển nhiên.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con nương tựa ánh từ quang sáng chói của vị Thầy, chúng con nguyện nương tựa bóng lành của vị Thầy từ đây đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho miền Trung sớm vượt qua thiên tai , bão lũ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò dạo này viết sâu sắc và mượt mà câu văn, bố cục chặt chẽ!

   • Cao Diệu Tịnh Như
    Cao Diệu Tịnh Như says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khoẻ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
    Om mani padme hum!

 48. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc, nhằm giúp cho chúng con an tâm, bền chí trên con đường giải thoát.
  Qua đó, con hiểu được. Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong “Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” rằng:” Sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ”. Tuy vị Thầy bằng thân tứ đại không còn nữa nhưng vị Đạo sư Kim Cang vẫn còn, pháp thân của Ngài vẫn còn, những phương tiện thiện xảo, những lời dạy của Ngài vẫn còn, nếu như chúng con luôn đăt niềm tin kiên cố vào vị Thầy, luôn trưởng dưỡng và thực hành lòng sùng kính Đạo sư đúng pháp thì chúng con cũng sẽ được giác ngộ, giải thoát trong tương lai.
  Cũng theo lời Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ:” Cây nghiêng về hướng nào, khi bị đỗ sẽ ngã về hướng ấy; dụ cho thực hành pháp (niệm chú, trì kinh, thiền tập, tịnh giới…) lâu dài sẽ tạo một góc nghiêng, do vậy lúc mạng chung theo đó mà ngã xuống”. Cũng vậy chúng con đã được vị Thầy chỉ dạy hướng dẫn đi trên con đường giải thoát, chúng con theo đó mà tinh tấn làm theo với lòng sùng mộ, niềm tin kiên cố thì chúng con cũng sẽ bước vào thành phố giải thoát, cho dù vị Thầy bằng thân tứ đại không còn bên cạnh chúng con nữa.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah hum.

 49. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con xúc động khi được đọc bài viết: “Thầy mất rồi, cầu cứu ai?” của vị Thầy ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con và để tâm đến vận mệnh tâm linh của chúng con trong tình huống khi Thầy đi xa. Con hiểu rằng “vị Thầy là bậc Đạo sư bất tử”, chúng con vô cùng ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh chân chính trong kiếp người ngắn ngủi và thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, chúng con vô cùng may mắn khi được học tập, tu tập theo Lục diệu pháp môn do vị Thầy phát kiến, là kim chỉ nam cho chúng con và con hiểu rằng tấm lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm hoạ lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 50. Mật Hải Như ( 9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài viết:Thầy mất rồi, cầu cứu ai” này rồi ạ.Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 51. Cao Diệu Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Sau khi đọc bài viết, con hiểu rằng chúng con không nên lo lắng về việc cầu cứu ai khi Thầy mất rồi, mà thay vào đó là nên trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư mỗi lúc ngay thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” (Thánh giả Mã Minh); “Chỉ cần an trú trong sự sùng kính Đạo sư thuần khiết, sáng trong, chân thực thì sẽ đạt giác ngộ hoặc ít ra kịp thời hữu dụng khi rơi vào những trường hợp hiểm nguy, những tình huống khẩn cấp mà tâm trạng lo lắng cực độ” (Ngài Dilgo Khentse); và “một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm (pháp thân) để cứu mình”.
  Những xúc tình phàm tục vẫn sẽ còn tồn tại vì bản thân chúng con vẫn chỉ đang đi trên con đường chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, tuy nhiên cho dù vậy, qua lời Thầy con hiểu rằng, chúng con nên ghi nhớ con đường Giải thoát là con đường xuất thế gian, và đương nhiên vị Thầy có thể giúp chúng con trong lúc nguy nan hay lúc cận tử nghiệp thì không phải là vị Thầy bên ngoài với tấm thân tứ đại, mà là vị Thầy bên trong được chúng con trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính mỗi ngày, Ngài là vị Đạo sư bất tử. Trường hợp vừa qua của đạo hữu Tantra Amishuta là một ví dụ cụ thể đầy sống động giúp con cảm nhận được sự hoạt dụng diệu dụng của diệu tâm mà Thầy đã giảng.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con, giúp chúng con được an tâm để có thể “lo những gì đáng lo” và “thực hành những pháp đáng thực hành”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Cầu nguyện đất nước tránh được những thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua!
