Dec 10, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống | 27 Comments

Thầy tôn kính

Thầy tôn kính                   Thầy là Liên Hoa Sanh đạo sư hiện xuống bên con. Thầy là hạt mưa hạt nắng rực thắm muôn hoa, cho con giáo pháp Mật thừa hôm nay, cho con nối tiếp dòng truyền thừa Nyingma. Thầy là ánh sáng ngàn khơi. Thầy là vầng dương tỏa sáng sưởi ấm muôn nơi. Thầy là hương sen dịu ngát không gian. Câu kinh tiếng pháp Thầy dành cho chúng con khai sáng phát Bồ đề tâm. Dù thân tướng của Ngài như một vị trời hay người bình thường nhưng tâm viên mãn Ngài là vị Phật thật sự. Con nhận ra rằng vị Thầy tốt lành của con đích thực là vị Phật nhưng với bản chất ngoan cố con bất tuân các giáo huấn của Ngài. Con biết rằng tất cả chúng sanh trong ba cõi từng là cha


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status