Sep 13, 2017

Posted by in Giảng Pháp | 32 Comments

THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN KHEN KẺ PHẢN ĐỒ HẠI PHẬT ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA LÀ NGƯỜI CÓ TÂM TU HÀNH RẤT TỐT?! VẬY THẦY PHƯỚC TIẾN LÀ AI?

THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN KHEN KẺ PHẢN ĐỒ HẠI PHẬT ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA LÀ NGƯỜI CÓ TÂM TU HÀNH RẤT TỐT?! VẬY THẦY PHƯỚC TIẾN LÀ AI?

1./ Đại đức giảng rằng đức Phật dạy tu tâm mới là quan trọng nhưng đại đức lại khẳng định rằng đi chùa là tu tâm. Vậy thì ở nhà không tu được sao phải đợi đến chùa mới tu được trong khi đó tu tâm mới là quan trọng chứ đâu phải nơi chốn như đại đức thuyết giảng?  Vậy phải chăng những ai chỉ cần ở chùa là đã tu tâm rồi dù cho họ có làm những điều bại hoại gì đi nữa?

Ăn chay tức là sự tu tâm. Vậy ai ăn mặn thì người đó chưa tu tâm? Vậy tu tâm hay là tu ăn? Trong khi Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu phải “Duy ăn thị nghiệp” mà Đại đức lại đề cao cái ăn.

Đại đức còn nói rằng: “Chỉ cần một ngày tu, chỉ cần một giờ tu, chỉ cần một bữa ăn, chúng ta thấy chúng ta vật lộn với tâm thức chúng ta như thế nào thì chúng ta nghĩ rằng những người trường chay, những người gọi là đi tu, những người học tu thường xuyên. Các vị phải biết rằng họ là những người đã vượt qua biết bao nhiêu sự khó khăn để họ có được sự thanh tu đó”. Nhưng cũng chính Đại đức lại nói rằng những thầy tu phạm lỗi phạm giới gây hoang mang, mất niềm tin cho người tu cư sĩ là do “khi đạo Phật nhập thế những hệ lụy đó phải phát sinh đi theo quy luật…”. Điều này thật phi lý thật tiền hậu bất nhất với những gì Đại đức ca ngợi, khẳng định về việc tu tâm là đến chùa, là ăn chay để tâm được thanh tu, được giảm “nhiễm ô”. Bởi ngay chính những vị thầy tu ở ngay trong chùa chứ không phải là thường xuyên đi chùa, trường chay chứ không phải là thường ăn chay mà khi nhập thế còn dễ bị “nhiễm ô”, dễ bị cám dỗ với ngũ dục thì việc người tu cư sĩ thường đến chùa, thường ăn chay có tác dụng gì khi hàng ngày họ sống trong ngũ dục. Đại đức bao biện cho những việc làm sai trái của những thầy tu là quy luật, đổ thừa là vì nhập thế nên mới bị như thế. Vậy thì trong suốt thời gian ở chùa các thầy làm gì, tu cái gì mà khi chỉ mới nhập thế đã “lộ bản chất”?

Lạ thay nữa là lúc đầu Đại đức bảo người tu cư sĩ đấu tranh với việc ăn mặn để ăn chay đó là tu, nhưng khi người cư sĩ đấu tranh với cái ăn theo lời của Đại đức thì Đại đức bảo rằng “Ai ăn chay mà cho rằng mình còn ăn chay là chưa phải ăn chay thứ thiệt. Ăn chay mà không biết mình ăn chay mới là thứ thiệt” rồi phê bình chỉ trích họ là bản thân tu tập nhưng không độ được người thân bởi bản thân quái quái, bởi cố chấp chia ra nồi này nồi chay nồi này nồi mặn… Đã đấu tranh với cái ăn thì làm sao gọi là không phân biệt? Nếu ăn chay thứ thiệt như Đại đức thì sao Đại đức còn chấp, còn phân biệt mà chỉ trích những người ăn mặn? Con nghe mà quay cuồng với sự tiền hậu bất nhất của Đại đức này.

Bài giảng “Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy” đăng trên Youtube

2./ Tiếp theo Đại đức nhắc đến tấm gương của Tế Công hòa thượng “ăn thịt, uống rượu mà vẫn đắc đạo, vẫn là Thánh, vẫn là Bồ tát vì Ngài là viên kim cương có thải vào hầm phân thì cũng không hề hấn gì nhưng mà chúng ta không phải là viên kim cương, chúng ta là bông lau bảng…đụng đâu thắm đó…” chính Đại đức cũng đưa ra minh chứng “công nhận” rằng có người không phải ăn chay mà vẫn là tu, vẫn giác ngộ nhưng sao lại quy chụp rằng phải ăn chay mới là tu? Trong khi có vô số tấm gương của những bậc Thánh, Thành tựu giả, Đạo sư không ăn chay mà đắc đạo, giác ngộ thì làm sao Đại đức biết được ai là kim cương ai là bông lau bảng (như lời Đại đức nói) mà quy chụp? Nếu Đại đức tự nhận mình là bông lau bảng đụng đâu thắm đó nên ăn chay là “phương pháp” tốt cho Đại đức đỡ đụng đâu thấm đó thì một mình Đại đức ăn chay là được rồi sao lại bắt chúng sanh phải ăn chay như Đại đức? Lòng từ bi của Đại đức thật vĩ đại!

3./ Ở bài giảng “Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy” (https://www.youtube.com/watch?v=xGAhE_MGbps) Đại đức lại tự tin vào tâm ý của mình mà khằng định rằng ăn chay là “Giữ trọn từ bi của Phật giáo về quan điểm và tư tưởng được trong sạch…. Thầy tu trong chùa nghiện ma túy, dâm ô với phụ nữ làm những chuyện đồi bại mà báo đài đưa tin hàng loạt… đó là tư tưởng trong sạch sao? Chỉ cần gõ vào google từ khóa “thầy tu phá giới” thôi là hàng loạt những chuyện động trời của các thầy. Đại đức không thấy ngượng khi quá đề cao cái ăn của mình sao trong khi cái ăn đó không thể làm cho người ta chuyển hóa tâm mà cụ thể là Đại đức đây bao năm ăn chay mà thuyết giảng toàn những điều xằng bậy trái lời Phật dạy.