  Om ah hum!

 52. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tuêu trừ. Om mani padme hum.

 53. Mật Bình
  Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy “Thầy mất rồi, cầu cứu ai”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Con thực sự xúc động trước tấm lòng từ bi của Thầy, luôn vì lợi lạc của chúng con, chúng sanh mà từ bi luận giải. Qua sự luận giải của Thầy dựa trên luận cứ, luận chứng Phật đà chúng con hiểu rằng, Đức Phật đã nhập diệt hơn 1500 năm, nhưng khi cầu nguyện đến Ngài vẫn được ứng nghiệm, linh thiêng. Bởi đó chỉ là tấm thân tứ đại phàm tình của cõi người. Nhưng Ngài vẫn luôn hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình. Do vậy mà nơi nào cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu. Sơ tổ Mật tông Tây tạng Đại sĩ Liên Hoa Sanh cũng đã xác quyết rằng, sau khi Ngài nhập diệt, ai có lòng sùng kính Ngài đúng mực, Cầu nguyện Ngài ở đâu Ngài sẽ xuất hiện ở đó. Qua đó con hiểu rằng, vị Thầy của chúng con, bậc Tổ sư dòng phái Thanh trí, với sáu phát kiến tâm linh của mình sẽ luôn trường tồn với thời gian. Như Thầy đã dạy” Thầy có đi trước hay sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy tác dụng lúc cần thiết”. Các bậc thành tựu giả Kim cang thừa cũng đã dạy rằng “Sùng kính vị Thầy như Phật, sẽ nhận được ơn phước từ Phật, sùng kính vị Thầy như Thánh tăng, sẽ nhận được ơn phước từ Thánh tăng, sùng kính vị Thầy như Bồ tât, sẽ nhận được ơn phước từ Bồ tát, coi Thầy là người bình thường thì sẽ chẳng được mảy may phước đức nào”(trích Thầy và đệ tử).Thánh giả Mã Minh đã khẳng định “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngô “. Cầu nguyện cho huynh đệ kim cang chúng con luôn trưởng dưỡng niềm tin vào Thầy (Phật, Pháp, Tăng), trên nền tảng sùng kính vị Thầy chân thành thuần khiết.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để ngày càng nhiều chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu cho những nạn nhân của các trận bão lụt tại các tỉnh Miền trung sớm khắc phục được hậu quả, những ai mất mạng sớm thác sanh vào cõi lành.
  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi giảng giải, hao tâm tổn trí, chỉ dạy chăm sóc cho vận mệnh tâm linh của học trò và đệ tử. Vị Thầy đã bỏ ra nhiều tâm lực, trí lực, tài lực tạo ra căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, ngữ nghĩa được hạ tầng dễ hiểu, dễ thưc hiện. Chúng con chỉ mỗi việc thừa hưởng, chỉ cần tinh tấn diễn tập hoặc thực hành và tùy vào căn cơ của từng học trò và đệ tử sẻ đạt được thành tựu khác nhau. Qua những chân ngôn của các bậc thánh đức chỉ dạy chúng con cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, sùng kính Đạo Sư là nền tảng của sự giác ngộ, bản tâm của chúng con hướng về tam bảo vị Thầy là kênh vận chuyển giúp chúng con kết nối với Bổn tôn và chư Phật, cũng giống như cây nghiên về hướng nào sẻ ngã về hướng đó.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi lo nghỉ cho học trò, đệ tử và hữu tình đã hao tâm tổn trí phát kiến ra lục diệu pháp môn gần gũi với cuộc sống, dễ thưc hiện với tất cả hữu tình.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi đã cảm thông những nỗi niềm trăn trở mà giải đáp những băn khoăn lo lắng ,những khúc mắc tâm linh của đệ tử học trò chúng con ,để cho con được yên tâm , vững bước trên đạo trình tiến tu giải thoát .
