Sep 13, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 34 Comments

THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN KHEN KẺ PHẢN ĐỒ HẠI PHẬT ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA LÀ NGƯỜI CÓ TÂM TU HÀNH RẤT TỐT?! VẬY THẦY PHƯỚC TIẾN LÀ AI?

THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN KHEN KẺ PHẢN ĐỒ HẠI PHẬT ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA LÀ NGƯỜI CÓ TÂM TU HÀNH RẤT TỐT?! VẬY THẦY PHƯỚC TIẾN LÀ AI? 1./ Đại đức giảng rằng đức Phật dạy tu tâm mới là quan trọng nhưng đại đức lại khẳng định rằng đi chùa là tu tâm. Vậy thì ở nhà không tu được sao phải đợi đến chùa mới tu được trong khi đó tu tâm mới là quan trọng chứ đâu phải nơi chốn như đại đức thuyết giảng?  Vậy phải chăng những ai chỉ cần ở chùa là đã tu tâm rồi dù cho họ có làm những điều bại hoại gì đi nữa? Ăn chay tức là sự tu tâm. Vậy ai ăn mặn thì người đó chưa tu tâm? Vậy tu tâm hay là tu ăn? Trong khi Đức Phật dạy “Duy tuệ thị nghiệp” chứ đâu phải “Duy ăn thị nghiệp” mà Đại đức lại đề cao cái ăn. Đại đức còn nói rằng: “Chỉ cần một ngày tu, chỉ cần một giờ tu, chỉ cần một


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status