“Ăn thịt không giữ trọn quan điểm và từ bi của Phật giáo”. Vậy thì Tế Công hòa thượng người vừa được Đại đức ca tụng là bậc đắc đạo, bậc Thánh, Bồ tát ở bài này thì ở bài khác lại được Đại đức chê bai là không giữ trọn quan điểm và từ bi của đạo Phật. Sao Đại đức có thể đưa lên đạp xuống nhanh như thế! Kinh Pháp Cú:

“Kẻ ngu si miệt thị

Giáo pháp bậc La-hán

Bậc Thánh, Bậc Chánh mạng.

Chính do ác kiến này,

Như quả loại cây lau

Mang quả tự hoại diệt”.

Đại đức tán dương phản đồ Đề bà đạt đa là “có tâm tu hành rất tốt”?

4./ Bất ngờ hơn nữa là Đại đức tán dương phản đồ Đề bà đạt đa là “có tâm tu hành rất tốt” về 5 đề xướng khổ hạnh:

– Suốt đời chư tăng phải mặc y lượm giẻ rách về mặc

– Suốt đời chư tăng phải đi khất thực không được thọ nhận sự thỉnh cúng

– Suốt đời chư tăng chỉ ngủ dưới gốc cây

– Chư tăng suốt đời không được ăn thịt cá

– Chư tăng suốt đời không được đi vào các làng mạc.

Thật khiếp đảm với khái niệm về “có tâm tu hành rất tốt” của Đại đức. Một kẻ vô ơn, độc ác với bậc đã chỉ ra cho mình con đường giác ngộ lại được cho là có tâm tu hành rất tốt. Nếu Đề bà đạt đa có tâm tu tốt thì đã đạt giác ngộ rồi chứ sao lại bị đọa địa ngục? Trong kinh Nhân Quả  Ba Đời, đức Phật dạy:

“Nếu ai muốn biết việc đời trước

Hãy xem đời này thọ quả gì

Nếu ai muốn hỏi việc đời sau

Hãy xem đời này gieo nhân gì”.

Nhìn nhân là biết quả. Con có một sự nghi ngờ không hề nhỏ về sự hiểu biết nhân quả của Đại đức TPT. Hay đó là sự “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” giữa Đại đức và Đề bà đạt đa?

Đức Phật dạy trong kinh Đại bát niết bàn, Phẩm Kiều Trần Như, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch: “Nầy các ngài! Nếu thọ khổ hạnh bèn đắc đạo đó, thời tất cả loài súc sanh lẽ ra đều đắc đạo. Do đây nên phải trước điều phục tâm mình mà chẳng điều phục thân. Vì thế nên trong kinh ta nói chặt đốn rừng nầy chớ chặt đốn cây, vì do nơi rừng xanh kinh sợ chẳng phải do nơi cây. Muốn điều phục thân phải trước điều phục tâm. Tâm dụ như rừng, thân dụ nơi cây.”

Nếu sự khổ hạnh mà Đề bà đạt đa đề xướng là tốt là có lợi cho sự tu hành, cho sự chuyển hóa tâm của người tu thì đức Phật sao lại không đồng ý? Đại đức nói thể chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật thiếu từ bi và trí tuệ khi từ chối 5 đề xướng của một người “tu tâm rất tốt” như thế. Không biết Đại đức là đệ tử của Đức Phật hay là đệ tử của Đề bà đạt đa nữa? Con thiết nghĩ nếu ngày đó Đức Phật đồng ý 5 đề xướng đó thì liệu giờ đây Đại đức có chịu nổi cuộc sống khổ hạnh đó mà tu không, mà có thể ngồi đó mà tán thán phản đồ Đề bà đạt đa?

Và Đại đức cũng biết rõ hơn ai hết là Đức Phật không chấp nhận 5 đề xướng của Đề bà đạt đa trong đó có việc trường chay thì tại sao Đại đức lại cổ súy cho chúng sanh phải trường chay, bịa đặt đó là pháp tu của đạo Phật? Bốn đề xướng còn lại Đại đức không tuân theo nhưng duy chỉ có trường chay là Đại đức một mực tuân theo, dù biết rõ đó là đề xướng của phản đồ Đề bà đạt đa chứ không phải của Đức Phật. Mục đích của Đại đức là gì? Một mình Đại đức muốn làm phản đồ đã đành sao còn lôi kéo chúng sanh đồng tội như mình?

Đức Phật không dạy đệ từ trường chay mà Ngài chỉ dạy đệ tử không được sát sanh, Ngài không dạy đệ tử không được ăn thịt cá mà Ngài chỉ dạy đệ tử dùng Tam tịnh nhục (Không giết con vật để ăn; không nghe tiếng kêu la của con vật; không nghi con vật đó chết vì mình). Sao Đại đức nỡ lòng nào “chà đạp” lên tấm lòng từ bi của Đức Phật như thế?

5./ Giá trị của bác sĩ là điều trị bệnh thân cho bệnh nhân. Giá trị của thầy tu đạo Phật là chữa trị bệnh tâm của chúng sanh. Đại đức không kiểm soát được những gì mình nói chẳng khác gì người mang tâm bệnh trầm kha nặng nề mà còn thuyết giảng mong chữa bệnh tâm cho chúng sanh là điều phi lý ảo tưởng. Bồ tát Tịch Thiên dạy trong “Nhập Bồ Tát Hạnh” rằng: “Với một căn bệnh tầm thường, người ta còn lo sợ tuân theo lời bác sĩ, huống gì bệnh tham, sân, si từ lâu đời lâu kiếp đã trói buộc tâm mình”. Đại đức không tuân theo lời của Đại y vương là Đức Phật để chữa trị bệnh tâm của mình thì sao có thể chữa bệnh tâm cho người khác, bởi điều đó không còn đúng với giá trị của một thầy tu đạo Phật. Việc thuyết giảng của Đại đức chỉ làm cho mầm bệnh lan rộng ra nhanh thêm thôi nhất là bệnh tà kiến, bất kính phỉ báng chư Phật, Bồ tát, Thánh tăng, bệnh gây tạo ác nghiệp…. mà Đức Thế Tôn cũng từng dạy rằng: “Ác nghiệp do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Và rằng: những người ác, trí tuệ mê mờ vì tâm tà kiến mà vu khống miệt thị giáo pháp của đức Như Lai, người hành Chánh đạo thì cũng giống như loài lau chuối, hễ sinh hoa quả xong liền chết đi.(Kinh pháp cú – phẩm tự kỷ). Ấy vậy mà Đại đức lại cứ thao thao bất tuyệt mà giảng về “Sự thấm sâu của ác nghiệp”.