  Qua những lời chỉ dạy của vị Thầy con hiểu được chúng con cần phải giữ vững niềm tin chân thật vào Thầy ,Phật ,pháp ,Tăng cùng với tấm lòng sùng kính Đạo Sư , tuân lời vị Thầy ,tinh tấn thực hành pháp mới là nền tảng giác ngộ .Và muốn đạt được giác ngộ chúng con cần phải chú tâm ,tỉnh thức và chánh niệm trong mọi hành vi thân ngữ tâm của mình sao cho đúng với quỹ đạo chánh pháp. Và con cũng hiểu thêm một điều là ngay cả khi vị Thầy không còn trên cõi người nhưng nhờ vào pháp bảo chấn sơn ( Lục Diệu Pháp Môn) do vị Thầy từ bi phát kiến vẫn luôn hằng hữu và trường tồn với chúng con ,chỉ cần trong tâm chúng con luôn chứa đựng lòng sùng kính ,trong sáng và thuần khiết như lời xác quyết của những vị thành tựu giả ” Sùng kính Thầy như Phật sẽ nhận được ơn phước của vị Phật ,sùng kính vị Thầy như Thánh Tăng sẽ nhận được ơn phước từ Thánh Tăng ,sùng kính Thầy như Bồ Tát sẽ nhận được ơn phước từ Bồ Tát. Hơn nữa ” Sùng Kính Đạo Sư ” chân thành sẽ giúp chúng con kích hoạt tiềm năng của diệu tâm hoạt dụng qua kênh vận chuyển của vị Thầy và đạt được giác ngộ .Vì vậy chúng con nên tín tâm tu tập không nên lo lắng những điều không đáng lo ,chỉ cần an trú trong hiện tại ,tinh tấn thực hành pháp không gián đoạn thì dù lúc đó Thầy không bên cạnh chúng con nhưng Thầy luôn hiện hữu bên cạnh trong từng cử chỉ và hành động .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con những lời chỉ dạy đầy ơn phước .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm dứt trừ.
  Om Mani padme hum !

 56. Mathanh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : THẦY MẤT RỒI, CẦU CỨU AI? của Thầy rồi.
  Như Đức Phật đã xác quyết đời người có sinh ắt có tử , dù biết rằng đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa , không ai tránh khỏi , nhưng khi đọc qua bài này , con thật sự cảm động và thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại , mọi thứ sẽ cũng tan biến theo , nhưng vẫn luôn tồn tại trong ta điều mà hằng ngày ta thường thực hành pháp với 6 phát kiến tâm linh mà vị Thầy khi bước vào con đường Bồ tát đạo đã dày công nghiên cứu , khảo sát , trong đó pháp môn Chánh kiến quang minh tam muội , mỗi một bài comment là một lần giúp ta tĩnh thức , luôn hướng về chánh kiến để không xa rời Phật pháp , sớm tìm về bến bờ giải thoát , an lạc đời này , cực lạc đời sau . Nếu không có chánh kiến , dù ta có tu bao lâu , có công đức nhiều chăng nữa mà ngang qua tà kiến thì kết cuộc sẽ là thảm họa khôn lường .
  Bên cạnh đó , ta vẫn phải luôn vun bồi sự trưỡng dưỡng Bồ đề tâm , sùng kính Đạo sư là nền tảng để đạt đến sự giác ngộ tối thượng , với thân tâm chân thành và :
  Tuân lời Thầy day bảo đừng nghĩ đúng sai ..
  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau .
  Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy đã luận giải sâu sắc thêm về Lục diệu Pháp môn ngõ hầu trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con trong cuộc sống mai sau khi mà cuộc đời luôn bị bao váy bởi bát phong , ngũ dục , tham sân si ..v..v..Lời vàng Thầy dạy , con luôn khắc ghi .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho những người dân miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả sau cơn bão để sớm ổn định cuộc sống .
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 57. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết, cũng là giáo huấn của vị Thầy dành cho chúng con rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Qua bài, con hiểu rằng vị Thầy đã tính trước chi li cho vận mệnh tâm linh của chúng con bằng việc phát kiến 6 mô thức tâm linh “Lục diệu pháp môn”, để khi chúng con thực hành/diễn tập hàng ngày thì chúng con càng đến gần hơn với Thành phố Giải thoát, tựa như cây giác ngộ ngả về hướng Tây phương Cực lạc nên dù cây bị đổ xuống thì cũng sẽ đổ theo hướng đó. Qua bài, con hiểu rằng dù Thầy còn hiện hữu hay Thầy đi xa thì khi chúng con có lòng sùng kính Đạo sư chân thật, thuần khiết, chúng con vẫn được kết nối với vị Thầy, kết nối với trường năng lượng tâm linh thanh tịnh từ vị Thầy, chư Phật. Qua bài, con càng hiểu thêm về sức mạnh kì diệu của lòng sùng kính Đạo sư, làm triển khai năng lực kì diệu của bản tâm gọi là Phật tánh để cứu lấy mình khi lâm vào hiểm cảnh. Nếu không có vị Thầy bên ngoài, chúng con không thể tìm thấy vị Thầy bên trong – Phật tánh. Vì vậy, con hiểu rằng chúng con cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư hàng ngày, để ngày càng đến gần với chân tâm, để kích hoạt được năng lượng diệu tâm, đặc biệt trong những thời khắc quyết định của cuộc đời. Con cảm tạ ơn Thầy đã giải tỏa mọi khúc mắc, giúp chúng con an tâm, bền chí mà vững bước tu tập.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ. Cầu nguyện đất nước không còn gánh chịu thêm thiên tai lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 58. Cao Diệu Hải Châu
  Cao Diệu Hải Châu says:

  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng xúc động trước những lời căn dặn, chỉ bảo của Thầy để chúng con vững tin và bền chí thực hành pháp, tinh tấn trên hành trình giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được vấn đề cốt lõi chính là ”lòng sùng kính Đạo sư”. Qua những luận giải của Thầy, con đã hiểu rõ vì sao sùng kính Đạo sư là nền tảng của Giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy luôn để tâm đến chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho những khổ đau của chúng sinh nhanh chóng được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Cao Diệu Khải Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này. Dẫu biết mỗi pháp môn được vị Thầy truyền dạy đều đã tự chứa đựng những diệu tính sâu xa và chu toàn mà con nghĩ rằng, dẫu cho rất nhiều năm nữa khi chúng con còn thực hành chừng nào thì những bài học mới vẫn sẽ xuất hiện chừng ấy; con vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ đến câu hỏi đề mục của bài này. Có lẽ không lời cảm tạ nào có thể nói hết khi con hiểu ra rằng, ở thời khắc quy y vị Thầy đã lưu ý rõ từ rằng từ này về sau, Thầy trò giao kết hợp đồng tâm linh cho đến khi giải thoát tối thượng; và chỉ cần chúng con để ý một chút ở những phương tiện, phát kiến và lời dạy từ Thầy, chúng con đều có thể thấy rằng vị Thầy hoàn toàn không hề nói đùa. Vị Thầy vẫn luôn tìm mọi cách để bên con, hướng tâm con về quỹ đạo giải thoát, giữ đúng giao kết thiêng liêng kia. Người xem nhẹ giao kết đó có chăng chỉ có thể là chúng con với lòng sùng mộ chưa tương ưng của mình. Con cảm tạ Thầy.
