Dec 10, 2012

Posted by in Ứng dụng thực hành | 27 Comments

Thầy tôn kính

Thầy tôn kính                   Thầy là Liên Hoa Sanh đạo sư hiện xuống bên con. Thầy là hạt mưa hạt nắng rực thắm muôn hoa, cho con giáo pháp Mật thừa hôm nay, cho con nối tiếp dòng truyền thừa Nyingma. Thầy là ánh sáng ngàn khơi. Thầy là vầng dương tỏa sáng sưởi ấm muôn nơi. Thầy là hương sen dịu ngát không gian. Câu kinh tiếng pháp Thầy dành cho chúng con khai sáng phát Bồ đề tâm. Dù thân tướng của Ngài như một vị trời hay người bình thường nhưng tâm viên mãn Ngài là vị Phật thật sự. Con nhận ra rằng vị Thầy tốt lành của con đích thực là vị Phật nhưng với bản chất ngoan cố con bất tuân các giáo huấn của Ngài. Con biết rằng tất cả chúng sanh trong ba cõi từng là cha


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status