Tiền Giang ngày 13/09/2017

Nguyễn Thị Mỹ Ly

 1. Nguyên Thành says:

  Tùy theo duyên nghiệp mỗi loài mà họ chú trọng đến gì. Loài trời Dục giới đắm chìm trong hoan lạc, loài trời Sắc giới ưa thích thiền định, loài người chuyên ganh tỵ và nhưng đã là người tu Phật thì chuyên về trí tuệ gọi là “duy tuệ thị nghiệp”; loài quỷ chuyên để tâm đến việc ăn uống. Do vậy, người tu này chỉ lấy cái ăn, cái mặc, cái tóc làm chủ yếu thì kẻ đó chắc chắn tự mình phơi bày tập khí của mình kiếp cũ, và đang tiếp tục theo đó mà hành xử dù họ là tỳ kheo, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tiến sĩ Phật học.

 2. Mat Kha Phuc says:
  Mô Phật,

  Mật Khả Phúc hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang đến đại đức Thích Phước Tiến qua các luận cứ, luận chứng và luận giải sâu sắc. Bài viết đã vạch trần đại đức qua ý tứ, lời nói trong các bài giảng của đại đức tiền hậu bất nhất, bao che cho các hành vi phạm lỗi phạm giới của thầy tu là do nhập thế, tin vào tâm ý của mình mà tuyên truyền tà kiến, tán thán phản đồ Đề bà đạt đa. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

  Cầu nguyện cho các bài giảng của đại đức bị gỡ bỏ trong thời gian sớm nhất để virus “sự thấm sâu của ác nghiệp” không bị lây lan đến chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong  cho đạo hữu Nguyễn Thi Mỹ Ly viên thành các ước nguyện chính đáng.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này của đạo huynh Mật Ngã. Con tán thán công hạnh, bồ đề tâm của Thầy luôn giương cao ngọn cờ chánh kiến, đả phá tà kiến. Con tán thán thiện hạnh noi gương Thầy của các đạo huynh. Qua những bài tác pháp chiếu quang của Thầy và các đạo huynh đã làm lộ rõ bản chất thật của những người mang danh sứ giả của Như Lai, nhưng thực chất lại đi ngược lời dạy của Đức Phật bằng cách khua môi, múa mép bằng sự phóng tưởng của bản thân, tiền hậu bất nhất trước niềm tin và sự vô minh của chúng sanh. Cũng bởi vô minh mà chúng sanh từ trước tới nay thường dung dưỡng không giám lên tiếng, sợ rằng phạm lỗi với những người mang danh hòa thượng, đại đức bởi chiếc áo cà sa và cái đầu trọc.

  Con cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp lan tỏa khắp muôn nơi, giúp cho chúng sanh có thể phân biệt được chánh tà, chân ngụy, để không rơi vào lưới ma của tà sư, tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết và comment khai thị của vị Thầy.

  Mật Tuyết Hoa (MTH) hoan hỷ với những chia sẽ của đao hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly(NTML) về những bài giảng của đại đức Thích Phước Tiến. Đọc xong những chia sẽ của đạo hữu mà MTH ngao ngán thay cho một vị mang danh giảng sư mà bài giảng này chỏi bài giảng kia quá thể.  Mới đầu MTH vẫn còn thắc mắc vì sự tu tập vốn là để chuyển hóa tâm mà sao đại đức chỉ lo về phần ăn chay hay mặn. Sau đó lại còn cho rằng ăn chay, vào chùa ở mới có tâm thanh tịnh thì MTH thấy thật khó hiểu.Nhưng sau khi đọc hết bài và comment khai thị của vị Thầy MTH mới rõ nguồn cơn do tập khí cũ để lại.  Vì nếu tu tập là sự chuyển hóa tâm, giống như tâm ta vốn là cái bình bị dơ bên trong, nếu ta không tẩy rửa bên trong cái bình để cho sạch sẽ, thì dù cái bình có được chuyển từ kho rác hay đến cung điện mà bên trong không được rửa vẫn là chiếc bình dơ. Dụ cho người tu tập mà không chuyển hóa được cái tâm, thì dù ở nhà hay vào chùa xuất gia, ăn chay mà tâm không thay đổi. Vậy ăn chay hay ăn mặn cũng chỉ là để duy trì tấm thân tứ đại để tu tập đâu có quyết định đến việc thay đổi tâm đâu. Nếu thay đổi được tâm bằng ăn chay thì ngoại đạo cũng có ăn chay tại sao họ không giải thoát? Con thỏ hay bò ăn cỏ lại là tu tập đây ư?

  Tiếp theo là sự bao biện cho những việc làm sai trái của những thầy tu cho là do “nhập thế vào thời mạt pháp” mới bị như thế. Các thầy ở trong chùa tu tập như thế nào mà đến khi “nhập thế” lại như vậy. Trong khi lúc nào cũng “dìm hàng” cư sĩ, độc tôn tăng sĩ. Vậy mà những cư sĩ hằng ngày phải đối mặt với bát phong, sống trong ngũ dục lại còn phải lo cúng dường tứ tự, công quả sao lại bị đánh giá chỉ là “Bông lau bảng”?