  Qua đây cũng là cơ hội để con hiểu thêm về đề mục sùng kính Đạo sư. Nếu trong Tám lối về chân tâm, ai đã trải nghiệm thì sẽ thấy rõ lối thứ tám “Vị Thầy là đại diện Tam Bảo, sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ” chính là lối đi hiệu quả tựa như gộp cả bảy lối kia lại. Bằng chứng là khi đứng trước một hiện tượng mà con còn mông lung về bản chất, hoặc thậm chí con còn đầy cái tâm quỷ tính và vô minh khi đối diện, nhưng nếu con nhìn nhận nó với lòng sùng mộ vị Thầy, bằng cách nghĩ nhớ tới Thầy và tự hỏi rằng Thầy đã dạy mình như thế nào, nếu có Thầy ở đây Thầy sẽ muốn mình làm thế nào, và làm theo. Thì cứ như vậy con vượt qua được hiểm cảnh, hoặc được hanh thông và có được bài học quý. Từ đó với nhân là sùng kính Đạo sư thì quả là vị Thầy sẽ luôn bên cạnh con, đây là một điều không thể chối cãi. Quả thật, lời Thánh giả đã chỉ ra “Sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ” qua chiêm nghiệm mới thấy thật cao quý và khó diễn tả thành lời.
  Con cảm tạ Thầy vì bài viết đầy ý nghĩa,
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh,
  Om Mani Padme Hum

 60. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng hiểu được vấn đề cốt lõi của “sùng kính Đạo Sư ” là niềm tin vững bước trên con đường giải thoát
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 61. Mật Thanh Quang
  Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Bài viết đã khiến con suy nghĩ rất nhiều, giống như trước kia khi mới bỡ ngỡ vào vườn hoa Đạo pháp, vị Thầy từ bi chỉ dạy chúng học trò bằng nhiều phương tiện khác nhau để chúng học trò hiểu được vấn đề mà mình gặp phải, .. cứ thế những ổ khóa nặng nề trong chúng con được tháo gỡ. Khi đã tháo gỡ rồi thì chúng con được tự do, tiếp cận chánh kiến Thày ban tặng, tăng trưởng trí tuệ từng ngày, khi ấy Thầy lại ban cho chúng con những Pháp môn tuyệt diệu để thực hành, diễn tập, sách tấn chúng con khi chân mỏi bằng “Chiếc võng bồ đề”… Thầy luôn lắng nghe chúng con như quán từng âm thanh đau khổ chúng học trò còn vô minh ngu muội chưa tỉnh thức, rồi nhẹ nhàng xoa dịu những âm thanh ấy bằng trí tuệ và lòng từ bi của vị Đạo sư Thanh Trí. Khi ấy, chỉ cần nghe tin website đóng cửa hay chúng con không được tiếp cận chánh kiến, không được tiếp xúc ánh sáng trí tuệ vị Thầy chúng con như mất đi một góc nào đó trong cuộc sống mà thế gian không bù đắp được.

  Thưa Thầy, nay con đã đọc được bài viết “Thầy mất rồi, cầu cứu ai” con hiểu được rằng vị Thầy là bất tử. Bởi lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, chúng con nhìn Thầy thấy Phật mà Phật thì có bao giờ mất đi trên thế giới này đâu. Chỉ cần chúng con có lòng sùng kính Đạo sư chân thành và thuần khiết, lối về chân tâm chẳng còn xa, vị Thầy là Phật, là giác ngộ, chúng con hướng về giác ngộ là hướng về vị Thầy.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy luôn thấu hiểu mà ban cho bài pháp “Thầy Mất Rồi, Cầu Cứu Ai?”, giúp chúng con an tâm, bền chí thực hành pháp cho đến khi đạt được giải thoát.
  Qua đó con hiểu được rằng, Đức Phật đã chết với tấm thân tứ đại phàm tình cõi người, nhưng Ngài hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu.