  Như những chia sẽ của đạo hữu NTML, càng giảng thì đại đức Thích Phước Tiến càng cho mọi người thấy được bản chất và mình là ai, học trò của người nào khi tán dương Đề Bà Đạt Đa có “tâm tu hành rất tốt” khi đề xuất  5 khổ hạnh trong khi ông ấy biết rõ đó là kẻ phản đồ và đức Phật đã không chấp nhận những đề xướng đó. Vì tu tập là chuyển hóa tâm nên những đề xuất đó chỉ là hành xác chứ không làm tâm chuyển hóa. Vậy thì đại đức Thích Phước Tiến là học trò của ai mà đi tán thán Đề Bà Đạt Đa? Nếu những tu pháp đó tốt thì sao giờ Đề Bà Đạt Đa lại đọa địa ngục? Nếu tán dương những đề xuất đó sao đại đức không tuân hành theo khi vẫn nhận sự cúng dường từ Phật tử về cái ăn, cái mặc, chổ ngủ, chẳng phải đại đức đi thuyết giảng hết trong nước và nước ngoài bằng kinh phí cúng dường ư? Chứ đại đức đâu có đi bộ đến đó để thuyết giảng? Có lẽ như đạo hữu NTML đã nói là “đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu” nên đại đức mới đi tán dương những khởi xướng của Đề Bà Đạt Đa như vậy.  Nếu vậy thì một mình đại đức đi tới chổ Đề Bà Đạt Đa nhé, chờ đừng “từ bi” lôi kéo chúng sanh đi theo mình.

  Cuối cùng như kết luận của đạo hữu MTML  “Việc thuyết giảng của đại đức chỉ làm cho mầm bênh lan rộng ra nhanh thêm thôi nhất là bệnh tà kiến, bất kính phỉ bang chư Phật, Bồ Tát, Thánh tăng, bệnh tạo ác nghiệp”. Nguyện cầu cho đại đức Thích Phước Tiến còn sót chút gia tài tàm quý thì nên tháo dỡ những bài giảng đầy mùi tà kiến của đại đức xuống để không lây lan cho chúng sanh thêm nữa.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyên cầu cho đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly luôn tin tấn vui tu, hanh thông đời đạo.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc comment của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con xin được hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly. Thật đáng buồn thay cho một vị đại đức, giảng sư thuyết giảng hàng trăm bài pháp, được nhiều Phật tử biết đến! Người có trạch pháp nhãn thì sẽ nhận thấy ngài ấy tiền hậu bất nhất, tà kiến, tuyên truyền những tư tưởng sai lệch với giáo lý Phật đà. Chỉ khổ cho chúng sanh vô minh, nghe rồi tin và làm theo, nghe rồi nản chí bỏ đường tu vì khó khăn quá!

  Cầu mong thật nhiều chúng sanh có duyên lành đọc được loạt bài viết về đại đức Thích Phước Tiến trên chanhtuduy.com. Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum.

 6. Mật Tịnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết tác Pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly cho đại đức Thích Phước Tiến và comment của Thầy ạ.
  Vừa qua, đệ tử, học trò Mật Gia, bạn đọc trang mạng Chanhtuduy.com đã có nhiều bài viết làm sáng tỏ quỷ tính của những tà sư phá hủy giáo Pháp Như Lai như Ông Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, và giờ đây là “đại đức” Thích Phước Tiến. Sau khi được đọc những phân tích sắc bén trên nền tảng luận chứng, luận cứ Phật môn qua các bài viết tác Pháp chiếu quang này, con nhận ra những điểm chung định hình nên một “loài” lẽ ra phải đọa cõi thấp, nay được phước đức làm người lại không trân quý tu tập mà theo tập khí cũ tác oai tác quái, gây hại cho vô số chúng sanh hữu tình. Dựa vào những “chiêu bài bị lật ngửa” này, không khó để một Phật tử phân biệt chánh – tà, chân – ngụy mà tìm về đúng nơi nương tựa chân thật. Sau đây con xin khái quát lại một số đặc điểm của những tà sư này đã được phân tích chi tiết, cụ thể qua các bài đối luận:
  1. Dựa vào luyến ái thế gian để lấy lòng đạo chúng.
  2. Đề vao vai trò tăng sỹ, hạ thấp vai trò cư sỹ vì muốn bảo vệ đặc quyền tâm linh, phá vỡ tinh thần “tứ chúng đồng tu”
  3. Cử chỉ, hành vi thô tháo (liếc mắt, giọng the thé, chỉ tay vào người nghe…), ác ngữ, thô ngữ khi giảng “mang tính cảm xúc”, “làm màu” khi xuất hiện.
  4. Diễn đạt theo tâm ý mình, không trích dẫn Thánh giáo lượng.
  5. Không có trí tuệ, lập luận khinh suất, tiền hậu bất nhất.
  6. Hình thức là ngợi ca giáo Pháp, nội dung là phỷ báng giáo Pháp, tuyên truyền tà kiến: cúng cô hồn, cầu siêu, xem tử vi, xem ngày tháng tốt, xem bói…
  7. Ưa chuộng thanh danh lợi dưỡng, “nhắc khéo” hoạt động cúng dường trong giảng Pháp.
  8. Bám chấp vào ăn chay, chùa chiềng để trói buộc người tu, đánh bóng bản ngã.
  9. Phủ nhận địa ngục, phủ nhận Phật A Mi Đà và cõi giới Tây Phương Cực Lạc
  10. Vô tàm, bất quý (im thin thít khi nhận được những bài viết tác Pháp chiếu quang)
  Con cảm thấy thật xấu hỗ thay cho những kẻ miệng hô hào gánh vác sứ mệnh Như Lai, xiểng giương giáo Pháp lại có hành vi coi thường luật tắc nhân quả. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ có duyên lành được tiếp cận những bài viết này để không còn mê lầm trong vô minh, tà kiến.
  Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã viết bài trên tinh thần “khu khiển, quở trách, cử tội” đối với những tỳ kheo phá giới hủy hoại chánh Pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn – phẩm Trường Thọ. Cầu nguyện đạo hữu và gia quyến thân tâm an lạc, đời đạo song hành.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì hạnh phúc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.
  • Nguyên Thành says:

   Trò nhận xét sâu sắc và khái quát được những gì mà trong Bồ đề tâm nguyện giới gọi là “thủ đắc bằng những cách không chân chánh”.

   • Mật Tịnh Dung says:
    Mô Phật!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Om Mani Padme Hum

 7. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này và comment của Thầy rồi ạ!

  Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang cho hàng loạt bài giảng lệch quỹ đạo chánh pháp của Đại đức Thích Phước Tiến. Qua bài này, đạo hữu đã “bóc trần” bộ mặt của những kẻ thầy tu giảng sai chánh pháp, tiền hậu bất nhất, làm trái lời Phật dạy, nêu vai trò tăng sĩ, gây ra rào cản cho cư sĩ. Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu và ” Duy tuệ thị nghiệp”, ai nói đúng, làm đúng mới là người con Phật chân chánh. Còn Đại đức thì cổ súy cho những cái mang hình thức bên ngoài như ăn chay trường, lên chùa tụng kinh mới tu. Nơi chốn không quyết định tất cả, có người tu trong chùa mà phạm giới để bị công an vào cuộc điều tra, cũng có người cư sĩ tại gia vẫn đạt giác ngộ. Đâu phải ở đâu, ăn gì, mặc gì mới quyết định sự giác ngộ người tu. Mật Thiệu bất ngờ khi ông ta bảo các thầy tu phá giới là “nhập thế”, đây đúng là cách bao che cái sai của những thầy đó. Trong phần tiếp theo, Đại đức Thích Phước Tiến càng giảng càng chứng tỏ mình làm trái lời Phật dạy, biết Đức Phật không chấp nhận 5 đề xướng của Đề bà đạt đa trong đó có trường chay. Vậy mà ông ta khuyên người ta ăn chay trường mới lạ chứ, không biết đại đức Thích Phước Tiến là con Phật hay con Đề bà đạt đa đây.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ah Hum.

 8. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly và comment của Thầy trong bài Thầy Thích Phước Tiến Khen Kẻ Phản Đồ Hại Phật Là Kẻ Tu Tâm Tu Hành Rất Tốt ! Vậy Thầy Thích Phước Tiến Là Ai?

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được tùy theo duyên nghiệp mỗi loài mà họ chú trọng đến vấn đề gì. Khi nhìn thấy những điều họ chú trọng đề cao  do tập khí cũ của nhiều kiếp trước còn động lại. Họ không đủ đạo lực để hóa giải định nghiệp nên theo tập khí cũ mà hành xử và quyết định cho việc tái sanh sắp tới. Như loài trời Dục Giới thì thích hoan lạc, trời Sắc Giới thì thích thiền định, loài người ưa ganh tị, nhưng người tu Phật chuyên về trí tuệ “duy tuệ thị nghiệp” loài quỷ thì chú trọng cái  ăn cái mặc cái tóc. .Vì vậy nhìn vào những bản chất đó ta có thể nhìn và biết được người ấy thuộc bản chất của loài nào và con đường tái sanh của họ. Vì “cây nghiêng về hướng Đông khi đốn ngã sẽ ngã về hướng Đông” dù cho họ với hình tướng là tỳ kheo, đại đức, hòa thượng, thượng tọa, tiến sĩ Phật học v.v..

  Thầy Thích Phước Tiến là thầy tu đạo Phật, mặc dù với chức sắc là đại đức, thầy quy y Phật lại đi ngưỡng mộ kẻ chống lại Đức Phật chú trọng đề cao việc ăn chay, mặc gì vậy hiểu rõ được tập khí cũ và con đường tái sanh của ông ta sẽ đi về đâu.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 9. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc lời dạy của Thầy cùng bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly ngập tràn chánh kiến .

  Con cảm thương cho số phận ai đó dù đã có được thân người quý báu nhưng vẫn đeo bám tập khí củ của mình lộ rõ qua sự đồng thanh tương ứng – đồng khí tương cầu mà tán dương phẩm chất của nghịch đồ bất tuân là đề bà đạt đa chuyên tìm cách phá hoại tăng đoàn và còn muốn giết cả Phật .

  Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã viết bài trên tinh thần đã tà xây chánh . Cầu nguyện cho gia đình đạo hữu luôn được hanh thông thế sự , mọi ước nguyện được viên thành .

  Cầu nguyện đại đức Thích Phước Tiến sau khi đọc một loạt các bài tác pháp chiếu quang của học trò Mật Gia đánh thức một chút gia tài tàm quý còn sót lại mà gỡ hết các bài giảng tà kiến , sám hối nghiệp chướng .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe ,trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cửa vào các cõi giới thấp .

  Om Mani Padme Hum !

   

 10. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này và conment của Thầy rồi ạ!
  Mật Chi xin tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Phước Tiến là sứ giả của Như Lai nhưng ông lại ca ngợi Đề Bà Đạt Đa là phản đồ phạm vào tội ngũ nghịch đưa ra những đề xướng mà vào thời Đức Phật Ngài đã không chấp nhận mà giờ đây ông lại cổ suý ,ông coi trọng hình thức bên ngoài xem trọng việc ăn chay nhưng ông đã quên rằng Tôn chỉ của đạo phật là duy tuệ thị nghiệp chứ không phải là duy thực thị nghiệp ,tu là sự chuyển hóa tâm từ tâm phàm thành tâm phật chứ không phải là tu khẩu qua việc ăn uống
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tín khiêm tốn và một ý thức biết hỗ thẹn
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum
 11. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy đã động viên sách tấn con.

  Om ah hum!

 12. Mô Phật !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này và đôi dòng comment chỉ dạy của Thầy rồi ạ.

  Con thật kinh hãi với vị đại đức này! Giảng nói thì tiền hậu bất nhất, tà kiến và không hề có luận cứ, luận chứng Phật môn nào để chứng minh cho những gì mình đang giảng nói.