  Ở Mật gia Song Nguyễn không khác, vị Thầy nương theo các bậc Thánh đức mà phát kiến “Lục diệu pháp môn” giúp chúng con và chúng sanh có cơ hội thực hành theo để theo để tạo độ nghiêng hướng về Tây Phương Cực lạc quốc, như “cây nghiêng về hướng nào, khi đổ sẽ ngã về hướng ấy” mà Đức Phật đã ví dụ trong kinh Tăng chi bộ. Con cảm tạ ơn Thầy luận giải giúp con con hiểu rằng, dù Thầy đi trước hay đi sau không quan trọng, mà cốt yếu là ở tấm lòng “sùng kính Đạo sư” của đệ tử chúng con mới có thể phát huy tác dụng lúc cần thiết. Bởi vì, vị Thầy là bậc đại diện của Tam Bảo, là bậc Đạo sư bất tử, theo lời dạy của đại thành tựu giả Kim cang thừa ngài Yeshe Gunden và nhiều Thánh giả khác rằng: “sùng kính Thầy như Phật sẽ nhận được ơn phước từ Đức Phật; sùng kính Thầy như Thánh tăng sẽ nhận được ơn phước từ vị Thánh tăng; sùng kính Thầy như Bồ tát sẽ được ơn phước từ Bồ tát; coi Thầy như người chẳng được mảy mai phước đức nào (trích Thầy và đệ tử).
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng luận về những khúc mắc của chúng con, qua đó giúp chúng con trưởng dưỡng thêm niềm tin và về lòng sùng kính tam bảo cao quý. Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ, không sai lầm khi được dựa trên lời khẳng định của Thánh Giả Mã Minh. Vậy nên dù con không thể giải thoát được nhưng chắc chắn sẽ giải thoát được những hiểm nguy trong đời này và trong thân trung ấm. Vậy nên chỉ cần sùng kính vị Thầy thì mọi sự sẽ tốt đẹp, chỉ như Đức Liên Hoa Sanh hay những Bậc Thánh khác không còn nhưng nguyện lực vẫn còn mãi, dù có như thế nào đi chăng nữa, những Bậc Đạo Sư tôn quý sẽ luôn sống mãi trong tim.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Cầu nguyện nạn lụt chấm dứt !
  Om mani padme hum !

 66. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm thấy thật xúc động trước những lời tâm huyết mà vị Thầy đã từ bi ban tặng cho chúng con. Sau khi đọc xong bài viết này, con càng thêm vững tin rằng: Thầy không bao giờ bỏ rơi học trò, đệ tử và Thầy đã, đang và sẽ làm những điều tốt nhất cho chúng con và chúng sanh.
  Thầy đem tất cả tinh túy trong hơn 25 năm miệt mài lao động giải thoát hào phóng ban tặng cho những ai nghiêm túc tầm cầu học đạo để dù Thầy còn tại thế hay đã viên tịch thì Tâm Pháp Thanh Trí vẫn mãi là con đường giản đơn, tinh túy cho chúng con và chúng sanh thực hành, ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống.
  Thầy bao lần hao hơi, rát cổ, hết động viên, sách tấn rồi đến nộ pháp Kim cương, thậm chí áp dụng “biện pháp mạnh” nhưng tất cả đều vì một mục đích là để chúng con trân quý, tinh tấn thực hành pháp hơn, để chúng con có một “độ nghiêng” nhất định và có thể vững vàng bước tiếp trên con đường đi đến giác ngộ tối thượng.
  Giờ đây, Thầy lại lắng nghe, thấu hiểu cho nỗi lo lắng của các học trò, đệ tử và từ bi luận giải để chúng con thêm yên tâm, bền chí vì dù trong bất kỳ trường hợp nào, vì nếu chúng con có tấm lòng sùng kính Đạo sư thuần khiết, sáng trong, chân thực thì vẫn sẽ nhận được sự gia trì trọn vẹn từ Thầy, Bổn Tôn, chúng con chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng mọi điều tốt đẹp.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã để tâm chỉ dạy chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai, địch họa, những nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả và những ai mất mạng sẽ được tái sanh vào cõi giới lành.