  Nay qua bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly, con càng thêm phần kinh hãi với ông thầy tu này. Thật là quái đản khi thầy tu Đạo Phật mà không hề tán thán Đức Bồn sư, thay vào đó lại đi  khen ngợi Đề Bà Đạt Đa vốn là kẻ phản đồ đã đọa địa ngục! Đây đích thị là con trùng trong thân sư tử và đệ tử Ma quân lẻn vào tăng đoàn phá hoại Chánh pháp!

  Con cầu mong những loại tà sư như thế này nhanh chóng thức tĩnh để tránh hậu quả thảm khốc về sau.

  Con cầu mong những bài giảng tà kiến, tiền hậu bất nhất, thiếu luận chứng và luận cứ Phật môn của những loại tà sư như thế này nhanh chóng bị gỡ bỏ vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 14. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly và lời dạy của Thầy.

  Từ những lập luận tiền hậu bất nhất của đại đức Thích Phước Tiến về đi chùa mới là tu tâm, phân biệt ăn chay ăn mặn, cho tới việc tán dương Đề Bà Đạt Đa là người “có tâm tu hành rất tốt” vì việc cổ suý ăn chay như đạo hữu Mỹ Ly chỉ rõ, bạn đọc đã nhận ra những hạt mầm tà kiến mà đại đức Thích Phước Tiến đang nỗ lực reo rắc vào tâm trí đồ chúng. Con thực sự bất bình khi đại đức Thích Phước Tiến bao biện cho hành vi tà vạy, phạm lỗi, phạm giới của một bộ phận các tỳ kheo bằng câu khẳng định chắc nịch “khi đạo Phật nhập thế những hệ luỵ đó phải phát sinh đi theo quy luật”. Đó không phải là hệ luỵ, đó là những tà sư đội lốt tu hành, sống ở trong chùa và huỷ hoại Phật pháp. Thật kinh ngạc và đáng buồn, nguy hiểm thay khi những phát ngôn trên lại được đưa ra bởi một giảng sư với hơn 800 video đăng trên Youtube, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày.

  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm rằng “loài quỷ chuyên để tâm đến việc ăn uống”, và ai ở kiếp này cũng quan trọng hoá việc đó thì tự hiểu là kiếp trước là loài nào vì tập khí đã thể hiện rõ.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp sẽ ngày càng lan toả, xua đi bóng đen của tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

  • Nguyên Thành says:

   Tầm bậy! Làm gì có hằng trăm nghìn lượt mỗi ngày!

   • Kính bạch Thầy,
    Con đã sai rồi ạ. Con cầu nguyện Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm con đã mắc phải.

    Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

    Om ah hum.

   • Kính bạch Thầy,

    Con xin được sám hối lỗi lầm đã phạm phải.

    Con cầu nguyện Thầy từ bi cho con được tịnh hoá và con sẽ cố gắng không tái phạm trong tương lai.

    Om ah hum.

     

 15. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài của đạo hữu Nguyễn thị Mỹ Ly và comment của Thầy rồi ạ. Qua nhiều bài tác pháp chiếu quang cho những tà sư , như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận giờ lại có mặt thêm ông Thích Phước Tiến.

  Thích Phước Tiến là ai?

  Tại sao Đức Phật dạy tu tâm mới quan trọng nhưng đại đức lại khẳng định rằng đi chùa là tu tâm, ăn chay là tu tâm vậy còn ai ăn mặn thì người đó chưa tu tâm ? Đức Phật dạy ” Duy tuệ thị nghiệp” chứ không phải ” Duy ăn thị nghiệp”.

  Thêm bất ngờ nữa Đại đức tán dương phản đồ Đề bà đạt đa là ” tu rất tốt” với 5 đề xướng khổ hạnh. Tại sao? nếu Đề bà đạt đa có tâm tu tốt thì sẽ đạt được giác ngộ sao lại rơi vào địa ngục.

  Với bao bọc bên ngoài là đầu tròn áo vuông nhưng bên trong gieo rắt tà kiến , vô minh lôi kéo thật hổ thẹn cho gia tài tàm – quý .

  Con tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã dương cao ngọn cờ đã tà xây chánh , tác pháp chiếu quang cho những tà sư …

  Cảm ơn Nguyễn Thị Mỹ ly đã cho bạn đọc hiểu và biết nhiều thông tin của những bọn tà sư đang đội lớp người tu khoác trên chiếc áo cà sa.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho những tà sư đều được vạch trần bộ mặt thật và luật tác nhân – quả sẽ đến nhanh.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Phước Tiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Mật Chánh Tấn hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Phước Tiến qua bài viết này. Từ những luận cứ, luận chứng rõ ràng, đạo hữu đã chỉ ra những sai lầm của đại đức Thích Phước Tiến khi cổ súy cho hoạt động ăn chay và cho rằng đi chùa mới là tu tâm. Trong 10 hoạt động tâm linh không hề có hoạt động nào gọi là hoạt động ăn chay hay đi chùa, vậy thì việc đại đức Thích Phước Tiến cho rằng ăn chay hay đi chùa mới là tu tâm thì đó chỉ là sự tự ý lập ngôn không hề có bất kỳ kinh điển hay thánh giáo lượng nào chỉ ra như vậy. Lại nữa, Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Bát đại Nhân giác: “Tâm không hề biết chán. Chỉ ôm ấp tham cầu./ Tăng trưởng nhiều tội ác./ Bồ tát không như thế. Luôn ghi nhớ biết đủ./ Đơn sơ gìn giữ đạo. Dùng trí tuệ làm nghiệp./”. Đức Phật chỉ dạy là “Duy tuệ thị nghiệp”, là tập trung vào phát triển trí tuệ chứ không phải là “Duy ăn thị nghiệp” hay “Duy chùa thị nghiệp”.  Nếu như theo đại đức nói ăn chay và đi chùa tức là tu tâm thì chắc những con vật ăn cỏ chắc tu tâm tốt nhất chăng? Bên cạnh đó, việc quá tập trung vào những hoạt động như ăn chay hay ăn mặn vốn là những nguyên tố thô dễ bị cạn kiệt, dần dần dễ sinh ra sự bám chấp vào các hình tướng bên ngoài. Vậy thì sự bám chấp vào những hình tướng bên ngoài đó đâu có dẫn tới giải thoát cho người tu.

  Bên cạnh đó, theo như trong bài viết của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã chỉ ra rõ rằng phía trên đại đức Thích Phước Tiến cổ súy cho việc ăn chay, cho rằng ăn chay là tu tâm nhưng phía dưới lại “nhắc đến tấm gương của Tế Công hòa thượng “ăn thịt, uống rượu mà vẫn đắc đạo, vẫn là Thánh, vẫn là Bồ tát…” đã bộc lộ rõ sự tiền hậu bất nhất trong lời nói của đại đức. Đặc biệt hơn nữa, là việc Đại đức tán dương phản đồ Đề bà đạt đa là “có tâm tu hành rất tốt” về 5 đề xướng khổ hạnh. Chỉ đến đây thôi đã khiến cho người đọc thắc mắc có thực sự Đại đức Thích Phước Tiến là người tu đạo Phật, là đệ tử của Đức Phật đang đi theo con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra hay không? Những lời nói thiếu luận cứ, luận chứng, tự ý lập ngôn đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật và thêm hành động tán thán phản đồ Đề bà đạt đa của Đại đức đã là nhân vọng ngữ, phỉ báng Phật pháp và quả sẽ là đọa vào các cõi xấu trong tương lai.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp lan tỏa khắp muôn nơi, giúp cho chúng sanh tỉnh thức để phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, để không rơi vào lưới ma của tà sư, tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly luôn tinh tấn tu tập, hanh thông đời đạo.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã tác pháp chiếu quang cho đại đức Thích Phước Tiến bằng những luận chứng,luận cứ rõ ràng và sâu sắc đã vạch trần bộ mặt của những thầy tu mang vẻ bề ngoài là “đầu tròn áo vuông” ,là sứ giả của Như Lai nhưng lại tán dương phản đồ Đề bà đạt đa là có “tâm tu hành rất tốt”.Ngoài ra Đại đức Thích Phước Tiến còn tự giảng bài theo tâm ý của mình,cố tình phân biệt khả năng đạt đạo quả của tăng sĩ và cư sĩ qua việc ăn chay? Trong khi đó Đức Phật có dậy “Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu phải “ăn chay thị nghiệp”? Tự đề cao việc ăn chay,trường chay rồi đại đức lại ca tụng hòa thượng Tế Công không cần ăn chay nhưng vẫn là bậc Thánh,là đắc đạo.Thật là “tiền hậu bất nhất” giảng bài như vậy chả khác nào “gậy ông đập lưng ông”.Đại đức tự ý lập ngôn,đi ngược với   lời dậy của Đức Phật lại còn reo rắc cho chúng sanh đầy rẫy những tà kiến,vô minh.Nhân như vậy thì chắc chắn đại đức sẽ phải gánh chịu những hậu quả to lớn do minh gây ra.

  Con xin được tán công hạnh vị Thầy,thiện hạnh các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn,các Phật tử chân chánh đã không ngừng đả tà xây chánh với hàng loạt bài viết tác pháp chiếu quang sâu sắc.Mong rằng đại đức Thích Phước Tiến cùng các vị tà sư khác sớm đánh thức một chút gia tài tàm quý,kịp thời sám hối những lỗi lầm do mình gây ra.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài  viết này và  comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan  hỷ  với  thiện hạnh của đạo hữu  Nguyễn Thị Mỹ Ly đã

  “tác pháp chiếu quang ” cho  đại đức Thích Phước Tiến. Qua bài viết với những luận chứng luận cứ  đã  chỉ rõ đại Đức Thích thiện phước tiến trong lúc thuyết giảng tự tin vào tâm ý của mình lập luận khinh xuất không ( theo thánh giáo lượng)tiền hậu bất nhất  (bài này  giảng khác,  bài  kia giảng khác  ) . Đại  đức cũng khẳng định rằng tu tâm mới là  quan trọng vậy  tại  sao  đại đức không  làm theo lời Phật dạy  “duy tuệ thị  nghiệp  ” mà  lại  cổ sý  cho việc ” đi chùa ” ăn chay ” mới là  tu tâm, còn ngược lại thì không phải tu tâm.   Trong khi Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu phải “Duy ăn thị nghiệp” Duy chùa thị nghiệp ” . Tiếp đến con cũng lấy làm lạ  cho  những người  “mang như lai ”  như đại đức  Thích Phước Tiến nhưng lại làm  trái lời Phật dạy,  phỉ báng Đức Phật khi  đi  khen ngợi  kẻ  phản đồ Bồ đề đạt đa “có tâm tu hành rất tốt”  nếu quả thực rất tốt thì tại  sao  Bồ đề đạt đa lại bị đọa địa ngục ?vậy thì ” tâm tu hành Rất tốt ”  mà đại đức  nói ở  đây   là  địa ngục sao ?nếu thật vậy thì con  thật  khiếp đảm với  sự  nhận thức trong tu tập của đại đức Thích Phước Tiến. Qua đó  làm cho  con không khỏi nghi ngờ rằng giữ  đại đức và  Bồ đề đạt đa  có  sự  ” đồng thanh tương ứng đồng khí tương ” gây hại cho phật pháp dẫn dắt chúng sanh vào cõi thấp.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô Vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí huệ  thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy   .