  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hiểu rằng quan trọng nhất là tấm lòng sùng kính Đạo Sư chân thành sẽ giúp chúng con được giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước chánh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu dù sao này Thầy có mất đi nhưng sản phẩm trí tuệ mà Thầy đã phát kiến là lục diệu pháp môn vẫn còn, nếu chúng con tin tấn thực hành thì vẫn được giải thoát giống như cây nghiên về hướng nào khi đổ sẽ ngã về hướng đó ,bênh cạnh đó chúng con phải tưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thuần khiết, trong sáng đó cũng là nền tảng cho sự giác ngộ mà thánh tăng Mã Minh đã xác quyết “sùng kính vị Thầy là nền tảng của giác ngộ “.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 69. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om mani pedme hum

 70. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải giúp đệ tử chúng con vững tâm, bền chí mà tinh tấn thực hành trên con đường giải thoát.
  Qua bài viết, con hiểu rõ hơn lời dạy của thánh sư Mã Minh : “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ” và “Phật và Thầy chẳng phải khác nhau”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy với lục diệu pháp môn, là những mô thức tâm linh dễ thực hiện, dễ hoạt dụng (trạng thái động và tịnh), nhanh hiệu quả, tràn đầy quang minh chánh kiến,…phù hợp với cư sĩ trong cuộc sống thế sự đầy loa toan.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận sự vi diệu của của pháp tu Sùng kính đạo sư đối với hành giả Kim cang thừa. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy : “Thầy có đi trước hay đi sau không quan trọng, cốt yếu là tấm lòng sùng kính của các trò mới phát huy được tác dụng lúc cần thiết”.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 71. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi thưa Thầy!
  Con cảm ơn vị Thầy đã luận giải giúp con hiểu được mà không còn phải sợ hải khi phải một mình trong thân trung ấm. Con xin ghi nhớ “như cái cây mọc nghiêng về hướng đông thì khi ngã cũng sẽ ngã về hướng đông”, con cảm ơn Thầy.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước sớm khắc phục hậu quả thiên tai dịch họa.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 72. Đỗ Mạnh Cường says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ.

 73. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con rất xúc động khi đọc được những lời căn dặn, chỉ bảo của Thầy để chúng con yên tâm thực hành pháp, tinh tấn kể cả khi Thầy còn tại thế hay không.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện người dân Việt Nam sớm vượt qua thiên tai.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Cao diệu bich Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ được đọc bài viết ” Thầy mất rồi, cầu cứu ai ” của vị Thầy rồi ạ.
  Qua bài viết con được hiểu là Đức Phật đã nhập diệt hơn 1500 năm nhưng Ngài vẫn hằng hữu với pháp thân vô cùng tận, khắp pháp giới của mình, nơi nào có lời cầu nguyện đến Ngài đều được lắng nghe và thấu hiểu.” Và vị Thầy của chúng con đồng với các Ngài chẳng khác ” Thầy và Phật chẳng phải khác nhau ” cho dù vị Thầy có mất đi thì tấm gương thân giáo của vị Thầy và Lục diệu pháp môn dòng phái Thanh Trí vẫn hằng hữu trong tâm thức của chúng con qua sự sùng kính vị Thầy. Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, sùng kính Đạo sư không ngừng nghỉ với lòng thuần thành, trong sáng, chân thật sẽ giúp chúng con vượt qua những hiểm họa, những vấn đề khó khăn trong đời sống thế sự và ngay cả trong thân trung ấm. Con xin ghi nhớ lời Thầy” Một đệ tử sùng kính Đạo sư chân thành tuy không đạt pháp thân cứu độ chúng sanh nhưng họ kích hoạt được tiềm năng của diệu tâm ( pháp thân )để cứu mình.”Con cầu nguyện cho bản thân con luôn tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm tinh tấn thực hành pháp, trưỡng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy không dừng nghỉ để được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status