  OM  AH HUM

 20. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này và lời dạy của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng vây của tà kiến, vô minh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 21. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Tác Pháp chiếu quang ” của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly cho đại đức thích Phước Tiến và comment khai thị của Vị Thầy rồi ạ.
  Qua luận điểm, luận cứ, luận chứng trong bài viết của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly thì thích Phước Tiến đã bị phơi bày nhiều sai phạm bất Chánh kiến, cổ súy tuyên truyền về cái ăn để vỗ về bãn ngã, trái ngược lời dạy của Đức Phật ” Duy tuệ thị nghiệp “.
  Con thật bãi oải khi ăn chay là 1 trong 5 đề xuất tu khổ hạnh của một phản đồ hại Phật Đề Bà Đạt Đa sau khi chết bị đọa địa ngục, ấy vậy mà đại đức thích Phước Tiến lại cổ súy tán thán thì cũng đủ hiểu ông là ai rồi.
  Qua khai thị của Vị Thầy con hiểu được nhìn cái quả mà thấy nhân, nên tùy theo duyên nghiệp mỗi loài mà họ chú trọng đến gì. Trong đó loài quỷ chuyên để tâm đến việc ăn uống, do vậy người tu này chỉ lấy cái ăn, cái mặt, cái tóc làm chủ yếu thì kẻ đó chắc chắn tự mình phơi bày tập khí của mình kiếp cũ và theo đó mà tiếp tục hành xử, dù họ là tỳ khoe, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, tiến sĩ Phật học.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 22. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết tác Pháp chiếu quang của đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly cho đại đức Thích Phước Tiến và comment của Thầy rồi thưa Thầy.

  Bằng những luận chứng  luận cứ vô cùng xác đáng đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly đã vạch trần bộ mặt thật vô cùng nguy hại của vị tỳ kheo Thích Phước Tiến này đang gieo rắc đầu độc đồ chúng ,lôi kéo họ vào con đường khổ đau của luân hồi.

  Qua những gì mà vị đại đức Thích Phước Tiến này thuyết giảng bất giác trong đầu con nhớ đến lời cảnh báo của Đức Phật về loài quỷ tỳ kheo Nhiksu sống trong chùa mang hình tướng tỳ kheo giảng kinh Phật nhưng hủy hoại Phật Pháp.

  Đọc những lời khai thị của vị Thầy đã giúp con hiểu rõ hơn về tập tính của loài quỷ chuyên để tâm đến việc ăn uống. Do vậy, người tu này chỉ lấy cái ăn, cái mặc, cái tóc làm chủ yếu thì kẻ đó chắc chắn tự mình phơi bày tập khí của mình kiếp cũ. Cũng không ngẫu nhiên mà ông ta mặc dù là một tỳ kheo đạo Phật nhưng lại hết mực đem lời tán thán phản đồ Đề Bà Đạt Đa  và cho là có tu tâm rất tốt. Con thật kinh hãi trước sự cuồng ngôn loạn ngữ của vị tỳ kheo Thích Phước Tiến ,  con trùng đang phá hoại thân sư tử  , hủy hoại chánh pháp mà  bất chấp luật nhân quả

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và  lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Nguyễn Thị Mỹ Ly luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani PaPadmeHum

 23. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 24. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah và con cũng đọc xong comment của vị Thầy rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã  dành cho ông Thích Phước Tiến qua bài này Mật thúy không ngờ rằng ông Thích Phước Tiến  chỉ lo ăn lo mật ăn chay mới tu tâm còn ăn mặn thì không  cầu mông  tất cả chúng sanh luôn có ý thức khiên tốn và hỗ thẹn Om ah hùm

 25.  

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài tác pháp chiếu quang của huynh Nguyễn Thị Mỹ Ly  và lời dạy của Thầy cho chúng con qua bài ” Thầy Thích Phước Tiến khen kẻ phản đồ hại Phật Đề Bà Đạt Đa là người có tâm tu hành rất tốt? Vậy Thầy Phước Tiến là ai” rồi ạ.

  Mật Thái Hoà hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Nguyễn Thị Mỹ Ly đã có bài tác pháp chiếu quang làm lộ rõ tính chất vốn có những,  tà kiến, một sự bất tuân và phỉ báng Đức Phật trong khi thầy Thích Phước Tiến là một tỳ kheo đạo Phật.

  Như lời dạy của Đức Phật ” Trong thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng” không phải ai cũng biết giảng luận Phật pháp, mà giảng luận đúng theo quỹ đạo chánh pháp lại càng khó hơn ” hiếm như sao buổi sớm”. Như vậy mới thấy thầy Thích Phước Tiến là ai trong thời mạt pháp này, không biết thầy Thích Phước tiến có phải là tỳ kheo đạo Phật hay không? Không biết thầy thích Phước Tiến có phải là người con của Đức Phật hay không? mà bất tuân lời dạy của Phật, gián tiếp phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật, qua việc ông tán dương phản đồ hại Phật là Đề Bà Đạt Đa có tâm tu hành rất tốt và thầy Thích Phước Tiến cổ suý cho Phật tử tại gia là muốn tu tập phải đến chùa, phải trường chay, đây là một trong 5 đề xướng  khổ hạnh mà Đức Phật đã từng bác bỏ đề xuất của kẻ phản đồ hại Phật, bị đoạ vào địa ngục vô gián là Đề Bà Đạt Đa mà thầy Thích Phước Tiến đề cao, tán dương là có tâm tu hành rất tốt.

  Đạo Phật là đạo “Duy tuệ thị nghiệp” là sử dụng trí tuệ để thẩm thấu những lời dạy của Đức Phật, Bồ tát và những Bậc thành tựu giả để ứng dụng vào thực hành, ứng dụng vào cuộc sống, làm lợi lạc cho mình, cho người khác. Chứ không phải dựa vào việc ăn gì, mặc gì, ở đâu mới quyết sự giải thoát của người tu, Đức Phật dạy “Đơn sơ với thức ăn, đơn sơ với toạ cụ, đơn sơ với thuốc men, đơn sơ với chỗ ngủ nghỉ” ở đây đơn sơ có nghĩa là không đòi hỏi và ăn gì, mặc gì, ở đâu không phải là quan trọng mà quan trọng là trí tuệ và tâm vì chúng sanh của người tu Phật.Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu đó là yếu quan trọng  giúp người tu học Phật pháp đạt giác ngộ giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status